cojak.net.pl

Marsz za Życiem"

47th Annual National March for Life, Waszyngton, DC, 24.01.2020
March for Life 2020

Dnia 24 stycznia 2020 roku w stolicy Stanów Zjednoczonych Ameryki, Waszyngtonie, odbył się 47th Annual National March for Life (47. Doroczny Narodowy Marsz za Życiem), który gromadzi tysiące Amerykanów, co roku więcej. Cechą tegorocznego marszu był bardzo duży, większy niż dotychczas udział ludzi młodych.

47th Annual National March for Life, Waszyngton, DC, 24.01.2020 47th Annual National March for Life, Waszyngton, DC, 24.01.2020
Młodzi otwierają Marsz za Życiem

Równocześnie po raz pierwszy w March for Life uczestniczył urzędującyn Prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki. To raduje i rodzi nadzieję, najpierw na zahamowanie, a potem pokonanie cywilizacji śmierci.

Prezydent Donald Trump na Marszu za Życiem 2020
Prezydent Donald Trump na Marszu za Życiem 2020

W USA powstają też idee niszczące człowieka, ale społeczeństwo nie jest niewolniczo bierne, nie poddaje się tym ideologom i zgubnym ideologiom. Coraz większa część społeczeństwa amerykańskiego, świadoma zagrożeń, jak też swoich naturalnych i konstytucyjnych praw, jest gotowa czynnie występować w obronie wyznawanych wartości, m.in. fundamentalnego prawa do życia każdego człowieka, w tym dzieci mienarodzonych. To budzi uznanie oraz optymizm, że dobro pokona zło u jego źródeł. Niech to będzie inspiracją dla innych narodów i społeczeństw. Następny Marsz za Życiem odbędzie się 21 stycznia 2021 r.

Warto zobaczyć jak tegoroczny March for Life wyglądał w rzeczywistości. Najpierw krótkie migawki filmowe i komentarze na Twitterze: March for Life (ang.) oraz #whywemarch (ang.).

Poniżej tłumaczenie kilka wypowiedzi, wybranych z bardzo, bardzo wielu, dotyczących życia poczętego i jego obrony:

Dziecko w łonie matki
 1. Prezydent Donald Trump w 2019 roku: Wszystkie dzieci, narodzone i nienarodzone są stworzone na święty obraz i podobieństwo Boga. All children, born and unborn, are made in the holy image of God. Jako powód, dla którego bierze udział w Marszu w  2020 roku podał: Razem jesteśmy głosem tych, co nie mówią. Together, we are a voice for the voiceless.
 2. Prezydent Thomas Jefferson w 1809 roku: Troska o ludzkie życie i szczęście, a nie ich zniszczenie, jest pierwszym i jedynym celem dobrego rządu. The care of human life and happiness, and not their destruction, is the first and only object of good government.
 3. Senator Ted Cruz do uczestników Marszu w 2020 roku: Dziękuję wam za to, że wypowiadacie się otwarcie i bronicie prawa do życia. To co czynicie robi różnicę, ma moc poruszenia serc w całym kraju i uratowania wielu drogocennych żyć.. Thank you for speaking out and defending the right to life. What you're doing makes a difference, and has the potential to touch hearts across the country, and save precious lives.
 4. Steve Scalise: Maszerujemy, aby powiedzić, że każde życie jest ważne. Maszerujemy, aby powiedzieć, że warto chronić niewinne życie. Maszerujemy, aby powiedzieć, że będziemy zawsze walczyć o nienarodzonych. Maszerujemy, aby powiedzieć, że podatnicy nie powinni finansować (organizacji) "Planned Parenthood" (Planowane Rodzicielstwo). We march to say every life matters. We march to say innocent life is worth protecting. We march to say we will always fight for the unborn. We march to say taxpayers shouldn't fund Planned Parenthood.
 5. Jeanne F. Mancini, Prezydent March fo Life: Ciąża nie jest chorobą, a zabijanie nienarodzonych dzieci nie jest opieką zdrowotną. Pregnancy is not a disease and killing unborn children is not healthcare.
 6. March for Life: Prawdą jest, że aborcja zabiera co roku życie około 1 miliona nienarodzonych Amerykanów. Prawdą jest, że aborcja szkodzi kobietom. Prawdą jest, że nauka wie dokładnie kiedy zaczyna się życie ludzkie. Prawda może spowodować, że aborcja stanie się niedopuszczalna.. The truth is abortion takes the lives of about 1 million unborn Americans per year. The truth is abortion hurts women. The truth is science knows exactly when human life begins. The truth can make abortion unthinkable.
 7. March for Life: Tylko razem możemy skończyć z aborcją i zbudować kulturę, w której respektowane jest prawo do życia wszystkich.. Only together can we end abortion and build a culture where the right to life of all is respected.
 8. March for Life: Bez prawa do życia pozostałe prawa nie mają znaczenia.. Without the right to life, no other rights matter.
 9. Lila Rose: (...) jako kobieta, odmawiam pozwolenia na karmienie kobiet kłamstwem, że zabijanie dzieci wzmacnia naszą podmiotowość.. (...) as a woman, I refuse to allow my fellow women to be fed the lie that killing our children will empower us.
 10. Janes Goodman: Aborcja jest świadomym pozbawieniem życia niewinnego człowieka. Świadome pozbawienia życia niewinnego człowieka jest złem.. Abortion is the deliberate taking of innocent human life. The deliberate taking of innocent human life is wrong.
 11. Falkirk Center: Aborcja jest wtedy, gdy dziecko otrzymuje karę śmierci za działania kogoś innego.. Abortion is when a baby gets the death penalty for the actions of someone else.

Poniżej dokumentacja zdjęciowa "March for Life 2020 Washington DC" autorstwa Jeffreya Bruno.

1 / 12
March for Life 2020/1
Na otwarcie Marszu za Życiem została odprawiona Msza św. w Bazylice Narodowego Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia.
3 / 12
March for Life 2020/3
Szarże prowadzili niosący transparent 47 Dorocznego Marszu za Życiem.
4 / 12
March for Life 2020/4
Marsz przechodzi obok budynku Sądu Najwyższego, który - jak mają nadzieję uczestnicy marszu - wkrótce uchyli wyrok w sprawie Roe przeciwko Wade.
5 / 12
March for Life 2020/5
To młodsze pokolenie uczestników identyfikuje się mocno jako "generacja pro-life".
6 / 12
March for Life 2020/6
Ogromny tłum maszeruje Constitution Avenue (aleją Konstytucji).
7 / 12
March for Life 2020/7
Hasło "KOCHAJ ICH OBOJE" niesie grupa "Live Action" (Akcja życia), która ma na swoim koncie wiele postępów w działalności pro-life.
8 / 12
March for Life 2020/8
Grupa młodych kobiet modli się przed budynkiem Sądu Najwyższego.
9 / 12
March for Life 2020/9
Sentencja Dr. Seussa "OSOBA, JAKKOLWIEK MAŁA, JEST OSOBĄ" stała się popularnym powiedzeniem zwolenników pro-life.
10 / 12
March for Life 2020/7
47 Dorocznym Marszu za Życiem bierze udział matka ze swoimi dziećmi.
11 / 12
March for Life 2020/8
Młoda kobieta trzyma tablicę z bardzo rozsądnym pytaniem: "Jeżeli bakteria jest uważana za ŻYCIE na MARSIE, to DLACZEGO BICIE SERCA nie jest uważane za ŻYCIE na ZIEMI?
12 / 12
March for Life 2020/9
Napis na tablicy trzymanej przez dziewczynkę: "KOCHAJ ŻYCIE — WYBIERZ ŻYCIE"


Wyślij komentarz:koperta