Kazania pasyjne wygłoszone przez ks. prof. Tadeusza Guza
w czasie nabożeństwa Gorzkich Żali w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie w roku 2019

Tematem rozważań jest siedem ostatnich słów Pana Jezusa wypowiedzianych z Krzyża.