cojak.net.pl

Jak chronić dzieci przed deprawacją

Prawa rodziców w szkole

Trwa brutalna wojna z klasyczną cywilizacją łacińską. Polega ona na stałym, intensywnym oddziaływaniu na świadomość człowieka. Prowadzona jest nowoczesnymi środkami, do których należy m.in. deformacja intelektualna i duchowa realizowana przez media i przemysł rozrywkowy. Co raz podejmowane są też próby, przy użyciu wyrafinowanowanych metod, uczynienia szkół polem walki cywilizacyjnej za pomocą programów deprawacji młodych.

Programy te wdrażane są małymi krokami metodami administracyjnymi, czemu sprzyja faktyczny państwowy monopol edukacyjny. Dochodzi przy tym do łamania porządku prawnego. Wielu rodziców jest zaskoczonych tym, nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji i nie podejmuje odpowiednich działań, czego przyczyną jest również niewystarczająca świadomość prawna.

Skuteczną zaporę dla tych społecznie destrukcyjnych działań mogą stworzyć tylko rodzice, świadomi swoich praw i obowiązków oraz umiejący z nich korzystać. W celu skutecznego wsparcia rodziców na tym polu Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris przygotował dla rodziców prezentowany poniżej, krótki przewodnik, zawierający podstawową informację na temat praw rodziców w szkole oraz jak chronić dzieci przed deprawacją.

Pamiętaj! Największym złem, na które cierpi świat, nie jest siła złych, lecz słabość dobrych. {Monteskiusz, 1689-1755}


Wyślij komentarz:koperta