cojak.net.pl

Bądź wolny w ramach moralności i pozwalaj innym na to samo!
Pielęgnuj wolność w sferze ducha i sumienia.
Broń wolności w sferze materialnej, by nikt nikomu nie zabierał uczciwie nabytej własności.
To podstawowe zasady każdego wolnościowca.Dewiza Polsko-Amerykańskiej Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE)

NIE KRADNIJ!

Ulotka Polsko-Amerykańskiej Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego (PAFERE) dotycząca fundamentalnego znaczenia dla życia gospodarczego przestrzegania zasady, która jest przekazem przykazań Bożych:
VII - NIE KRADNIJ!X - NIE POŻĄDAJ...ŻADNEJ RZECZY, KTÓRA JEGO JEST!. Nie kradnij, a będzie się tobie i innym dobrze powodziło!

1 / 2
Nie kradnij część I
2 / 2
Nie kradnij część II

Do pobrania: tekst ulotki w formacie 'PDF'.


Wyślij komentarz:koperta