Poczet królów i książąt polskich

Poczet królów i książąt polskich powstał u schyłku życia Jana Matejki na zamówienie wiedeńskiego wydawcy Maurycego Perlesa.
Matejko rozpoczął pracę w lutym 1890 r., skończył 27 stycznia 1892 r. Powstały 44 portrety rysowane ołówkiem, bez koloru.
Matejko marzył o wymalowaniu pocztu olejno, niestety nie starczyło mu życia.
Po śmierci Matejki ukazała się także druga wersja jego pocztu (40 portretów), kolorowana przez Leonarda StroynowskiegoZygmunta Papieskiego

 
 


Mieszko I
Panował: ok. 960 - 992


Dobrawa
Żyła: ok. 940 - 977
Żona Mieszka I, córka księcia czeskiego Bolesława I.


Bolesław Chrobry
Żył: 966 lub 967 - 1025.
Panował: 992 - 1025.
Syn Mieszka i Dobrawy.


Mieszko II
Żył: 990 - 1034.
Panował: 1025 - 1034.
Syn Bolesława Chrobrego i Emnildy.


Rycheza
Żyła: 993 - 1063.
Żona Mieszka II, siostrzenica cesarza Ottona III.


Kazimierz Odnowiciel
Żył: 1016 - 1058.
Panował: 1034 i ok. 1040 - 1058.
Syn Mieszka II i Rychezy.


Bolesław II Śmiały
Żył: ok. 1042 - ok. 1082.
Panował: 1058 - 1079.
Syn Kazimierza Odnowiciela.


Władysław I Herman
Żył: ok. 1042 - 1102.
Panował: 1079 - 1102.
Syn Kazimierza Odnowiciela, brat Bolesława Śmiałego.


Bolesław III Krzywousty
Żył: 1086 - 1138.
Panował: 1102 - 1138.
Syn Władysława Hermana.


Władysław II Wygnaniec
Żył: 1105 - 1159.
Panował: 1138 - 1146.
Syn Bolesława Krzywoustego.


Bolesław IV Kędzierzawy
Żył: ok. 1122 - 1173.
Panował: 1146 - 1173.
Syn Bolesława Krzywoustego i Salomei z Bergu.

Mieszko III Stary
Żył: ok. 1125 - 1202.
Panował: 1173 - 1177 i ok. 1198 - 1202.
Trzeci syn Bolesława Krzywoustego.

Kazimierz II Sprawiedliwy
Żył: ok. 1138 - 1194.
Panował: 1177 - 1194.
Najmłodszy z synów Bolesława Krzywoustego.


Leszek Biały
Żył: ok. 1186 - 1227.
Panował: po 1202 -1227.
Syn Kazimierza Sprawiedliwego.


Władysław Laskonogi
Żył: 1161/66 - 1231
Panował: ks. wielkopolski 1202 - 1231, ks. krakowski 1202 - przed 1206 i 1228 - 1231.
Syn Mieszka Starego.


Henryk I Brodaty
Żył: ok. 1165 - 1238.
Panował: ks. śląski 1201 - 1238, ks. krakowski 1231 - 1238.
Syn księcia śląskiego Bolesława Wysokiego i Adelajdy z Sulzbachu.
Brak obrazu
w poczcie królów
Jana Matejki


Henryk II Pobożny
Żył: ok. 1191 - 1241.
Panował: 1238 - 1241
Syn Henryka Brodatego i św. Jadwigi z Meranu.


Konrad Mazowiecki
Żył: 1187 - 1247.
Panował: ks. mazowiecki 1202 - 1247, ks. krakowski 1241 - 1243.
Syn Kazimierza Sprawiedliwego i Heleny.


Bolesław V Wstydliwy
Żył: 1226 - 1279.
Panował: 1243 - 1279.
Syn Leszka Białego i Grzymisławy.


Leszek Czarny
Żył: ok. 1240 - 1288.
Panował: ks. krakowski 1279 - 1288.
Syn Kazimierza kujawsko-łęczyckiego i Konstancji, córki Henryka Pobożnego, wnuk Konrada Mazowieckiego.


Przemysł II
Żył: 1257 - 1296.
Panował: ks. wielkopolski 1279 - 1295, ks. krakowski 1290, król Polski 1295 - 1296.
Syn Przemysła i Elżbiety, córki Henryka Pobożnego.


Wacław II
Żył: 1271 - 1305.
Panował: ks. krakowski 1291 - 1300, król Polski 1300 - 1305.
Syn Przemysła Ottokara II z czeskiej dynastii Przemyślidów.


Władysław Łokietek
Żył: ok. 1260 - 1333.
Panował: 1306 - 1333.
Syn Kazimierza, księcia Kujaw, Łęczycy i Sieradza oraz Eufrozyny, córki księcia opolsko-raciborskiego.


Kazimierz III Wielki
Żył: 1310 - 1370.
Panował: 1333 - 1370.
Syn Władysława Łokietka i Jadwigi, córki Bolesława Pobożnego, księcia Wielkopolski.


Ludwik Andegaweński
Żył: 1326 - 1382.
Panował: 1370 - 1382.
Syn Elżbiety Łokietkówny i Karola Roberta, króla Węgier z francuskiego rodu Andegawenów


Jadwiga
Żyła: ok. 1374 - 1399.
Panowała: 1384 - 1399.
Córka Ludwika Wielkiego, króla Węgier i Polski, oraz Elżbiety Bośniaczki.


Władysław II Jagiełło
Żył: 1352 - 1434.
Panował: 1384 - 1434.
Syn księcia Olgierda i Juliany, księżniczki twerskiej.


Władysław III Warneńczyk
Żył: 1424 - 1444.
Panował: 1434 - 1444.
Syn Władysława Jagiełły i Zofii (Sonki) Holszańskiej.


Kazimierz Jagiellończyk
Żył: 1427 - 1492.
Panował: 1447 - 1492.
Syn Władysława Jagiełły i Zofii (Sonki) Holszańskiej.


Jan Olbracht
Żył: 1459 - 1501.
Panował: 1492 - 1501.
Syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki, córki cesarza Albrechta II, króla Czech i Węgier.


Aleksander Jagiellończyk
Żył: 1461 - 1506.
Panował: 1501 - 1506.
Syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki.


Zygmunt I Stary
Żył: 1467 - 1548.
Panował: 1506 - 1548.
Syn Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki.


Zygmunt II August
Żył: 1520 - 1572.
Panował: 1548 - 1572.
Syn Zygmunta Starego i Bony Sforza.


Henryk Walezy
Żył: 1551 - 1589.
Panował: 1573 - 1574.
Syn króla Francji Henryka II de Valois i Katarzyny Medici.


Anna Jagiellonka
Żyła: 1523 - 1596.
Panowała: 1575 - 1596.
Córka Zygmunta Starego i Bony Sforza.


Stefan Batory
Żył: 1533 - 1586.
Panował: 1576 - 1586.
Książę Siedmiogrodu, syn Stefana i Katarzyny Telegdi


Zygmunt III Waza
Żył: 1566 - 1632.
Panował: 1587 - 1632.
Syn księcia finlandzkiego Jana (późniejszy król szwedzki Jan III Waza) i Katarzyny Jagiellonki, siostry Zygmunta Augusta.


Władysław IV
Żył: 1595 - 1648.
Panował: 1632 - 1648.
Syn Zygmunta III Wazy i Anny z Habsburgów.


Jan Kazimierz
Żył: 1609 - 1672
Panował: 1648 - 1668.
Syn Zygmunta III Wazy i Konstancji z Habsburgów.


Michał Korybut Wiśniowiecki
Żył: 1640 - 1673.
Panował: 1669 - 1673.
Syn księcia Jeremiego i Gryzeldy.


Jan III Sobieski
Żył: 1629 - 1696.
Panował: 1674 - 1696.
Syn Jakuba.


August II Mocny
Żył: 1670 - 1733.
Panował: 1697 - 1706 i 1709 - 1733.
Syn księcia Jana Jerzego z saskiej dynastii Wettynów i Anny Zofii, księżniczki duńskiej.


Stanisław Leszczyński
Żył: 1677 - 1766.
Panował: 1704 - 1710 i 1733 - 1736.
Syn Rafała i Anny z Jabłonowskich.


August III Sas
Żył: 1696 - 1763.
Panował: 1733 - 1763.
Syn Augusta II i Krystyny Eberhardyny.


Stanisław August Poniatowski
Żył: 1732 - 1798.
Panował: 1764 - 1795.
Syn Stanisława i Konstancji z Czartoryskich.