cojak.net.pl

Podstawą zdrowego rozwoju życia gospodarczego oraz siły finansowej państwa jest zdrowa i silna waluta.
W celu jej stworzenia i zachowania całe społeczeństwo musi ponosić znaczne ofiary.
{Władysław Grabski, 1874–1938}

Polityka pieniężna (PP)

Dokumenty Rady Polityki Pieniężnej (RPP)

Zgodnie z art. 227 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 6 Ustawy o Narodowym Banku Polskim, Rada Polityki Pieniężnej jest organem NBP.

Założenia polityki pieniężnej 2000-2021

Publikacja prezentuje założenia polityki pieniężnej, ustalane corocznie przez RPP, przedkładane do wiadomości Sejmowi jednocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej. Zawiera charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań polityki pieniężnej, cele oraz instrumenty jej realizacji.

Pliki do pobrania: (Wydawca: Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej, telefon: 22 653 28 88)

Dokumenty Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Polityki Pieniężnej w sprawie założeń polityki pieniężnej 1990-2021

Odnośniki do strony uchwały na dany rok (pliki do pobrania ze strony) w Bazie Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP):
Wyślij komentarz:koperta