cojak.net.pl

Jeżeli boisz się głosić prawdę - już jesteś niewolnikiem.Henryk Pająk, 1937-

Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili.Edmund Burke, 1729-1797

Największym złem, na które cierpi świat, nie jest siła złych, lecz słabość dobrych.Monteskiusz, 1689-1755

Petycje

Petycja [łac. "petitio", od "petere" - prosić, żądać, wymagać] – pismo zawierające jakieś żądanie,
zwłaszcza postulujące zmianę przepisów prawa, podjęcie jakiegoś rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej wnoszącego podmiotu, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, kierowane do władz czy osób na wyższym stanowisku. Petycję składa się bądź przedstawia. W potocznym rozumieniu petycją nazywa się dokument podpisany przez wiele osób i skierowany do jakiegoś urzędu. Poza pisemnymi występują również petycje ustne.
Podstawą prawną do składania petycji w Polsce jest ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870). Weszła ona w życie 6 września 2015 roku.

Petycje są wyrazem wrażliwości na dobro, w szczególności na dobro wspólne, oraz nieobojętności na zło, co jest cechą ludzi wolnych duchowo i fizycznie. Zewnętrznym potwierdzeniem tych cnót jest odwaga podpisania się własnym imieniem oraz nazwiskiem pod dokumentem wyrażającym nasze poglądy i  przekonania. Pamiętajmy, że zjednoczenie dobrych stanowi ich siłę i jest prawdziwą ochroną przed złem. Nie można tolerować ani akceptować zła, ani z nim dyskutować. Złu trzeba się stanowczo i wytrwale sprzeciwiać oraz czynić dobro. Taki jest nasz prawdziwy interes indywidualny i wspólny.

Działanie obywatelskie, petycje, apele, protesty, zaangażowanie publiczne i kontrola społeczna polityków oraz organów państwa jest wyrazem dobrze pojętej troski o dobro indywidualne oraz wzmacniające je dobro wspólne oraz wolności dojrzałego człowieka. Bierność lub obojętność na sprawy publiczne niszczy społeczeństwo i zagraża istnieniu narodu i niepodległego państwa.

Dopełnieniem treści tej strony jest zakładka "Działanie" na stronie internetp.htm.

📯

 1. Petycja o przywrócenie postaci rotmistrza Witolda Pileckiego, świętego Maksymiliana Kolbego oraz rodziny Ulmów na stałą wystawę Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 1. Żądanie usunięcia flagi ukraińskiej z Kopca Kościuszki w Krakowie
 1. Petycja o odwołanie Pawła Grzesiowskiego ze stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego
 1. Polska jest Europie i światu potrzebna! → Podpisz "Memoriał do władz i wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej"
 1. Nie dla euro

  NIE CHCEMY EURO!
  Podpisz petycję do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego!
 1. Patomarketing
 1. PETYCJA W OBRONIE BEZPIECZEŃSTWA PRAWNEGO I NIEUSUWALNOŚCI SĘDZIÓW
 1. CitizenGO → Platforma aktywnych obywateli
 1. MamWplyw.pl → Portal do prowadzenia kampanii Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 1. TWOJEPETYCJE.PL → Portal Fundacji "Życie i Rodzina"

Wyślij komentarz:koperta