cojak.net.pl

Tablice Dziesięciorga Przykazań Poniższy tekst przygotowano na podstawie publikacji autorstwa Pawła Freusa w culture.pl: "Autor nieznany, Tablice Dziesięciorga Przykazań""Tablice Dziesięciorga Przykazań - detale dzieła"

Do najciekawszych skarbów, o średniowiecznej metryce, Kościoła Mariackiego w Gdańsku - głównej fary tego nadbałtyckiego emporium - należą "Tablice Dziesięciorga Przykazań", które są obecnie depozytem Muzeum Narodowego w Warszawie. Wedle ustaleń historyków sztuki, to malarskie dzieło, choć w kompozycjach wielu scen wzorowane na drzeworytniczym, niemieckim cyklu Dekalogu z połowy XV wieku i zdradzające swym stylem związki z niderlandzkim malarstwem książkowym z drugiej części tego stulecia, zostało wykonane temperą na drewnie (225 x 273 cm) przez pracującego w Gdańsku, nieznanego z nazwiska malarza dolnoniemieckiego ok. 1480-1490.

1 / 13
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ok. 1480-1490, malarz dolnoniemiecki pracujący w Gdańsku, tempera na drewnie, 225 x 273 cm, kościół Mariacki w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie - całość, 
          fot. Muzeum Narodowe w Warszawie
Tablice Dziesięciorga Przykazań, całość
2 / 13
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ok. 1480-1490, malarz dolnoniemiecki pracujący w Gdańsku, tempera na drewnie, kościół Mariacki w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie - część górna, fot. Muzeum Narodowe 
          w Warszawie
Tablice Dziesięciorga Przykazań, część górna
3 / 13
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ok. 1480-1490, malarz dolnoniemiecki pracujący w Gdańsku, tempera na drewnie, kościół Mariacki w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie - lewa kwatera części górnej 
          (ilustracja pierwszego przykazania - "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną")
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ilustracja pierwszego przykazania - "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną"
4 / 13
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ok. 1480-1490, malarz dolnoniemiecki pracujący w Gdańsku, tempera na drewnie, kościół Mariacki w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie - prawa kwatera części górnej 
          (ilustracja drugiego przykazania - "Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno")
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ilustracja drugiego przykazania - "Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno"
5 / 13
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ok. 1480-1490, malarz dolnoniemiecki pracujący w Gdańsku, tempera na drewnie, kościół Mariacki w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie - część dolna, 
          fot. Muzeum Narodowe w Warszawie
Tablice Dziesięciorga Przykazań, część dolna
6 / 13
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ok. 1480-1490, malarz dolnoniemiecki pracujący w Gdańsku, tempera na drewnie, kościół Mariacki w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie - pierwsza kwatera części dolnej 
          (ilustracja trzeciego przykazania - "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił")
Tablice Dziesięciorga Przykazań, pierwsza kwatera części dolnej - ilustracja trzeciego przykazania - "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił"
7 / 13
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ok. 1480-1490, malarz dolnoniemiecki pracujący w Gdańsku, tempera na drewnie, kościół Mariacki w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie - druga kwatera części dolnej 
          (ilustracja czwartego przykazania - "Czcij ojca swego i matkę swoją")
Tablice Dziesięciorga Przykazań, druga kwatera części dolnej - ilustracja czwartego przykazania - "Czcij ojca swego i matkę swoją"
8 / 13
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ok. 1480-1490, malarz dolnoniemiecki pracujący w Gdańsku, tempera na drewnie, kościół Mariacki w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie - trzecia kwatera części dolnej 
          (ilustracja piątego przykazania - "Nie zabijaj")
Tablice Dziesięciorga Przykazań, trzecia kwatera części dolnej - ilustracja piątego przykazania - "Nie zabijaj"
9 / 13
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ok. 1480-1490, malarz dolnoniemiecki pracujący w Gdańsku, tempera na drewnie, kościół Mariacki w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie - czwarta kwatera części dolnej 
          (ilustracja siódmego przykazania - "Nie kradnij")
Tablice Dziesięciorga Przykazań, czwarta kwatera części dolnej - ilustracja siódmego przykazania - "Nie kradnij"
10 / 13
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ok. 1480-1490, malarz dolnoniemiecki pracujący w Gdańsku, tempera na drewnie, kościół Mariacki w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie - piąta kwatera części dolnej 
          (ilustracja szóstego przykazania - "Nie cudzołóż")
Tablice Dziesięciorga Przykazań, piąta kwatera części dolnej - ilustracja szóstego przykazania - "Nie cudzołóż"
11 / 13
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ok. 1480-1490, malarz dolnoniemiecki pracujący w Gdańsku, tempera na drewnie, kościół Mariacki w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie - szósta kwatera części dolnej 
          (ilustracja ósmego przykazania - "Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu")
Tablice Dziesięciorga Przykazań, szósta kwatera części dolnej - ilustracja ósmego przykazania - "Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu"
12 / 13
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ok. 1480-1490, malarz dolnoniemiecki pracujący w Gdańsku, tempera na drewnie, kościół Mariacki w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie - siódma kwatera części dolnej 
          (ilustracja dziewiątego przykazania - "Nie pożądaj żony bliźniego swego")
Tablice Dziesięciorga Przykazań, siódma kwatera części dolnej - ilustracja dziewiątego przykazania - "Nie pożądaj żony bliźniego swego"
13 / 13
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ok. 1480-1490, malarz dolnoniemiecki pracujący w Gdańsku, tempera na drewnie, kościół Mariacki w Gdańsku, wł. Muzeum Narodowe w Warszawie - ósma kwatera części dolnej 
          (ilustracja dziesiątego przykazania - "Ani żadnej rzeczy, która jego jest")
Tablice Dziesięciorga Przykazań, ósma kwatera części dolnej - ilustracja dziesiątego przykazania - "Ani żadnej rzeczy, która jego jest"Tablice Dziesięciorga Przykazań to malarskie dzieło w kształcie prostokąta zakończonego półkoliście i zwieńczonego rodzajem daszka powtarzającego przebieg łuku. Nazwę obrazowi nadały przedstawienia figuralne widoczne na tablicy: w dziesięciu odsłonach, które stanowią ilustruję Dekalogu. Przykazania należy odczytywać od lewej ku prawej stronie, począwszy od góry - od dwóch kwater zwieńczonych ćwiercią łuku, ku dołowi - ośmiu kwaterom prostokątnym. Opisano je także minuskułowymi gotyckimi inskrypcjami, które widnieją na poziomych listwach oddzielających od siebie kwatery.

Treść Dekalogu ilustrują narracyjne scenki "z życia codziennego", zestawione na zasadzie antytezy: z lewej strony kwatery (heraldycznie prawej, więc nacechowanej pozytywnie), odnajdujemy wypełnienie przykazania, z prawej zaś - jego naruszenie. W każdym z pól ludziom towarzyszą wysłannicy Dobra i Zła - anioł i demon, dobitnie podkreślając przyporządkowanie sytuacji do właściwej kategorii moralnej. Ważną wskazówkę dla właściwego odczytania przedstawień stanowią także wprowadzone weń banderole z inskrypcjami.

W obrazie ilustrującym pierwsze przykazanie ukazano dwie grupy klęczących postaci: jedna w zgodzie z literą Zakonu czci (pod opieką anioła) prawdziwego Boga - Chrystusa, druga zaś oddaje hołd złotemu bożkowi wyniesionemu na kolumnie. Między obiema grupami ukazano brodatego mężczyznę. Zdaje się on wahać: kieruje się wprawdzie ku Zbawcy, jednak głowę zwraca w stronę idola, zachęcany przez diabła.

Sposób ukazania drugiego przykazania jest dziś mniej zrozumiały: zachowujący jego treść ludzie stoją biernie wpatrzeni w zdarzenie z prawej strony, gdzie dwóch mężczyzn zdaje się świadczyć przed dwuosobowym sądem w jakiejś sprawie. Jeden ze świadków klęczy przed ławnikiem z prawicą złożoną na krucyfiksie, zatem ukazano go w momencie składania przysięgi - zapewne fałszywej, bowiem w pobliżu ukazano demona. Niewątpliwie więc nadużywanie bożego imienia odniesiono tu do nader częstego i brzemiennego w społeczne skutki procederu krzywoprzysięstwa, wobec którego wspomniana bierność "dobrych" obserwatorów wydaje się być już cnotą.

Jakby glosę do treści tych dwóch kwater stanowią starotestamentalne scenki ukazane w tle: bałwochwalstwo Izraela czczącego złotego cielca i zapewne jedna z plag trapiących bluźnierczych Egipcjan (może omyłkowo przez malarza zinterpretowana jako "Zbieranie przez Izraelitów manny na pustyni"). Wraz z kształtem całego obrazu, przywodzącego na myśl Mojżeszowe Tablice Prawa, unaoczniają one dawność i nadprzyrodzone pochodzenie przykazań.

W ilustracji przykazania trzeciego wierni czczą dzień święty słuchając kaznodziei, grzeszni zaś biesiadują. W czwartym przykazaniu dobre dzieci hołubią swych rodziców, usługując im przy stole, wyrodne zaś nie szczędzą ojcu razów, a matkę wyrzucają z domu. Ludzie nie pomni na piąte przykazanie napadają i zabijają pielgrzymów, zaś ci nie respektujący siódmego (które zamieniono w kolejności z szóstym) grabią z ubrań i sprzętów dostatnią komnatę, znów mając za biernych świadków tych, którzy dzięki anielskiemu wsparciu nie naruszają zakazu. Natomiast cudzołożnikom z szóstego przykazania, oddającym się zmysłowym rozkoszom w kwietnym ogrodzie, przeciwstawiono uświęcającą cielesne kontakty moc sakramentalnego związku mężczyzny i kobiety, zawieranego przed kapłanem.

Nieposłuszni ósmemu przykazaniu oczerniają niewiastę, która przywodzi na myśl starotestamentalną Zuzannę oskarżoną o niewierność małżonkowi. Z kolei niewrażliwi na przykazanie dziesiąte z zainteresowaniem obserwują dobrze utrzymane gospodarstwo, zapewne w nadziei jego nieprawego przejęcia. Zaś do złamania dziewiątego zdaje się zachęcać sama niewiasta obserwowana przez władcę z loggii pałacu, niczym Batszeba widziana przez króla Dawida.

Znaczny udział w ekspresji moralnych treści mają szczegóły przedstawień, m.in. oblicza (u występnych nieodmiennie brzydkie i wykrzywione grymasem) oraz ubiory (np. "stosowne" dla mężatek długie suknie i płaszcze oraz okrywające włosy czepce, przeciwstawione zdobionym szatom wydekoltowanych, grzesznych modniś). Stroje wykazują cechy typowe dla mody wyższych warstw społecznych Europy Północnej końca XV wieku. Zapewne, wespół z wiernie odtworzonymi innymi realiami - sprzętami, wnętrzami, krajobrazami - miały one sprawić, by wierny przyjął za aktualną i uznał za swoją przedstawioną na Tablicy rzeczywistość moralnych wyborów. Pomocą służyć też mógł komentarz kaznodziei, który niewątpliwie nie raz objaśniał treść ogólnodostępnego dzieła, zawieszonego dziś - jak dawniej – na północno-zachodnim filarze kościoła, przy skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu.


Wyślij komentarz:koperta