cojak.net.pl

Patriotyzm - umiłowanie ojczyzny, zdolność poświęcenia się dla niej, stawianie dobra swego kraju ponad partykularne interesy własne i własnej klasy, profesji, partii itd.
  1. W czyjem sercu miłość tleje,
  2. I nie toczy go zgnilizna,
  3. W tego duszy wciąż jaśnieje:
  4. Bóg, rodzina i ojczyzna!
  5. {"Co kochać", Władysław Bełza}

Katechizm polskiego dziecka, Władysław Bełza

"Katechizm polskiego dziecka" Władysława Bełzy to zbiór 14 rymowanych wierszyków patriotyczno-wychowawczych dla dzieci, który zawiera napisany w 1900 roku wiersz pt. „Wyznanie wiary dziecięcia polskiego” („Katechizm polskiego dziecka”). Zbiór ten był wielokrotnie wznawiany przed II Wojną Światową. W 1951 roku został umieszczony w "Wykazie książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu" z księgozbiorów bibliotek publicznych.

Katechizm polskiego dziecka, Władysław Bełza

— Kto ty jesteś?
— Polak mały.
— Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
— W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
— Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
— Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
— Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
— Oddać życie.

Zmiana pierwszej strofki dla dziewczątek:

— Kto ty jesteś?
— Polka mała.
— Jaki znak twój?
— Lilia biała.
itd.


Wyślij komentarz:koperta