cojak.net.pl

Podstawą zdrowego rozwoju życia gospodarczego oraz siły finansowej państwa jest zdrowa i silna waluta.
W celu jej stworzenia i zachowania całe społeczeństwo musi ponosić znaczne ofiary.
{Władysław Grabski, 1874–1938}

Polityka pieniężna (PP)

Dokumenty Rady Polityki Pieniężnej (RPP)

Zgodnie z art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP.

Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej 1998-2020

Roczne Sprawozdanie z wykonania założeń polityki pieniężnej składane jest Sejmowi przez RPP w ciągu pięciu miesięcy od zakończenia roku budżetowego. Sprawozdanie przedstawia główne elementy realizowanej strategii polityki pieniężnej, opis uwarunkowań makroekonomicznych i decyzji podejmowanych w zakresie polityki pieniężnej w roku objętym sprawozdaniem, a także opis stosowanych instrumentów polityki pieniężnej.

Pliki do pobrania: (Wydawca: Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, telefon: 22 653 28 88)
Wyślij komentarz:koperta