cojak.net.pl

mundur, uniform [wg SJP PWN]
 1. przepisowy ubiór członków jakiejś organizacji społecznej, formacji wojskowej lub grupy zawodowej

mundur [wg SJP Doroszewskiego]

uniform [wg SJP Doroszewskiego]

Wiedza o mundurach

 1. Mundur wojskowy
 2. Mundur Wojska Polskiego II RP
 3. Mundur Polskich Sił Zbrojnych
 4. Polski mundur wojskowy
 5. Mundury Marynarki Wojennej
 6. Mundur służbowy Żandarmerii Wojskowej
 7. Mundur wyjściowy Wojsk Lądowych
 8. Mundur wyjściowy Marynarki Wojennej
 9. Mundur wyjściowy Sił Powietrznych
 10. Mundur galowy Wojsk Lądowych
 11. Mundur galowy Marynarki Wojennej
 12. Mundur galowy Sił Powietrznych
 13. Umundurowanie wieczorowe Sił Zbrojnych RP
 14. Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej III RP
 15. Stopnie służbowe w Służbie Więziennej
 16. Umundurowanie funkcjonariuszy Służby Celnej
 17. Służba Celna
 18. Służba Celno-Skarbowa
 19. Straż Ochrony Kolei (SOK)
 20. Inspekcja Transportu Drogowego (ITD)

Przepisy dotyczące mundurów

Umundurowanie wojskowe

 1. Umundurowanie
 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów, zestawów i wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką
 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej
 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych
 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych
 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części

Umundurowanie policjantów

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania policjantów

Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Granicznej

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Umundurowanie strażaków Państwowej Straży Pożarnej

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Umundurowanie członków Ochotniczej Straży Pożarnej

 1. Umundurowanie
 2. Regulamin umundurowania z dnia 27 października 2000 r.
 3. Uchwała 28/XI/2015 w sprawie zmiany regulaminu umundurowania Związku OSP RP

Umundurowanie funkcjonariuszy Służby Więziennej

 1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy Służby Więziennej

Umundurowanie funkcjonariuszy celnych

 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2015 r. w sprawie umundurowania funkcjonariuszy celnych

Umundurowanie funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei

Umundurowanie Inspekcji Transportu Drogowego

 1. Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 31 lipca 2012 r. w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego

Wyślij komentarz:koperta