PAROWANIE OBRAZKÓW

×

Instrukcja gry

Gra polega na znajdowaniu jednakowych obrazków rozmieszczonych na polach planszy w sposób przypadkowy. Plansza zawiera obrazki pojedyncze i zwielokrotnione. Klikanie na pojedynczych obrazkach nie wpływa na wynik gry. Procentowy wynik gry oblicza się na podstawie liczby trafnych kliknięć. Maksymalny wynik końcowy gry uzyskuje się przy wyszukaniu wszystkich jednakowych obrazków na planszy w jednym ciągu kliknięć.

Punktacja

Za znalezienie pod rząd n identycznych obrazków zdobywa się n-1 punktów. Znalezienie wszystkich identycznych obrazków w dwóch lub więcej turach uniemożliwia uzyskanie maksymalnego wyniku (100%) końcowego gry.

Za znalezienie jednej pary obrazków (np. ☕ - ☕) dostaje się 1 punkt.

Za znalezienie jeden po drugim trzech obrazków (np. ⛄ - ⛄ - ⛄) zdobywa się 2 punkty. W przypadku znalezienia tylko dwóch z trzech obrazków zdobywa się tylko 1 punkt, czyli traci się 1 punkt.

Za znalezienie jeden po drugim czterech obrazków (np. ⚡ - ⚡ - ⚡ - ⚡) zdobywa się 3 punkty. W przypadku odnalezienia wszystkich czterech obrazków w turach po dwa obrazki zdobywa się 2 x 1 punkt, czyli traci się 1 punkt.

Wersja treningowa

Dla ułatwienia znalezienia wszystkich identycznych obrazków jest wyświetlany nad planszą procentowy postęp wyszukiwania oraz rozbrzmiewa sygnał, gdy znaleziono 100% obrazków. Ponadto pod planszą wyświetlany jest wybrany ostatnio obrazek oraz jego położenie na planszy 'x-y', gdzie 'x' oznacza rząd, a 'y' - kolumnę.

Miłej rozrywki!

:

Postęp wyszukiwania: 0,0%
Wynik gry: 0,0%

Fajerwerki