cojak.net.pl

Ludzie, którzy czytają książki. zawsze będą rządzić tymi, którzy oglądają telewizję.
Ludzie, którzy czytają książki są niestety gatunkiem wymierającym.
Z książek nauczyłem się wszystkiego, prócz tego, jak zrozumieć ludzi, którzy nie czytają ich w ogóle.

Młody Cicero czytający książkę

Serce do czytania

Słowo pisane dla ducha i umysłu

Rekomendacja subiektywna literatury - sfera sacrum

Poniższe propozycje literatury mają służyć poszerzeniu i pogłębieniu wiedzy ze sfery sacrum, która - razem ze sferą profanum - tworzy przestrzeń naszego życia, a przez to - głębszej refleksji nad światem i sobą, rolą sacrum i naszym stosunkiem do sacrum. Oczywiście możliwy jest inny zestaw propozycji lektury. Poniższa lista zawiera pozycje, których wartość zweryfikował już czas i te, które - jak można sądzić - nie będą femerydami. Ma charakter otwartej rekomendacji subiektywnej, która będzie poszerzana.

Wśród rekomendacji uwzględniono szereg pozycji literatury sprzed II wojny światowej, które w okresie 1945-1989 nie były wznawiane w Polsce z przyczyn politycznych, a teraz ukazują się w postaci reprintów w niskich nakładach. Z tego powodu nie są znane, a stanowią cenne źródło informacji, które pozwalają lepiej zrozumieć dzisiejszy świat, zachodzące przemiany oraz procesy, które są ich przyczyną. Dlatego zasługują na ich przypomnienie i upowszechnienie.

Uzupełnieniem zawartości tej podstrony są teksty na podstronie .

Biblioteka

 1. "Biblia - Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu", Tłumacz: bp Kazimierz Romaniuk
 1. "Katechizm Kościoła Katolickiego", Wyd. Pallotinum
 1. "Mały przewodnik po Katechizmie Kościoła Katolickiego", Autor: ks. Janusz Królikowski, Pallotinum 1996
 1. "Katechizm katolicki św. Piusa X", Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz
 1. "Katechizm katolicki dziecka polskiego", Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum
 1. "Wiem Komu zawierzyłem. Katechizm dla dorosłych", Redakcja: Stanisław Grzybek
 1. "Tyniecki Wieczernik. Krótkie rekolekcje o Duchu Świętym", Szymon Hiżycki OSB, darmowy e-book
 1. "Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła", opracowanie: ks. Ignacy Bokwa, ks. Tadeusz Gacia, ks. Sylwester Laskowski, ks. Henryk Wojtowicz, Wydawnictwo „Kięgarnia św. Wojciecha” 2007
 1. "Breviarium fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła", Ikona pliku PDF
×
 1. Encyklika papieża Leona XII: Quo graviora. O wolnomularstwie
 1. Encyklika papieża Leona XII: Humani generis. O błędach przeciwnych wierze katolickiej
 1. Encyklika papieża Leona XIII: Libertas. O wolności człowieka
 1. Encyklika papieża Leona XIII: Sapientiae christianae. O obowiązkach chrześcijan jako obywateli
 1. Encyklika papieża Leona XIII: Rerum Novarum. O kwestii socjalnej
 1. Encyklika papieża Leona XIII: Immortale Dei. O państwie chrześcijańskim
 1. Encyklika papieża Leona XIII: Graves de communi. O demokracji chrześcijańskiej
 1. Encyklika papieża Leona XIII: Satis Cognitum. O jedności Kościoła
 1. Encyklika papieża Leona XIII: Dall` alto. O wojnie wydanej Kościołowi
 1. Encyklika papieża Leona XIII: Humanum Genus. O masonerii
 1. Encyklika papieża Leona XIII: Providentissimus Deus. O studiach Pisma Świętego
 1. Encyklika papieża Leona XIII: Annum Sacrum. O poświęceniu Najświętszemu Sercu Jezusowemu
 1. Encyklika papieża Leona XIII: Adiutricem Populi. O kulcie Matki Bożej
 1. Encyklika papieża Leona XIII: Quamquam pluries. O opiece św. Józefa i NMP
 1. Encyklika papieża Leona XIII: Iucunda Semper. O różańcu świętym
 1. Encyklika papieża Piusa IX: Quanta cura & Syllabus errorum. O błędach modernizmu
 1. Encyklika papieża Piusa X: Pascendi dominici gregis. O zasadach modernistów
 1. Encyklika papieża Piusa XI: Casti Connubi. O małżeństwie chrześcijańskim
 1. Encyklika papieża Piusa XI: Divini illius Magistri. O chrześcijańskim wychowaniu młodzieży
 1. Encyklika papieża Piusa XI: Quas Primas. O królewskiej godności Chrystusa
 1. Encyklika papieża Piusa XI: Miserentissimus Redemptor. O obowiązku wynagradzania Najświętszemu Sercu Jezusowemu
 1. Encyklika papieża Piusa XII: Mediator Dei. O liturgii
 1. Encyklika papieża Piusa XII: Divino Aflante Spiritu. O właściwym rozwoju studiów biblijnych
 1. "Leksykon duchowości katolickiej", Autor: praca zbiorowa pod redakcją ks. Marka Chmielewskiego, Ikona pliku PDF
 1. "Rozmowy o Biblii", "Sens ksiąg biblijnych", Autor: Anna Świderkówna
 1. "Krąg biblijny", "Jezus z Nazaretu", Autor: Roman Brandstaetter
 1. "Świat Chrystusa", Autorzy: Wojciech Roszkowski
 1. "Oczami Jezusa", Autor: Carver Alan Ames
 1. Książki Carvera Alana Amesa
 1. "Świadectwo. Dziennik duchowy", "Słowo Pouczenia", "Myśli na każdy dzień", "Droga Krzyżowa", "Różaniec", Autor: Alicja Lenczewska
 1. "Poemat Boga-Człowieka", Autorka: Maria Valtorta
 1. "Ostatnia Droga krzyżowa z ks. Janem Kaczkowskim", Autor: ks. Jan Kaczkowski
 1. "Filotea. Wprowadzenie do życia pobożnego", Autor: św. Franciszek Salezy
 1. "Traktat Miłości Boskiey we Dwunastu Xięgach" (1750), , Autor: św. Franciszek Salezy
 1. "Do Kapłanów, umiłowanych synów Matki Bożej 1973-1997", Autor: ks. Stefano Gobbi
 1. "Z Aniołem do Nowego Świata", "Wejdź do radości", Autor: ks. Adam Skwarczyński [Ivan Novotny]
 1. "Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych", Autorzy: Grzegorz Górny, Janusz Rosikon
 1. "Ty masz słowa życia wiecznego", Autor: Hans Urs von Balthasar
 1. "Dialogi w katedrze.2013", "Odzyskać samych siebie", Autor: abp Marek Jędraszewski
 1. "Obłok niewiedzy", Autor nieznany, wprowadzenie: Wojciech Giertych OP

  Napisany w czternastym wieku OBŁOK NIEWIEDZY jest nadal jednym z najwspanialszych arcydzieł literatury mistycznej. Ta niezwykła książka, pisana z głębi własnego doświadczenia duchowego, z doskonałą znajomością ludzkiej psychiki oraz prawdziwie brytyjskim poczuciem humoru, i dziś - na progu dwudziestego pierwszego wieku - uczy, jak budować głęboką przyjaźń z Bogiem.

 1. "Pierwsi świadkowie: Pisma Ojców Apostolskich", Opracowanie: ks. Marek Starowieyski

  Obszerny wybór najstarszych pism chrześcijańskich. Większość prezentowanych tekstów pochodzi z dzieł tak zwanych Ojców Apostolskich, pisarzy przełomu wieków I i II, do których dołączyliśmy dwa utwory późniejsze z drugiej połowy II w. Większość z nich podaliśmy w całości ze względu na ich wyjątkową wartość, są to: Didache, Listy św. Ignacego, Do Diogneta, Homilie Melitona z Sardes.

  Autorzy tych pierwszych pism chrześcijańskich należeli do dwóch pierwszych pokoleń żyjących po Apostołach, których znali i którzy niejednokrotnie byli ich nauczycielami. Dzieła ich powstały w tym samym środowisku, z którego wyszły lub do którego były adresowane pisma Nowego Testamentu, dlatego pozwalają nam lepiej zrozumieć, a często wyjaśniają zawarte w tych pismach trudności.

  W tym tomie sięgnęliśmy do narodzin Kościoła, chcąc zrozumieć właściwie proces jego wzrostu. Człowiek dorosły lubi przeglądać stare albumy, gdyż te wyprawy w krainę dzieciństwa pozwalają mu lepiej zrozumieć samego siebie. Podobnie rzecz ma się z Kościołem. Wracamy więc do dzieciństwa Kościoła, by zaczerpnąć coś z tego dynamizmu i mocy Ducha pierwszych wyznawców Chrystusa.

  Didache (Nauka 12 apostołów)

 1. "Opowieści pielgrzyma", Autor: Arsenij Trojepolski

  Opowieści pielgrzyma powstały w latach 1859-1863. Ich autorem, jak dowodzą współcześni badacze, był rosyjski mnich Arsenij (Walentyn) Trojepolski – obecnie odkrywany i coraz bardziej doceniany duchowy pisarz XIX-wiecznej Rosji. Urodził się w 1804 roku w rodzinie drobnej, rosyjskiej szlachty. Studiował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Moskiewskiego. W 1825 roku wstąpił do klasztoru św. Symeona w Moskwie. W 1832 roku został kapłanem (w tradycji prawosławnej zwany hieromnichem). Podczas swojego życia wielokrotnie zmieniał miejsca pobytu, przebywał w kilkunastu klasztorach w wielu regionach Rosji. W 1857 roku trafił do klasztoru św. Pafnutiusa w Borowsku pod Moskwą, gdzie zmarł w 1870 r. Tam napisał "Opowieści pielgrzyma", a także inne, liczne pisma poświęcone m.in. teorii i praktyce Modlitwy Jezusowej.

  Opowieści pielgrzyma to wyjątkowe dzieło chrześcijańskiej duchowości, które w barwnym stylu przedstawia drogę do odkrycia i praktyki modlitwy nieustannej, zwanej także Modlitwą Jezusową czy Modlitwą Serca. Tytułowy pielgrzym wyrusza w drogę, by się dowiedzieć, co oznaczają biblijne słowa „Nieustannie się módlcie”. Wędrując, poznaje modlitwę Jezusową i zaczyna żyć zgodnie z wolą Bożą. Jego historia to mistrzowska opowieść o tym, jak Bóg zmienia życie człowieka.

  Papież Franciszek poleca „Opowieści pielgrzyma”, (nagranie wideo, 1:45)

  "Opowieści pielgrzyma" (cz. 1), (nagranie wideo, 3:30:43)

  "Opowieści pielgrzyma" (cz. 2), (nagranie wideo, 4:08:16)

 1. "Modlitwa Jezusowa. Jej początek, rozwój i praktyka w tradycji bizantyńsko-słowiańskiej", (audiobook, 3 godz.), Autor: Mnich Kościoła Wschodnieg – Ludwik Gillet
 1. "Twierdza duchowa", Autor: Edyta Stein
 1. "Życie Maryi", "Pasja", Autor: Anna Katarzyna Emmerich
 1. "Dom Maryi. Niezwykła historia, jaka kryje się za odnalezieniem domku, w którym żyła i zmarła Maryja Dziewica", Autor: Donald Carroll
 1. "Wielki Post. 40 rozważań", Opracowanie tekstowe: Bogusław Bajor

  Wielki Post to 48-stronicowa elektroniczna książka, która pozwoli Ci dobrze przeżyć ten święty czas i godnie przygotować się do świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W naszym bezpłatnym e-booku znajdziesz 40 wartościowych rozważań na każdy dzień Wielkiego Postu. Zawarliśmy w nim najważniejsze rozmyślania o Krzyżu, modlitwie, pokucie, jałmużnie, pokusach czy cierpieniu - autorstwa świętych i duchowych przewodników, m.in.:

  • św. Alfonsa Marii Liguoriego,
  • św. Augustyna,
  • św. Charbela Makhloufa,
  • św. Cypriana z Kartaginy,
  • św. Ignacego z Loyoli,
  • św. Jana Marii Vianneya,
  • św. Jana od Krzyża,
  • św. Jana Pawła II,
  • św. Ojca Pio,
  • św. Siostry Faustyny,
  • św. Teresy Benedykty od Krzyża,
  • św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
  • o. Tomasza à Kempis.
 1. "Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu", Autor: Krzysztof Bielawny
 1. "Katolicka nauka społeczna", Autor: Czesław Strzeszewski
 1. "Słownik katolickiej nauki społecznej"

  „Słownik katolickiej nauki społecznej” – to najnowsza pozycja w ofercie Instytutu Wydawniczego PAX. „Słownik” powstał w środowisku Centrum Katolickiej Nauki Społecznej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, reprezentującym warszawską szkołę KNS, we współpracy z przedstawicielami innych ośrodków akademickich.

  „Słownik" przygotowało grono 48 autorów, pracującym pod kierunkiem kilkuosobowej redakcji naukowej. Pozycja obejmuje 131 haseł pogrupowanych w dziewięciu działach tematycznych: podstawy nauczania społecznego Kościoła; zasady społeczne, normy i wartości; człowiek – jego prawa i obowiązki; małżeństwo i rodzina; praca i życie zawodowe; społeczeństwo i kultura; polityka; ekonomia; sprawy międzynarodowe.

  Do redaktorów naukowych i współautorów „Słownika” należą: ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz, prof. dr hab. Aniela Dylus i Kamil Sulej.

 1. "Propedeutyka teologii katolickiej", Autor: ks. dr Antoni Witkowiak
 1. "Prawo objawione a prawo naturalne", Autor: bp Jan Szkodoń
 1. "Mity hebrajskie. Księga Rodzaju", Autor: Robert Graves, Raphael Patai
 1. "Leksykon pojęć teologicznych i kościelnych z indeksem angielsko-polskim", Autorzy: Gerard O'Collins SJ, Edward G. Farrugia SJ
 1. "Jeśli Boga nie ma...", "Jezus ośmieszony", Autor: Leszek Kołakowski
 1. "Sacrum a profanum", Autor: Mircea Eliade
 1. "Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce", Autorzy: Jerzy Kłoczowski, Lidia Müllerowa, Jan Skarbek
 1. "Zarys dziejów duchowości w Polsce", Autor: Karol Górski
 1. "Zakony w Polsce", Autor: Józef Marecki
 1. "Cud w eterze", Wywiad rzeka z o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR, dyrektorem i założycielem Radia Maryja.
 1. "Religijny rozwój osoby ludzkiej. Interpretacja psychologiczna", Autor: ks. Romuald Jaworski
 1. "Katolicki dom. Zachować wiarę w rodzinie", Autor: Leszek Smoliński
 1. "Polskie tradycje świąteczne", Autor: Monika Karolczuk
 1. "Katolicki dżentelmen", Autor: Sam Guzman
 1. "Aniołowie, Boży posłańcy", Autor: Grzegorz Fels
 1. "Starożytni na tropach Boga. Gawędy z pogranicza filozofii i religii", Autor: Antoni Dunajski
 1. "Czy potrzebne sa dowody na istnienie Boga", Autor: Krzysztof Śnieżyński
 1. "Wyznania", Autor: Aureliusz Augustyn z Hippony
 1. "Dzienniczek", Autor: Siostra Faustyna Kowalska ZMBM
 1. "Dzienniczek", Autor: Siostra Faustyna Kowalska ZMBM, Ikona pliku PDF
 1. "Ufam. Śladami Świętej Siostry Faustyny", "Ufający. Śladami bł. ks. Michała Sopoćki", Autor: Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń
 1. Święty Brat Albert. Biografia, Autor: Andrzej Różycki
 1. Służebnica Boża Rozalia Celakówna - życie i misja, Autor: Ewa Wieczorek
 1. Ostatnia walka, Autor: ks. Tadeusz Kiersztyn
 1. Zanim Król powróci, Autor: ks. Tadeusz Kiersztyn
 1. Książki abp. Fultona J. Sheena po polsku
 1. "Nowe stare błędy", Autor: Fulton J. Sheen

  Mistrzowska ocena rzeczywistej wartości idei, które współcześnie pojawiają się w kontekście moralności, religii, nauki, socjologii, psychologii i humanizmu. Brak tu wyrozumiałości dla tych, którzy uważają, że to, co nowoczesne, jest zawsze najlepsze, a także dla tych, którzy uważają, że to, co nowoczesne, jest zawsze złe. Autor krytykuje kult użyteczności, którą współczesność utożsamiła z prawdą. Z pełną lekkości przenikliwością tłumaczy, że metoda naukowa nie jest jedynym źródłem poznania, a nadprzyrodzone nie jest synonimem niewytłumaczalnego. Uświadamia, że prawda jest niezmienna.

 1. "Modlitewnik na czas wojny", Autor: Fulton J. Sheen

  Arcybiskup Fulton Sheen w czasie II wojny światowej przygotował dla słuchaczy swoich audycji wyjątkowy modlitewnik. Wiedział, że w walce potrzebujemy nie tylko broni, ale przede wszystkim duchowej zbroi, którą dla każdego z nas jest modlitwa.
  W niebezpiecznych i niepewnych czasach, w jakich przyszło nam żyć, najgroźniejszy wróg, z jakim mamy do czynienia, to szatan, który oferuje nam tylko gniew, nienawiść i rozpacz. Ten modlitewnik każdemu z nas pomoże w wewnętrznej walce tak, byśmy mogli założyć duchową zbroję i pokonać zło, które nas doświadcza.

 1. "Dzieła", Autor: Święty Jan od Krzyża, Doktor Kościoła
  Dzieła św. Jana od Krzyża zebrane w jednym tomie [(z hiszpańskiego przełożył o. Bernard Smyrak OCD), Wydawnictwo Karmelitów Bosych, Kraków 2014], w skład którego wchodzą:
  • Droga na Górę Karmel
  • Noc ciemna
  • Pieśń Duchowa
  • Żywy płomień miłości
  • Listy
  • Słowa światła i miłości
  • Cztery wskazówki dla pewnego zakonnika
  • Stopnie doskonałości
  • Ocena ducha i modlitwy pewnej Karmelitanki Bosej
  • Góra doskonałości
  • Przestrogi
  • Poezje
 1. "Traktaty teologiczne", Autor: Anicjusz Manliusz Sewerynus Boecjusz
 1. "Milczenie i ogień. Listy i zapiski", Autor: św. Karol de Foucauld
 1. "W poszukiwaniu Boga", Autor: George Basil Hume
 1. "Bóg i ludzkie pytania", Autor: André Frossard
 1. "Krótka opowieść o Antychryście", "Zaślubiny Wschodu z Zachodem", Autor: Włodzimierz Sołowjow
 1. "Kościół czasu Antychrysta, Autor: Antonio Socci
 1. "Pomiędzy Chrystusem a Antychrystem", Autor: ks. Robert Skrzypczak

  Wstęp, Ikona pliku PDF ks. Robert Skrzypczak, „Między Chrystusem a Antychrystem, Wydawnictwo Esprit, Kraków 2022, s. 6-21'

 1. "Chrześcijanin na rozdrożu", Autor: ks. Robert Skrzypczak

  Fałszywe chrześcijaństwo. Jak szatan zatruwa Kościół?, spotkanie autorskie z ks. prof. Robertem Skrzypczakiem, (nagranie wideo, 56:48)

 1. "Nie umrzeć za życia. Wiara, krzyż, nawrócenie", "Kazania pasyjne", Autor: ks. Robert Skrzypczak
 1. "Ogień w Kościele. Nadzieja w czasach kryzysu", Autor: ks. Robert Skrzypczak w rozmowie z Pawłem Chmielewskim
 1. "Chrześcijaństwo w spotkaniu z religiami świata", "Religie współczesnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Cz. 1 - Złożony obraz zjawiska religii", "Religie współczesnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Część 2. Hinduizm", "Muzułmanie polscy. Religia i kultura", "Sunna, hadisy i tradycjoniści. Wstęp do tradycji muzułmańskiej", Autor: ks. Krzysztof Kościelniak
 1. "Bóg nie jest miły. Pułapka pluszowego chrześcijaństwa", Autor: Ulrich L. Lehner
 1. "Popołudnie chrześcijaństwa. Odwaga do zmiany", "Zacheuszu! 44 kazania o sensie życia", "Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą", "Czas pustych kościołów", Autor: Tomáš Halík
 1. "Bóg zagubiony. Wiara w objęciach niewiary", Autorzy: Anselm Grün, Tomáš Halík
 1. "Wprowadzenie w chrześcijaństwo", Autor: kard. Józef Ratzinger

  Boska komedia Ratzingera z felietonu ks. Jerzego Szymika w "Gościu Niedzielnym", nr 6, rok XCVI, 10.02.2019 r., str. 74'

  Książka "Wprowadzenie w chrześcijaństwo" Ratzingera ukazała się w roku 1968. Polskie tłumaczenie - dwa lata później. Wojtyła zachwycił się nią aż tak, że nawiązał osobisty kontakt z jej autorem. "Odkrył Ratzingera" dla siebie i Kościoła. Złoty jubileusz "Wprowadzenia..." jest okazją do przypomnienia tej, moim zdaniem, najlepszej książki teologicznej posoborowego półwiecza.
  Czytałem ją trzykrotnie, za każdym razem „studyjnie”, uważnie, z podkreśleniami, wypiskami, notatkami. Miałem w czasie tych lektur odpowiednio: 22, 53 i 65 lat. Za każdym razem było to wstrząsające doświadczenie intelektualno-duchowe. Doświadczenie przemiany. Książka się nie zestarzała. Można ją polecić studentom bez obaw o anachroniczność tej propozycji. I bez lęku, że się wprawdzie czegoś nauczą, ale przy okazji trwale podtrują. Nie trzeba z niej zeskrobywać tzw. ducha soborowego (a co jest właściwie posoborowym nalotem/kurzem ideologii ducha czasu na Duchu Soboru). W roku 1967, kiedy powstała ta książka, panowało posoborowe wrzenie - pisze Autor w przedmowie do wydania z roku 2000. Tego wrzenia na kartach "Wprowadzenia..." nie ma. Jest jego echo, i to jedynie w wątkach polemiki z wrzeniem i jego skutkami. Raz jeszcze warto uspokoić czytelnika, pozostając przy metaforze wrzenia: wyjdzie on z przygody lektury niepoparzony.

  Jest tu teologia, z której da się żyć - wiarą, dzisiaj. W pełni powiódł się zamysł Autora, który nazwał "intencją książki": pomóc w zrozumieniu na nowo, że wiara umożliwia człowiekowi w dzisiejszych czasach bycie naprawdę człowiekiem; książka ta ma wyłożyć wiarę bez niepotrzebnej gadaniny, ukrywającej z trudem duchową pustkę. Wyjść ponad granice języków, czasów, nastawień, by rozpoznać ową jednoczącą moc, która pochodzi z postaci Jezusa Chrystusa.
  ...

  Struktura książki jest oparta na prawdzie o Boskiej Trójcy jako modelu całej rzeczywistości. A ponieważ naturą Trójjedynego jest miłość (1 J 4,16), "Wprowadzenie…" jest swoistym hymnem o miłości, arcydziełem literatury miłosnej dołączającym do największych dzieł Zachodu opiewających miłość. Dobra Nowina Ewangelii i prawdziwie chrześcijański obraz Boga uczą nas, że miłość stoi ponad myślą. I stąd już tylko mały krok w najgłębsze życiowo rewiry. Bo prawdziwego lęku człowieka nie może opanować rozum, może to sprawić tylko obecność kogoś kochającego. I tylko wtedy i tam, gdzie ktoś jest gotów postawić życie na drugim miejscu, poniżej miłości, i chce go ze względu na miłość, tylko tam miłość może być mocniejsza niż śmierć i czymś więcej niż śmierć. By miłość mogla być czymś więcej niż śmierć, musi być wpierw czymś więcej niż życie. Nieśmiertelność zawsze wynika z miłości, a nigdy z wystarczania samemu sobie; wynika z Boga. Oto On: Chrystus.

  41-letni wtedy Ratzinger tą wielką księgą sprzed pół wieku, księgą o Miłości, daleką zapowiedzią encykliki „Deus caritas est", dołącza do świętych i mistyków, do trubadurów i "Boskiej komedii" Dantego.

  Zaiste, "Divina commedia" naszej epoki. Polecam.

 1. "Wiara - prawda - tolerancja. Chrześcijaństwo a religie światowe", Autor: kard. Józef Ratzinger
 1. Modlitwa Jezusa. Katechezy papieskie", Autor: Benedykt XVI
 1. "Rozmowy między Niebem a Ziemią", Autorzy: Benedykt XVI, Angela Ambrogetti, Georg Gänswein
 1. "Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy", Autorzy: Benedykt XVI, Peter Seewald
 1. "Kazanie na Areopagu. 13 katechez", Autor: kard. Karol Wojtyła

  Karol Wojtyła podjął rozważania nad kazaniem św. Pawła na Areopagu i uczynił je punktem wyjścia dla cyklu trzynastu katechez.
  Nie wiemy, do kogo katechezy miały być kierowane, nie wiemy, kiedy je wygłosił, nawet nie mamy pewności, czy kiedykolwiek ujrzały światło dzienne. Faktem jest, że zachowały się w formie rękopisu.
  Prawdopodobnie powstały w 1965 roku lub nieco później, ponieważ zawierają odniesienia do Soboru Watykańskiego II”.
  (z komentarza dr Marty Burghardt)

  W Wielkiej Katechezie Karol Wojtyła opowiada między innymi o spotkaniu tradycji Izraela z tradycją Grecji, o wspólnych punktach różnych religii, o świecie, który jest darem Stwórcy, podkreśla, że Boska ekonomia zbawienia i łaski rozciąga się również poza granicami sakramentalnej działalności Kościoła, bo Chrystus za wszystkich umarł i zmartwychwstał. Jego rozmyślania są ważnym drogowskazem dla człowieka uwikłanego w problemy współczesnego świata.

  Owa Wielka Katecheza bowiem to nie tylko intelektualna przygoda odkrywania prawdy chrześcijaństwa, ale i praktyczny przewodnik, jak dzisiaj mówić o Bogu.
  (z posłowia ks. prof. Roberta J. Woźniaka)

 1. "Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie", Autor: Jan Paweł II
 1. Jan Paweł II, 1920–2005 → Rozmowy o Janie Pawle II, elektroniczna wersja książki pt. "Niezwykły pontyfikat" - Z o. Maciejem Ziębą OP rozmawia Adam Pawłowicz
 1. "Habemus Papam", "Ojciec wolnych ludzi. Opowieść o Prymasie Wyszyńskim", Autor: Paweł Zuchniewicz
 1. "O prawdzie w horyzoncie myśli Jana Pawła II", Autor: zbiór prac różnych autorów, red. Szymon Drzyżdżyk
 1. "Przekroczyć próg nadziei. Wywiad-rzeka z Janem Pawłem II", Autor: Vittorio Messori
 1. "Chwała Mu. Jak uwielbiać", "Życie w łasce", "77 Moc przebaczenia", "Wytrwaj do końca", Autor: Marcin Zieliński
 1. "Modlitwa. W blasku Boga", Autor: Marcin Zieliński

  „Modlitwa. W blasku Boga”, to książka, która porusza fascynujący temat osobistej relacji z Bogiem i jej wpływu na nasze życie. Pomaga tę relację pojąć rozumem i zacząć ją świadomie pielęgnować, poprzez codzienną praktykę modlitwy.

  Po lekturze tej książki łącznie z pomocą „Dziennika modlitwy” nikt nie będzie mógł uczciwie powiedzieć: Nie wiem jak się modlić.

  Lektura tej książki nie przyniesie w Twoim życiu żadnych owoców, jeśli nie będzie połączona z... modlitwą.

 1. "Pełnia modlitwy", "Tajemnica Miłosierdzia Bożego", Autor: o. Jacek Woroniecki OP
 1. "Jak się modlić", Autor: o. Adam Szustak OP
 1. "Modlitwa Jezusa. Katechezy papieskie", Autor: Benedykt XVI
 1. "Poznanie prawdy. Wykłady papieskie", "Moja wiara", Autor: Benedykt XVI
 1. "Opcja Benedykta. Jak przetrwać czas neopogaństwa", Autor: Rod Dreher

  Książkę Roda Drehera warto czytać w kontekście tak zwanego proroctwa Josepha Ratzingera, wygłoszonego przez bawarskiego teologa w 1969 roku na zakończenie cyklu konferencji przygotowanych dla Radia Hesja: Kościół czeka poważny kryzys, który drastycznie ograniczy liczbę wiernych i jego wpływy - mówił wówczas Joseph Ratzinger.

  - Z obecnego kryzysu wyłoni się Kościół jutra, Kościół, który stracił wiele. Będzie niewielki i będzie musiał zacząć od nowa, mniej więcej od początku. Nie będzie już w stanie zajmować wielu budowli, które wzniósł w czasach pomyślności. Ponieważ liczba jego zwolenników maleje, więc straci wiele ze swoich przywilejów społecznych... Kościół będzie wspólnotą bardziej uduchowioną, nie wykorzystująca mandatu politycznego, nie flirtującą ani z lewicą, ani z prawicą. To będzie trudne dla Kościoła, bo ów proces krystalizacji i oczyszczenia będzie kosztować go wiele cennej energii. To sprawi, że będzie ubogi i stanie się Kościołem cichych...
  W totalnie zaplanowanym świecie ludzie będą strasznie samotni. Uświadomią sobie, że ich egzystencja oznacza ‹‹nieopisaną samotność››, a zdając sobie sprawę z utraty z pola widzenia Boga, odczują grozę własnej nędzy. Wtedy - i dopiero wtedy - w małej owczarni wierzących odkryją coś zupełnie nowego: nadzieję dla siebie, odpowiedź, której zawsze szukali
   - prorokował przed pół wiekiem Joseph Ratzinger.

  Dreher, nawiązując do słów przyszłego papieża Benedykta XVI, dodał: "Przyszłość wiary na Zachodzie zależeć będzie od naszego sposobu życia tym proroctwem".
  (fragment wstępu ks. Roberta Skrzypczaka)

 1. "Nie mamy prawa milczeć! Apologia Kościoła", "Neopogaństwo. Nowe czasy - Stare idee", Autor: ks. Janusz Królikowski
 1. "Z głębi naszych serc", Autorzy: kard. Robert Sarah, Benedykt XVI
 1. "Na wieczność. Rozważania nad obliczem kapłaństwa", "Bóg albo nic. Rozmowa o wierze", "Moc milczenia. Przeciw dyktaturze hałasu", Autor: kard. Robert Sarah, Nicolas Diat
 1. "W drodze do Niniwy", "Bez Boga jesteśmy drzewem bez korzeni", Autor: kard. Robert Sarah
 1. "Wieczór się zbliża i dzień już się chyli", Autor: kard. Robert Sarah, Nicolas Diat

  U samych korzeni zapaści Zachodu kryje się kryzys kulturowy i tożsamościowy. Zachód już nie wie, kim jest, ponieważ już nie wie i nie chce wiedzieć, kto go ukształtował, kto go utworzył takim, jakim był i takim, jakim jest. Wiele krajów nie zna dzisiaj swojej historii. To paraliżowanie samego siebie w naturalny sposób prowadzi do upadku, który otwiera drogę nowym cywilizacjom barbarzyńskim.

  Ta wypowiedź kardynała Saraha streszcza zamysł jego trzeciej książki rozmów z Nicolasem Diatem. Proste stwierdzenie: nasz świat stoi nad przepaścią. Kryzys wiary i Kościoła, schyłek Zachodu, zdrada jego elit, relatywizm moralny, niczym nieograniczona globalizacja, nieokiełznany kapitalizm, nowe ideologie, polityczne wypalenie, wypaczenia islamskiego totalitaryzmu... Nadszedł czas, by postawić bezkompromisową diagnozę. Chodzi o coś więcej niż o analizę wielkiej przemiany naszego świata: uświadamiając powagę kryzysu, przez jaki przechodzimy, kardynał dowodzi, że uniknięcie piekła świata bez Boga, świata bez człowieka, świata bez nadziei, jest możliwe.

  Przeprowadzając tę ambitną refleksję, kardynał Sarah pochyla się nad wszystkimi bez wyjątku kryzysami współczesnego świata i udziela ważnej lekcji duchowej: z drogi swego życia człowiek powinien uczynić doświadczenie wznoszenia duszy i dzięki temu, odchodząc z tego życia, będzie stworzeniem wznioślejszym niż u początków drogi.

  Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2019, str. 15:
  ...
  Wybaczcie, jeśli niektóre moje słowa wami wstrząsną.
  Nie chcę was usypiać uspokajającymi i kłamliwymi wypowiedziami. Nie zależy mi ani na sukcesie, ani na popularności. Ta książka to krzyk mojej duszy! To krzyk miłości do Boga i do moich braci. Wam, chrześcijanom, jestem winien jedyną prawdę, która zbawia. Kościół obumiera, gdyż pasterze boją się mówić w pełnej prawdzie i jasności. Boimy się mediów, boimy się opinii, boimy się naszych własnych braci! Dobry pasterz oddaje życie za owce.
  Dzisiaj, na tych stronicach, ofiaruję wam to, co jest istotą mojego życia - wiarę w Boga. Niebawem stanę przed wiekuistym Sędzia. Cóż Mu wtedy powiem, jeśli nie przekażę wam prawdy, którą otrzymałem? My, biskupi, powinniśmy drżeć na myśl o naszym karygodnym milczeniu, o naszym milczeniu, które czyni nas współwinnymi, o naszym milczeniu, które chce przypodobać się światu.
  Często słyszę pytanie: co mamy robić? Kiedy zagraża podział, trzeba umacniać jedność. Nie ma ona nic wspólnego z duchem korporacji, jakich wiele na świecie. Jedność Kościoła ma źródło w Sercu Jezusa Chrystusa. Musimy trwać tuż przy nim, w nim. To Serce, które zostało otwarte włócznią, abyśmy mogli się w nim schronić, będzie naszym domem. Jedność Kościoła opiera się na czterech kolumnach.
  Modlitwa, doktryna katolicka, umiłowanie Piotra i wzajemna miłość muszą zyskać pierwszeństwo w naszej duszy i we wszystkich naszych działaniach.
 1. "Katechizm życia duchowego", Autor: kard. Robert Sarah

  „Celem niniejszej książki jest skromne towarzyszenie tym wszystkim, którym leży na sercu to, by na Bożą miłość odpowiedzieć całym życiem, szczęśliwym i owocnym, jakie rozkwitnie w wiecznym szczęściu kontemplowania Boga. Książka powstała z pragnienia, by nieść im pomoc w wewnętrznej duchowej wspinaczce, prowadzącej do radości spotkania, które przemienia życie. Te słowa płyną z trwania sercem przy Ewangelii i Osobie Jezusa Chrystusa, z pragnieniem, by czytelnik także odkrył owo trwanie serce przy sercu, pomagając mu wejść we własne wnętrze, w miejsce obecności Boga, i czyniąc konkretnym jego trud nawrócenia przez wskazanie, jaką drogą iść i jakich konkretnych środków użyć, żeby na nowo postawić Boga w samym środku naszych najistotniejszych dążeń.”

  „Uznałem, że zmierzch Boga w naszych postmodernistycznych społeczeństwach, kryzys podstawowych wartości ludzkich i moralnych oraz jego reperkusje nawet w Kościele, gdzie widać zamęt wokół prawdy objawionej przez Boga, utratę autentycznego zmysłu liturgii i podważenie tożsamości kapłańskiej, domagają się usilnie, by wszystkim wiernym zaproponować prawdziwy katechizm życia duchowego. Nie chciałbym jednak, by ten tytuł został źle zrozumiany… Mamy do dyspozycji Katechizm Kościoła katolickiego i jego Kompendium, które pozostają niezastąpionymi narzędziami nauczania i studiowania nauki objawionej przez Chrystusa i głoszonej przez Kościół. Niniejsza książka jest katechizmem życia wewnętrznego. Ma on wskazać najważniejsze środki służące do wejścia w życie duchowe, w celach praktycznych, a nie akademickich… Katechizm ten, zbudowany wokół sakramentów, modlitwy, ascezy, liturgii, ma uświadomić każdemu, że jego chrzest jest początkiem wielkiego nawrócenia, wielkiego powrotu do Ojca”.

 1. "Cud nieśmiertelności. Co będzie po życiu ziemskim?", "Drogowskazy na dzisiaj", "Jedność wiary. Odpowiedzialność Rzymu za Kościół powszechny", Autor: kard. Gerhard Ludwig Müller
 1. "Więź miłości. Katolicka moralność małżeńska i etyka seksualna", Autor: Kard. Willem Jacobus Eijk
 1. "Bóg żyje w Holandii" (Raport o stanie wiary), Kard. Willem Jacobus Eijk w rozmowie z  red. Andreą Gallim
 1. "W dobrej wierze. Co będzie z Kościołem w XXI wieku?", Autorzy: kard. Gerhard Ludwig Müller, Franca Giansoldati
 1. "Nadzieja rodziny", kard. Gerhardem Ludwigiem Müllerem rozmawia Carlos Granados
 1. "Niezbędnik młodego człowieka", Auror: Barbara Kiereś
 1. "Światło i zaczyn. Odnowa Kościoła, której muszą dokonać wierni", Autorzy: bp Joseph E. Strickland
 1. "Pismo Święte listem Boga Ojca. Boblia dla rodzin", "Pismo Święte dla dzieci. Dobry Bóg mówi do nas", Autor: bp. Antoni Długosz
 1. "Lectio divina w tekstach monastycznych", Autor: praca zbiorowa
 1. "Piękno nietolerancji. Spojrzenie na moralność i poprawność polityczną Bożymi oczami", Autor: Josh McDowell, Sean McDowell
 1. "Przestańcie się lękać", Autor: Z abp. Stanisławem Wielgusem rozmawia Sebastian Karczewski
 1. "Stanąć po stronie Dobra", "Moja umiłowana ojczyzna", "O chrześcijańską edukację", "Rekolekcje dla poszukujących", Autor: abp Stanisław Wielgus
 1. "Ojczyzna jest zawsze trochę dalej", "Kim jest człowiek", "W kręgu wiary i kultury", Na ścieżkach prawdy. Rozmawiając z Janem Pawłem II", "Od początku - na zawsze. Miłujmy prawdę małżeństwa", "Jestem, więc modlę się", Autor: Stanisław Grygiel
 1. "Przerywam zmowę milczenia. O kryzysie w Kościele, herezji, apostazji i grzechach zaniedbania", Autor: abp. Jan Paweł Lenga
 1. "Dialektyka albo rozdziały filozoficzne; O herezjach", Autor: św. Jan z Damaszku
 1. "Księga różnych herezji", Autor: św. Filastriusz z Brescii
 1. "Ortodoksja i herezje. Historia szukania prawdy w pierwszych wiekach Kościoła", "Herezje", Autor: ks. Henryk Pietras SJ
 1. "Wielkie odkrycie. Nasza droga do Kościoła katolickiego", Autorzy: Ulf i Birgitta Ekman
 1. "Od jarmułki do krzyża. Historia nawrócenia rabina na katolicyzm", Autor: Jean-Marie Élie Setbon
 1. "Byłem rabinem Rzymu. Historia wielkiego nawrócenia", Autor: Israel Zolli
 1. "Miód ze skały. Historie nawróconych Żydów", Autor: Roy H. Schoeman
 1. "Postęp duszy czyli wzrost w świętości", "O samozakłamaniu", "O dobroci" Autor: Frederick William Faber
 1. "Droga - Bruzda - Kuźnia", "Różaniec Święty – Droga Krzyżowa", " Przyjaciele Boga", "To Chrystus przechodzi", "Rozmowy z Prałatem Escrivą – Kochać Kościół", Autor: Josemaría Escrivá de Balaguer
 1. "Rewolucja i kontrrewolucja", Autor: Plinio Correa de Oliveira
 1. "Krzyżowiec XX wieku", Autor: Roberto de Mattei
 1. "Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem. T. 1: 2006-2007, T. 2: 2007-2010, T. 3: 2010, T. 4: 2011-2013", Autor: ks. Tadeusz Guz
 1. "Charyzmat jedności", "Klucz do jedności", "Tylko jedno", Autor: Chiara Lubich
 1. "Msza katolicka. Jak przywrócić centralne miejsce Boga w liturgii", Autorzy: bp Athanasius Schneider, Aurelio Porfiri
 1. "Sobór Watykański II. Historia dotąd nie opowiedziana", Autor: Roberto de Mattei
 1. "Rewolucja'68. Swąd szatana w Kościele", "Annibale Bugnini i rewolucja liturgiczna", Autor: Yves Chiron
 1. "Kapłańska świętość", "Msza wszech czasów", "Oni Jego zdetronizowali", Autor: abp Marcel Lefebvre
 1. "Marcel Lefebvre. Życie", Autor: bp Bernard Tissier de Mallerais
 1. "Przewodnik dla początkujących po tradycyjnej Mszy łacińskiej", Autor: Derya Little
 1. "Msza Święta. Ilustrowany przewodnik", Autor: ks. Andrzej Zwoliński
 1. "Przewodnik po Mszy świętej", Autor: o. Jean-Denis Chalufour OSB
 1. "Duch liturgii", Autor: Benedykt XVI
 1. "Kryzys i destrukcja. Szkice o protestanckiej reformacji", Autor: Grzegorz Kucharczyk
 1. Zestaw seria "Mysterium Fascinans": "Liturgia i nowa ewangelizacja", "Modlić się mszą świętą", "Liturgia i formacja liturgiczna", "Modlitwy Kościoła. Kolekty niedziel i uroczystości Pańskich"
 1. "Co katolik powinien wiedzieć o judaizmie", Autorzy: Paweł Podeszwa, Waldemar Szczerbiński
 1. "Co każdy powinien wiedzieć o judaizmie", Autorzy: Praca zbiorowa, redakcja Małgorzata Płazowska
 1. "Stosunki polityczne u Żydów za czasów Chrystusa Pana", "Talmud o gojach a kwestia żydowska w Polsce", Autor: Stanisław Trzeciak
 1. "Rola światowa żydostwa", "Talmud. Co zawiera i czego naucza", Autor: Józef Kruszyński
 1. "Izrael. Jego przeszłość i przyszłość", Autor: Herman de Vries de Heekelingen
 1. "Zbawienie bierze początek od Żydów", Autor: Roy H. Schoeman
 1. "Między Synagogą a Kościołem. Dzieje św. Pawła ", Autor: Waldemar Chrostowski
 1. "Eucharystia w wypowiedziach papieży i innych dokumentach Stolicy Apostolskiej XX w.", Redakcja: Romuald Rak
 1. "Eucharystia na dwa głosy", ks. Krzysztof Porosło, ks. Wojciech Węgrzyniak
 1. "Eucharystia skarbem Kościoła", Autor: bł. Honorat Koźmiński
 1. "O częstej Komunii świętej", Autor: ks. Józef Hube CR
 1. "Uczta święta. O częstej Komunii Świętej", Autor: bp. Louis-Gaston de Ségur
 1. "Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu z bł. ks. Ignacym Kłopotowskim. Modlitwy za kapłanów"
 1. "Największy cud. Tajemnica Eucharystii w mistycznej wizji Cataliny Rivas", Autor: Catalina Rivas
 1. "Tajemnica Eucharystii" - Spektakl inspirowany objawieniami Cataliny Rivas, Wykonawcy: Aktorzy teatru im. Józefa Węgrzyna w Ełku
 1. "Eucharystia. Tajemnica domu", Autor: Cezary Smuniewski
 1. "Nieznany skarb. Tajemnice Eucharystii", Autor: ks. Edward Staniek

  Ksiądz prof. Edward Staniek tak powiedział o pięknie Eucharystii:
  Msza święta jest największym skarbem, a uczestniczy w niej tylko ten, kto dostrzega przynajmniej jeden procent tego skarbu. To jest najcenniejszy klejnot, jaki nam Syn Boga zostawił na Ziemi. W czasie, w którym Kościół żyje hasłem Eucharystia daje życie, ks. prof. Edward Staniek odkrywa dla nas tajemnicę i piękno Eucharystii. Ukazuje to, co niepojęte, i w zrozumiały, prosty sposób podaje nam prawdy teologiczne o największym skarbie, jakim jest przeistoczone Ciało i Krew Chrystusa.
  Niezwykłym walorem książki jest jej szerokie ujęcie tajemnicy Eucharystii. W pierwszej części wytłumaczone zostają prawdy teologiczne, które dają podstawy do zrozumienia istoty Przeistoczenia. Druga cześć jest zachętą do budowaniem w nas gotowości na pełne jej przeżywanie. Wreszcie trzecia część to adoracje, które pozwolą w praktyce wielbić przeistoczone Ciało Chrystusa i wchodzić w komunię z obecnym wśród nas Zbawicielem.

 1. "Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny", Autor: św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

  Wszystko dla Jezusa przez Maryję! Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny to najsłynniejsze dzieło intrygującego świętego i kapłana Ludwika Marii Grigniona de Montfort, stanowiące wyraz jego oddania w dobrowolną niewolę Matce Bożej. Wielokrotna lektura tej książki pozwala odkrywać na nowo jej bogatą treść oraz głębię myśli autora. Kilkadziesiąt razy wydawana w samej Francji i przetłumaczona na wiele języków, stała się jedną z najbardziej poczytnych książek religijnych XX wieku. Kształtowała pobożność maryjną wielu pokoleń, w tym wielkich świętych, między innymi Jana Pawła II czy Maksymiliana M. Kolbego. To właśnie za sprawą lektury tego dzieła Karol Wojtyła uczynił zawołaniem swojego życia najpiękniejsze hasło zawierzenia: Totus Tuus. Seria "Perły Duchowości" zainicjowana przez Wydawnictwo Esprit to zbiór klasycznych tekstów w nowych przystępnych tłumaczeniach. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673–1716) – francuski święty Kościoła katolickiego, jezuita. Słynął z wielkiego misyjnego zapału, przez który był wielokrotnie prześladowany. Świadek wielu cudów, szczególnie związany z Matką Bożą; doświadczał wewnętrznych objawień. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny to najsłynniejsze dzieło św. Ludwika, które zostało odkryte wiele lat po jego śmierci, zgodnie zresztą z zapowiedzią samego autora. Przewidział on, że Szatan uczyni wszystko, by ukryć je przed światem. Traktat…, zaakceptowany najpierw przez papieża, szybko zyskał światową sławę, stając się jedną z najpopularniejszych książek religijnych.

 1. "O pokusach", "O modlitwie, "Ojcze nasz", Autor: ks. Piotr Semenenko CR
 1. "Grzechy cudze", Autor: ks. Andrzej Zwoliński
 1. "7 tajemnic spowiedzi", "7 Tajemnic Eucharystii", "21 posobów modlitewnego uwielbienia. Przewodnik o Adoracji Eucharystycznej", Autor: Vinny Flynn
 1. "Modlitwa chrześcijańska. Refleksje nad IV częścią Katechizmu Kościoła Katolickiego", Autor: o. Włodzimierz Zatorski OSB
 1. "Podstawy modlitwy", Autor: Jacek Bolewski SJ

  Modlitwa sprawia, że w naszym życiu i działaniu wszystko zaczyna się od Boga.

  Często słyszymy o potrzebie modlitwy. Nieraz jednak jest ona dla nas fikcją, która sprowadza się jedynie do poczucia obowiązku, a nie pragnienia porównywalnego z potrzebą oddychania, jedzenia czy picia. Dzieje się tak dlatego, że inne, doraźne potrzeby zagłuszają w nas nasze najgłębsze pragnienie - pragnienie samego Boga.

  Jak odkryć w sobie tę najważniejszą potrzebę oraz jak modlić się, by ją zaspokoić? Autor dowodzi, że nie ma jednego "właściwego" sposobu modlitwy. Dobry jest ten, który odpowiada naszemu wiekowi, doświadczeniu i etapowi życia wiary. Dlatego pokazuje różne formy modlitwy, w których najważniejsze jest jedno - spotkanie z Bogiem.

  "Podstawy modlitwy", fragment książki, Ikona pliku PDF

 1. "Tylko przed miłością otwiera się niebo", Autor: Czesław Ryszka
 1. "Homilie ślubne", Autor: ks. Robert Zych

  HOMILIE ŚLUBNE ks. Roberta Zycha można określić mianem podręcznika życia małżeńskiego. Walorem tej książki jest nie tylko wielka liczba przykładów zaczerpniętych zarówno z osobistych doświadczeń Autora, jak i z literatury, lecz także konkretne i – co trzeba podkreślić – bardzo ambitne propozycje przedkładane osobom ślubującym sobie dozgonną miłość. Jest to z jednej strony pozycja głęboko osadzona w realiach codzienności, a z drugiej przewodnik po meandrach rodzinnego życia, który prowadzi małżonków do wspólnej modlitwy i medytacji. {ks. Marek Gilski}

 1. "Siedmiopiętrowa góra", "Posiew kontemplacji. Nikt nie jest samotną wyspą", "Duchowość pustyni. Piętnaście spotkań ze słynnym trapistą", "Mistyka chrześcijańska. Trzynaście spotkań ze słynnym trapistą" Autor: Thomas Merton
 1. "Kazania", "Traktaty" Autor: Mistrz Eckhart
 1. "Psalmodia polska", Autor: Wespazjan Hieronim Kochowski
 1. "Matka Elżbieta Czacka i Ksiądz Stefan Wyszyński. Listy, Ikona pliku PDF
 1. "Kazania świętokrzyskie 1974–1976", "Wiara i odpowiedzialność", "Mój dialog z Chrystusem eucharystycznym. Rozważania i modlitwy eucharystyczne", "Duch pracy ludzkiej", Autor: kard. Stefan Wyszyński
 1. "Ojcze nasz", Autor: kard. Stefan Wyszyński
 1. "Dzieła zebrane" (t. I–XXIII), Autor: kard. Stefan Wyszyński
 1. "Dialog serc. Rozważania wezwań Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa", Autorzy: s. Anna Maria Pudełko AP, ks. Jerzy Jastrzębski
 1. "Dziewięć słów o miłości. Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa inspirowana pismami św. Franciszka Salezego", Autor: ks. Jerzy Jastrzębski
 1. "Pakiet dla państwa Prymasa Tysiąclecia" (mp3, 5 godz. 38 min), Autor: ks. Jerzy Jastrzębski
 1. "Pakiet dla rodziny Prymasa Tysiąclecia" (mp3, 4 godz. 14 min), Autor: ks. Jerzy Jastrzębski
 1. "Święty Prymas", Autor: kard. Karol Wojtyła, ks. prof. Waldemar Chrostowski
 1. "Kard. Stefan Wyszyński. Prymas Tysiąclecia", Autor: Marek Balon
 1. "Kromka chleba. Wybór myśli i aforyzmów z kazań, przemówień i rozważań", "Druga kromka chleba. Wybór myśli i aforyzmów na każdy dzień roku." Autor: Stefan Wyszyński
 1. "August Hlond 1881–1948", Autor: Łukasz Kobiela
 1. "Kardynał August Hlond (1881-1948). Pasterz, nauczyciel, świadek", Autor: praca zbiorowa
 1. "Kardynał August Hlond Prymas Polski na nowo odczytany", Autor: praca zbiorowa
 1. "Droga do świętości. O modlitwie i lekturze duchowej", "Droga do świętości. Ścieżka cnót i rad ewangelicznych", "Przygotowanie do śmierci", "Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu", "Wysławianie Maryi", "Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym", "O zgadzaniu się z wolą bożą", Autor: św. Alfons Maria Liguori
 1. "Rozeznawanie i pełnienie woli Bożej. Wskazówki św. Alfonsa Liguoriego", Wybór i opracowanie: o. Piotr Koźlak CSsR
 1. "Kontemplacja chrześcijańska. Droga wewnętrznego pokoju", "Modlitwa głębi. Jak znaleźć wewnętrzny spokój", Autor: Thomas Keating OCSO"
 1. "Jezu jak mogłeś to powiedzieć... Szokujące wersety Ewangelii", Autor: ks. Edward Staniek

  Od autora
  Jesteśmy świadkami mocnego uderzenia w Ewangelię i Kościół, który ją głosi. Więcej się mówi o uderzeniach w instytucje Kościoła, natomiast także na wielką skalę w samym Kościele jest zakrojona akcja zmieniania i wymazywania wielu wersetów Ewangelii jako przestarzałych. (...)
  Współczesne światopoglądy i koncepcje organizowania "nowego świata" jasno sygnalizują, że dla nich Ewangelia jest niewygodna. Nawet w Kościele instytucjonalnym wiele wypowiedzi Jezusa i ewangelistów jest pokrywanych milczeniem. Tymczasem Jezus oczekuje przyjęcia całym sercem Jego Ewangelii, a jest to zrozumiałe, jeśli się wie, że Ewangelia to Miłość Boga z całego serca, z całej duszy, z całego umysłu i ze wszystkich sił.
  Nasze rozważania mają pomóc ludziom dobrej woli w dostrzeżeniu tego, w jakim stopniu dziś Ewangelia jest niewygodna.

  Poznaj "niewygodne" słowa Jezusa (galeria zdjęć)

 1. "Paradoksy Ewangelii", Autor: ks. Edward Staniek

  Jeden z najlepszych badaczy i znawców Biblii odkrywa dla nas ewangeliczne sceny, które mają swe odzwierciedlenie w tajemnicach różańcowych. Wielką siłą książki jest zrozumiały przekaz tych wydarzeń, które ludzką miarą są niewytłumaczalne i niepojęte. Autor, odkrywając przed nami znaczenia Bożego objawienia, formułuje pytania o naszą osobistą relację z Bogiem i podsuwa odpowiedzi na nie. To publikacja, która zmusza do głębokiej refleksji, a jednocześnie pokazuje, jaka jest nasza wiara.
  Absolutnie unikatowym atutem książki jest jej część będąca rozmową, którą z ks. Edwardem Stańkiem przeprowadził Piotr Podlecki. Trudno byłoby znaleźć badacza, który z równym znawstwem, ale i łatwością potrafiłby wskazać wytłumaczenie szeregu wątpliwości rodzących się wokół wiary w jej niezrozumiałych, paradoksalnych zdawałoby się prawdach ukazanych w tajemnicach różańca świętego.
  – Przecież to my potrzebujemy Boga, a nie Bóg nas.
  – Błędny pogląd. To On mnie stworzył, dlatego że mnie potrzebuje. Precyzyjnie określił godzinę i miejsce moich narodzin oraz czas, w jakim jestem Mu potrzebny na ziemi. Przestawienie życia z tego, że ja potrzebuję Boga, na to, że On mnie potrzebuje, to godzina nawrócenia. Nie ja stworzyłem Boga, nawet w swoich myślach, dlatego że jest mi potrzebny, lecz On mnie stworzył, bo jestem Mu potrzebny teraz i w wieczności.

 1. "Tajemnice Ewangelii", Autor: ks. Edward Staniek

  "Tajemnice Ewangelii" to monumentalne albumowe wydanie znakomitych komentarzy do Ewangelii autorstwa ks. prof. Edwarda Stańka. Jest to bezcenna pozycja do domowej biblioteki, która przez lata służyć będzie jako doskonały przewodnik dla wszystkich pragnących zadbać o własny duchowy rozwój. Pomoże ubogacić życie rozważaniem i wcielaniem w czyn słów Ewangelii.
  Słowo Boże, mimo że zapisane dwa tysiące lat temu, jest ciągle żywe. Wpływa bowiem na nasze decyzje i pomaga nawiązywać kontakt z Bogiem. Dlatego też ta wielka księga z Dobrą Nowiną powinna się znaleźć w każdym katolickim domu!
  Ewangelia jest skarbem, jaki Kościół wkłada w ręce każdego wierzącego człowieka. Potraktowanie jej jako koncepcji wychowania należy już do tych, którym zależy, by stać się uczniem Jezusa... W naszym pokoleniu właściwie nikt nie będzie się mógł wymówić, że nie miał dostępu do Ewangelii. Jej tekst znajduje się prawie w każdym domu. Trudno też będzie chrześcijaninowi wyjaśnić, dlaczego za Architekta swego życia nie obrał Chrystusa.

 1. "Autorytet ojców kościoła. Spotkanie", "Władza w Ewangelii", "Mądrość starożytnych Chrześcijan", "Oko w oko ze złem", "Ocalić własne sumienie. Bogactwo Dekalogu", Autor: ks. Edward Staniek
 1. "Kiedy potrzebujesz cudu. Siedem sekretów wiary", "Jego miłość nigdy nie ustaje. Odnaleźć sens pośród cierpienia", Cherie Hill
 1. "Filokalia", tom 1
 1. "Wiara, nadzieja i miłość", "Wytrwale kochaj Boga", "Miejsce Łaski", Autor: o. Piotr Rostworowski OSB/EC
 1. "Rozważania o wierze", "Homilie niedzielne i świąteczne – rok C", Autor: abp Edmund Piszcz
 1. "Bóg nieokiełznany", Autor: Johannes Hartl
 1. "Taka jest moja wiara", Autor: Martin Löffler SJ
 1. "Obrona religii katolickiej", Autor: św. bp Józef Sebastian Pelczar

  Św. Piotr z Werony, męczennik, po ugodzeniu mieczem w głowę napisał na ziemi własną krwią to zdanie: "Wierzę w jednego Boga!" Credo.
  Św. Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski, dobry pasterz, nam o tym przypomina, wykładając i udowadniając prawdy naszej świętej Wiary.
  Trwajmy zatem mocni w Wierze, objawionej przez Zbawiciela i potwierdzonej przez tylu – w tym polskich – świętych. Dziękujemy Bogu i dumni jesteśmy, iż znalazł się wśród nich nasz Rodak, święty biskup Pelczar, kapłan wedle Serca Bożego, autor tej pięknej książki.

  Niech książka świętego biskupa Józefa Sebastiana pomoże nam zrozumieć, jak wielkim skarbem jest nasza wiara. Wiara, jak uczy nas święta teologia, jest łaską Bożą. Jest najcenniejszą rzeczą w naszym życiu. Najwspanialszym prezentem, który, zwłaszcza my, Polacy, poddani Maryi, Królowej naszej Częstochowskiej, otrzymaliśmy z Nieba. Wyznawajmy ją z odwagą – jak mówi Ojciec Święty do nowo kreowanych kardynałów – usque ad effusionem sanguinis - aż do przelania krwi. Może i od nas Bóg Prawdziwy, Trójjedyny, tego kiedyś zażąda.

  Fragment książki:
  Spotykamy się z zarzutem: wszystkie religie opierają się na prawdzie i dają człowiekowi jakieś prawidła życia: czyż tedy nie słuszna, by mu zostawić do woli, jaką religię chce wyznawać? Nie jest to rzeczą słuszną, bo jak Bóg jest jeden i prawda jedna, tak jedna tylko religia może być prawdziwą; inaczej trzeba by twierdzić, że ma prawdę za sobą i ten katolik, który wierzy w to, czego Kościół naucza – i ten protestant, który nie uznaje Kościoła – i ten żyd, który odrzuca Zbawcę Jezusa Chrystusa – i ten muzułmanin, który Mahometa uważa za boskiego proroka – czyli że jedna prawda drugą wyklucza, a więc że wszystkie religie są fałszywe.
  Jedna tylko religia katolicka ma czystą prawdę i całą prawdę.
 1. "Religia katolicka. Jej podstawy, jej źródła i jej prawdy wiary", Autor: św. bp Józef Sebastian Pelczar

  Współczesny i bardzo bliski duchowo naszemu znanemu już z dzieła "Obrona religii katolickiej" biskupowi Pelczarowi, święty papież Pius X, często kładł nacisk na ukazanie szkodliwości, jaka płynie z nieznajomości podstawowych prawd wiary. Mawiał: Daremnie by czekać, iż ten, kto nie ma formacji, może spełnić obowiązki chrześcijanina.
  W jego ślady poszedł dobry pasterz, biskup Józef Sebastian. Ofiarowuje on nam dziś oto ponownie jedno ze swoich dzieł, dotyczące tych niezliczonych cegiełek, z jakich składa się przewspaniała, Boska w swym zamyśle, budowla naszej Świętej, Katolickiej Wiary.

  Jeśli całe narody, także ochrzczone wieki temu, żyją dziś w ignorancji co do podstawowych prawd i dogmatów, jeśli nawet w naszej Ojczyźnie widać, iż wiedzy tej brakuje, ujmijmy z wdzięcznością wyciągniętą ku nam z tą książką dłoń świętego przemyskiego biskupa, w której ujął on nieustannie naglące wezwanie, by skoro już Boga Żywego kochamy, skoro wiemy, iż przemawia On i przychodzi wszak na ołtarz z miłością do nas, to powinniśmy wiedzieć o naszej świętej Religii jak najwięcej, móc opowiadać innym o jej prawdach i obietnicach, jakie niesie tym, którzy odnajdą w Chrystusie i umiłowanej Oblubienicy Jego, Kościele Świętym Katolickim, jedyną drogę zbawienia. Nie bójmy się mówić wszem i wobec, że nasza Boska wiara jest najpiękniejsza na świecie! Uczmy się jej z każdym dniem coraz głębiej i otwierajmy na nią coraz szerzej nasze serca, bo przecież:

  Kto poznał – jeno ten się dowie,
  co znaczy kochać Zbawcę świata!

 1. "O naśladowaniu Chrystusa", Autor: Tomasz à Kempis
 1. "O naśladowaniu Chrystusa", Autor: Jan Gersen, tłumacz: Małgorzata Borkowska OSB

  Zajrzyj do książki: "O naśladowaniu Chrystusa"

 1. "Nad księgami opata Jana o naśladowaniu Chrystusa", Autor: Małgorzata Borkowska OSB

  Zajrzyj do książki: "O naśladowaniu Chrystusa"

 1. "Najświętsze Serce Pana Jezusa", Autor: o. Prokop kapucyn Patriota, walczył w powstaniu listopadowym. Zakochany w Panu Jezusie i Matce Najświętszej. Im powierzył swoje życie. Ku chwale Jezusa i Maryi przetłumaczył na język polski wiele dzieł doktorów Kościoła oraz napisał autorskie książki o Matce Bożej i świętych pańskich
 1. "Testament Chrystusowy na Krzyżu. KAZANIA PASYJNE o Siedmu słowach Chrystusa na krzyżu", Autor: ks. Edward Szczodrowski, Dziekan i Proboszcz Gostyński
 1. "Czemu bojaźliwi jesteście, małej wiary?” Ewangeliczne opowiadania o burzy na jeziorze", Autor: ks. dr Andrzej Tulej
 1. "Królestwo Boże w przypowieściach", Autor: o. Augustyn Jankowski OSB
 1. "Największy skarb. Rzecz o Eucharystii", "Horyzonty ostateczne", "Przystanąć w drodze", "Papież w więzieniu", Autor: o. Jacek Salij OP
 1. "Czyściec w życiu ziemskim", Autor: s. Anna Czajkowska WDC
 1. "Czyściec. Brama do pełni życia", Autor: Jean-Marc Bot
 1. "Różaniec dla dwojga. Taka jak Ty/Taki jak Ty", Autorzy: s. Anna Maria Pudełko AP, ks. Arkadiusz Paśnik
 1. "Niosąca Ducha", Autor: Małgorzata Forysiak
 1. "KECHARITOMENE. Odkryj Jej niesamowity sekret i wejdź w swoje przeznaczenie!", Autor: ks. Dominik Chmielewski SDB
 1. "Droga Krzyżowa na podstawie obrazów Jerzego Dudy-Gracza", Autor: ks. Arkadiusz Paśnik
 1. "Akita. Objawienia i przesłania", Autor: Tomasz P. Terlikowski
 1. "Ostra Brama w Wilnie", Autor: Maria Kałamajska-Saeed
 1. "Święty Ojciec Pio. Cyrenejczyk dla wszystkich. Oficjalna biografia Ojca Pio", Autor: Alessandro da Ripabottoni
 1. "Po śmierci będzie o mnie głośniej niż za życia", Autor: Roberto Allegri
 1. "Ojciec Pio i brat Daniele – bratnie dusze. Mistyczne życie współbrata Świętego z Pietrelciny", Autor: Matteo Bevilacqua
 1. "Porady Ojca Pio. Jak odnaleźć spokój ducha", "Porady Ojca Pio. Jak kochać całym sercem", "Porady Ojca Pio. Jak pielęgnować radość", "Porady Ojca Pio. Jak dobrze się modlić", "Porady duchowe Ojca Pio", Autor: o. Pio
 1. "Jezu, Ty się tym zajmij! o. Dolindo Ruotolo. Życie i cuda", "Moja misja trwa. o. Dolindo Ruotolo. Jezu, Ty się tym zajmij! część 2", Autorka: Joanna Bątkiewicz-Brożek
 1. "Nadzieja w czasach beznadziei. Lekcje ufności ks. Dolindo", Autor: Przemysław Janiszewski
 1. "Maryja i ks. Dolindo", Autor: Szymon Królikiewicz
 1. "W twej duszy jest niebo. Konferencje i świadectwa", Autor: ks. Dolindo Ruotolo
 1. "Kościół katolicki i jego wrogowie", Autor: Vittorio Messori
 1. "Matka Boża Łaskawa a Cud nad Wisłą", Autorzy: ks. Józef Maria Bartnik SJ, Ewa J. P. Storożyńska
 1. "Matka Boża Łaskawa Strażniczka Polski. Historia, cuda, łaski, świadectwa", Autorzy: Izabela Kozłowska, Małgorzata Pabis
 1. "Serce Jezusa. Rozważania o Litanii do NSJ", "Litania Loretańska", Autor: ks. Zygmunt Podlejski
 1. "Kościół. Niełatwa miłość", Autor: ks. Grzegorz Strzelczyk

  Ze wszystkich miłości ta jest chyba najtrudniejsza.

  Kościół jest jak potężne drzewo, w którego koronie każdy może się schronić i posilić. Tam, gdzie owoce, są jednak i czarne ptaszyska, zawzięcie wydziobujące to, co próbuje wyrosnąć. To grzechy świeckich i duchownych.

  Jak kochać taki niedoskonały Kościół? Jak z przekonaniem wyznawać w Credo, że jest święty? Jak się w nim odnaleźć, gdy "zmartwychwstanie", "łaska" czy "przebaczenie" to dla nas już tylko puste słowa?

  Gdyby Kościół był święty dlatego, że są w nim ludzie bezgrzeszni, zredukowałby się do Jezusa i Jego Matki. Tak jednak nie jest. To wspólnota wszystkich ochrzczonych – świętych grzeszników, którymi jesteśmy.
  Ksiądz Grzegorz Strzelczyk, jeden z najwybitniejszych polskich teologów, pomaga uchwycić żywy fenomen Kościoła i zrozumieć, czemu wygląda on tak, jak wygląda. A czasem zrozumieć oznacza pokochać.

 1. "Dramat końca czasów oraz inne wizje", Autor: św. Hildegarda z Bingen
 1. "Kerygmat dziejów", "Jezus chodzi po Krakowie", Autor: ks. Michał Olszewski SCJ
 1. "40 dni walki duchowej", Autor: ks. Piotr Glas

  Wąska droga

  Oto historyjka, która ilustruje pewne elementy duchowej wędrówki.

  Szerokim, pogrążonym w mroku wąwozem przemieszczały się tłumy ludzi. Szli przed siebie jakby w hipnozie. Wszyscy nieśli jakieś bagaże, walizki. W ścianie głębokiego wąwozu znajdowała się szczelina, wąskie przejście niby jaskinia. Niektórzy ludzie, jakby wyrwani z letargu, odłączali się od tłumu i wchodzili w przejście skalne. Najpierw musieli zdecydować o pozostawieniu części bagażu, ponieważ nie zmieściliby się ze wszystkim. Z każdym krokiem droga między skałami stawała się coraz węższa. Z tego powodu trzeba było co jakiś czas zostawiać kolejne bagaże.

  Wśród ludzi, którzy podjęli ryzyko przejścia wąską szczeliną, byli tacy, którzy już na początku zrezygnowali, ponieważ nie potrafili rozstać się ze swoim bagażem. Byli tacy, którzy przeszli pewien etap drogi i się wycofali. Byli też tacy, którzy doszli prawie do końca i mieli już ze sobą wyłącznie jedną walizkę. Tutaj również towarzystwo się przerzedzało. Były osoby, które nie były w stanie pozostawić tej ostatniej walizki. Nieliczni zdołali porzucić resztę bagażu i przejść przez wąską szczelinę na drugą stronę wąwozu. Nie wiedzieli, co znajduje się po drugiej stronie.

  Po wyjściu z wąskiego przejścia ujrzeli piękną szeroką drogę, która wyglądała jakby była usłana światłem ze złota. Szło tą drogą wielu radosnych ludzi. Ich oczy były pełne blasku i życia - w przeciwieństwie do ludzi idących mrocznym wąwozem, ludzi o błędnym spojrzeniu pozbawionym życia i nadziei. Po drodze znajdowali piękne skarby, o wiele cenniejsze od porzuconych wcześniej bagaży. Na końcu tej królewskiej drogi znajdowała się brama, w której lśniło dwanaście gwiazd. Po drugiej stronie bramy biła nieprawdopodobna Światłość.

  Ta krótka opowiastka opisuje rzeczywistość duchową poprzez niesamowitą symbolikę. Tak wiele osób wędruje dziś przez życie w mrokach duchowych, szeroką drogą duchowych ciemności, drogą, która prowadzi wprost w otchłań piekła.

  Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują! (Mt 7, 13-14)

  Nieliczni dostrzegają wąską drogę, przez którą można wyjść z ciemności. Są tacy, którzy ją odnajdują, ale nie są w stanie podjąć trudu tej drogi, nie potrafią zrezygnować z wielu doczesnych spraw, do których się przywiązali, którymi wręcz zostali zniewoleni. Zniewolenie i zaślepienie doczesnością powoduje, że człowiek wybiera marność, tracąc tym samym bezcenne skarby duchowe, które są na wyciągnięcie ręki, jeżeli tylko człowiek dokona właściwych wyborów i podejmie walkę duchową. Zastanów się przez chwilę, co w twoim życiu jest tym bagażem, tą walizką, która staje się przeszkodą i nie pozwala ci w pełni wejść na królewską drogę światła. Ta droga prowadzi wprost do bram królestwa Światłości i życia wiecznego w chwale Wszechmocnego!

 1. "Dekalog. Prawdziwa droga w czasach zamętu", "Ostatnie wołanie Maryi", "Dzisiaj trzeba wybrać. O potędze Maryi, walce duchowej i czasach ostatecznych", Autor: ks. Piotr Glas
 1. "Inwazja neopogaństwa", "Neospirytyzm i pseudopsychologie", Autor: o. Aleksander Posacki SJ
 1. "Osiem duchów zła", Autor: o. Włodzimierz Zatorski OSB
 1. "Mniszki", "Twarze Ojców Pustyni", "Od Radegundy do Julianny", Autorka: s. Małgorzata Borkowska OSB
 1. "Ostrzeżenie. Świadectwa i proroctwa o oświeceniu sumień", Autor: Christine Watkins
 1. "Acedia. Duchowa depresja. Wybór tekstów", Autor: red. o. Szymon Hiżycki OSB
 1. "Modlitwa różańcowa modlitwą chrześcijanina", Autor: o. Tadeusz Starzec OFMCap
 1. "Niesamowite opowieści", "Rozważania drogi krzyżowej", "Rozważania różańcowe", "Rozważania majowe", "Rozważania czerwcowe", Autor: ks. Mateusz Szerszeń CSMA
 1. "Ateizm urojony", "Katolicki Pomocnik Towarzyski czyli jak pojedynkować się z ateistą", "Elementarz katolika", Autor: Sławomir Zatwardnicki
 1. "W co wierzą katolicy. 52 wyjaśnienia powszechnych nieporozumień na temat wiary katolickiej", Autor: Karl Keating
 1. "Jak polemizować z wojującym ateistą?", "Ateizm obalony", "100 pytań do ateistów", "Przeciw ateistom. 52 odpowiedzi na najczęstsze zarzuty ateistów i antyklerykałów", „Kościół bez cenzury”, Autor: Jan Lewandowski
 1. "Chrystus jest zawsze nowoczesny. O Kościele, zbawieniu, historii i współczesności z Kardynałem Gerhardem L. Müllerem rozmawia Paweł Lisicki", "Dogmat i tiara. Esej o upadku rzymskiego katolicyzmu", "Wiosna Kościoła, która nie nadeszła - zapis rozmowy z bpem Athanasiusem Schneiderem", "Czas szaleństwa czy czas wiary. O kryzysie w Kościele, fałszywym ekumenizmie, "myślicielach" nowej lewicy i czasach ostatecznych z Pawłem Lisickim rozmawia Tomasz D. Kolanek", Autor: Paweł Lisicki
 1. "Powołanie lidera biznesu. Refleksja", Przewodnik etyki dla biznesmenów Papieskiej "Rady Sprawiedliwość i Pokój (Iustitia et Pax)"
 1. "Zarządzanie ewangeliczne. Studium ewangelicznych postaw przedsiębiorczości i przywództwa chrześcijańskiego", Autor: Adam Szromek
 1. "Czarny humor", Autorzy: ks. Piotr Pawlukiewicz, ks. Bogusław Kowalski
 1. "Z braku rodzi się lepsze... Wywiad strumyk", Autorzy: wywiad, którego ks. Piotr Pawlukiewicz udzielił Renacie Czerwickiej
 1. "Selfie smartfonem Boga. Odkryj swoją wartość", Autor: Damian Krawczykowski
 1. "Modlitwy dziecka", "Cicho-sza! Na modlitwę czas...", Autor: br. Tadeusz Ruciński FSC
 1. "Módlmy się z Chrystusem, Maryją i świętymi przez cały rok", Autor: Modlitewnik opracował ks. dr Zbigniew Sobolewski
 1. "Bogaty Bogiem. Modlitewnik przedsiębiorcy", Autor: Modlitewnik opracował ks. Grzegorz Piątek SCJ,
 1. "Święci na każdy dzień", Autor: Praca zbiorowa pod red. Antonio Tarzia
 1. "Wielka księga polskich świętych", "Polscy święci", Autor: Henryk Bejda
 1. "Królowa Korony Polskiej. Żywot Najświętszej Maryi Panny, Matki Chrystusa Pana", Autor: Władysław Bełza
 1. "Okruchy drogi", "Skarbonka milczenia", Autor: Aleksandra Dec
 1. "Zraniony Pasterz", "Twoje ciało stworzone do życia", "Twoje ciało stworzone do miłości", "Święci na trzecie tysiąclecie", "Śmiać się i płakać z Janem Pawłem II", "Przebaczenie", Autor: Daniel Ange
 1. "Cristeros. Miłość i Krzyż", Autor: Stefan Incze; Reżyser: Dean Wright
 1. "Chata", Autor: William Paul Young; Reżyser: Sam Worthington
 1. "Bóg nie umarł", Autor: Rice Brooks; Reżyser: Harold Cronk
 1. "Sprawa Chrystusa", Autor: Lee Strobel; Reżyser: Jon Gunn
 1. "Bogurodzicy Zawsze Wierni. Sanktuaria maryjne Kresów południowo-wschodnich", "Służąc Bogu, służyli Polsce. Tom I", "Służąc Bogu, służyli Polsce. Tom II", "Służąc Bogu, służyli Polsce. Tom III", Autor: Janusz Pulnar
 1. "Z Chrystusem do końca. Męczeństwo Sług Bożych w Związku Sowieckim", Redakcja: ks. Krzysztof Pożarski
 1. "Świadkowie Tajemnicy. Śledztwo w sprawie relikwii Chrystusowych", Autorzy: Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń
 1. "Seria Świadkowie Tajemnicy", Autor: Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń
 1. "Boskie Oblicze na chuście z Manoppello", Autor: Paul Badde
 1. "Tunika Jezusa. Cudowna relikwia chrześcijaństwa", Autor: Jean-Charles Leroy
 1. "Bóg szukający człowieka. Podstawy filozofii judaizmu", "Człowiek nie jest sam: filozofia religii", "Kim jest człowiek?", Autor: Abraham Joshua Heschel
 1. "Przewodnik błądzących" ("More Newuchim"), Autor: Majmonides
 1. "Maryja Niepokalana Matka Boga i Matka nasza Księga 1", Autor: ks. Dolindo Ruotolo
 1. "Cudowne Dzieciątko Koletańskie", Opracowanie: Katarzyna Pytlarz

  Cudowne Dzieciątko Koletańskie

  Cudowne Dzieciątko Koletańskie - Opiekun na bezdrożach naszego życia

  Dzieciątko Jezus z kościoła świętego Józefa w Krakowie od wieków wstawia się za ufającymi w Jego pomoc wiernymi. Choć tak małe, nikogo nie pozostawia bez opieki. Szczególnie chętnie zwracają się do niego małżeństwa starające się o potomstwo oraz chorzy poszukujący uzdrowienia.

  Książka zawiera ponad 50 różnorodnych świadectw cudów oraz zbiór pięknych modlitw, które warto odmawiać szczególnie w okresie Bożego Narodzenia.

  Spis treści, Ikona pliku PDF

  Fragment książki, Ikona pliku PDF

 1. "Święta Joanna Francuska", "Jan Maria Vianney. Ciche życie proboszcza z Ars", "Teresa od Dzieciątka Jezus. Mała droga Karmelitanki z Lisieux", Autor: Joulin Marc
 1. "Historia budowy Świątyni Opatrzności Bożej 1791-2016", Album
 1. "Jedynemu Bogu - Naród 1791-2016. Otwarcie Świątyni Opatrzności Bożej 11 listopada 2016", Album
 1. "Jasnogórski park klasztorny. Dzieje - kształt - znaczenie", Autor: Barbara Furs

  Książka ta jest pierwszą monografią na temat historycznych założeń ogrodowych klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze. Dotyczy w szczególności największego i najpiękniejszego z nich - parku klasztornego, powstałego w pierwszych dziesięcioleciach XX w., wraz z monumentalnymi stacjami Drogi Krzyżowej, na miejscu dawnych fortyfikacji ziemnych twierdzy jasnogórskiej.

  Autorka opisując historię parków jasnogórskich podaje dużo informacji zupełnie dotychczas nieznanych. Przestawiając zarys przemian otoczenia Jasnej Góry od XVI do końca XX wieku Barbara Furs poddaje analizie źródła kartograficzne i ikonograficzne, m. in. plany topograficzne oraz malarskie i graficzne przedstawienia zespołu klasztornego.

  Monografia zawiera duży materiał ilustracyjny, tak archiwalny jak i współczesny. Obejmuje on plany i przedstawienia Jasnej Góry oraz bogatą dokumentację fotograficzną parku i stacji Drogi Krzyżowej, dzieła wybitnych pilskich twórców - Piusa Welońskiego i Stefana Szyllera.

  Główna część publikacji dotyczy samego parku klasztornego, którego realizacja podjęta została w ostatnich latach XIX stulecia, wraz ze stacjami Męki Pańskiej, które powstały w latach 1899-1913. Realizacja budowy parku klasztornego trwała aż do 1924 r. Autorka przybliża również sylwetki twórców parku i Drogi Krzyżowej: o. Euzebiusza Rejmana, przeora Jasnej Góry w latach 1895-1910, Stefana Szczecińskiego, architekta – ogrodnika, projektanta parku, Stefana Szyllera, architekta warszawskiego oraz Piusa Welońskiego, rzeźbiarza.
 1. "Jasna Góra. Duchowa stolica Polski. Biografia", Autor: Tomasz P. Terlikowski
 1. Książki Tomasza Piotra Terlikowskiego
 1. "Zaczerpnąć ze źródła wody życia. W świecie liturgicznych znaków", Autor: ks. Dariusz Kwiatkowski
 1. "Doktor Anielski o aniołach", Autor: ks. Tomasz Stępień
 1. "Michał Archanioł. Zagadnienia teologiczne"
 1. "Święty Michał Archanioł. Dzieje kultu i duchowość", Autorzy: Herbert Oleschka i ks. Krzysztof Pelc CSMA
 1. "Chóry Anielskie", Autor: ks. Henryk Skoczylas CSMA