Postęp wyszukiwania: 0,0%  -   Wynik gry: 0,0%

:

PAROWANIE OBRAZKÓW

×

Instrukcja gry

Gra polega na znajdowaniu jednakowych obrazków rozmieszczonych na polach planszy w sposób przypadkowy. Plansza zawiera obrazki pojedyncze i zwielokrotnione. Klikanie na pojedynczych obrazkach nie wpływa na wynik gry. Procentowy wynik gry oblicza się na podstawie liczby trafnych kliknięć. Maksymalny wynik końcowy gry uzyskuje się przy wyszukaniu wszystkich jednakowych obrazków na planszy w jednym ciągu kliknięć.

Ten wariant gry umożliwia wybór wielkości planszy od 6x6 do 12x12.

Punktacja

Za znalezienie pod rząd n identycznych obrazków zdobywa się n-1 punktów. Znalezienie wszystkich identycznych obrazków w dwóch lub więcej turach uniemożliwia uzyskanie maksymalnego wyniku (100%) końcowego gry.

Za znalezienie jednej pary obrazków (np. ☕ - ☕) dostaje się 1 punkt.

Za znalezienie jeden po drugim trzech obrazków (np. ⛄ - ⛄ - ⛄) zdobywa się 2 punkty. W przypadku znalezienia tylko dwóch z trzech obrazków zdobywa się tylko 1 punkt, czyli traci się 1 punkt.

Za znalezienie jeden po drugim czterech obrazków (np. ⚡ - ⚡ - ⚡ - ⚡) zdobywa się 3 punkty. W przypadku odnalezienia wszystkich czterech obrazków w turach po dwa obrazki zdobywa się 2 x 1 punkt, czyli traci się 1 punkt. Jeżeli w jednej turze zostaną zmalezione tylko trzy obrazki, to zdobywa się 2 punkty i traci 2 punkty.

Przypadek 5 obrazków objaśniono na poniższym rysunku.

5 obrazków
Szukanie obrazków

Dla ułatwienia znalezienia wszystkich identycznych obrazków jest wyświetlany pod planszą procentowy postęp wyszukiwania oraz rozbrzmiewa sygnał, gdy znaleziono 100% obrazków. Dodatkowo można skorzystać z podpowiedzi, która pokazuje w trakcie gry poszukiwane obrazki i liczby punktów do zdobycia, a na końcu gry - nieznalezione obrazki oraz utracone punkty.

Miłej rozrywki!

Wybrałeś planszę:

Fajerwerki