WIELKI CZWARTEK

WIELKI CZWARTEK

OSTATNIA WIECZERZA - Ustanowienie sakramentu EUCHARYSTII i KAPŁAŃSTWA

WIELKI PIATEK

WIELKI PIĄTEK

Dzień MĘKI PAŃSKIEJ - Skazanie na śmierć, ukrzyżowanie i złożenie do grobu

WIELKI SOBOTA

WIELKA SOBOTA

Zstąpienia Chrystusa do piekieł, tj. do otchłani

13 Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
14 A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest także wasza wiara.
15 Okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga, skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że z martwych wskrzesił Chrystusa.
16 Skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał.
17 A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach.
18 Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie.
19 Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania.
1 Kor 15, 13-19

WIELKI POST

Wielki Post to okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt Wielkiej Nocy. Do okresu Wielkiego Postu nie wlicza się sześciu niedziel, które są w ciągu całego roku bardziej radosnym wspomnieniem Zmartwychwstania. Zaczyna się on Środą Popielcową i trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek. Data Środy Popielcowej zależy od daty uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Post kończy się Mszą św. Krzyżma Liturgia ta odbywa się zwykle w katedrze, gdzie przed południem w Wielki Czwartek gromadzą się kapłani wraz ze swoim ordynariuszem. Wyrażają przez to wzajemną jedność., kiedy to biskup każdej diecezji błogosławi Olej Chorych i poświęca Olej Krzyżma, którym przez cały rok będą namaszczane dzieci przy Chrzcie św., czoła bierzmowanych i wnętrza dłoni nowo wyświęcanych kapłanów. W czasie tej Mszy świętej kapłani odnawiają przyrzeczenia składane podczas przyjmowania Sakramentu Święceń.

TRIDUUM PASCHALNE

WPATRZENI W GESTY I ZNAKInotka

Bogactwo tych świętych dni nie daje się zmieścić w opasłych tomach; zauważmy tu jedynie najważniejsze, najbardziej czytelne.

WIELKI CZWARTEK

Triduum Paschalne zaczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej — w Wielki Czwartek wieczorem. Niepowtarzalnym obrzędem jest mandatum, czyli umycie nóg (nazwa pochodzi od słowa "przykazanie", po łacinie mandatum, podczas tego obrzędu śpiewa się pieśń Przykazanie nowe daje wam, byście się wzajemnie miłowali). Kapłan celebrujący tę Mszę św. okazuje pokorę potrzebną do obmycia czyichś stóp — jest to warunek budowania miłości, do jakiej jest wezwany na wzór Chrystusa każdy chrześcijanin.

WIELKI PIĄTEK

W Wielki Piątek przeżywamy ciszę - jest to dzień, kiedy nigdzie nie odprawia się Mszy św. Można powiedzieć, że jest to dzień żałoby. Trzeba jednak pamiętać, że ważniejsza od smutku jest miłość. Naszym zadaniem nie jest płakać nad śmiercią Jezusa, tylko uwielbiać Go za Jego miłość, najpełniej okazaną właśnie na Krzyżu.

W piątek, w trzeciej godzinie dnia (według naszego czasu dziewiątej rano) Jezus został skazany na śmierć. Rozpoczęła się Jego Droga Krzyżowa. O szóstej - według ówczesnego sposobu liczenia czasu – (w nasze południe), Chrystus został ukrzyżowany. Chociaż zwykle skazańcy umierali na krzyżu kilkanaście godzin, a nawet kilka dni, to wyczerpany męką Jezus umiera o dziewiątej godzinie dnia (naszej piętnastej).

Pieta

W naszych świątyniach po południu kapłan ubrany w męczeńskie szaty czerwone wchodzi w milczeniu do świątyni i pada na twarz. Prostracja jest to postawa modlitewna polegająca na leżeniu krzyżem. Oznacza ona całkowite oddanie się Bogu i poczucie własnej małości, uniżenia, a jednocześnie pragnienie podporządkowania się Bogu.

WIELKA SOBOTA

W sobotę liturgia również każe milczeć i klęknąć przed pamiątką grobu Pana Jezusa.

A po zmroku pojawia się kolejny znak - ogień. Najpierw przed świątynią rozpala się ognisko, bo Chrystus to światłość, która rozświetla mroki grzechu, a potem diakon albo kapłan wnosi paschał do ciemnej świątyni: światło Zmartwychwstania rozświetla świat zaciemniony przez grzech.

Grób

Paschał to znak prawdziwego Życia, a hymn Exsultet to jedna z najwspanialszych modlitw roku. Znów kolejny zachwyt nad miłością, która jest odpowiedzią Boga na samowolę człowieka. Po hymnie słuchamy wielu czytań, które opowiadają Historię Zbawienia, nieustanne wychodzenie Pana Boga - dobrego Ojca, który wypatruje każdego dziecka. Zwłaszcza tego, które najbardziej zbłądziło.

Liturgia podsuwa kolejny znak: Chrzest albo co najmniej odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. A potem Matka wszelkich Liturgii - jak mówił św. Augustyn. Świętujemy Zmartwychwstanie, zwycięstwo Miłości. Nie można bardziej ukochać: dać wszystko i nieustannie czekać na tych, którzy zechcą skorzystać.

Aby usłyszeć dźwięki radosnego ALLELUJA, kliknij na przycisku:

Wielkanoc w latach 2020-2030

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest świętem ruchomym. Na soborze nicejskim w 325 roku ustalono, że będzie się ją obchodzić w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Poniższej pokazano daty Świąt Wielkiej Nocy w następnych latach.

Rok Czwartek Piątek Sobota Niedziela Poniedziałek Wtorek
2020 9.4 10.4 11.4 12.4 13.4 14.4
2021 1.4 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4
2022 14.4 15.4 16.4 17.4 18.4 19.4
2023 6.4 7.4 8.4 9.4 10.4 11.4
2024 28.3 29.3 30.3 31.3 1.4 2.4
2025 17.4 18.4 19.4 20.4 21.4 22.4
2026 2.4 3.4 4.4 5.4 6.4 7.4
2027 25.3 26.3 27.3 28.3 29.3 30.3
2028 13.4 14.4 15.4 16.4 15.4 16.4
2029 29.3 30.3 31.3 1.4 2.4 3.4
2030 18.4 19.4 20.4 21.4 22.4 23.4

Hans Memling, Męka Chrystusa - Galleria Sabauda

Pasja