cojak.net.pl

powiedzeniekrótka, zwięzła wypowiedź, często o charakterze przysłowia, zawierająca jakąś myśl ogólną, morał, sąd o czymś itp.; aforyzm

sentencjazdanie zawierające ogólną myśl o charakterze moralnym lub filozoficznym, sformułowane w sposób lapidarny; maksyma, aforyzm

aforyzm (1)zwięzła formuła, zwykle jednozdaniowa, zawierająca ogólną myśl filozoficzną, moralną, psychologiczną, estetyczną wypowiedzianą w wyrazisty i błyskotliwy sposób, przy użyciu gł. antytezy i paradoksu

aforyzm (2)złota myśl, sentencja, maksyma, gnoma, apoftegmat; zwięzła, lapidarna, przeważnie jednozdaniowa wypowiedź, wyrażająca ogólną prawdę filozoficzną lub moralną, w sposób zaskakujący i błyskotliwy

maksymazasada, prawidło postępowania; myśl filozoficzna, moralna, etyczna wyrażona w krótkim zdaniu; sentencja, aforyzm

gnoma[lit.] krótkie zdanie wyrażające jakąś ogólną myśl, często treści dydaktycznej, sformułowaną w wierszu lub prozie, pokrewne przysłowiu; należy do najstarszych form greckiej poezji lirycznej

epigramat, epigramkrótki utwór poetycki w formie aforyzmu, wywodzący się z napisów informacyjnych w starożytnej Grecji zamieszczanych na grobach, pomnikach lub ofiarach wotywnych. Tekst inskrypcji krótki, przeważnie dwuwierszowy, pisany dystychem elegijnym

apoftegmat (1)[lit.] krótki utwór literacki, wierszowany lub prozatorski, prezentujący dowcipną, błyskotliwą, trafną wypowiedź wybitnej postaci (np. władcy)

apoftegmat (2)wyraziste powiedzenie, trafnie dostosowane do sytuacji, zbliżone w formie i treści do przysłowia, zwykle przypisywane znanej postaci hist.


Refleksja nad człowiekiem i światem, który nas otacza

Mądrość w formie sentencji, maksym i aforyzmów

Ludzie myślący mają skłonność do dzielenia się z innymi swoimi obserwacjami i  przemyśleniami na temat otaczającego nas świata, ludzi i zdarzeń. Myśli ludzi mądrych i dobrych, sformułowane w zwięzły i błyskotliwy sposób, pomogają zrozumieć rzeczywistość oraz żyć. Pobudzają też do własnej refleksji, bo są efektem zadumy nad światem oraz tworzą obraz człowieka. Dlatego nazywane są mądrościami życiowymi. Nie wszystkie powiedzenia są mądrościami, ale wszystkie - nawet te irytujące - skłaniają do myślenia i zachęcają do tworzenia własnych sentencji.

Człowiek od wieków tworzył i gromadził aforyzmy. Samo to słowo pochodzi z greki: ἀφορισμός (aphorismos). Pierwszy raz użył je Hipokrates w dziele pt. "Aforyzmy". Zwięzłość aforyzmów i sentencji sprawia, że łatwo zapadają w pamięć.

Na tej stronie gromadzone są okruchy mądrości, które powstały na przestrzeni dziejów ludzkości, od czasów starożytnych do współczesnych. Jest tu już ponad 1200 (1200+) aforyzmów o życiu, Bogu, Człowieku, przyjaźni, miłości, szczęściu i pieniądzach. Oby ich lektura była dla Czytelnika przyjemnością intelektualną i duchową oraz okazją do zadumy nad życiem człowieka i światem. Do powiększenia ich liczby mogą przyczynić się również Państwa propozycje. Można też sprawdzić swoją znajomość znanych cytatów.

 1. Lepiej być bogatym, niż biednym.
 2. Lepiej być mądrym, niż głupim.
 3. Nauka to potęgi klucz.
 4. Można być filozofem, ale nie być mędrcem.
 1. Nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.
 2. Być rozumnym to największa cnota, a mądrość polega na tym,
  by mówić prawdę i postępować zgodnie z naturą, słuchając jej głosu.
  {Heraklit z Efezu, 540-480 rok p.n.Chr.}
 1. Im mniejszy rozum, tym większa zarozumiałość.
  {Ezop, VI wiek p.n.Chr.}
 1. Miej nawet mały rozum, ale własny.
  {Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832}
 1. Nauką i pieniędzmi "Mądrość" drudzy cię zbogacą;
  Mądrość musisz sam z siebie własną dobyć pracą.
  {Adam Mickiewicz, 1798-1855}
 1. Niepowściągniona imaginacja i pasja zbliżają nas do stanu dzikości; refleksja do stanu cywilizacji.
  {Jan Śniadecki, 1756-1830}
 1. Zdrowy rozsądek to rzecz, której każdy potrzebuje, mało kto posiada, a nikt nie wie, że mu brakuje.
 2. Człowiek mądry więcej uczy się od swoich wrogów, niż głupiec od przyjaciół.
  {Benjamin Franklin, 1706-1790}
 1. Silny działa ręką, mądry rozumem, a sprytny - kimś trzecim.
  {Władysław A. Grzeszczyk, 1953-}
 1. Od głupich sam się człek obroni,
  Od mędrków - niech nas Pan Bóg broni.
  {hr. Aleksander Fredro, 1793-1876}
 1. Wołają: kto pierwszy, ten lepszy - a powinno być odwrotnie.
  {prof. Tadeusz Kotarbiński, 1886–1981}
 1. Prawdziwa cnota krytyk się nie boi,
  Niechaj występek jęczy i boleje!
  {Ignacy Krasicki, 1735-1801}
 1. Cienia się swego boi hipokryta,
  Gdy go wewnętrzne przeświadczenie głuszy;
  Ubezpieczona w niewinności swojej,
  Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.
  {Ignacy Krasicki, 1735-1801}
 1. Mądra krytyka oświeca, głupia gasi.
  {Aleksander Fredro, 1793-1876}
 1. Wszystkim ludziom wrodzone jest pragnienie poznania.
 2. Nie poznamy prawdy, nie znając przyczyny.
 3. Gdy kłamca mówi prawdę, nikt nie daje mu wiary.
  {Arystoteles, 384-322 rok p.n.Chr.}
 1. Gdy mówisz prawdę, nie musisz sobie niczego przypominać.
 2. Jeżeli masz wątpliwości, mów prawdę.
  {Mark Twain, 1835-1910}
 1. Nawet jeśli prawda może powodować zgorszenie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się prawdy.
  {Papież Grzegorz I, ok. 540-604}
 1. Prawda zawsze chodzi w cierniowej koronie.
  {św. Faustyna, 1905-1938}
 1. Kto nie zna prawdy, jest po prostu głupcem. Ale kto ją zna i nazywa kłamstwem, jest przestępcą. Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf. Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher
  {Bertold Brecht, 1898-1956}
 1. Jedynie prawda jest ciekawa.
  {Józef Mackiewicz, 1902-1985}
 1. Musicie dużo czytać. By poznać prawdę. By dostrzec korzenie zła.
  {abp Marcel Lefebvre, 1905-1991}
 1. Prawda jest prawdą, nawet gdy nikt w nią nie wierzy.
  {abp Fulton J. Sheen, 1895-1979}
 1. Prawda nie przejmuje się ilością zwolenników, których przekona.
  {Paul Claudel, 1868-1955}
 1. Prawda istnieje. Wymyśla się kłamstwo. La vérité existe. On n’invente que le mensonge.
  {Georges Braque, 1882-1963}
 1. Żadne kłamstwo nie doczeka starości.
  {Sofokles, ok. 496-406 p.n.Chr.}
 1. Następstwem każdego kłamstwa jest łańcuch kolejnych kłamstw.
  {----}
 1. Kłamstwa są z natury swej tak płodne, że jedno rodzi sto następnych. Kwestia wypowiadana przez głównego bohatera Lelia w sztuce "Łgarz".
  {Carlo Goldoni, 1707–1793}
 1. Kłamstwo frunie, a prawda kuśtyka za nim ... Falsehood flies, and truth comes limping after it ...
  {Jonathan Swift, 1667–1745}
 1. Brak prawdy w dyskursie społecznym sprawia, że ludzie nie mogą się ze sobą dogadać i zaczynają się nie rozumieć. A dyskurs ten staje się mową nienawiści.
  {Andrzej Maryniarczyk SDB, 1950-2020}
 1. Prawda jest najgłębsza potrzebą ludzkiego ducha.
  {św. Jan Paweł II, 1920–2005}
 1. Mówić dobrze może tylko ten, kto myśli rozumnie.
  {Cyceron, 106-43 p.n.Chr.}
 1. Myślenie: proces przetwarzania poznania w wiedzę.
  {William Wharton, 1925-2008}
 1. Życie i śmierć są w mocy języka, [jak] kto go lubi [używać], tak i spożyje zeń owoc.
  {Prz 18, 21}
 1. Wielu padło od ostrza miecza, ale nie tylu, co od języka.
  {Syr 28, 18}
 1. Odważ się być mądrym, zacznij. Dimidium facti, qui coepit, habet; sápere aude, íncipe. [Q. HORATI FLACCI EPISTVLARVM LIBER PRIMVS, II, 40]]
  {Horacy, 65 rok p.n.Chr.-8 rok po n.Chr.}
 1. Większość ludzi prędzej umrze niż pomyśli.
  {Bertrand Russell, 1872-1970}
 1. Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje.
  {Henry Ford, 1863-1947}
 1. Połowę dzieła wykonał, kto zaczął. Dimidium facti, qui coepit, habet; sápere aude, íncipe. [Q. HORATI FLACCI EPISTVLARVM LIBER PRIMVS, II, 40]]
  {Horacy, 65 rok p.n.Chr.-8 rok po n.Chr.}
 1. Nie nazywać rzeczy po imieniu to dokładać do nieszczęść świata.
 2. Być wolnym, to móc nie kłamać.
 3. Wolność to nic więcej, niż szansa na bycie lepszym.
  {Albert Camus, 1913-1960}
 1. Tylko człowiek prawdziwie wolny może dobrowolnie poddać się pod zwierzchnictwo drugiego.
  {---}
 1. Człowiek wolny panuje nad swoimi emocjami oraz swoim umysłem.
  {----}
 1. Lepiej być po stronie prawdy, gdyż prawda wyzwala.
  {Jean Sevillia, 1952-}
 1. Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna. w: "Rozmowa umarłych. Byron, Rafael Sanzio"
  {Cyprian Kamil Norwid, 1821-1883}
 1. Nic tak nie gorszy jak prawda.
  {Stefan Kisielewski, 1911-1991}
 1. Jest broń straszniejsza niż oszczerstwo: to PRAWDA.
  {Talleyrand, 1754-1838}
 1. Jeżeli boisz się głosić prawdę - już jesteś niewolnikiem.
  {Henryk Pająk, 1937-}
 1. Nie ma prawdy bez odwagi wyznawania jej przed ludźmi.
  {kard. Stefan Wyszyński, 1901–1981}
 1. Prawda i wolność albo istnieją razem, albo też razem marnie giną.
 2. Wolność jest dana człowiekowi od Boga jako miara jego godności. Jednakże jest mu ona równocześnie zadana.
  {św. Jan Paweł II, 1920–2005}
 1. Tam, gdzie na ma już nic, za co warto by było umrzeć, tam nie warto również i żyć. Życie traci swoje "po co".
  {kard. Józef Ratzinger, 1927–}
 1. Aby być sobą, kimś wolnym, suwerennym, nie wystarczy mieć za co żyć.
  Trzeba mieć jeszcze coś, za co można by i trzeba by, należałoby umierać.
  Ten, kto nie ma za co umierać, nie ma po co żyć.
  {Stanisław Grygiel, 1934-}
 1. Kocham prawdę i pójdę za nią, gdziekolwiek ją znajdę.
  {kard. John Henry Newman, 1801–1890}
 1. Ludzie tak mało się wysilają, by znaleźć prawdę. Tak łatwo przyjmują poglądy, na które się po prostu natknęli.
  {Tukidydes, 471/460-404/293}
 1. Ludzie są gotowi uwierzyć we wszystko, tylko nie w prawdę.
  {Carlos Ruiz Zafón, 1964-2020}
 1. Co w życiu jest nieulękłe? Czyste sumienie.
 2. Od młodości do starości zachowuj mądrość jako rzecz najniezbędniejszą: jest pewniejsza od wszelkich innych dóbr.
 3. Zbieraj się powoli do tego, co masz czynić, ale przy tym, co czynisz trwaj uparcie
 4. Zdobywaj perswazją, a nie przemocą.
 5. Siła jest darem natury, świadomość zaś tego, co jest pożyteczne dla ojczyzny, to sprawa ducha i umysłu
  {Bias z Prieny, VI wiek p.n.Chr.}
 1. Jeżeli nie istnieje żaden "aksjomat etyczny", czyli element absolutny w etyce, to racjonalną konsekwencją tego jest, że o wszelkich problemach etycznych rozstrzyga polityka lub wojna.
  {Bertrand Russell, 1872-1970}
 1. Odrzucenie prawdy absolutnej zastępuje prawo prawdy prawem pięści.
  {Karl Popper, 1872-1970}
 1. Ojcowie i matki nienawidzą wojny.
  {św. Jan XXIII, 1881-1963}
 1. Pokój to czas, w którym synowie chowają swoich ojców. Wojna to czas, w którym ojcowie chowają swoich synów.
  {Herodot, ok. 484-ok. 426 p.n.Chr.}
 1. Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią, im częściej i trwalej się nad nimi zastanawiamy: niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie. Są to dla mnie dowody, że jest Bóg nade mną i Bóg we mnie.
  {Immanuel Kant, 1724-1804}
 1. Czego nie zabrania prawo, zabrania wstyd.
  {Lucius Anneus Seneka, ok. 4 rok p.n.Chr.-65 rok po n.Chr.}
 1. Nasza wolna wola jest jedyną rzeczą, która jest naprawdę nasza.
  {abp Fulton J. Sheen, 1895-1979}
 1. Wolność nie jest po prostu brakiem tyrańskiej władzy i ucisku, nie oznacza też swobody czynienia wszystkiego, na co ma się ochotę. Wolność ma swoją wewnętrzną "logikę", która ją określa i uszlachetnia: jest podporządkowana prawdzie i urzeczywistnia się w poszukiwaniu prawdy. Oderwana od prawdy o człowieku, wolność wyradza się w życiu indywidualnym w samowolę, a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy.
  {św. Jan Paweł II, 1920–2005}
 1. Wolność nie jest ulgą, lecz trudem wielkości.
  {Leopold Staff, 1878–1957}
 1. Wolność jest najtrudniejszym egzaminem dla człowieka.
  {Paul Valéry, 1871–1945}
 1. Wolność nie polega na tym, aby mówić samowoli swych zmysłów TAK, lecz na tym, aby umieć powiedzieć jej NIE.
  {Mikołaj Gogol, 1809-1852}
 1. Tak wielka jest twa wolność, jak wielkie twe opanowanie.
  {Marie von Ebner-Eschenbach, 1830-1916}
 1. Rozum powinien być wolny, wolność – rozumna.
  {Stefan Pacek, 1938-}
 1. Człowiekowi można odebrać wszystko z wyjątkiem jednej rzeczy: ostatniej wolności – wyboru własnej postawy w każdych okolicznościach, wyboru własnej drogi.
  {Viktor Emil Frankl, 1905–1997}
 1. Wolność i zdrowie są do siebie podobne: zna się dobrze ich cenę, kiedy nam ich brak.
  {Henry Becque, 1837–1899}
 1. Kolebką wolności jest świadomość.
  {Paweł Zyguła}
 1. Wolności nie można symulować!
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Pogarda to policzek wymierzony na odległość.
  {Wiktor Hugo, 1802-1885}
 1. Nienawiść to karanie samego siebie.
 2. Szczęście jest powołaniem duszy.
 3. Uśmiech czyni życie słodszym.
  {John Fitzgerald Kennedy, 1917-1963}
 1. Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.
 2. Ten, kto zamknął się w nienawiści, już się skończył.
 3. Przebaczenie jest przywróceniem sobie wolności, jest kluczem w naszym ręku do własnej celi więziennej.
 4. Nie policzkuje się ściętej głowy.
  {kard. Stefan Wyszyński, 1901–1981}
 1. Zemsta to klęska osobista człowieka.
  {David Pierce}
 1. Postępuj tak, byś człowieczeństwa tak w twej osobie, jako też w osobie każdego innego używał zawsze zarazem jako celu, nigdy tylko jako środka. Handle so, daß du die Menschheit sowohl in deiner Person, als in der Person eines jeden ändern jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest.
  {Immanuel Kant, 1724-1804}
 1. Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują.
  {Ezra Pound, 1885–1972}
 1. Natura nie łamie swych praw.
  {Leonardo da Vinci, 1452-1519}
 1. Wszyscy rodzimy się jako oryginały, ale wielu umiera jako fotokopie. Tutti nasciamo come degli originali, ma molti muoiono come fotocopie.
  {Carlo Acutis, 1991–2006}
 1. Gdybym szedł z większością, nie zostałbym filozofem.
  {Chyzyp, 279-207/204 rok p.n.Chr.}
 1. Płynie się zawsze do źródeł, pod prąd. Z prądem płyną śmieci.
  {Zbigniew Herbert, 1924-1998}
 1. Ze źródła pije się wodę na kolanach, a nie na stojąco. źródło: felieton prof. Grzegorza Kucharczyka
  {Stanisław Grygiel, 1934-2023}
 1. Do głowy wpadają pomysły od wewnątrz.
 2. By dojść do źródła, trzeba płynąć pod prąd.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Drogę wytycza się idąc.
  {Paulo Coelho, 1947-}
 1. Młodość mija jak sen.
  {Teokryt, ok. 310- ok. 250 p.m.Chr.}
 1. Dzieciństwo jest snem rozumu.
  {Jan Jakub Rousseau, 1712-1778}
 1. To smutne być wyjątkiem, ale jeszcze smutniejsze jest nie być.
  {Peter Altenberg, 1859-1919}
 1. Staraj się być mądrzejszy od innych, ale nie mów im tego.
  {Philip Dormer Stanhope, 1694-1773}
 1. Takt to sztuka przekonywania ludzi, że wiedzą oni więcej niż ty.
  {Raymond Mortimer, 1895-1980}
 1. Przyjaciel to człowiek, który wie wszystko o tobie i wciąż cię lubi.
  {Elbert Hubbard, 1856-1915}
 1. Prawdziwy przyjaciel to taki, który nie zwraca uwagi na twoje porażki i toleruje twoje sukcesy. A true friend is one who overlooks your failures and tolerates your success.
  {Doug Larson, 1926-2017}
 1. Prawdziwy przyjaciel to nie ten, kto osusza łzy twoje, ale ten, kto nie pozwala ci ich wylewać.
  {E. F. Teixeira}
 1. Sukces polega na tym, że zdobywa się to, co się chciało. Szczęście polega na tym, że podoba się to, co się ma.
  {Elbert Hubbard, 1856-1915}
 1. Nie szukaj drogi, która daje szczęście. Spróbuj odnaleźć szczęście na drodze, po której kroczysz.
  {---}
 1. Sukces: coś czego przyjaciele nigdy ci nie wybaczą.
  {Julian Tuwim, 1894-1953}
 1. Ludzie, którzy mają dużo czasu, spędzają go najchętniej u tych, którzy go nie mają.
  {René Clair, 1898-1981}
 1. Z żadnego punktu widzenia nie wolno być ślepym.
 2. Nie twórzcie sobie bogów na swoje podobieństwo.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.
  {Eurypides, ok. 480-406 rok p.n.Chr.}
 1. Większość ludzi używa pierwszej połowy swego życia w taki sposób, że czyni nieszczęśliwą drugą jego część.
  {Jean de La Bruyère, 1645-1696}
 1. Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy.
  {Winston Churchill, 1874-1965}
 1. Jeśli czujesz przygnębienie, to dlatego, że żyjesz w przeszłości.
  Jeśli czujesz niepokój, to dlatego, że żyjesz w przyszłości.
  Jeśli czujesz spokój, to dlatego, że żyjesz w teraźniejszości.
  {Laozi, VI wiek p.n.Chr.}
 1. Ci, którzy posiadaja wiedzę, nie popisują się nią, ci, którzy się swą wiedzą popisują, nie posiadają jej.
  {Laozi, VI wiek p.n.Chr.}
 1. Nie ma gorszych głupców od wykształconych głupców.
  {François de La Rochefoucauld, 1613-1680}
 1. Głupcem wolno być każdemu, ale pod warunkiem, żeby nie dawał złego przykładu.
  {Wiktor Hugo, 1802-1885}
 1. Każda niedorzeczność znajdzie swego mecenasa wśród filozofów.
  {Kartezjusz, 1596-1650}
 1. Gdyby dureń zrozumiał, że jest durniem, automatycznie przestałby być durniem. Z tego wniosek, że durnie rekrutują się jedynie spośród ludzi pewnych, że nie są durniami.
  {Stefan Kisielewski, 1911-1991}
 1. Gdy człowiek rozumny zacznie mówić jakieś zdanie, nie domyślamy się jak je skończy. Gdy zacznie głupi - wiemy na pewno.
  {Antoni Słonimski, 1895-1976}
 1. Niektóre pytania rodzą się dopiero po odpowiedziach.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Pytał głupi mądrego: «Na co rozum zda się?»
  Mądry milczał: gdy coraz bardziej naprzykrza się,
  Rzekł mu: «Na to się przyda, według mego zdania,
  Żeby nie odpowiadać na głupie pytania».
  {Ignacy Krasicki, 1735-1801}
 1. Kto chce rozpoznać mędrca, sam musi być mądry.
  {Ksenofanes z Kolofonu, ok. 570-ok. 670 rok p.n.Chr.}
 1. Przeciwności losu uczą mądrości, powodzenie ją odbiera.
 2. Uczymy się nie dla szkoły, lecz dla życia!
  {Lucius Anneus Seneka, ok. 4 rok p.n.Chr.-65 rok po n.Chr.}
 1. Uśmiech i humor – to znak zwycięskiego górowania nad losem.
  {Stefan Florian Garczyński, 1805-1833}
 1. Tylko głupcy nazywają samowolę wolnością.
  {Tacyt, ok. 55-120 rok po n.Chr.}
 1. Coraz więcej ludzi ma dzisiaj z czego żyć, ale nie ma po co żyć.
  {Viktor Frankl, 1905-1997}
 1. Jeśli życie sprawia, że nie możesz ustać, uklęknij.
  {Richard Paul Evans, 1962–}
 1. Człowiek, kiedy klęka, podnosi się.
  {Aleksander Manzoni, 1785-1873}
 1. Klękając przed Ojcem Świętym, Polska podniosła się z kolan. Refleksja po I pielgrzymce Ojca Świętego Jana Pawła II do Polski w roku 1979
  {---}
 1. (...) co to próżność? Oto dziwne usposobienie do pokory tam, gdzie dumy potrzeba, a do dumy znów tam, gdzie pokora nieodzowną koniecznością.
 2. Duma bez pokory jest szaleństwem, pokora bez dumy podłością, harmonia obu, żywym ducha pędem.
  {Zygmunt Krasiński, 1812-1859}
 1. Całe życie myślimy o wieczności, a pod koniec nie starcza nam życia, aby na nią zasłużyć.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. Bóg szanuje wolność woli człowieka aż do granic grzechu.
  {kard. Stefan Wyszyński, 1901–1981}
 1. Bóg jest chwałą człowieka.
  {św. Ireneusz z Lyonu, ok. 140–ok. 202}
 1. Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie.
  {Mikołaj Rej, 1505-1569}
 1. Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, ohydne kłamstwa i statystyka. There are three kinds of lies: Lies, Damn Lies, and Statistics.
  {Beniamin Disraeli, 1804-1881}
 1. Z wróżbiarstwa można wyżyć, ale nie z mówienia prawdy.
 2. Najniebezpieczniejsze kłamstwa to prawdy nieco zniekształcone.
  {Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799}
 1. Im większe kłamstwo, tym ludzie łatwiej w nie uwierzą.
 2. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą.
  {Józef Goebbels, 1897-1945}
 1. Mężczyzna ucharakteryzowany na kobietę i kobieta przebrana za mężczyznę jest fałszem,
  a potrzebna jest prawda - rzeczywistość taka, jaką sam Bóg ukształtował.
  {kard. Stefan Wyszyński, 1901–1981}
 1. Propagandziści używają chwytliwych haseł, by ukryć prawdziwe intencje swoich mocodawców.
  {----}
 1. Ludzie używają słów, tylko po to, by ukryć swe myśli.
  {Wolter, 1694-1778}
 1. Mało ludzi myśli, ale każdy chce mieć swoje zdanie.
  {George Berkeley, 1685-1753}
 1. Nie bój się głębokich myśli – nie utoniesz.
 2. "Kto stracił rozum, nie rozumie, co stracił.
  {Władysław A. Grzeszczyk, 1953-}
 1. Wielu myśli, że myśli.
  {---}
 1. Myślę, więc jestem samotna.
  {Liz Winston}
 1. Nikt nie jest wolny od mówienia bredni.
  {Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592}
 1. Im więcej słów, tym mniej treści przypada na każde.
  {Stefan Florian Garczyński, 1805-1833}
 1. Milczenie to tekst, który niezwykle łatwo jest błędnie zinterpretować.
  {Julian Tuwim, 1894-1953}
 1. Milczenie to przyjaciel, który nigdy nie zdradza.
  {Konfucjusz, 551–479 p.n.Chr.}
 1. Milczenie pokrywa zarówno wiedzę jak i niewiedzę.
  {Aleksander Fredro, 1793-1876}
 1. Mędrzec zwyczajnych ludzi z rozmowy ocenia, a nadzwyczajnych mężów poznaje z milczenia.
  {Adam Mickiewicz, 1798-1855}
 1. Lepiej milczeć, narażając się na podejrzenie o głupotę, niż odezwać się i rozwiać wszelkie wątpliwości.
  {Mark Twain, 1835-1910}
 1. I głupi, gdy milczy, wydaje się mądrym, kto wargi zamyka - bezpieczny.
  {Księga Przysłów (17,28)}
 1. Mów tylko wtedy, gdy twoje słowa są głębsze i mądrzejsze niż twoje milczenie.
  {św. Szarbel, 1828-1898}
 1. Mówienie jest rzeczą głupców, milczenie - tchórzy, a słuchanie - rzeczą mędrców.
  {Carlos Ruiz Zafón, 1964-2020}
 1. Słowo jest wielkim mocarzem.
  {Gorgiasz, ok. 480-ok. 385 rok p.n.Chr.}
 1. Granice mojego języka oznaczają granice mojego świata.
 2. O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć.
  {Ludwig Wittgenstein, 1889-1898}
 1. Kto mówi, sieje... kto słucha zbiera.
 2. Milcz, albo powiedz coś takiego, co jest lepszym od milczenia.
  {Pitagoras, ok. 572-ok. 497 rok p.n.Chr.}
 1. Czasem trzeba zamilknąć, żeby zostać wysłuchanym.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Tylko głupiec ma na wszystko odpowiedź.
  {Anatol France, 1844-1924}
 1. To smutne, że głupcy są tak pewni siebie, a ludzie mądrzy, tak pełni wątpliwości.
  {Bertrand Russell, 1872-1970}
 1. Milczenie jest najpewniejszą rzeczą dla tego, kto nie ufa samemu sobie.
  {François de La Rochefoucauld, 1613-1680}
 1. Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
  {ks. Jan Twardowski, 1915-2006}
 1. Milczenie jest najbardziej nieznośnym zaprzeczeniem.
  {Gilbert K. Chesterton, 1874-1936}
 1. Żeby słuchać, trzeba milczeć.
  {Józef Augustyn SJ, 1950-}
 1. Natura dała nam aż dwoje uszu i tylko jeden język,
  ażebyśmy dwa razy więcej słuchali niż mówili!
 2. Żeby dyskutować, trzeba umieć słuchać!
  {Zenon z Kition, 336-269 rok p.n.Chr.}
 1. Kto raz się z głupotą ożenił, ciężko mu będzie się z nią rozstać.
 2. Kto z głupotą nie może się rozstać, nigdy się z mądrością nie spotka.
  {Tales z Miletu, VII/VI wiek p.n.Chr.}
 1. Błogosławieni, którzy potrafią śmiać się z własnej głupoty, albowiem będą mieć ubaw do końca życia.
  {ks. Jan Twardowski, 1915-2006}
 1. Jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, opowiedz mu o swoich planach. If you want to make God laugh, tell him about your plans.
  {Woody Allen, 1935-}
 1. Wobec Boga nigdy nie mamy racji.
  {Søren Kierkegaard, 1813-1855}
 1. Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć.
 2. Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba z niej jeszcze korzystać.
 3. Niczym jest mądrość wśród głupców.
  Mądrość wśród głupców jest głupstwem.
 4. Właściwością człowieka mądrego jest błądzić, głupiego – w błędzie trwać. Żyć – to myśleć.
  {Marcus Tullius Cyceron, 109-43 rok p.n.Chr.}
 1. Mądrość polega na tym, aby uśpić zmysły, a obudzić rozum.
  {Platon, 427–347 p.n.Chr.}
 1. Mądrość to dążenie do pełni.
  {ks. Jan Twardowski, 1915-2006}
 1. Nagana głębiej działa na mądrego niżeli na głupiego sto batów.
  {Księga Przysłów (17,10)}
 1. Raczej spotkać niedźwiedzicę, co straciła małe, niżeli głupiego z jego głupotą.
  {Księga Przysłów (17,12)}
 1. Po cóż pieniądze w ręku głupiego? Brak mu rozumu, by nabyć mądrości.
  {Księga Przysłów (17,16)}
 1. Wielu myli mądrość z brakiem moralności, a wolność z brakiem ograniczeń.
  {----}
 1. Wskutek relatywizmu egoizm, chamstwo i brzydota uważane są za objaw wolności.
  {----}
 1. Kiedy pojawiają się nurty polityczne programowo wyznające relatywizm – przekonanie, że każdy ma swoją prawdę i nie ma czegoś takiego, jak prawda obiektywna – wtedy pierwszą ofiarą jest wolność człowieka. źródło: program "Rozmowy niedokończone" w TV Trwam
  {Grzegorz Kucharczyk, 1969-}
 1. Błądzenie jest rzeczą ludzką, ale dobrowolne trwanie w błędzie jest rzeczą diabelską.
 2. Cierpliwość jest towarzyszem mądrości.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. Niepodobna wstąpić dwukrotnie do tej samej rzeki.
  {Heraklit z Efezu, 540-480 rok p.n.Chr.}
 1. Bycie dobrym nie polega na tym, że nie popełnia się żadnego błędu: bycie dobrym polega na posiadaniu woli poprawy.
  {św. Jan Bosko, 1815–1888}
 1. Być dobrym, to ofiarować siebie drugiemu.
  {---}
 1. Dobrych ludzi nikt nie zapomina.
  {Safona, na przełomie VII i VI w. p.n.Chr.}
 1. Milczenie w obliczu zła jest samo w sobie złem: Bóg nie uzna nas za bezwinnych. Nie mówić, to mówić. Nie działać, to działać.
 2. Nie istnieje bezpieczna droga do pokoju. Na pokój trzeba się poważyć! Pokój to wielkie wyzwanie! To przeciwieństwo "zabezpieczenia".
  {ks. Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945}
 1. Ludzie są jak wino. Niektórzy zamieniają się w ocet, ale większość wraz z wiekiem zyskuje na wartości.
  {św. Jan XXIII, 1881-1963}
 1. Ile kto ma cierpliwości, tyle mądrości.
  {Grzegorz Knapski, 1564-1638}
 1. Czas - tylko ciche tykanie ściennego zegara przypomina o tym, że nie sposób go zatrzymać ani cofnąć. źródło: Heidi Hassenmüller, "Das verstummte Lachen" (1996)/"Niemy śmiech" (2005)
  {Heidi Hassenmüller, 1941-2020}
 1. Jedną z wad pośpiechu jest to, że zabiera tak dużo czasu.
  {Gilbert K. Chesterton, 1874-1936}
 1. Pośpiech bywa ojcem powierzchowności.
  {Mieczysław Jastrun, 1903-1983}
 1. Wszystko, co doskonałe, dojrzewa powoli.
  {Arthur Schopenhauer, 1788-1860}
 1. Czas jest ojcem prawdy.
  {Francois Rabelais, 1494-1553}
 1. Czas szlifuje i poleruje nasze oczekiwania.
  {Andrew Solomon, 1963-}
 1. Bóg nie liczy czasu, ale go waży.
  {ks. Jan Twardowski, 1915-2006}
 1. Bóg myśli w geniuszach, marzy w poetach, a w pozostałych śpi.
  {Peter Altenberg, 1859-1919}
 1. Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje.
  {Lew Tołstoj, 1790-1859}
 1. Słowa mogą kreować fakty.
  {John Austin, 1821-1910}
 1. Nie mówcie, że czasy są złe. My jesteśmy czasem.
  Bądźmi dobrymi, a czasy będą dobre.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. Przyjacielowi chwalącemu i nieprzyjacielowi ganiącemu nie należy we wszystko wierzyć.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. Prawdziwa wiedza, to znajomość przyczyn.
  {Francis Bacon, 1561-1626}
 1. Niewiedza nie zwalnia od odpowiedzialności, ponieważ są sytuacje, w których wiedzieć jest obowiązkiem moralnym.
  {Leszek Kołakowski, 1927-2009}
 1. Wiedza to władza. Ale niewiedza, niestety, nie oznacza jeszcze braku władzy.
  {Niels Bohr, 1885-1962}
 1. Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.
  {Lew Tołstoj, 1821-1910}
 1. Mądrym czyni dopiero wiedza połączona z doświadczeniem.
  {abp Edmund Piszcz, 1929-2022}
 1. Najgorszym wrogiem wiedzy nie jest niewiedza, lecz wiedza połowiczna.
  {Enrico Fermi, 1901-1954}
 1. Radykalny sceptycyzm jest konsekwencją głębokiej zarozumiałości i zadufania.
 2. Wielkie dziwy nie niweczą duszy. Wzniosłość rodzi umniejszenie, pokorę.
  {Abraham Joshua Heschel, 1907-1972}
 1. Wielką jest mądrością umieć znosić głupotę innych.
  {Pitagoras, ok. 572-ok. 497 rok p.n.Chr.}
 1. Błąd jest przywilejem filozofów, tylko głupcy nie mylą się nigdy.
  {Sokrates, ok. 470-399 rok p.n.Chr.}
 1. Tylko ci, co nie robią nic, nie mylą się, ale całe ich życie jest jedną wielką pomyłką.
  {kard. Désiré-Joseph Mercier, 1851-1926}
 1. Mętnej wody i głupców lepiej nie ruszać.
 2. Mądrość jest jedyną wartością, która nie dewaluuje się.
  {
  Isokrates, Ateny, 436-338 rok p.n.Chr.}
 1. Lepsza jest uboga mądrość niż głupie bogactwo.
  {Diogenes, ok. 413-ok. 323 rok p.n.Chr.}
 1. Mądrość: myśleć ze sceptycyzmem, działać z optymizmem.
  {Herman Hesse, 1877-1962}
 1. Działać jak człowiek myślący, myśleć jak człowiek czynu.
  {Henri Bergson, 1859-1941}
 1. Dobre nazwisko jest lepsze niż bogactwo.
  {Miguel de Cervantes, 1547-1616}
 1. Najniebezpieczniejszą bronią są ludzie małego kalibru. Die gefährlichste Waffe sind Menschen kleinen Kalibers.
  {Bertold Brecht, 1898-1956}
 1. Kiedy nie można zaatakować myśli, atakuje się myśliciela.
  {Paul Valéry, 1871–1945}
 1. Pojawienie się prawdziwego geniusza można rozpoznać po tym, że wszystkie matoły są sprzymierzone przeciwko niemu. When a true genius appears, you can know him by this sign: that all the dunces are in a confederacy against him.
 2. Łotry i głupcy bywają dla siebie wzajemnie pobłażliwi, ale kiedy zjawi się człowiek o rzeczywistym talencie, rozumie, odwadze i prawości - natychmiast powstają przeciwko niemu, i jeśli nie mogą ściągnąć go w dół, to przynajmniej próbują zdyskredytować go, zamordować jego reputację. Rogues and fools tend to indulge each other, but when a man with real talent, understanding, courage and righteousness appears - they immediately rise up against him, and if they can not bring him down, at least they try to denigrate his character, murder his reputation.
  {Jonathan Swift, 1667–1745}
 1. Wazon nadaje kształt pustce, a muzyka ciszy. Le vase donne une forme au vide, et la musique au silence.
  {Georges Braque, 1882-1963}
 1. Jest w nim olbrzymia pustka wypełniona po brzegi erudycją.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Atak na rozum jest atakiem na człowieka.
  {o. prof. Mieczysław A. Krąpiec, 1921-2008}
 1. Kościołowi zarzuca się, że jest wrogiem rozumu, a w rzeczywistości Kościół wierzy w jego siłę.
  {abp Fulton J. Sheen, 1895-1979}
 1. Nie można przeprowadzić ataku przy użyciu zdrowego rozsądku na coś, co odrzuca samą możliwość istnienia zdrowego rozsądku.
  {Roger Scruton, 1944-}
 1. Z durniem i łotrem dyskusji nie ma.
  {Ignacy Krasicki, 1735-1801}
 1. Karłom trzeba się nisko kłaniać.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Trudno wyobrazić sobie głupszy lub bardziej niebezpieczny sposób podejmowania decyzji niż oddawanie ich w ręce ludzi, którzy nie ponoszą żadnych konsekwencji za swoje błędy. It is hard to imagine a more stupid or more dangerous way of taking decisions than by putting those decisions in the hands of people who pay no price for being wrong.
  {Thomas Sowell, 1930-}
 1. Tam gdzie to konieczne, bądź surowy, ale nigdy nie obrażaj. Surowość można wybaczyć, obrażania nigdy.
  {św. Arnold Janssen, 1837–1909}
 1. Głupcy żyją po to, aby mądry człowiek miał z nich profit.
  {Fiodor Dostojewski, 1821-1881}
 1. Głupcy mają skłonność tylko do naśladowania błędów mądrzejszych od siebie. Fools are apt to imitate only the defects of their betters.
  {Jonathan Swift, 1667–1745}
 1. Ludzie w ogóle nie myślą. Oni tylko myślą, że myślą.
  {Mark Twain, 1835-1910}
 1. Niektórzy pod hasłem wykorzenienia przesądów, tępią cnotę, uczciwość i religię. Some men, under the notion of weeding out prejudice, eradicate virtue, honesty and religion.
  {Jonathan Swift, 1667–1745}
 1. Gdzie ginie religia, tam ginie to co żywi cnotę.
  {Dysydent kubański}
 1. Poleruje się cnota przy kłopocie.
 2. Lepsza cnota w błocie, niż niecnota w złocie.
  {Mikołaj Rej, 1505-1569}
 1. Ci, co milczą, wykazują najwyższe poczucie odpowiedzialności za słowo.
 2. Bezmyślni nigdy nie popełnią błędów w myśleniu.
  {Jacek Wejroch, 1929–1984}
 1. Są ludzie, którzy nie popełniają błędów. To ci, za których myślą inni.
  {Henryk Jagodziński, 1928-2000}
 1. Ludzie, zauważyłem, lubią takie myśli, które nie zmuszają do myślenia.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1894-1956}
 1. Nasze cnoty są najczęściej jedynie przebranymi przywarami.
 2. Miłość własna jest największym z pochlebców.
 3. Namiętności kryją w sobie niesprawiedliwość i samolubstwo, sprawiające, iż niebezpiecznie jest iść za nimi i że trzeba mieć się na baczności, nawet, gdy zdają się najrozsądniejsze.
  {Franciszek de La Rochefoucauld, 1613-1680}
 1. Największe zło to tolerować krzywdę.
  {Platon, 427–347 p.n.Chr.}
 1. Zło oślepia nas dzisiaj strachem.
  {Carver Alan Ames, 1953–}
 1. Zło jest romantyczne, a dobro zwyczajne.
 2. A nieszczęście – to szczęście, lecz na razie inne.
  {ks. Jan Twardowski, 1915-2006}
 1. Nie ma piękna, jeśli w nim leży krzywda człowieka.
  Nie ma prawdy, która tę krzywdę pomija.
  Nie ma dob­ra, które na nią pozwala.
  {Tadeusz Borowski, 1922-1951}
 1. Tandeta musi z natury rzeczy znieprawiać i wykoślawiać wrodzone poczucie piękna.
  {Karol Szymanowski, 1882-1937}
 1. Panowanie zbrodniarzy i kapusiów nie może być panowaniem piękna, a zwłaszcza panowaniem prawdy.
  {Eugeniusz Delacroix, 1798-1863}
 1. W życiu musi być dobrze i niedobrze. Bo jak jest tylko dobrze, to jest niedobrze.
  {ks. Jan Twardowski, 1915-2006}
 1. Życie każdego człowieka jest baśnią napisaną przez Boga.
  {Hans Christian Andersen, 1805-1875
 1. Mamy "prawo wyboru" do chwili zaistnienia nowej istoty ludzkiej. Po tym fakcie chronimy życie lub stajemy się mordercami. Zadaniem prawa jest ochrona ludzkiego życia, a nie ochrona przestępców.
  {ks. Janusz Chyła, 1967-
 1. Myśleć to co prawdziwe, czuć to co piękne i kochać to co dobre - w tym cel rozumnego życia.
  {Platon, 427–347 p.n.Chr.}
 1. Trzeba całego życia, aby nauczyć się żyć.
 2. Całe życie człowieka jest tylko podróżą do śmierci.
  {Lucius Anneus Seneka, ok. 4 rok p.n.Chr.-65 rok po n.Chr.}
 1. Życie mądrych jest niczym innym jak rozważaniem śmierci.
 2. Śmierć w ucieczce jest haniebna, w zwycięstwie – chwalebna.
  {Cyceron, 106-43 p.n.Chr.}
 1. Kto nauczy ludzi umierać, nauczy ich żyć.
 2. Rozmyślanie o śmierci jest rozmyślaniem o wolności: kto się nauczył umierać, oduczył się służyć.
 3. Nie śmierć mnie niepokoi, ale umieranie.
  {Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592}
 1. Śmierć to nieprzyjemna formalność, ale za to przyjmuje się wszystkich kandydatów.
  {Paul Claudel, 1868-1955}
 1. Śmierci tak potrzeba uczyć się jak życia.
  {Leopold Staff, 1878–1957}
 1. Nie trzeba bać się śmierci, ale trzeba bać się, aby nie zmarnować swojego życia.
  {za: prof. Krzysztofem Bieleckim}
 1. Ziemia jest twoim okrętem, nie siedzibą.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430 rok po n.Chr.}
 1. Przebaczenie silniejsze jest niż odwet.
  {Pittakos, ok. 648-ok. 569 rok p.n.Chr.}
 1. Najpiękniejszy dar to przebaczenie.
  Tam, gdzie nie chce się przebaczyć,
  od razu powstaje mur.
  Od muru zaś zaczyna się więzienie.
  {Phil Bosmans, 1922-2012}
 1. Istnieją dwa rodzaje jałmużny: dawanie i przebaczanie.
  Dawanie tego, co dobrego zdobyłeś; przebaczanie tego, co wycierpiałeś
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430 rok po n.Chr.}
 1. Przebaczać wcale nie znaczy godzić się na wszystko.
  {Paulo Coelho, 1947-}
 1. Przebaczaj pierwszy.
  {H. Jackson Brown, Jr. , 1941-}
 1. 3 Jeśli brat twój zawini, upomnij go; i jeśli żałuje, przebacz mu!
  4 I jeśliby siedem razy na dzień zawinił przeciw tobie i siedem razy zwróciłby się do ciebie, mówiąc: "Żałuję tego", przebacz mu!
  {Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 17, 3-4)}
 1. Gdy osądzasz innych - nie pokazujesz, jakimi oni są - pokazujesz, jaki ty jesteś.
  {Wayne W. Dyer, 1940-2015}
 1. Często próbą odwagi bywa nie śmierć, lecz źycie.
  {Vittorio Alfieri, 1749-1803}
 1. Odwagą jest żyć w najtrudniejszych warunkach.
  {Józef Augustyn SJ, 1950-}
 1. Piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za ojczyznę.
  Jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny.
  {kard. Stefan Wyszyński, 1901–1981}
 1. Strach czyni więźniem. Nadzieja daje wolność. Fear can hold you prisoner. Hope can set you free.
  {Stephen King, 1947-}
 1. Terror potęguje tchórzostwo i odwagę - dwie cechy bardzo niebezpieczne dla dyktatorów. Der Terror verstärkt die Feigheit und den Mut, zwei Eigenschaften, die für die Diktatoren sehr gefährlich sind.
  {Bertold Brecht, 1898-1956}
 1. Człowiek, który nic nie wie, posiada odwagę; ten który dużo wie - strach.
  {Alberto Moravia, 1907-1990}
 1. Pamiętaj – żyjesz póki się nie boisz za blogiem Kornela Morawieckiego "Pamięci wielkiego poety"
  Bo gdy się lękasz, to jakbyś był w grobie
  {Jerzy Narbutt, 1925-2011}
 1. Chrześcijaństwo albo poddaństwo.
  {----}
 1. Nadziei nie wolno mylić z łatwym i naiwnym optymizmem.
  Nadzieja w ujęciu chrześcijańskim to ciężka i nieustępliwa walka.
  {kard. Robert Sarah, 1945-}
 1. Nadzieja jest ryzykiem, które trzeba podjąć.
  {Georges Bernanos, 1888-1948}
 1. Ateizm nie odejmuje bólu, ale zabiera nadzieję.
  {---}
 1. Podwójnie boli, kiedy wyśmiewają się z nas, a nie wiemy, z jakiego powodu to czynią.
  {Hans Christian Andersen, 1805-1875
 1. Nadzieja rodzi się ze strachu przed jutrem. L’espoir est né de la crainte du lendemain.
  {Georges Braque, 1882-1963}
 1. Nadzieja jest nieufnością człowieka wobec przewidywań jego umysłu.
 2. Nie zawsze podzielam swoje poglądy.
  {Paul Valéry, 1871–1945}
 1. Nic nie jest takie, jak się wydaje pojedynczemu umysłowi.
  {----}
 1. Człowiek zawsze może wstąpić na lepszą drogę - póki żyje.
  {Henryk Sienkiewicz, 1846-1916}
 1. Sztuka życia polega na tym, by cieszyć się małym, a wytrzymać najgorsze.
  {William Hazlitt, 1778-1830}
 1. Odpowiedzialność - to, co inni powinni ponosić.
 2. Sumienie jest to ten cichy głosik, który szepce, że ktoś patrzy.
  {Julian Tuwim, 1894-1953}
 1. Właśnie wolna wola mówi nam, że pewnych rzeczy nie wolno.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. Łatwiej jest pouczać innych niż siebie.
  {Ajschylos, ok. 525-ok. 456 rok p.n.Chr.}
 1. Lepiej kontrolować swoje błędy niż cudze.
  {Demokryt z Abdery, ok. 460-ok. 370 rok p.n.Chr.}
 1. Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie.
  {Władysław Biegański, 1857-1917}
 1. Wszyscy jesteśmy aniołami z jednym skrzydłem: możemy latać tylko wtedy, gdy obejmiemy drugiego człowieka.
  {Bruno Ferrero, 1946-}
 1. Szczęściem jednego człowieka jest drugi człowiek.
  {Jean-Paul Sartre, 1905-1980}
 1. Szczęśliwy człowiek wnosi światło tam, gdzie panują ciemności.
  {Phil Bosmans, 1922-2012}
 1. Wartość ma nie tylko sam podarunek, ale też sposób, w jaki zostaje ofiarowany.
  {Hans Christian Andersen, 1805-1875
 1. Wydaje się, że szczęście jest po to, by je dzielić.
  {Jan Chrzciciel Racine, 1639-1699}
 1. Szczęście to jedyna rzecz, która się mnoży, jeśli się ją dzieli
 2. Szczęście to nic innego jak dobre jedzenie i zła pamięć.
  {Albert Schweitzer, 1875-1965}
 1. Szczęście to nie tylko to, co los daje, ale i to, czego nie zabiera.
  {Władysław A. Grzeszczyk, 1953-}
 1. Zawsze mamy dość siły, aby znieść cudze nieszczęście.
 2. Więcej jest pychy niż dobroci w upomnieniach jakimi darzymy ludzi, którzy popełniają błędy;
  ganimy ich nie tyle, aby ich poprawić, ile aby przekonać ich, że sami jesteśmy od tych błędów wolni.
  {François de La Rochefoucauld, 1613-1680}
 1. Trzeba się uczyć na cudzych błędach, nie starczy czasu, aby wszystkie popełnić samemu.
  {Jacques Deval, 1895-1972}
 1. Doświadczenie - nazwa jaką nadajemy naszym błędom.
  {Oskar Wilde, 1854-1900}
 1. Oko, które nigdy nie odmawia sobie przyjemności, staje się w końcu ślepe i nie widzi niczego poza sobą.
  {Angelus Silesius, 1624-1677}
 1. Nauka jest tylko jedną połową, drugą jest wiara.
 2. Poezja leczy rany, które zadaje wiedza.
  {Novalis, 1772-1801}
 1. ...nauka bez cnoty, jako miecz u szalonego, i sobie i ludziom szkodzi; cnota, choć dobrze sama będzie, chwalebna jest i pożyteczna.
  {Jan Kochanowski, ok. 1530-1584}
 1. Poezja jest tym, co się gubi w przekładzie. Poetry is what gets lost in translation.
  {Robert Frost, 1874-1963}
 1. Gdzie wiara tam wolność. Ubi fides ibi libertas.
  {kard. Giacomo Biffi, 1928-2015}
 1. Kto wiarę straci, więcej stracić nie może.
  {Lucius Anneus Seneka, ok. 4 rok p.n.Chr.-65 rok po n.Chr.}
 1. Kto traci Boga, traci wszystko.
  {abp Marek Jędraszewski, 1949-}
 1. Bez Chrystusa człowiek nie może zrozumieć samego siebie.
  {św. Jan Paweł II, 1920-2005}
 1. Odrzucając Boga, tracimy miarę rzeczy.
  {----}
 1. Wiara jest jak sklepienie, z którego cegiełkę wyjąwszy, runie wszystko.
  {Józef Ignacy Kraszewski, 1812-1887}
 1. Sumienie bez Boga, to trybunał bez sędziego.
  {Alphonse de Lamartine, 1790-1869}
 1. Nigdy nie zapominajcie, że z Bogiem wszystko jest możliwe. Never Forget That All Things are Possible With God.
  {Donald Trump, 1946-}
 1. Mała wiedza oddala od wiary, wielka wiedzy przybliża do wiary.
 2. Człowiek to problem, którego rozwiązanie jest jedynie w Bogu.
  {Francis Bacon, 1561-1626}
 1. Gdzie Bóg jest na pierwszym miejscu, tam wszystko jest na swoim miejscu.
 2. Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.
 3. Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. Czyściec jest dowodem miłości i miłosierdzia Bożego.
 2. Prawdziwa miłość nie czeka okazji do wielkich ofiar i poświęceń,
  ale korzysta z każdej, nawet najmniejszej sposobności, by świadczyć bliźnim pomoc.
  {bł. Honorat Koźmiński, 1829-1916}
 1. Kościół to owoc wierności Boga człowiekowi.
  {kard. Stanisław Nagy, 1921-2013}
 1. Człowiek ma w sobie Boga, ale Nim nie jest.
  {Jonathan Carroll, 1949-}
 1. Ten, kto szanuje Stwórcę, musi szanować Jego stworzenie. "Gość Niedzielny", nr 48, 2 XII 2018 r., str. 44
  {abp Wiktor Skworc, 1948-}
 1. Stworzenia to odblask. Kochajmy ten odblask z myślą o świetle.
  {---}
 1. Modlitwy nie zmieniają świata, ale odmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat.
  {Albert Schweitzer, 1875-1965}
 1. Chrześcijaństwo nie jest abstrakcyjnym systemem myśli, filozofią, ideologią. To jest naśladowanie Chrystusa.
  {Michał Łuczewski, 1979-}
 1. Darem Boga jest umiejętność dostrzegania dobra wokół siebie.
  {---}
 1. (...) najpiękniejsze, co mogło się przydarzyć tej ziemi, to chrześcijaństwo.
  {ks. Jerzy Szymik, 1953-}
 1. Ten jest dobry, kto chce być dobry.
  {św. Brat Albert, 1845-1916}
 1. Kto jest dobry, może się spodziewać, że wcześniej lub później zostanie ukrzyżowany.
  {Phil Bosmans, 1922-2012}
 1. Nie mówcie nigdy, że Bóg jest po naszej stronie, módlcie się raczej, abyśmy to my znaleźli się po Jego stronie.
  {Abraham Lincoln, 1809-1865}
 1. Świat bez Boga, to Ziemia bez powietrza, wody i Słońca.
 2. Ziemia bez Człowieka, to martwy świat.
  {---}
 1. Znajomość Boga bez znajomości własnej nędzy rodzi pychę. Znajomość własnej nędzy bez znajomości Boga rodzi rozpacz.
 2. Istnieją tylko trzy rodzaje ludzi. Ci, którzy służą Bogu, bo Go odnaleźli; ci, którzy angażują się w poszukiwania, ale Go nie odnajdują; i ci, którzy żyją, nie szukając ani nie znajdując. Pierwsi są rozumni i szczęśliwi, ostatni głupi i nieszczęśliwi; ci zaś pomiędzy - nieszczęśliwi, za to rozumni.
  {Błażej Pascal, 1623-1662}
 1. Sakrament kapłaństwa jest darem, który przekracza człowieka.
  {O. Martin Maria Barta}
 1. Powołanie do kapłaństwa tak dalece przekracza ludzkie siły, że jego rozpoznanie, wzrost i owoce zależą od modlitwy, która musi przygotować, wspierać i otulać życie każdego kapłana.
  {O. Werenfried van Straaten, 1913-2003}
 1. Tam gdzie są wasi bracia, tam gdzie są wasze dążenia, wasza praca, wasze miłości,
  tam jest miejsce waszego codziennego spotkania z Chrystusem.
  {św. Josemaría Escrivá, 1902–1975}
 1. Człowiek ma jedno życie, dlatego wieczność nie jest "życiem po życiu", ale ciągiem dalszym naszego życia.
  {s. Anna Czajkowska WDC}
 1. Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy.
  Wieczność to czas, w którym Go posiadamy.
  {św. Franciszek Salezy, 1567–1622}
 1. Mówią wam czas to pieniądz, a ja wam powiadam: czas to miłość.
  {kard. Stefan Wyszyński, 1901–1981}
 1. Żaden człowiek nie jest nigdy pełniej człowiekiem niż wtedy, kiedy zgina kolana przed Bogiem.
  {Catalina Rivas, 1944-}
 1. Najwięcej na temat Boga mają do powiedzenia ci, co stoją daleko od Niego lub Go odrzucili.
 2. Kto ma twardy kark przed Bogiem, ten zgina go przed światem.
  {----}
 1. Kiedy człowiek przestaje wierzyć w Boga, może uwierzyć we wszystko.
 2. Zagadki Boże są bardziej interesujące niż rozwiązania człowiecze.
  {Gilbert K. Chesterton, 1874-1936}
 1. Człowiek wierzący boi się tylko Boga, natomiast niewierzącego trapią wszystkie lęki tego świata.
  {ks. Jarosław Grabowski, 1969-}
 1. To brak miłości oddziela człowieka od człowieka.
 2. Bez Boga łatwiejsza droga ku zatraceniu, a z Bogiem łatwiejsza droga ku zbawieniu.
  {----}
 1. Nie usiłuj zdobyć miłości, sprzymierzając się z kłamstwem.
  {---}
 1. Kto mówi, że Bo­ga nie ma i jest we­soło, so­bie kłamie.
  {Leszek Kołakowski, 1927-2009}
 1. Człowiek bez wiary jest jak statek bez kompasu.
  {Napoleon Bonaparte, 1769-1821}
 1. Jeśli uczniom zabierzemy mówienie o Bogu, jeśli zabierzemy im wartości religijne, to tak, jakby naszej ziemi zabrano niebo. "Gość Niedzielny", nr 48, 2 XII 2018 r., str. 44
  {Johann Hisch}
 1. XXI wiek albo będzie religijny, albo go w ogóle nie będzie.
  {André Malraux, 1901-1976}
 1. Ludzie postanowili, aby Boga nie było, ale nie wiedzą, że On nie ma obowiązku stosować się do ich uchwał.
  {kard. Stefan Wyszyński, 1901–1981}
 1. Nieistnienie jest atrybutem zaszczytnym, przysługującym także Bogu i sprawiedliwości. za: Stanisław Michalkiewicz, "Żydokomuna", Felieton, tygodnik "Nasza Polska", 18 listopada 2015
  {prof. Tadeusz Kotarbiński, 1886–1981}
 1. Jeżeli nie ma Boga, to wszystko jest dozwolone.
 2. Wielu ludzi nie wierzy w Boga, ale w diabła wierzy.
  {Fiodor Dostojewski, 1821-1881}
 1. Z tego, że nie wierzysz w Boga, nie wynika jeszcze, że On w ciebie nie wierzy.
  {Paul Johnson, 1928-}
 1. Wierzącemu, który nigdy nie wątpił, trudno jest nawrócić wątpiącego.
  {Marie von Ebner-Eschenbach, 1830-1916}
 1. Kiedy Kościołowi nie udało się skłonić ludzi, aby praktykowali to, czego naucza, współczesny Kościół postanowił nauczać tego, co ludzie praktykują.
  {Nicolás Gómez Dávila, 1913-1994}
 1. Nie ma przypadków, są tylko znaki.
  {ks. Bronisław Bozowski, 1908-1987}
 1. To, co my nazywamy przypadkiem, jest być może logiką Bożą.
  {Georges Bernanos, 1888-1948}
 1. U Pana Boga nie ma przypadków.
  {---}
 1. Przypadek, ateistyczna nazwa cudu.
  {---}
 1. Zbieg okoliczności to sposób Boga na to, by pozostać anonimowym.
  {Albert Einstein, 1879-1955}
 1. Boża Opatrzność nie zna zbiegów okoliczności.
  {Cindy Woodsmall}
 1. Cud nie dzieje się w sprzeczności z naturą, lecz w sprzeczności z tym, co nam o naturze wiadomo.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie,
  Dwie tylko: poezja i dobroć...
  i więcej nic...
  {Cyprian Kamil Norwid, 1821-1883}
 1. Ten może rządzić innymi, kto potrafi kierować sobą.
  {Solon, 635-ok. 560 rok p.n.Chr.}
 1. Kto chce rządzić ludźmi, nie powinien ich gnać przed sobą, lecz sprawić, by podążali za nim.
  {Monteskiusz, 1689-1755}
 1. Żyjemy nie tak jak chcemy, lecz tak, jak potrafimy.
  {Demokryt z Abdery, ok. 460-ok. 370 rok p.n.Chr.}
 1. Nasze życie jest takim, jakim uczyniły je nasze myśli.
 2. Każdą pracę wykonuj, jakby miała być ostatnią w życiu.
  {Marek Aureliusz, 121-180 rok po n.Chr.}
 1. Kochaj swoje obowiązki, jeśli pragniesz dobrze je wypełniać.
  {św. Jan Bosko, 1815–1888}
 1. Tylko człowiek, który pracuje, może cieszyć się z wypoczynku.
  {Jerome K. Jerome, 1859-1927}
 1. Młodość jest przesycona przyszłością, wiek dojrzały teraźniejszością, a starość przeszłością.
  {Antoni Kępiński, 1918-1972}
 1. Starość we wszystko wierzy. Wiek średni we wszystko wątpi. Młodość wszystko wie.
  {Oskar Wilde, 1854-1900}
 1. Pamiętaj, co masz do zrobienie i zapomnij czego już dokonałeś.
 2. W młodości uczymy się, na starość rozumiemy.
  {Marie von Ebner-Eschenbach, 1830-1916}
 1. Gdyby młodość wiedziała, gdyby starość mogła. Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
  {---}
 1. Niech zginie świat, byleby się stało zadość sprawiedliwości!
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. Nie jestem żądny krwi, ale jeśli ktoś ma krew na rękach, nie można mu tak po prostu przebaczyć.
  Inaczej naprawdę uwierzy, że sprawiedliwość nie istnieje.
  {Paul Goma, 1935-}
 1. Szkoda, że dopiero krew przelana ma głos. Woła o pomstę.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1894-1956}
 1. To możliwość spełniania marzeń sprawia, że życie jest tak fascynujące.
  {Paulo Coelho, 1947-}
 1. Charakter - zjawisko rzadziej spotykane niż bohaterstwo.
  {Paul Claudel, 1868-1955}
 1. Kto nie był ni razu człowiekiem, temu człowiek nic nie pomoże.
  {Adam Mickiewicz , 1798-1855}
 1. Przyjaźń może istnieć tylko wśród ludzi prawych.
  {Cyceron, 106-43 p.n.Chr.}
 1. Najlepszą wagą do mierzenia przyjaźni jest nieszczęście.
  {Plutarch, ok. 50-ok. 125}
 1. Gdzie miłość, tam nie ma samotności.
 2. Wielu ludzi umiera z głodu, ale więcej z braku miłości.
  {---}
 1. Wszyscy rodzimy się dla miłości. To zasada istnienia i jedyny jego cel. We are all born for love. It is the principle of existence, and its only end.
  {Beniamin Disraeli, 1804-1881}
 1. Gdy serce nie chce, rozum nie pomoże.
  {Stanisław Herakliusz Lubomirski, 1642-1702}
 1. Serce ma swoje racje, których rozum nie zna.
 2. Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu.
  {Blaise Pascal, 1623-1662}
 1. Nikt nie jest samotną wyspą.
 2. Problemem naszych czasów nie jest brak wiedzy, ale brak miłości.
 3. Prawdziwa miłość przenika tajemnice i samotność kochanej osoby, pozwalając jej zachować swoje sekrety, i pozostawia jej wewnętrzną wolność.
  {Tomasz Merton, 1915-1968}
 1. Oto jest milość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
  {Vitor de Lima Barreto, 1881-1922}
 1. Miłość jest jedynym kwiatem, który rośnie i rozwija się niezależnie od pór roku.
  {Khalil Gibran, 1883-1931}
 1. Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy.
 2. Przyszłość narodu nie tyle w rękach polityków, ile w rękach matek spoczywa. Na kolanach świętej matki wychowują się świątobliwi kapłani, dzielni urzędnicy państwowi, bohaterscy obrońcy ojczyzny.
  {św. Urszula Ledóchowska, 1865-1939}
 1. [...] bo gdy kochamy, zawsze pragniemy być lepsi, niż jesteśmy. Źródło: "Alchemik"
  {Paulo Coelho, 1947-}
 1. Czym jest słońce dla ziemi, tym miłość dla duszy.
  {Honoriusz Balzak, 1799-1850}
 1. Miłość to dwie samotności, które spotykają się i wzajem wspierają.
  {Rainer Maria Rilke, 1875-1926}
 1. Miłość to tęsknota za wiecznym zjednoczeniem z drugą osobą.
  {Platon, 427–347 p.n.Chr.}
 1. Słowami świadczyć miłość, to nie miłość.
  {Sofokles, ok. 496-406 p.n.Chr.}
 1. Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.
 2. Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.
  {św. Jan Paweł II, 1920-2005}
 1. Męstwo jest to miłość, która dla tego, którego kocha, łatwo zniesie wszystko.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. Miłość to rodzaj służby wojskowej.
  {Owidiusz, 43 rok p.n.Chr.-18}
 1. Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości.
  {Paulo Coelho, 1947-}
 1. Kocha się nie za cokolwiek, ale pomimo wszystko, kocha się za nic.
  {ks. Jan Twardowski, 1915-2006}
 1. Udane małżeństwa nie są efektem znalezienia idealnej osoby, lecz kochania niedoskonałego człowieka, którego wybrało się na współmałżonka.
  {Jason Evert, 1975-}
 1. Świat należy do tego, kto kocha i potrafi dać tego dowód.
  {---}
 1. Gdy się prawdziwie kogoś kocha, wierność nie jest żadną zasługą.
  {Giacomo Girolamo Casanova, 1725-1798}
 1. By się zbliżyć do drugiego człowieka, trzeba oderwać się od siebie.
 2. Najtrudniej jest być tolerancyjnym wobec najbliższych.
  {Stefan Florian Garczyński, 1805-1833}
 1. Dopiero żyć zaczniesz, gdy umrzesz kochając.
 2. Zapomnij, że jesteś, gdy mówisz, że kochasz.
 3. Tyle dzisiaj uczuć, a mało miłości.
 4. Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając nawet ani jednej chwili.
  {ks. Jan Twardowski, 1915-2006}
 1. Przekonałem się, że tylko miłość bliźnich, ziszczana przez dobre czyny, jest szczęściem dla ludzi.
  {ks. Stanisław Staszic, 1755–1826}
 1. Mówiąc komuś "nie mam czasu", mówisz, że go nie bardzo cenisz.
  {----}
 1. Człowiek broni tylko tych, którzy są mu drodzy i walczy tylko o to, co jest dla niego ważne.
  {---}
 1. Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem.
  {kard. Stefan Wyszyński, 1901–1981}
 1. Kochać - to utracić część siebie, a zyskać jeszcze więcej niż się utraciło.
  {Aldona Różanek, 1960-}
 1. Bezpowrotnie stracona jest każda chwila, której nie wypełnia miłość.
  {Torquato Tasso, 1544-1595}
 1. Trzeba tak kochać, jak świeci słońce.
  {Simone Weil, 1909-1943}
 1. Miłość sama w sobie jest szczęściem.
  {Halina Górska, 1898-1942}
 1. Nigdy nie zestarzeje się serce, które kocha.
  {Sokrates, ok. 470-399 rok p.n.Chr.}
 1. W butelce rozgoryczeni szukają pocieszenia, tchórzliwi - odwagi, nieśmiali pewności.
  {Paul S. L. Johnson, 1873-1950}
 1. Najlepszym sposobem pocieszenia człowieka jest nauczyć go kochać Boga.
  {Tomasz Merton, 1915-1968}
 1. Wiara prowadzi człowieka do Boga, a miłość prowadzi go do ludzi.
  {Marcin Luter, 1483-1546}
 1. Szczęście człowieka na ziemi zaczyna się wtedy, gdy zapominając o sobie, zaczyna żyć dla bliźnich.
  {Mikołaj Gogol, 1809-1852}
 1. Cała rzecz w tym, żeby jeden drugiego z biedy wyciągał.
  {Maria Kączkowska}
 1. Miłość polega na nieustannym dawaniu, nic w zamian nie oczekując.
  {o. Józef Witko}
 1. W służbie człowiekowi najbardziej objawia się nasza wielkość i godność.
  Im więcej bezinteresownie dajemy drugiemu, tym bardziej wzrastamy w naszym człowieczeństwie.
  {abp Marek Jędraszewski, 1949-}
 1. Całe życie skierowane ku pieniądzom to śmierć. Odrodzenie jest w bezinteresowności.
  {Albert Camus, 1913-1960}
 1. Uśmie­cham się i myślę, że człowiek zaw­sze na no­wo od­najdu­je człowieka -
  przez miłość. I że to jest rzecz naj­ważniej­sza i naj­bar­dziej trwała w życiu ludzkim.
  {Tadeusz Borowski, 1922-1951}
 1. Tylko miłość ma moc przemienić wroga w przyjaciela.
  {Martin Luther King Jr., 1929-1968}
 1. Leży w naturze miłości, że miłującego przemienia ona w miłowanego.
  {św. Tomasz z Akwinu, 1225-1274}
 1. Z miłością jest jak ze zbożem, kto chce żniwować, musi siać.
  {Jeremiasz Gotthelf, 1797-1854}
 1. Człowiek szlachetny nie szafuje obietnicami, lecz czyni więcej niż przyrzekł.
  {Konfucjusz, 551–479 p.n.Chr.}
 1. Cywilizacja to władza nad światem, a kultura to miłość do świata.
  {Antoni Kępiński, 1918-1972}
 1. Zamiast przekształcać gatunek ludzki w nikczemne stado, pozostawcie mu jego prawdziwe dziedzictwo - przywiązanie do swojej ziemi. Za: Waldemar Łysiak, "Salon2. Alfabet szulerów. Część druga M-Z", Wydawnictwo Mobilis, Warszawa 2006, str. 122-123
  {Eugeniusz Delacroix, 1798-1863}
 1. Nie ma przyszłości dla ludzkości, bez głębokiego szacunku dla życia.
  {Albert Schweitzer, 1875-1965}
 1. Człowiek nie dlatego żyje, że się urodził, tylko dlatego się rodzi, że żyje.
  {Wanda Półtawska, 1921–}
 1. (...) chory nie prosi o śmierć, a o sens [cierpienia].
  {Sławomir Zatwardnicki, 1975–}
 1. Chory otoczony opieką nie prosi o śmierć.
  {internetowe}
 1. Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę.
  {św. Jan Paweł II, 1920-2005}
 1. Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.
 2. Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
  {kard.  Stefan Wyszyński, 1901–1981}
 1. Wolność znaczy odpowiedzialność i właśnie dlatego ludzie boją się wolności.
  {George Bernard Shaw, 1856-1950}
 1. Człowiek nie może krępować się krótkością życia, a w życiu zbiorowym musi postępować tak, jak gdyby śmierć nie istniała. Zbiorowe życie polega na przekazywaniu dorobku duchowego i materialnego następnemu pokoleniu, a zatem na moralnej, nie tylko fizycznej ciągłości pokoleń. Trzeba myśleć poza grób i pozostawić coś z siebie następcom. Inaczej życie nasze niewiele byłoby warte. Należy pracować, mając na uwadze to, co wieczne.
  {Feliks Koneczny, 1862-1949}
 1. Być człowiekiem, to właśnie być odpowiedzialnym.
  {Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944}
 1. Człowiekowi współczesnemu grozi duchowa znieczulica, a nawet śmierć sumienia. Śmierć sumienia jest natomiast czymś gorszym od grzechu.
  {św. Jan Paweł II, 1920-2005}
 1. Ojczyzna, to nie kraj, w którym mieszkasz, ale kraj którego potrzebujesz i który potrzebuje ciebie.
  {Stefan Pacek, 1938-}
 1. Ojczyzna to ziemia i groby, a narody które tracą pamięć - tracą życie.
  {Ferdynand Foch, 1851-1929}
 1. Wartość Europy to Europa wartości.
  {Robert Schuman, 1886–1963}
 1. Czym jest dzisiaj Europa? Niczym. To komercyjna nazwa wyspy i zbrojne ramię globalizacji, koń trojański globalizacji. To nic innego.
  {Éric Zemmour, 1958–}
 1. (...) To są Niemcy. Trzeba czytać, to co robią, a nie to co mówią.
  {Mieczysław Ryba, 1969-}
 1. Gdyby nas nawet setkami tysięcy topiono, wbijano na pale, obdzierano ze skóry, pieczono na wolnym ogniu - w całej sympatycznej Europie nikt palcem nie ruszy, nikt nie otrząśnie popiołu z cygara.
  {Bolesław Prus, 1847-1912}
 1. Rządy nie rządzą, lecz jedynie kontrolują maszynerię rządową, będąc same kontrolowane przez niewidzialną rękę. Governments do not govern, but merely control the machinery of government, being themselves controlled by the hidden hand.
  {Benjamin Disraeli, 1804-1881}
 1. Kiedy mocarstwa siadają do stołu rokowań, to małe i średnie kraje wnoszone są na stół w formie dań, deserów i przystawek.
  {Talleyrand, 1754-1838}, {Klemens von Metternich, 1773-1859}
 1. Wszystkie państwa pragną pokoju, ale pragną pokoju, który promuje ich interesy.
  {John Arbuthnot Fisher, 1841-1920}
 1. Silni czynią to, do czego są zdolni, gdy słabi znoszą to, co muszą.
  {Tukidydes, 471/460-404/393 p.n.Chr.}
 1. Prawo silniejszego jest najsilniejszym bezprawiem.
  {Marie von Ebner-Eschenbach, 1830-1916}
 1. Taki jest wielki biznes - najważniejszy jest zysk, mniejsza o koszty, które ponoszą zwykli ludzie.
  {William Wharton, 1925-2008}
 1. Wielka Brytania nie ma wiecznych sojuszników, ani stałych wrogów. Ma wieczne i stałe interesy a naszą powinnością jest brać je pod uwagę. We have no eternal allies, and we have no perpetual enemies. Our interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.
  {Henry Temple, wicehrabia Palmerston, 1784-1865}
 1. Polska nie ma wrogów i sojuszników na wieki – Polska ma tylko interesy, które realizowane będą do momentu generowania korzyści dla Polski.
  {Bastion - Polska}
 1. Nie obchodzą nas partie lub te czy owe programy. My chcemy Polski suwerennej, Polski chrześcijańskiej, Polski polskiej.
  {Warszawska Gazeta}
 1. W sprawach stanu, gdzie idzie o losy całego narodu na wieki, nie wolno rządzić się sercem, do czego my Polacy, zanadto skłonni byliśmy i podobno jeszcze jesteśmy. Tam najzimniejsza tylko rozwaga i rozsądek przewodniczyć powinny, a rzeczywisty pożytek główną, jeśli nie wyłączną sprężyną do działania być powinien.
  {Ignacy Prądzyński, 1792-1850}
 1. ...w ciężkich czasach
  Władza jest próbą, wiem, lecz biada temu,
  Kto się jej lęka. Płakać na bezpiecznym
  Brzegu, gdy Matka tonie, jest niegodne
  Syna. Właściwe jego miejsce na dnie,
  Jeśli jej nie mógł uratować.
  {Józef Korzeniowski, 1797-1863}
 1. Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
  {Jan Zamojski, 1542–1605}
 1. Nie godzi się o własnym myśleć bezpieczeństwie, gdy dobro ogółu na niebezpieczeństwo jest narażone.
 2. Czego podejmujemy się z miłości ojczyzny, miłością jest, nie szaleństwem, męstwem, nie zuchwałością; bo mocna jest miłość jak śmierć, im trwożliwsza, tym śmielsza. Nic bowiem śmielej nie wzywa obywateli pod broń niż obawa przed ogólnym niebezpieczeństwem.
 3. Godzi się, aby żołnierze mający walczyć przeciwko wrogom wiary św. większe zaufanie położyli w arczy wiary niż w broni wojennej.
 4. O, jakże błogosławiona, nad braterską bratnia jest społeczność, u której bardziej liczą się więzy życzliwości, niż żądza władzy przekonuje!
 5. Każde państwo zgodą kwitnie, a nie kłótniami.
 6. Władcami powinni być tacy, którzy zżyli się z ubóstwem, gdyż trudno jest szanować rzetelność temu, komu zawsze sprzyjał życzliwy los.
 7. Obrona lub scalenie szczęścia współobywateli największym jest ze wszystkich triumfów.
 8. Nikt nie jest miłosierny prócz sprawiedliwego, nikt sprawiedliwy prócz miłosiernego, albowiem sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem, a miłosierdzie bez sprawiedliwości głupotą.
  {bł. Wincenty Kadłubek, ok. 1150–1223}
 1. Okręt gdy tonie "Kazania sejmowe. Kazanie wtóre. O miłości ku ojczyźnie i o pierwszej chorobie Rzeczypospolitej, która jest z nieżyczliwości ku ojczyźnie", do obrony wszyscy, zapomniawszy swoich tłomoków, rzucić się mają.

  Gdy okręt tonie, a wiatry go przewracają, głupi tłomoczki i skrzynki swoje opatruje i na nich leży, a do obrony okrętu nie idzie, i mniema, że się sam miłuje, a on się sam gubi.
  Bo gdy okręt obrony nie ma, i on ze wszytkim, co zebrał, utonąć musi.

 2. Ojczyzna jako okręt.

  A gdy swymi skrzynkami i majętnością, którą ma w okręcie, pogardzi, a z innymi się do obrony okrętu uda, swego wszytkiego zapomniawszy: dopiero swe wszytko pozyskał i sam zdrowie swoje zachował.
  Ten namilszy okręt ojczyzny naszej wszytkich nas niesie, wszytko w nim mamy, co mamy. Gdy się z okrętem źle dzieje, gdy dziur jego nie zatykamy, gdy wody z niego nie wylewamy, gdy się o zatrzymanie jego nie staramy, gdy dla bezpieczności jego wszytkim, co w domu jest, nie pogardzamy: zatonie, i z nim my sami poginiemy.
  W tym okręcie macie syny, dzieci, żony, imienia, skarby, wszytko, w czym się kochacie. W tym tak wiele dusz jest, ile ich to królestwo i państwa przyłączone mają.

 3. Ręka na obronę ciała rada ginie.

  O Wielmożni Panowie, o ziemscy bogowie! Miejcie wspaniałe i szerokie serce na dobre braciej swojej i narodów swoich, wszytkich dusz, które to królestwo z swymi państwy w sobie zamyka.
  Nie cieśnicie ani kurczcie miłości w swoich domach i pojedynkowych pożytkach. Nie zamykajcie jej w komorach i skarbnicach swoich. Niech się na lud wszytek z was, gór wysokich, jako rzeka w równe pola wylewa.

 4. Najemny przyjaciel i kupiony niepewny.

  Bo pomyśli pan: owo ma Rzeczpospolita gotowego zdrajcę, byle kto miał gotowe pieniądze, bo jeśli za dobry postępek chce pieniędzy, pewnie się i na zły utargować da.
  Na koniec, nikt za to zapłaty nie czeka, iż sam sobie dobrze czyni, bo to samo hojną mu jest zapłatą.
  Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy: bo w niej jego wszytko się dobre, jako się rzekło, zamyka.
  Nikt nie mówi: płać mi, iż swego zdrowia i domu swego, żony i dziatek moich bronię. Sama obrona zapłatą tobie jest.
  Czegoż się upominasz? Gdy jesz, pijesz, spisz, zdrowie swoje opatrujesz, izali za to zapłaty chcesz?

  {ks. Piotr Skarga, 1536–1612}
 1. Trzeba się strzec ludzi uzależnionych poza Polską.
 2. Bronić spraw polskich, a nie obcych zamówień.
 3. Nie wolno przyjmować krzywdzących zobowiązań międzynarodowych.
 4. Nieszczęściem jest zajmowanie się całym światem kosztem własnej Ojczyzny.
  {kard. Stefan Wyszyński, 1901–1981}
 1. (...) jeśli przyjdą niszczyć ten Naród, zaczną od Kościoła, gdyż ten Kościół jest siłą tego Narodu.
  {kard. Stefan Wyszyński, 1901–1981}
 1. Nie ocali nas żadna obca doktryna, tylko miłość do Ojczyzny i Bożego Syna.
  {Adam Mickiewicz, 1798-1855}
 1. Kto zewschodni zupełnie Polskę, odzachodniając ją zupełnie, ten ją zgubi. list do Augusta Cieszkowskiego, 16.04.1848 r.
  {Zygmunt Krasiński, 1812-1859}
 1. Polacy mają tylko jedną wielką politykę, a tą jest niepodległość Polski.
  {Ignacy Daszyński, 1866-1936}
 1. Nie błagamy o wolność, my walczymy o wolność.
  {Witold Urbanowicz, 1908-1966}
 1. Żołnierz polski walczy o wolność wszystkich narodów, ale umiera tylko dla Polski.
  {gen. Stanisław Maczek, 1892–1994}
 1. Drą się o wolność "Przypowieści i epigrammaty", LXIV - Boże, nachylaj im grzbietu,
  Bo wolność jest jakoby posiadanie fletu;
  Jeśli go weźmie człowiek muzyki nieświadom,
  Piersi straci - i uszy sfałszuje sąsiadom.
  {Juliusz Słowacki, 1809-1849}
 1. Walka o wolność "Giaur", gdy się raz zaczyna,
  Z ojca krwią spada dziedzictwem na syna,
  Sto razy wrogów zachwiana potęgą
  Skończy zwycięstwem.
  {Lord Byron, 1788-1824}
 1. Tylko współcześni Europejczycy radośnie odnoszą się z pogardą do siebie samych na międzynarodowym targowisku dla sadystów.
 2. Na poszczególnych etapach swojego upadku komunizm ujawniał nie tylko własne zbrodnie, ale również głupotę kilku pokoleń ludzi, którzy rzekomo należeli do najinteligentniejszych i najświatlejszych na całym kontynencie. Od epoki Marksa aż po 1989 rok wielu spośród najinteligentniejszych ludzi skalało się poparciem dla systemu komunistycznego. Od George'a Bernarda Shawa po Jeana-Paula Sartre'a, prawie wszyscy ci świeccy prorocy byli apologetami najgorszych ustrojów swoich czasów.
 3. Jeżeli w  przyszłości Europy Zachodniej nie ma miejsca dla kultury, która ją ukształtowała, to z całą pewnością zastąpią ją inne kultury i tradycje.
 4. Wydaje się, że Europejczycy, więźniowie przeszłości i teraźniejszości, nie mają już żadnych rozsądnych rozwiązań na przyszłość. I właśnie w takich okolicznościach wreszcie spadnie na nas śmiertelny cios.
  {Douglas Murray, 1979-}
 1. Istnieją dwa rodzaje komunistów: niedokształceni i ignoranci lub nadmiernie wykształceni i z wypranymi mózgami. There are two kinds of communists: under-educated and ignorant, or over-educated and brainwashed.
  {---}
 1. Jeśli wpuścisz na swoją ziemię cudze obyczaje Za: Waldemar Łysiak, "Salon2. Alfabet szulerów. Część druga M-Z", Wydawnictwo Mobilis, Warszawa 2006, str. 123 - zaszczepisz zwątpienie, które jest jak gangrena. Masz bowiem tysiące młodzieży, która musi się wyuczyć waszych modlitw, a nie modlitw innego ludu, ponieważ w przeciwnym razie zatracą własną tożsamość.
  {Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944}
 1. Męstwo to wytrzymać napór zła. Za: felietonem "Spróbuj pomyśleć"
  Męstwo to świadome i rozważne stawianie czoła niebezpieczeństwu, a zwłaszcza niebezpieczeństwu śmierci.
  Aby wytrzymać napór zła, potrzebna jest nam w działaniu stałość oraz wytrwałość.
  {ks. Andrzej Maryniarczyk SDB, 1950-2020}
 1. Ci, którzy są skłonni oddać wolność, by zyskać odrobinę tymczasowego bezpieczeństwa,
  nie zasługują ani na wolność, ani na bezpieczeństwo.
 2. Nawet za pokój można zapłacić zbyt wysoką cenę.
  {Benjamin Franklin, 1706-1790}
 1. Jeżeli naród ceni coś więcej niż wolność, straci wolność a jeżeli tym jest bogactwo lub bezpieczeństwo, straci je także.
  {William Somerset Maugham, 1874–1965}
 1. Bo żyć możesz tylko tym, za co zgodzisz się umrzeć.
  {Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944}
 1. Naród, który się oburza, ma prawo do nadziei,
  ale biada temu, który gnije w milczeniu.
  {Cyprian Kamil Norwid, 1821-1883}
 1. Naród jest wolny tylko, gdy ma wykształcony zmysł krytyczny, gdy jest zdolny zrozumieć swój świat.
  {Jean-Luc Mélenchon, 1951-}
 1. Naród wolny może mieć oswobodziciela, naród ujarzmiony może mieć tylko innego ciemiężcę.
  {Monteskiusz, 1689-1755}
 1. Naród może być albo niepodległy, albo ujarzmiony.
  {Bronisław Ferdynand Trentowski, 1808-1869}
 1. Naród może być wolny jedynie kosztem wolności jednostki, a im wolniejszy naród, tym większym niewolnikiem jest jednostka.
  {Edward Abramowski, 1868-1918}
 1. Naturalnym wyrazem dobra wspólnego jest naród, a potem państwo.
  {ks. Paweł Bortkiewicz, 1958–}
 1. Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla swojego kraju.
  {John F. Kennedy, 1917–1963}
 1. Pokora i uległość tylko do wzmocnienia i utrwalenia niewoli prowadzi.
  {Józef Piłsudski, 1867-1935}
 1. Nie sprzedaje się wolności za złoto.
  {Klemens Janicki, 1516–1543}
 1. Podarowana wolność jest zwyczajną niewolą.
  {Karol Bunsch, 1898–1987}
 1. Nadmiar wolności jest niewolnictwem, bo jeśli nie ma już władzy, a więc silni nie są ograniczani, to zgodnie z prawem pięści słabi tracą prawa. Wzrost wolności nie tylko prowadzi do niewoli, ale sam w sobie jest niewolnictwem.
  {Heinrich von Treitschke, 1834-1896}
 1. Upaść może naród wielki, zginąć – tylko nikczemny.
  {ks. Stanisław Staszic, 1755–1826}
 1. Upadek państwa poprzedza zazwyczaj powszechny upadek obyczajów i pogarda dla religii. The ruin of a State is generally preceded by an universal degeneracy of manners and contempt of religion.
  {Jonathan Swift, 1667–1745}
 1. Naród ginie, gdy znieprawia swojego ducha. Naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się oczyszcza.
  Tego żadne siły nie zdołają zniszczyć.
 2. Tylko zwycięstwo moralne może wyprowadzić społeczeństwo z rozbicia i przywrócić mu jedność.
  {św. Jan Paweł II, 1920–2005}
 1. Naród, w którym uczucia przyjaźni są rozwinięte, gdzie zamiast sobkostwa i egoizmu panuje przyrodzona potrzeba wzajemnej pomocy,
  bezinteresownego wspomagania się na wszystkich polach życia, naród taki poznał już moc nieprzezwyciężoną, rozwinął zagadkę wolności i dobrobytu.
  Tak samo i pojedynczy człowiek.
 2. Z małych krzywd, które sobie nawzajem wyrządzamy dla interesu, ze spokojnym sumieniem, powstaje właśnie owa wielka krzywda całości – bezsilność narodu.
  {Edward Abramowski, 1868–1918}
 1. Powodzenie dzieli Polaków, bieda zbliża, nieszczęście – łączy.
  {Józef Bułatowicz, 1935-2019}
 1. Narody tracą wolność, gdy słowa tracą swoje znaczenie.
  {Konfucjusz, 551–479 p.n.Chr.}
 1. Narody tracąc pamięć, tracą życie.
  {Tukidydes, 471/460-404/293}
 1. Państwa giną wtedy, kiedy nie umieją odróżnić ludzi złych od dobrych.
  {Antystenes z Aten, ok. 445-ok. 365 rok p.n.Chr.}
 1. Biada narodowi, który traci szacunek dla samego siebie.
  {hr. Aleksander Fredro, 1793-1876}
 1. Prawdziwą wartość ma jedynie szacunek wroga.
 2. Dla królów świat jest bardzo uproszczony. Wszyscy ludzie są poddanymi.
  {Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944}
 1. Władza nie żartuje. Chyba tylko wtedy, gdy pyta nas o nasze zdanie.
  {Janusz Wasylkowski, 1933-2020}
 1. Ze wzrostem poczucia władzy rośnie poczucie własności, a maleje poczucie rzeczywistości.
  {Antoni Kępiński, 1918-1972}
 1. Odpowiedzialność polityka polega na tym, aby mądrze troszczyć się o to, co zostało mu powierzone.
  {Jan Szyszko, 1944-2019}
 1. Jednym ze szczególnych grzechów XX wieku, który rozwinęliśmy bardzo, jest grzech łatwowierności. Powiedziano, że kiedy ludzie przestają wierzyć w Boga, nie wierzą w nic. Prawda jest znacznie gorsza: wierzą we wszystko. One of the peculiar sins of the twentieth century which we've developed to a very high level is the sin of credulity. It has been said that when human beings stop believing in God they believe in nothing. The truth is much worse: they believe in anything.
 2. Jeśli Bóg umarł, ktoś będzie musiał zająć jego miejsce. Będzie to megalomania lub erotomania, dążenie do władzy lub dążenie do przyjemności, zaciśnięta pięść lub fallus, Hitler lub Hugh Hefner. If God is dead, somebody is going to have to take his place. It will be megalomania or erotomania, the drive for power or the drive for pleasure, the clenched fist or the phallus, Hitler or Hugh Hefner.
 3. To, co nas ostatecznie zniszczy, to nie komunizm czy faszyzm, ale człowiek udający Boga. What will finally destroy us is not communism or fascism, but man acting like God.
 4. Zepsucie moralne człowieka jest bardzo sprawdzalną rzeczywistością, a zarazem najbardziej odrzucanym intelektualnie faktem. The depravity of man is at once the most empirically verifiable reality but at the same time the most intellectually resisted fact.
  {Malcolm Muggeridge, 1903-1990}
 1. Im kto wyższy, tym łatwiej i niżej spaść może.
  {Adam Mickiewicz, 1798-1855}
 1. Po drabinie można wspinać się wzwyż lub schodzić w dół.
  {----}
 1. Dla pijaka bohaterem jest ten, kto może wypić więcej.
  {---}
 1. Ludzie nie mogą cieszyć się wolnością polityczną bez okupienia jej ofiarami i nigdy nie zdobywają jej bez trudu. Les hommes ne sauraient jouir de la liberté politique sans l'acheter par quelques sacrifices, et ils ne s'en emparent jamais qu'avec beaucoup d'efforts.
 2. Francuzi chcą równości, a kiedy nie znajdują jej w wolności, chcą jej w niewolnictwie. Les Français veulent l'égalité, et quand ils ne la trouvent pas dans la liberté, ils la souhaitent dans l'esclavage.
 3. Wolność nie istnieje bez moralności, ani moralność bez wiary. La liberté n'existe pas sans morale, ni la morale sans foi.
 4. Despoci nie zaprzeczają, że wolność nie jest doskonała, ale chcą jej tylko dla siebie i utrzymują, że wszyscy inni są jej zupełnie niegodni. Les despotes eux-mêmes ne nient pas que la liberté ne soit excellente; seulement ils ne la veulent que pour eux-mêmes, et ils soutiennent que tous les autres en sont indignes tout à fait.
 5. Kto szuka w wolności czegoś innego niż jej samej, nadaje się do służenia. Qui cherche dans la liberté autre chose qu'elle-même est fait pour servir.
  {Alexis de Tocqueville, 1805-1859}
 1. Władza demoralizuje, a władza absolutna demoralizuje absolutnie. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.
 2. Władzy despotycznej zawsze towarzyszy zepsucie moralne. Despotic power is always accompanied by corruption of morality.
  {Lord Acton, 1834-1902}
 1. Przy największym państwa nierządzie najliczniejsze (są) prawa. Perditissima republica plurimae leges.
  {Tacyt, ok. 55-120 rok po n.Chr.}
 1. Ludzie mylą ustawodawstwo z prawodawstwem.
 2. I bezprawie może być skodyfikowane.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Cóż warte prawo bez obyczaju, bez moralności. Quid leges sine moribus.
  {Lucius Anneus Seneka, ok. 4 rok p.n.Chr.-65 rok po n.Chr.}
 1. Złe prawo jest najgorszą formą tyranii.
  {Edmund Burke, 1729-1797}
 1. Ludzie prawi dają dopiero obowiązującą moc prawu ludzi.
  {Cyprian Kamil Norwid, 1821-1883}
 1. Gdy ludzie są szlachetni, prawa są zbyteczne, gdy są zepsuci, są łamane.
  {Beniamin Disraeli, 1804-1881}
 1. Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe, lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.
 2. Więcej państw zginęło z przyczyny pogwałcenia obyczajów jak z powodu pogwałcenia praw.
  {Monteskiusz, 1689-1755}
 1. Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.
  {Alexis de Tocqueville, 1805-1859}
 1. Tyle jest praw, że nie ma człowieka, który nie mógłby zawisnąć na stryczku. Za: Waldemar Łysiak, "Salon2. Alfabet szulerów. Część druga M-Z", Wydawnictwo Mobilis, Warszawa 2006, str. 382
  {Napoleon Bonaparte, 1769-1821}
 1. Miarą zepsucia świata jest stosunek liczby słów praw stworzonych przez człowieka do liczby słów przykazań Bożych.
  {----}
 1. Odrzucenie norm, na które człowiek nie ma wpływu, prowadzi do władzy silniejszych nad słabszymi.
  {----}
 1. Ludzie pyszni zakrywają swoją marność jazgotem o wolności i swoim prawie do ustanawiania własnych norm zła i brzydoty oraz nawoływaniem do nienawiści do tych, którzy te normy odrzucają.
 2. Ludzie wypaleni zawodowo i wewnętrznie puści podatni są na manipulację tych, którzy umożliwiają im uzyskanie łatwo poczucia własnej wartości i działania w słusznej sprawie, przez co zaprzeczają ich kiepskiemu stanowi ducha.
 3. Człowiekiem nieświadomym celu można łatwo manipulować.
  {---}
 1. Chcąc stworzyć prawdziwą elitę w jakiejkolwiek armii, musi się tworzyć silne, zdrowe fundamenty o wartościach nieprzemijających, a więc duchowych i moralnych.
  {gen. Józef Haller, 1873-1960}
 1. Jedynym wyjściem z tego kryzysu jest duchowe, ponieważ problem nie leży w sposobie, w jaki prowadzimy naszą księgowość, ale w sposobie, w jaki prowadzimy nasze dusze. The only way out of this crisis is spiritual, because the trouble is not in the way we keep our books, but in the way we keep our souls.
  {abp Fulton J. Sheen, 1895-1979}
 1. Zorganizowanej sile można przeciwstawić jedynie zorganizowaną siłę. Niezależnie od tego, jak bardzo bym tego żałował, nie ma innego wyjścia.
  {Albert Einstein, 1879-1955}
 1. Siła bez wolności i sprawiedliwości jest tylko gwałtem i tyranią. Sprawiedliwość i wolność bez siły jest tylko gadulstem i dziecinadą.
  {Józef Piłsudski, 1867-1935}
 1. Siła bez rozumu sama się kazi.
  {Biernat z Lublina, ok. 1465-ok. 1529}
 1. Oto najpierwszą rzeczą jest aby państwo przestało samo nauczać, a tylko innym nauczać pozwoliło.
  Wszelki monopol jest obrzydliwym, lecz najgorszym ze wszystkich jest monopol nauczania.
  {Frédéric Bastiat, 1801-1850}
 1. Państwo nie może tolerować w sobie żadnej wspólnoty, której samo nie wytworzyło.
  {Wilhelm Windelband, 1848-1915}
 1. Pierwszą oznaką zepsucia żywego jeszcze społeczeństwa jest to, że cel uświęca środki.
  {Georges Bernanos, 1888-1948}
 1. Złe zwyczaje sejmowe są gorsze od złej konstytucji.
  {Józef Piłsudski, 1867-1935}
 1. Łagodność władców jest często jedynie wyrachowaniem dla pozyskania miłości ludów.
  {François de La Rochefoucauld, 1613-1680}
 1. Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby skądinąd łagodny i liberalny rząd,
  kiedy zabraknie mu pieniędzy.
  {Alexis de Tocqueville, 1805-1859}
 1. Rządy nie uczą się niczego. Tylko ludzie się uczą Governments never learn. Only people learn.
 2. Rządowe rozwiązanie problemów są zwykle równie złe jak sam problem. The government solution to a problem is usually as bad as the problem.
 3. Inflacja jest jedyną formą podatku, który można nałożyć bez ustawy. Inflation is the only form of taxation that can be levied without any legislation.
  {Milton Friedman, 1912-2006}
 1. Niczyje życie, mienie ani zdrowie nie jest bezpieczne dopóki trwa sesja parlamentu.
  {Jack London, 1876-1916}
 1. Ci, którzy głosują nie decydują o niczym. Ci, którzy głosy liczą decydują o wszystkim.
  {Józef Stalin (Josif Wissarionowicz Dżugaszwili), 1878–1953}
 1. Cel zamierzony i cel osiągnięty - to nigdy nie jest to samo.
  {Sofokles, ok. 496-406 p.n.Chr.}
 1. To nie cel jest interesujący, ale środki do jego osiągnięcia. Ce n’est pas le but qui est intéressant, ce sont les moyens pour y parvenir.
  {Georges Braque, 1882-1963}
 1. Każdy jest kowalem własnego losu.
  {Appiusz Klaudiusz Ślepy (Appius Claudius Caecus), między IV a III w. po n.Chr.}
 1. Najcenniejszych rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze.
  {Albert Einstein, 1879-1955}
 1. Szczęście: tutaj nic nie da się zrobić za pieniądze. Szczęście ma do czynienia z sercem i z miłością, a te są za darmo.
  {Phil Bosmans, 1922-2012}
 1. Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszystko może, są zdolni wszystko zrobić, by go mieć.
  {Dante Alighieri, 1265-1321}
 1. Żyje się za pieniądze, ale nie należy żyć dla pieniędzy.
  {Nicolas de Chamfort, 1741-1794}
 1. Cudze pieniądze szczęścia nie dają.
  {Sacha Guitry, 1885-1957}
 1. Niektórym do szczęścia brakuje naprawdę jedynie szczęścia.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Cynik to człowiek, który zna cenę wszystkiego, a nie zna wartości niczego.
  {Oskar Wilde, 1854-1900}
 1. Człowiek może zmienić swoje życie poprzez zmianę sposobu myślenia.
  {William James, 1842-1910}
 1. Bądź dobrej myśli, bo po co być złej.
  {Stanisław Lem, 1921-2006}
 1. Tylekroć jesteś człowiekiem, ile znasz języków.
 2. Kto poetę chce zrozumieć, musi udać się do jego kraju.
  {Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832}
 1. Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno.
 2. Życzliwe spojrzenie i uśmiech więcej nieraz znaczą niż udany dialog.
  {kard. Stefan Wyszyński, 1901–1981}
 1. Najbardziej straconym dniem jest ten, w którym się nie śmiałeś.
  {Nicolas de Chamfort, 1741-1794}
 1. To, co robimy dla innych, jest tym, co naprawdę warto robić.
  {Lewis Caroll, 1832–1898}
 1. Zdałem sobie sprawę, że naszą wartość mierzy się głównie tym, ile dobrego robimy dla innych.
  {Francesc Miralles, 1968-}
 1. Indywidualność człowieka wzrasta tym bardziej, im więcej żyje on i umie żyć dla innych.
  {Charles Gide, 1847-1932}
 1. Aby czynić dobro, trzeba mieć odrobinę odwagi, być gotowym na zniesienie każdego upokorzenia i nigdy nikogo nie upokarzać, być zawsze życzliwym.
  {św. Jan Bosko, 1815–1888}
 1. Okazuj dobro wszystkim ludziom, bo nigdy nie wiesz, jaki krzyż przyszło im dźwigać, ani jak bardzo potrzebują twojego wsparcia.
  {Richard Paul Evans, 1962-}
 1. Tajemnica szczęścia nie leży w większym posiadaniu, ale w umiejętności cieszenia się mniejszym posiadaniem.
  {Sokrates, ok. 470-399 rok p.n.Chr.}
 1. Stół i płotJeżeli w życiu powiodło ci się bardziej niż innym, to zbuduj dłuższy stół, a nie wyższy płot.
  {facebookowe}
 1. Lepiej być nieszczęśliwym i wiedzieć, niż być szczęśliwym i żyć w nieświadomości.
 2. Człowiek jest nieszczęśliwy tylko dlatego, że nie wie, iż może być szczęśliwy.
  {Fiodor Dostojewski, 1821-1881}
 1. Rozkosz jest jak pszczoła – miodu trochę, a żądła i boleści wiele.
  {ks. Piotr Skarga, 1536–1612}
 1. Największą przeszkodą w osiąganiu przez człowieka szczęścia jest on sam, a zwłaszcza jego słabość, naiwność,
  niechęć do uczenia się na błędach własnych i cudzych.
  {ks. Marek Dziewiecki, 1954-}
 1. Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnicą szczęścia.
  {Georges Bernanos, 1888-1948}
 1. Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawia się ją innym.
  {Karl Barth, 1886-1968}
 1. Wszystko, co irytuje nas w innych, może nas doprowadzić do zrozumienia siebie.
  {Carl Gustav Jung, 1875-1961}
 1. Chętnie znoś wady innych, jeśli chcesz, aby inni znosili twoje.
  {św. Jan Bosko, 1815–1888}
 1. Oto prawdziwa radość życia: być wykorzystanym do celu, który uważasz za szczytny i być siłą natury, a nie jakimś małym, gorączkowym, samolubnym zlepkiem dolegliwości, żalów i narzekań na to, że świat nie poświęca się, by uczynić cię szczęśliwym.
  {George Bernard Shaw, 1856-1950}
 1. Ludzie nigdy nie wiedzą, że są szczęśliwi, wiedzą tylko kiedy byli szczęśliwi.
  {William Somerset Maugham, 1874–1965}
 1. Ludzie nie wiedzą kiedy są szczęśliwi. Nie są nigdy tak nieszczęśliwi, jak myślą.
  {Marcel Proust, 1871–1922}
 1. Mądry człowiek nie patrzy na cudze szczęście i zazdrości, ale szuka własnego.
  {Marek Niechwiej}
 1. Chcesz być szczęśliwym przez chwilę? Zemścij się.
  Chcesz być szczęśliwym zawsze? Przebacz.
  {Henri Lacordaire, 1802-1861}
 1. Jest na świecie szczęście, ale w poczciwej pracy - nie w obietnicach losu i loterii.
  {Joseph Conrad, 1857-1924}
 1. Nie myśl o szczęściu. Nie przyjdzie - nie zrobi zawodu, przyjdzie - zrobi niespodziankę.
  {Bolesław Prus, 1847-1912}
 1. Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się nudno, kiedy umrzesz.
  {Julian Tuwim, 1894-1953}
 1. Niczego nie udziela się tak chojnie jak rad.
  {François de La Rochefoucauld, 1613-1680}
 1. Mądre rady starości są najczęściej efektem głupich praktyk młodości.
  {Władysław A. Grzeszczyk, 1953-}
 1. Człowiek ma tę wyższość nad maszyną, że umie się sam sprzedać.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1894-1956}
 1. Kanał telewizyjny – cóż za trafne określenie.
 2. W cywilizowanych państwach ludzie nie muszą już prowadzić wojen, ich najniższe instynkty z powodzeniem zaspokaja telewizja.
 3. Kiedyś sławę osiągali ludzie wielkiego formatu, dziś małego ekranu.
  {Andrzej Majewski, 1966-}
 1. Najsilniejszym pragnieniem człowieka jest dążenie do władzy i sławy.
  {Bertrand Russell, 1872-1970}
 1. Sława jest karą wymierzoną za zasługi i karaniem za talent. La célébrité est le châtiment du mérite et la punition du talent.
  {Nicolas de Chamfort, 1741-1794}
 1. Sława to nazwisko wydrukowane sto razy. La célébrité, c'est un nom imprimé cent fois.
  {Paul Laffitte, 1864-1949}
 1. Sława jest dobra, potomstwo lepsze. La célébrité c'est bien; la postérité c'est mieux.
  {Frédéric Beigbeder, 1965-}
 1. Więcej ludzi utonęło w kieliszku niż w morzu.
  {François de La Rochefoucauld, 1613-1680}
 1. Na każdym szczycie jest się nad otchłanią.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1894-1956}
 1. Radio to cudowny wynalazek, jeden ruch ręki - i nic nie słychać.
 2. Telefon - diabelski wymysł, który ostatecznie udaremnił słabą nadzieję odseparowania się od natrętów.
  {Julian Tuwim, 1894-1953}
 1. Lenistwo przerasta nasze siły.
  {Józef Bułatowicz, 1935-2019}
 1. Technika zmniejszyła odległość, ale nie stworzyła bliskości.
  {---}
 1. Ostateczna walka rozegra się między złodziejami pamięci a okradanymi z niej narodami.
  {Gustaw Herling-Grudziński, 1919-2000}
 1. Nadchodzą znowu epoki, w których przeżyje tylko to, co umie pełzać.
  {Nicolás Gómez Dávila, 1913-1994}
 1. Nie potykają się tylko ci, co pełzają.
  {Valeriu Butulescu, 1953-}
 1. idź wyprostowany Przesłanie Pana Cogitowśród tych co na kolanach
  wśród odwróconych plecami i obalonych w proch
  ocalałeś nie po to aby żyć
  masz mało czasu trzeba dać świadectwo
  {Zbigniew Herbert, 1924-1998}
 1. Nadchodzi czas, kiedy ludzie wpadną w obłęd, a kiedy zobaczą kogoś, kto nie jest obłąkany, będą go atakować, mówiąc: Jesteś obłąkany, nie jesteś taki jak my. A time is coming when men will go mad, and when they see someone who is not mad, they will attack him, saying, You are mad, you are not like us.
  {św. Antoni Wielki, ok. 250–356}
 1. Ludzie z kompleksami są najniebezpieczniejsi!
  {Tadeusz A. Kisielewski, 1950-2018}
 1. Pasja obniżania jest potrzebą małych.
  {Jerzy Narbutt, 1925-2011}
 1. Do obrażenia człowieka nie potrzeba inwektyw, wystarczy powiedzenie mu prawdy o nim samym.
  {Waldemar Łysiak, 1944-}
 1. Każdy słyszy to, co chce usłyszeć.
  {---}
 1. Za prawdę jesteśmy skłonni uważać to, co rozumiemy. To, co trudne do zrozumienia wydaje się być nieprawdziwe.
  {---}
 1. Każdy słyszy tylko to, co rozumie.
  {Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832}
 1. Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
  {Carl Gustav Jung, 1875-1961}
 1. Emocje wyzwalają nowe emocje i wtedy trudniej trafić po rozum do głowy.
  {Czesław Banach, 1931-}
 1. Najtrudniejsza jest walka z własnymi urojeniami, bo nie widać przeciwników.
  {Feliks Chwalibóg, 1866-1930}
 1. Pięknoduchostwo to naiwna skłonność widzenia tylko tego, co się widzieć chce.
  {Krzysztof Karoń, 1955-2023}
 1. Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
  {Fiodor Dostojewski, 1821-1881}
 1. Nic bardziej nie czyni człowieka tchórzliwym i pozbawionym sumienia niż chęć podobania się wszystkim.
  {Marie von Ebner-Eschenbach, 1830-1916}
 1. Kto twierdzi o sobie, że szanuje wszystkie idee, ten ogłasza gotowość zdrady swoich przekonań.
  {Nicolás Gómez Dávila, 1913-1994}
 1. Jeżeli w obliczu agresji na jakieś państwo ktoś mówi, że nie będzie umierał za Gdańsk, Warszawę czy Kijów, to oznacza, że jest gotów do zdrady każdej wartości ludzkiej w imię swojego doraźnego interesu.
  {----}
 1. Jednomyślność jest rzeczą bardzo nudną w rozmowie.
  {Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592}
 1. Jeśli nie będziemy czynić tak jak myślimy, to z czasem może dojść do tego, że będziemy myśleli tak jak czynimy.
  {Paul Bourget, 1852-1935}
 1. Bardziej boję się trzech gazet niż trzech tysięcy bagnetów.
  {Napoleon Bonaparte, 1769-1821}
 1. Ludzkość robi jednak postępy. Za każdym razem sądzi się ludobójców humanitarniej.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Żurnaliści zawsze odzwierciedlają głupotę opinii publicznej.
  {Mark Twain, 1835-1910}
 1. Tyl­ko dzięki niekon­sekwen­cji ludzkość przet­rwała jeszcze na świecie.
 2. Nies­ka­zitel­ność nie leży w ludzkiej naturze.
  {Leszek Kołakowski, 1927-2009}
 1. Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili.
  {Edmund Burke, 1729-1797}
  ***
        
  Nie bójcie się przyjaciół,
  – bo mogą was tylko zdradzić.
  Nie bójcie się wrogów
  – bo mogą was tylko zabić.
  Bójcie się ludzi
  o b o j ę t n y c h;
  wprawdzie nie zdradzają,
  ani nie zabijają,
  ale za ich milczącą zgodą
  dokonuje się
  – zabójstwo
  i zdrada.
  O. Honoriusz Kowalski, „Przystań” 1979, nr 6/7
        
 1. Największym złem, na które cierpi świat, nie jest siła złych, lecz słabość dobrych.
  {Monteskiusz, 1689-1755}
 1. Potęga ludzi złych żywi się tchórzostwem dobrych.
  {św. Jan Bosko, 1815–1888}
 1. Ceną za tchórzostwo zawsze jest zło.
  Zwycięstwo osiągniemy tylko wtedy, jeśli zdobędziemy się na odwagę poniesienia ofiar.
  {kard. Robert Sarah, 1945-}
 1. Miłość silniejsza jest od śmierci, ale zdarza się, że mizerny nałóg silniejszy jest od miłości.
 2. Zaufanie to odwaga, wierność to siła.
  {Marie von Ebner-Eschenbach, 1830-1916}
 1. Nic bardziej nie wzmacnia człowieka niż okazane mu zaufanie.
  {Adolf Harnack, 1851-1930}
 1. Znosić zło jest sposobem, aby je zniszczyć.
  {Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944}
 1. Mniejsze zło łatwiej zaakceptować.
  {Antoni Słonimski, 1895-1976}
 1. Zło nieukarane deprawuje podwójnie. Deprawuje pokrzywdzonego i krzywdziciela.
  Jeden deprawuje się, bo jest bezkarny. Drugi, bo uważa, że nie ma sprawiedliwości, gdyż jest bezkarnie krzywdzony i nikt go nie broni.
  {św. Franciszek z Asyżu, 1181/1182-1226}
 1. Zło ukrywane rośnie.
  {Wergiliusz, 70-19 rok p.n.Chr.}
 1. Ilekroć zezwalasz, by przestępstwo nie zostało właściwie ukarane, stajesz po stronie zła.
  {Roger Scruton, 1944-}
 1. Kto nie karze zła - każe go czynić.
  {Leonardo da Vinci, 1452-1519}
 1. Zło jak chwast nie wymaga pielęgnacji.
  {Józef Bułatowicz, 1935-2019}
 1. Później czy wcześniej krzywda w los się wciela
  i w sieć skrzywdzonych chwyta krzywdziciela.
  {Zygmunt Krasiński, 1812-1859}
 1. Nie martw się o jutro. Myśl o tym, żeby być dobrym już dziś.
  {św. O. Pio, 1887-1968}
 1. Co nie jest użyteczne dla roju, nie jest też z pożytkiem dla pszczoły.
  {Marek Aureliusz, 121-180 rok po n.Chr.}
 1. Żaden człowiek nie jest samotną wyspą.
  {John Donne, 1572-1631}
 1. Indywidualizm prowadzi do samotności.
  {ks. Robert Skrzypczak, 1964-}
 1. Skrajny indywidualizm prowadzi do pogardy dla drugiego.
  {----}
 1. Samotność jest przedsionkiem śmierci.
  {Anna Luiza Staël-Holstein, 1766-1817}
 1. Ze wszystkich nędz najstraszniejsze ludzkie zapomnienie.
  {Juliusz Słowacki, 1809-1849}
 1. Nieuczęszczana ścieżka zarasta.
  {---}
 1. Droga do celu to nie połowa przyjemności, to cała przyjemność.
  {św. Jan Paweł II, 1920-2005}
 1. Pożądanie chwały ludzkiej pozbawia duszę wielkości; kto bowiem szuka przychylności u ludzi, musi służyć ich woli we wszystkich słowach i czynach; w ten sposób, usiłując wszystkim się podobać, staje się niewolnikiem poszczególnych.
 2. Lepiej jest iść słuszną drogą potykając się, niż wielkimi krokami błądzić po bezdrożach. Kto kuleje na słusznej drodze, idzie wprawdzie powoli, ale zbliża się do celu. Kto zaś błądzi po bezdrożach, im szybciej podąża, tym bardziej oddala się od celu.
  {św. Tomasz z Akwinu, 1225-1274}
 1. Bóg wymaga raczej spełnienia najdrobniejszego uczynku, jaki nam wyznaczono,
  niż najżarliwszego pragnienia czynienia rzeczy, do których nas nie powołano.
  {św. Franciszek Salezy, 1567–1622}
 1. Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
 2. Jesteśmy tym bogatsi im więcej rzeczy zbędnych zdołamy odrzucić.
  {św. Jan Paweł II, 1920–2005}
 1. To nie człowiek, który ma za mało, ale człowiek, który pragnie więcej, jest biedny.
  {Lucius Anneus Seneka, ok. 4 rok p.n.Chr.-65 rok po n.Chr.}
 1. Bogacz jest często tylko biednym człowiekiem z kupą pieniędzy.
  {Arystoteles, 384-322 rok p.n.Chr.}
 1. Kto jest najbiedniejszy na tej ziemi? Ten, który nie ma nic prócz pieniędzy.
  {John D. Rockefeller, 1839-1937}
 1. Trzeba dak dawać, żeby bolało.
 2. Kiedy zawładną nami rzeczy, stajemy się nędzarzami.
  {św. Matka Teresa z Kalkuty,, 1910-1997}
 1. Czym zatem są bogactwa, skoro im bardziej się powiększają, tym mniej zaspokajają sytość i tym bardziej zapalają pragnienie.
 2. Obfitość pieniędzy gardła łakomemu nie napełnia, lecz rozszerza.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. Bóg nie potępia bogactwa, ale tych, którzy w bogactwie pokładają swoje serce.
  {św. Albert Wielki, 1193/1205-1280}
 1. Bądź oszczędnym, abyś mógł być szczodrym.
  {hr. Aleksander Fredro, 1793-1876}
 1. Bogactwo nie jest ulgą w kłopotach - jest tylko zmianą kłopotów.
  {Epikur, 341-270 rok p.n.Chr.}
 1. Idiota biedny jest idiotą, ale idiota bogaty jest bogaczem. Un idiot pauvre est un idiot, mais un idiot riche est un riche.
  {Paul Laffitte, 1864-1949}
 1. Mamy wypowiadać prawdę, gdy inni milczą. Wyrażać miłość i szacunek, gdy inni sieją nienawiść.
  Zamilknąć, gdy inni mówią. Modlić się, gdy inni przeklinają. Pomóc, gdy inni nie chcą tego czynić.
  Przebaczyć, gdy inni nie potrafią. Cieszyć się życiem, gdy inni je lekceważą.
  {ks. Jerzy Popiełuszko, 1947-1984}
 1. To co dokonuje się w człowieku jest najważniejsze, natomiast to, co zaistnieje poza człowiekiem w wyniku jego działania,
  o tyle jest ważne i godne, o ile przyczynia się do rozwoju samego człowieka.
 2. Człowiek – tworząc kulturę i korzystając z niej – doskonali swoje uzdolnienia, kształtuje osobowość, rozwija się jako osoba,
  staje się bardziej człowiekiem, bardziej «jest», ma większy dostęp do «bycia».
  {Leon Dyczewski, 1936–2016}
 1. Kto się przestaje rozwijać, umiera.
  {Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944}
 1. Najwięcej pięknych słów o pomocy wypowiadają ci, co nie mają zamiaru jej udzielać.
  {----}
 1. Aby człowiek dobrze czynił dla świata, musi umrzeć dla samego siebie.
  {Vincent van Gogh, 1853-1890}
 1. Nie zmienisz całego świata, ale możesz zmienić swój.
 2. Jeśli chcesz mieć nowe życie, musisz mieć nowe myślenie.
  {---}
 1. Rozwój duchowy jest ważniejszy niż zdrowie, wykształcenie czy status społeczny, gdyż człowiek pusty duchowo nie wie,
  kim jest ani po co żyje.
 2. Święty wie, że nieporównanie większym dramatem niż krótkie życie doczesne, jest złe życie wieczne.
  {ks. Marek Dziewiecki, 1954-}
 1. Choć miłość jest jak pszczoła która żądli, to przecież jakże wiele daje ona miodu.
  {Arystoteles, 384-322 rok p.n.Chr.}
 1. Wbrew powszechnemu mniemaniu, miłość nie przynosi ze sobą cierpień.
 2. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości.
  {Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944}
 1. Zastanów się, o ile częściej cierpisz z powodu swego gniewu i żalu, niż z powodu rzeczy, które wprawiają cię w gniew i wzbudzają żal.
  {Marek Aureliusz, 121-180 rok po n.Chr.}
 1. Własne cierpienia uczą, że nikomu nie należy robić żadnej przykrości.
  {Bolesław Prus, 1847-1912}
 1. Cierpienie daje prędką dojrzałość.
  {Joseph Conrad, 1857-1924}
 1. Cierpiący fizycznie potrzebuje lekarza, cierpiący psychicznie - przyjaciela.
  {Menander, 342-291 rok p.n.Chr.}
 1. Prawdziwa mądrość życia, to dostrzeganie wspaniałości dnia codziennego.
  {Pearl S. Buck, 1892-1973
 1. Nie to, co już wiemy, lecz to, co chcemy wiedzieć, świadczy o naszej mądrości.
  {Władysław A. Grzeszczyk, 1953-}
 1. Powiedz mi kim są twoi przyjaciele, a powiem ci kim jesteś.
 2. Nie można uciec od samego siebie przenosząc się z miejsca na miejsce.
  {Ernest Hemingway, 1899-1961}
 1. Nie ludzie nami rządzą, lecz własne słabości.
  {hr. Aleksander Fredro, 1793-1876}
 1. Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim.
  {Oskar Wilde, 1854-1900}
 1. Serce jest bogactwem, którego się nie sprzedaje ani nie kupuje, ale które się ofiaruje.
  {Gustave Flaubert, 1821-1880}
 1. Serce lubi dzielić się tym, czym jest napełnione.
  {św. O. Pio, 1887-1968}
 1. 43 Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc.
  44 Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron.
  45 Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta.
  {Ewangelia wg św. Łukasza (Łk 6, 43-45)}
 1. Trzeba stawiać sobie wysokie ideały, do nich dążyć, ich się trzymać, do nich się zapalać - to nasza broń.
  {św. Urszula Ledóchowska, 1865-1939}
 1. Stojąc w miejscu też można zabłądzić.
 2. Ludzi coraz więcej, a człowieka coraz mniej.
  {Edward Stachura, 1937-1979}
 1. Fałszywa historia – mistrzyni fałszywej polityki.
  {Józef Szujski, 1835-1883}
 1. Naród bez historii błądzi, jak człowiek bez pamięci.
  {Norman Davies, 1939-}
 1. Historię piszą zwycięscy.
  {---}
 1. Panem domu jest ten, co go urządza.
  {Jean de La Fontaine, 1621-1695}
 1. Gdy tysiąc gęsi zagęga, popatrz jaka to potęga.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Powszechność jakiegoś poglądu nie jest, poważnie mówiąc, żadnym dowodem, nie daje nawet prawdopodobieństwa słuszności.
  {Artur Schopenhauer, 1788-1860}
 1. Jeśli pięćdziesiąt milionów ludzi mówi głupstwa, nie przestają one być głupstwami.
  {Bertrand Russell, 1872-1970}
 1. Aby nas skłonić do ich przyjęcia, głupie idee przytaczają jako dowód olbrzymią publiczność, która je wyznaje.
  {Nicolás Gómez Dávila, 1913-1994}
 1. Wielkie nazwiska uprawdopodobniają największe idiotyzmy, gdyż tłum ma naiwną pewność, że wielcy ludzie bredzić nie mogą.
  {Waldemar Łysiak, 1944-}
 1. Wielcy ludzie są dumni, mali zarozumiali.
  {Lord Byron, 1788-1824}
 1. Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy stać się wielcy.
  {Mark Twain, 1835-1910}
 1. Zarozumialcy słyszą tylko pochwały.
  {Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944}
 1. Nieludzkość – najbardziej charakterystyczna cecha człowieka.
  {Ambrose Gwinnett Bierce, 1842-1913/1914}
 1. Interwencjonizn nieuchronnie prowadzi do socjalizmu.
  {Ludwig von Mises, 1881-1973}
 1. Antropologia poprawna politycznie: prawa osoby przysługują małpom, psom, kotom, tylko nie dziecku nie narodzonemu.
 2. Postępująca poprawność polityczna: dzieci rujnują gospodarczo rodziców i społeczeństwa. To przez nie w wielu państwach panuje kryzys i bieda.
  Lekarstwo: do szczęścia ludzkości po trupach dzieci nie narodzonych.
  {ks. Artur Katolo, 1955-}
 1. Głupotą polityczną jest szukać przyjaciół daleko, a wrogów blisko.
  {Urho Kekkonen, 1900-1986}
 1. W Moskwie nie myśli się doraźnymi kategoriami ekonomicznymi, ale długookresowymi celami imperialnymi.
  {Jan Maria Jackowski, 1958-}
 1. Nie trzeba się łudzić, jeżeli nawet zawrzemy pokój - zawsze będziemy celem napaści ze strony Rosji.
  {Józef Piłsudski, 1867-1935}
 1. Historia Rosji była przez wieki historią nieustającej ekspansji. Był to kraj, który przez setki lat żył w duchu podboju i kolonizowania nowych obszarów świata.
  Ale rozmiary Rosji, jej przestrzeń, to, z czego Rosjanin może czerpać satysfakcję, stały się jednocześnie tym, co Rosję niszczy, co usprawiedliwia wszelkie zło i niedostatek w imię potęgi wielkiej Rosji.
  {Ryszard Kapuściński, 1932-2007}
 1. Zbyt mądrzy na angażowanie się w politykę są karani rządami głupszych.
  {Platon, 427–347 p.n.Chr.}
 1. Politycy utożsamiają często swe dążenia osobiste z celami ludzkości.
  {Stefan Kisielewski, 1911-1991}
 1. Politycy są wierni jak rzeki - trzymają się własnych koryt.
  {Michał Lech Sinico}
 1. Jest Pan za demokracją? Tak, jeśli nie mam innego wyboru.
  {Żarko Petan, 1929-2014}
 1. Tam, gdzie umiera demokracja, jak feniks z popiołów odradza się tyrania.
  {Lech Konopiński, 1931-}
 1. Demokracja to dwa wilki i owca głosujące nad tym, co zjedzą na obiad.
  {Benjamin Franklin, 1706-1790}
 1. Demokracja jest formą religii: polega ona na oddawaniu czci szakalom przez osły.
  {Henry Louis Mencken, 1880-1956}
 1. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że zbytnia troska o los mniejszości oderwie nas od myślenia o potrzebach większości.
  {William Hardcastle}
 1. Demokracja ludowa ma tyle wspólnego z demokracją, co krzesło elektryczne z krzesłem.
  {---}
 1. W demokracji panuje większość, w Kościele prawda. Biskup nie musi być ponownie wybierany, dlatego może mówić prawdę.
  {abp Johannes Dyba, 1929-2000}
 1. Demokracja ma m.in. to do siebie, że daje ludziom możliwość głosowania wbrew własnemu interesowi, a wyborcy nie raz z tej okazji korzystają.
  {Waldemar Łysiak, 1944-}
 1. Głosowanie to instrument i symbol władzy wolnego człowieka, dzięki któremu robi on z siebie głupca, a ze swojego kraju ruinę.
  {Ambrose Gwinnett Bierce, 1842-1913/1914}
 1. Twierdzenie, że lud jest najlepszym strażnikiem swych praw, to bzdura niczym nie usprawiedliwiona. Jest on najgorszym, wręcz żadnym ich strażnikiem.
  {John Adams, 1735-1826}
 1. Wszelka władza wychodzi z ludu i nigdy do niego nie wraca.
  {Gabriel Laub, 1928-1998}
 1. Demokracja wynika z przeświadczenia, że w zwykłych ludziach tkwią niezwykłe możliwości.
  {Harry Emerson Fosdick, 1878-1969}
 1. Iluzja demokratyczna należy do najcięższych form psychozy społecznej.
  {Szymon Dzierzgowski, 1866-1928}
 1. Demokracja skończy się wtedy, gdy rząd zrozumie, że może przekupić ludzi ich własnymi pieniędzmi.
  {Alexis de Tocqueville, 1805-1859}
 1. Masy są zawsze pod wrażeniem siły, jedynie rzadko dobroci.
  {Gustave Le Bon, 1841-1931}
 1. (...) zło nie jest dobrem przez to, iż uprawia je zbiorowo cała społeczność.
  {Bruce Marshall, 1899-1987}
 1. Zło nigdy nie pociąga jako zło, tylko pod pozorem dobra.
  {św. Tomasz z Akwinu, 1225-1274}
 1. Nie ma demokracji bez oficjalnych konfliktów - wyrzekanie się konfliktowości to grób demokratyzmu.
  {Stefan Kisielewski, 1911-1991}
 1. Demokracja albo będzie moralna, albo przestanie być demokracją.
  {Charles Péguy, 1873-1914}
 1. Nasza Konstytucja została stworzona tylko dla narodu (społeczeństwa) moralnego i religijnego. Jest całkowicie nieodpowiednia dla rządzenia jakimkolwiek innym. Our Constitution was made only for a moral and religious people. It is wholly inadequate to the government of any other.
  {John Adams, 1735-1826}
 1. Błądzić jest rzeczą ludzką, kłamać demokratyczną.
  {Nicolás Gómez Dávila, 1913-1994}
 1. Demokracjom jeszcze trudniej uwolnić się od hipokryzji niż dyktaturom od cynizmu.
  {Georges Bernanos, 1888-1948}
 1. Celebryta to osoba, która jest znana z tego, że jest znana. The celebrity is a person who is known for his well-knownness.
  {Daniel J. Boorstin, 1914-2004}
 1. Wrogiem cywilizacji jest błędne rozumienie pojęć takich, jak "postęp" i "wolność", co prowadzi do załamania się cywilizacji.
 2. Liberałowie propagują, albo przynajmniej bronią, prymitywizmu, pornografii, "wielokulturowości" i innych przejawów barbarzyństwa.
  {Jacek Bartyzel, 1956-}
 1. Nowoczesny liberalizm i komunizm to dwa konary jednego pnia, mającego zgniłe korzenie i skazanego na uschnięcie.
  {Roman Dmowski, 1864-1939}
 1. W świecie liberalnej demokracji i rewolucji kulturowej nie liczy się rozum i argument prawdy, ale argument siły.
  {Mieczysław Ryba, 1969-}
 1. Przyszli faszyści będą się mianować antyfaszystami.
  {Winston Churchill, 1874-1965}
 1. Jeśli faszyzm kiedykolwiek pojawi się w Ameryce, przyjdzie w imię liberalizmu. If fascism ever comes to America, it will come in the name of liberalism.
  {Ronald Reagan, 1911-2004}
 1. Problem z liberalną tolerancją polega na tym, że rozciąga się ona tylko na to, co lubi.
  {Jacob Rees-Mogg, 1969-}
 1. Narzędziem globalizacji jest tolerancja, która działa zazwyczaj w jedną stronę: akceptuj innych, ale nie siebie.
  {Piotr Jaroszyński, 1955-}
 1. Mam wrażenie, że niedługo tolerancja dojdzie do takiego poziomu, na którym nawet mądrym ludziom zabronią myśleć, żeby nie urazić uczuć głupich.
  {---}
 1. Żyjemy w warunkach "totalitarnego liberalizmu", w których prawo zabrania nam zabraniać.
  Nasze prawo, skrajnie pobłażliwe dla czyniących zło, jest bezlitosne dla ludzi próbujących zapobiegać złu lub przeciwstawiać się złu.
  {Roger Scruton, 1944-}
 1. Mowa nienawiści jest wtedy, gdy ty krytykujesz moje poglądy. A wolność słowa jest wtedy, gdy ja krytykuję twoje.
  {internetowe}
 1. Dawniej antysemitą był ten, kto nie lubił Żydów. Dzisiaj jest nim każdy, kogo nie lubią Żydzi.
  {ks. Waldemar Chrostowski, 1951-}
 1. Antysemityzm to postrzeganie Żydów takimi, jakimi są, miast takimi, jakimi chcą być postrzegani.
  {Waldemar Łysiak, 1944-}
 1. Lubimy ludzi, którzy bez wahania mówią to, co myślą, pod warunkiem, że myślą to samo co my.
  {Mark Twain, 1835-1910}
 1. A jeśli jesteś za wolnością słowa, to znaczy to, że jesteś za wolnością wygłaszania dokładnie tych poglądów, których nienawidzisz.
  {Noam Chomsky, 1928-}
 1. Myślmy o wolności nie jako prawie do czynienia tego, co się nam podoba, ale jako sposobności do czynienia tego, co słuszne. May we think of freedom, not as the right to do as we please, but as the opportunity to do what is right.
  {Peter Marshall, 1902-1949}
 1. Jeżeli zostaniemy pozbawieni wolności słowa, to ogłupieni i niemi będziemy mogli zostać zaprowadzeni jak owce na rzeź. If the freedom of speech is taken away then dumb and silent we may be led, like sheep to the slaughter.
  {George Orwell, 1903-1950}
 1. Kto programowo nie słucha głosów budzących niepokój jego duszy lub rozumu, pozbawia się poznania prawdy.
  {---}
 1. Nic nie gryzie duszy tak jak troski i kłopoty.
  {św. Jan Chryzostom, przed 350-497}
 1. Jest tylko jedno lekarstwo na duże kłopoty: małe radości.
  {Karl Heinrich Waggerl, 1897-1973}
 1. U sąsiada zbiory zawsze wydają się lepsze, a jego krowa daje więcej mleka.
 2. Owoc zakazany smakuje najlepiej.
  {Owidiusz, 43 rok p.n.Chr.-18 po n.Chr.}
 1. Było: demokracja tak, ale tylko ludowa.
  A teraz jest: demokracja tak, ale tylko lewicowo-liberalna.
  {ks. Dariusz Kowalczyk SJ, 1963-}
 1. Jeśli człowiek nie potrafi wyprodukować potrzebnych mu dóbr, a chce z nich korzystać, musi te dobra ukraść tym, którzy je wyprodukowali, bo dobra nie produkują się same.
 2. Antykultura to ideologia społeczeństwa domagającego się wolności, ale pozbawionego etosu pracy, a więc skazanego na nieustanną kradzież i wspieranie systemu powszechnej kradzieży.
  {Krzysztof Karoń, 1955-2023}
 1. Zanim zaczniesz mówić, słuchaj. Zanim napiszesz, pomyśl. Zanim wydasz, zarób. Zanim zainwestujesz, zbadaj. Zanim skrytykujesz, poczekaj. Zanim się pomodlisz, przebacz. Zanim zrezygnujesz, spróbuj. Zanim przejdziesz na emeryturę, oszczędzaj. Zanim umrzesz, podaruj. Before you speak, listen. Before you write, think. Before you spend, earn. Before you invest, investigate. Before you criticize, wait. Before you pray, forgive. Before you quit, try. Before you retire, save. Before you die, give.
  {William Arthur Ward, 1921-1994}
 1. Ideolog chce ze swojej gliny nowego człowieka ulepić.
  I zawsze robi tylko błoto.
  {hr. Aleksander Fredro, 1793-1876}
 1. Każda fałszywa idea zaczyna w końcu broczyć krwią innych.
  {Albert Camus, 1913-1960}
 1. W walce idei giną ludzie.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Ideologie totalitarne sieją niezgodę, budzą strach i nienawiść oraz dzielą. Wiara katolicka nawołuje do jedności, rodzi miłość i łączy.
 2. Reżimy totalitarne boją się tych, którzy się nie boją.
  {----}
 1. Dziecko jest silne miłością rodziców do niego i swoją miłością do rodziców. Ta miłość wzajemna jest siłą rodziny i źródłem jej szczęścia.
 2. Społeczeństwa pozbawione rodzin wielopokoleniowych skazane są na powolną śmierć.
  {----}
 1. Rodzice są księgą, którą czytają dzieci.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. Aby jutro być we wspomnieniach swoich dzieci, musisz być w ich życiu dzisiaj.
  {Barbara Piasecka-Johnson, 1937-2013}
 1. Istnieją dwa podstawowe fundamenty niezależności obywateli od państwa i od polityków: rodzina oraz własność prywatna.
  {ks. Marek Drzewiecki, 1954-}
 1. Moralne problemy są zawsze straszliwie skomplikowane dla kogoś bez zasad.
  {Gilbert K. Chesterton, 1874-1936}
 1. Sprawiedliwie nie oznacza po równo.
  {św. Tomasz z Akwinu, 1225-1274}
 1. Sprawiedliwość i uczciwość są stałymi uciekinierami z obozu zwycięzców.
  {Simone Weil, 1909-1943}
 1. Lewicę od prawicy różni wszystko, włącznie ze stosunkiem do działań arytmetycznych:
  Prawica lubi dodawać i mnożyć. Lewica odejmować i dzielić... po równo!
  {Henryk Sienkiewicz, 1846-1916}
 1. Prawicowcy martwią się, że ich program polityczny nie zostanie właściwie zrozumiany, a lewicowcy martwią się, że ich program polityczny zostanie zrozumiany bardzo dobrze.
  {za dr. Robertem Kościelnym}
 1. Bez nienawiści do Kościoła lewica nie wie, kim jest.
  {Piotr Jaroszyński, 1955-}
 1. Paliwem rewolucji jest żądza władzy, motorem - po prostu nienawiść.
  {Marek Jurek, 1960-}
 1. Nienawiść przebrana w szaty miłości i wierząca na dodatek szczerze, że jest miłością - oto czym jest socjalizm.
  {Mirosław Dzielski, 1941-1989}
 1. Socyjalizm każdemu równo nosa utrze, bogatych zdusi jutro, a biednych pojutrze...
  {Aleksander Fredro, 1793-1876}
 1. Nie chowaj nienawiści po wieczne czasy, ty który sam jesteś śmiertelny.
  {Arystoteles, 384-322 rok p.n.Chr.}
 1. Lewica zdolna jest popełnić każdą niesprawiedliwość, i zawsze jest gotowa tłumić prawdę w imię swej własnej, wyższej prawdy.
  {Paul Johnson, 1928-}
 1. Dopóki istnieją ateiści, Bóg ma szansę, że będzie wspominany.
  {Hans Kasper, 1916-1990}
 1. Ateista to syn, który usiłuje przekonać samego siebie, że nie ma ojca.
  {Alphonse Lamartine, 1790-1869}
 1. Istnienie Boga podważa jedynie ten, kto ma jakąś korzyść w tym, by On nie istniał.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. W spadającym samolocie nie ma ateistów. Alternatywna sentencja: " W okopach nie ma ateistów."
  {---}
 1. ... ateiści, libertyni, gardzący religią ... tzn. wszyscy, których zwykle określa się mianem wolnomyślicieli. ... the atheists, libertines, despisers of religion ... that is to say all those who usually pass under the name of Free-thinkers.
  {Jonathan Swift, 1667–1745}
 1. Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre są równiejsze od innych. All animals are equal, but some animals are more equal than others.
  {George Orwell, 1903-1950}
 1. Domieszka kilku kropel chrześcijaństwa do lewicowych poglądów zamienia głupca w głupca doskonałego.
  {Nicolás Gómez Dávila, 1913-1994}
 1. Łatwowiercy - cóż to za groźna sekta!
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Albo opowiemy się za Bogiem, albo za złem, czyli neomarksizmem, który afirmuje nicość.
  {ks. Tadeusz Guz, 1959–}
 1. oblężenie trwa długo Raport z oblężonego Miastawrogowie muszą się zmieniać
  nic ich nie łączy poza pragnieniem naszej zagłady
  {Zbigniew Herbert, 1924-1998}
 1. Marksizm umiera na Wschodzie, ponieważ realizuje się na Zachodzie.
  {Augusto del Noce, 1910-1989}
 1. Poślij syna do Moskwy, a wróci demokratą, poślij go na Sorbonę, a wróci komunistą.
  {Félix Houphouët-Boigny, 1905-1993}
 1. Jeśli pozwolisz, by robactwo się rozmnożyło - rodzą się prawa robactwa. I rodzą się piewcy, którzy będą je wysławiać.
  {Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944}
 1. Aby uczynić z ludzi niewolników, należy dawać im pieniądze, których nie zarobili.
  {James Cook, 1728-1779}
 1. Kto rozdaje pieniądze, nie może liczyć na zmniejszenie się kolejki po nie.
  {----}
 1. Zinternalizowana niewola jawi się jako przyjemna wolność.
  {----}
 1. Nikt nie jest bardziej beznadziejnie zniewolony, niż ci, którzy fałszywie wierzą, że są wolni. Niemand ist hoffnungsloser versklavt als jene, die fälschlicherweise glauben, frei zu sein.
 2. Przeciwnicy wierzą, że przez powtarzania swojego zdania i ignorowanie naszego udowodnią, że się mylimy.
 3. Nie można być zawsze bohaterem, ale zawsze można być człowiekiem.
  {Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832}
 1. Uważaj na swoich wrogów, bo oni są pierwsi, którzy odkryją twoje błędy.
  {Antystenes z Aten, ok. 445-ok. 365 rok p.n.Chr.}
 1. Nie myśl, że wróg cię podziwia. On jedynie poszukuje twego słabego punktu.
  {Valeriu Butulescu, 1953-}
 1. Czegoś powinniśmy się zawsze uczyć od naszych tak zwanych dobrych przyjaciół - ich ostrości widzenia naszych niedociągnięć.
  {Marie von Ebner-Eschenbach, 1830-1916}
 1. Niektórych ludzi lepiej mieć za wrogów niż za przyjaciół.
  {Fiodor Dostojewski, 1821-1881}
 1. Jeden prawdziwy przyjaciel przyczynia się bardziej do naszego szczęścia niż tysiąc wrogów do naszego nieszczęścia.
  {Marie von Ebner-Eschenbach, 1830-1916}
 1. Są ludzie, których uprzejmość gorsza jest od bezczelności.
  {Antoni Czechow, 1860-1904}
 1. Sąd: grupa ludzi orzekająca, która strona miała lepszego adwokata.
  {Julian Tuwim, 1894-1953}
 1. Adwokat - wynajęte sumienie.
  {Fiodor Dostojewski, 1821-1881}
 1. Adwokat nigdy nie przegrywa. Czasami tylko jego klient.
  {Józef Bułatowicz, 1935-2019}
 1. A co to jest zdrajca? William Szekspir, Makbet, PIW, Warszawa 1973, str. 788
  Ten, co przysięga i kłamie.
 2. Jedna kropla zła nasącza jadem całe nasze dobro.
  {William Szekspir, 1564-1616}
 1. Cała rzecz w tym, że ludzie uważają swoje obyczaje albo, jak się teraz mówi, swój "styl życia" za jedynie słuszny i potępiają – jeśli nie na głos, to w myśli – wszystko, co od niego odbiega.
  {Ilja Erenburg, 1891-1967}
 1. Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli.
  {George Herbert, 1593-1633}
 1. Dzieci całego świata mają dwie cechy wspólne: zamykają uszy na rady, a otwierają oczy na przykład.
  {---}
 1. Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.
 2. Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie - naucz. Jeśli nie wie - wytłumacz. Jeśli nie może - pomóż.
  {Janusz Korczak, 1878-1942}
 1. Jako nauczyciel nie poszerzam ludzkich umysłów, ja je przebudzam.
  {Robert Frost, 1874-1963}
 1. Gdy uczyć będziemy ludzi, jak powinni myśleć, a nie wiecznie, co powinni myśleć, unikniemy wielu nieporozumień.
  {Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799}
 1. Nauczyciel, który potrafi wzbudzić wyższe uczucia dla choćby jednego dobrego czynu, jednego dobrego wiersza - osiąga więcej aniżeli ten, który zapełnia naszą pamięć mnóstwem tworów naturalnych, uporządkowanych pod względem kształtu i nazwy. Ein Lehrer, der das Gefühl an einer einzigen guten Tat, an einem einzigen guten Gedicht erwecken kann, leistet mehr als einer, der uns ganze Reihen untergeordneter Naturbildungen der Gestalt und dem Namen nach überliefert.
  {Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832}
 1. Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą - nauczać.
  {Mark Twain, 1835-1910}
 1. Słaby nauczyciel - opowiada. Dobry nauczyciel - wyjaśnia. Bardzo dobry nauczyciel - demonstruje. Genialny nauczyciel - inspiruje.
  {William Arthur Ward, 1921-1994}
 1. Dojrzały mężczyzna potrafi realistycznie myśleć, wiernie kochać i solidnie pracować.
  {ks. Marek Dziewiecki, 1954-}
 1. Ojcem zostać łatwo, znacznie trudniej nim być.
  {Ernst Busch, 1900-1980}
 1. Dzieci to jedyna pewna forma nieśmiertelności.
  {Peter Ustinov, 1921-2004}
 1. Zauważyłem, że wszyscy, którzy popierają aborcję, zdążyli się już urodzić.
  {Ronald Reagan, 1911-2004}
 1. Jedną z najwspanialszych rzeczy, które ojciec może zrobić dla swoich dzieci, jest kochać ich matkę.
  {Howard William Hunter, 1907-1995}
 1. Jeśli chcesz uszczęśliwiać świat, idź do domu i kochaj swoją rodzinę.
  {św. Matka Teresa z Kalkuty,, 1910-1997}
 1. Rodzice powinni nie tyle starać się o to, aby dzieciom pozostawić po sobie dobra, ale żeby dzieci zostawić dobre.
  {św. Ignacy Loyola, 1491-1556}
 1. KIedyś do obowiązków rodziców należało wychowanie dzieci. Dzisiaj wielu rodziców nie wychowuje, ale chowa dzieci.
  {zasłyszane}
 1. Są dwie trwałe rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsze to korzenie, druga – to skrzydła.
  {William Hodding Carter II,, 1907-1972}
 1. Dziecko pojawia się w domu i przez następne 20 lat czyni hałas prawie nie do wytrzymania.
  Dziecko opuszcza dom i zostawia w nim ciszę taką, że wydaje ci się, że zwariujesz.
  {John Andrew Holmes, 1904-1962}
 1. Silna wrażliwość, którą tak wielu się chełpi, jest najczęściej przejawem zaniku rozumu.
 2. Stara reguła: bezczelny może udawać skromnego, lecz skromny nigdy bezczelnego.
  {Georg Christoph Lichtenberg, 1742-1799}
 1. W wieku 20 lat mamy oblicze, które dał nam Bóg, w wieku 40 lat - oblicze, które dało nam życie,
  a w wieku 60 lat - oblicze, na które zasłużyliśmy.
  {Albert Schweitzer, 1875-1965
 1. Ludzie dzielą się na:
  • szczęśliwych - uczą się na cudzych błędach,
  • mądrych – uczą się na własnych błędach,
  • głupich – nie uczą się i popełniają stale te same błędy.
  {---}
 1. Rozum jest ważniejszy niż siła. Plus ratio quam vis
  {Paweł Włodkowic, 1370/1373-1435}
 1. Ignorancja ma skrzydła orła i wzrok sowy.
  {Zbigniew Herbert, 1924-1998}
 1. Bałem się zawsze nie nabitych karabinów. Rozbijano nimi głowy.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Głupota jest odporna na argumenty rozumu, a podatna na argument siły.
  {---}
 1. Łatwiej jest oszukać ludzi, niż przekonać ich, że zostali oszukani.
  {Mark Twain, 1835-1910}
 1. Nigdy nie jest dobrze tam, gdzie się jest.
  {Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944}
 1. Nie jestem tchórzem. Tchórzem jest ten kto się boi i ucieka, a ja się boję, ale nie uciekam.
  {Fiodor Dostojewski, 1821-1881}
 1. Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu.
  {Mark Twain, 1835-1910}
 1. Odwaga to nie brak strachu, ale raczej uznanie, że coś innego jest ważniejsze niż lęk. Courage is not the absence of fear but rather the judgment that something else is more important than fear.
  {Ambrose Hollingworth Redmoon (wł. James Neil Hollingworth), 1933-1996}
 1. Aby zapanować nad człowiekiem, trzeba sprawić, by zaczął się bać.
  {Paulo Coelho, 1947-}
 1. Historia [...] uczy, Barbarzyńca w ogrodzie, Wrocław 1995, str. 186że naród poddany metodom policyjnym demoralizuje się, kruszy wewnętrznie i traci zdolność oporu.
  {Zbigniew Herbert, 1924-1998}
 1. Ale zawsze nadchodzi godzina w historii, kiedy ten, co ośmiela się powiedzieć, że dwa i dwa to cztery, jest karany śmiercią.
 2. Zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi.
  {Albert Camus, 1913-1960}
 1. Spokojem można niepokoić.
 2. Strach boi się odważnych.
  {Józef Bułatowicz, 1935-2019}
 1. Godność ludzka nie jest możliwa bez wolności i niezależności, ale nie można żyć bez dyscypliny i podporządkowania.
  {Czesław Banach, 1931-}
 1. Dyscyplina jest mostem między celami a ich realizacją.
  {Witold Casetti}
 1. ...jest równym szaleństwem, jak chcieć osiągnąć skutek bez odnośnej przyczyny lub też cel bez środków.
  {Adam Żółtowski, 1881-1958}
 1. Są dwie drogi, aby przeżyć życie.
  Jedna to żyć tak, jakby nic nie było cudem. Druga to żyć tak, jakby cudem było wszystko.
 2. Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona.
 3. Nie staraj się zostać człowiekiem sukcesu, lecz człowiekiem wartościowym.
 4. Problemem naszego wieku nie jest bomba atomowa, lecz serce ludzkie.
  {Albert Einstein, 1879-1955}
 1. Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
  {Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944}
 1. Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi.
  Można stracić wszystko, byle nie to!
  {kard. Stefan Wyszyński, 1901–1981}
 1. Narzucać ludziom wiarę za pomocą argumentów jest taką samą niedorzecznością, jak narzucać ją za pomocą tortur.
  {kard. John Henry Newman, 1801–1890}
 1. A jeśli tak jest w istocie, iż żywa i mocna wiara pociąga za sobą takież uczynki, to, zaiste, owa wiara,
  którą tak sobie wycieramy gębę, musi być bardzo nikła w tych czasach;
  chyba iż ze wzgardy dla naszych uczynków rada jest unikać ich towarzystwa.
  {Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592}
 1. Z wiedzą wątpliwości rosną.
 2. Nie ma nic gorszego niż czynna niewiedza.
 3. Nie ma nic gorszego niż nauczyciel, który nie wie więcej niż to, co uczniowie wiedzieć powinni.
  {Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832}
 1. Zły to uczeń, który nie przewyższa swego mistrza.
  {Leonardo da Vinci, 1452-1519}
 1. Mów otwarcie i otwarcie działaj, gdy w kraju dobre panują rządy. Otwarcie działaj, lecz mów ostrożnie, gdy rządy są złe.
  {Konfucjusz, 551–479 p.n.Chr.}
 1. Ten, kto cię obraził,
  Jest albo silniejszy,
  Albo słabszy od ciebie,
  Jeżeli słabszy, oszczędź go,
  Jeżeli silniejszy, oszczędź siebie.
  {Lucius Anneus Seneka, ok. 4 rok p.n.Chr.-65 rok po n.Chr.}
 1. Plan: coś, co potem wygląda absolutnie inaczej.
 2. Spór: sposób utwierdzania przeciwnika w jego błędzie.
 3. Odwaga: podejść do boksera i zwymyślać go od ostatnich; ostrożność: powiedzieć mu to samo przez telefon.
  {Julian Tuwim, 1894-1953}
 1. Planowanie tym różni się od marzenia, czym marsz od tańca.
  {Władysław A. Grzeszczyk, 1953-}
 1. Kto nie wie do jakiego portu płynie, temu nie sprzyja żaden wiatr.
  {Michel Eyquem de Montaigne, 1533-1592}
 1. Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w prawdziwość swoich marzeń.
  {Eleonora Roosvelt, 1741-1794}
 1. Jeśli będziemy patrzeć daleko w przyszłość, sparaliżuje nas strach.
  {William Wharton, 1925-2008}
 1. Każdy człowiek ma dwóch nieprzyjaciół: przyszłość i przeszłość.
  Największym darem jaki otrzymał jest: teraźniejszość.
  {Cesbron Gilbert, 1913-1979}
 1. Przeszłość można medytować, przyszłość trzeba tworzyć.
  {Edward Schillebeeckx, 1914-2009}
 1. Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.
  {Peter Drucker, 1909-2005}
 1. Planowanie to oprawianie przyszłości w ramy teraźniejszości.
  Możesz to zacząć już dzisiaj.
  {Alan Lakein}
 1. Przyszłość, zanim wkroczy, zawsze przedtem puka.
  {François Mauriac, 1885-1970}
 1. Teraźniejszość to stan między dawnymi, dobrymi czasami i piękniejszą przyszłością.
 2. Historycy fałszują przeszłość, ideolodzy - przyszłość.
  {Żarko Petan, 1929-2014}
 1. Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro.
 2. Wczoraj do ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje.
  {św. Jan Paweł II, 1920-2005}
 1. Aby zrozumieć teraźniejszość należy spojrzeć w przeszłość, gdyż dzisiaj jest skutkiem wczorajszych decyzji, działań, zaniechań i wydarzeń.
  {----}
 1. Oto cecha naszych czasów: dużo maszyn, mało manier.
 2. Ból sprawia, że człowiek myśli. Myślenie czyni człowieka mądrym. Mądrość czyni życie znośnym. Pain makes man think. Thought makes man wise. Wisdom makes life endurable.
  {John Patrick, 1905-1995}
 1. Jestem wyznawcą zasady, że ten, kto nie szanuje i ceni swej przeszłości,
  nie jest godzien szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.
  {Józef Piłsudski, 1867-1935}
 1. Ten, kto nie szanuje siebie, jest nieszczęśliwy, ale ten, kto jest z siebie zbyt zadowolony, jest głupi.
  {Guy de Maupassant, 1850-1893}
 1. Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością, kto kontroluje teraźniejszość, w tego rękach jest przeszłość. Who controls the past controls the future. Who controls the present controls the past.
  {George Orwell, 1903-1950}
 1. Przeszkody to znaki niejasne, przed którymi jedni wpadają w rozpacz, drudzy zaś rozumieją, że jest coś do zrobienia,
  ale są i tacy, którzy tych znaków nawet nie widzą.
  {Paul Valéry, 1871-1945}
 1. Kto walczy, może przegrać. Kto nie walczy, już przegrał. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
 2. Człowiek jest dopiero wtedy naprawdę martwy, gdy nikt już o nim nie myśli. Der Mensch ist erst wirklich tot, wenn niemand mehr an ihn denkt.
  {Bertold Brecht, 1898-1956}
 1. O porażce można mówić dopiero wtedy, gdy rezygnujemy z podjęcia kolejnej próby.
  {Nick Vujicic, 1982-}
 1. Największym powodem do chwały nie jest to, że nigdy nie upadamy, ale to, że potrafimy się po upadku podnieść.
  {Konfucjusz, 551–479 p.n.Chr.}
 1. Nic nie jest wieczne na tym świecie, nawet nasze problemy.
  {Charlie Chaplin, 1889-1977}
 1. Miej odwagę popełniać błędy. Rozczarowania, porażki, zwątpienie to narzędzia, którymi posługuje się Bóg, by wskazać nam właściwą drogę. źródło: powieść "Brida"
 2. Wszystkie bitwy naszego życia czegoś nas uczą, nawet te, które przegraliśmy.
 3. Zawsze trzeba wiedzieć, kiedy kończy się jakiś etap w  życiu. Jeśli uparcie chcemy w nim trwać dłużej niż to konieczne, tracimy radość i sens tego, co przed nami.
  {Paulo Coelho, 1947-}
 1. Kiedy wszystko zdaje się działać przeciwko Tobie, pamiętaj, że samolot startuje pod wiatr, nie z wiatrem.
 2. Niepowodzenie jest tylko okazją, by zacząć od nowa, tym razem w mądrzejszy sposób.
  {Henry Ford, 1863-1947}
 1. Można być zabawnym, ale nie należy być śmiesznym.
 2. Oprócz optymistów i pesymistów istnieje jeszcze trzeci gatunek - przewidujący.
  {Magdalena Samozwaniec, 1879-1972}
 1. Pesymista widzi trudność w każdej możliwości, optymista widzi możliwość w każdej trudności.
  {Winston Churchill, 1874-1965}
 1. Pesymista narzeka na wiatr. Optymista oczekuje, że wiatr się zmieni. Realista dostosowuje swoje żagle.
  {William Arthur Ward, 1921-1994}
 1. Nie możemy zmienić kierunku wiatru, ale możemy inaczej postawić żagle.
  {Andreas Pflüger}
 1. Pesymista: optymista z praktyką życiową.
 2. Włóczęga: człowiek, który nazwałby się turystą, gdyby miał pieniądze.
  {Julian Tuwim, 1894-1953}
 1. Pesymista to człowiek, który uważa, że wszyscy są takimi samymi łotrami jak on sam i za to ich nienawidzi.
  {George Bernard Shaw, 1856-1950}
 1. Cynik jest łajdakiem, który perfidnie postrzega świat takim, jaki jest, a nie takim, jaki być powinien.
  {Ambrose Gwinnett Bierce, 1842-1913/1914}
 1. Bankier to ktoś, kto pożycza ci parasol, kiedy świeci słońce, ale chce go z powrotem w chwili, gdy zaczyna padać.
  {Mark Twain, 1835-1910}
 1. Napad na bank: pomysł amatorów. Prawdziwi profesjonaliści zakładają bank. Bankraub: eine Initiative von Dilettanten. Wahre Profis gründen eine Bank.
  {Bertold Brecht, 1898-1956}
 1. Bezsenność to daremna próba przedłużenia sobie życia.
 2. Niektórzy sądzą, że Słońce zachodzi tylko po to, by nie przeszkadzać im podczas snu.
 3. Zwierzęta, które nie dają się dobrowolnie ostrzyc ani wydoić, są napiętnowane mianem "dzikich".
  {Valeriu Butulescu, 1953-}
 1. Już dawno powiedziano, że specjalista to barbarzyńca, którego ignorancja nie jest wszechstronna.
  {Stanisław Lem, 1921-2006}
 1. Rolą eksperta jest dzisiaj potwierdzanie tezy polityka lub lobbysty.
  {---}
 1. Przy prognozach ekonomistów astrologia wydaje się nauką godną szacunku.
  {John Kenneth Galbraith, 1908-2006}
 1. Cokolwiek czynisz, czyń rozważnie i patrz końca!
  {---}
 1. Miłe złego początki, lecz koniec żałosny.
  {Ignacy Krasicki, 1735-1801}
 1. Pogłoska rośnie przechodząc z ust do ust.
  {Wergiliusz, 70-19 rok p.n.Chr.}
 1. Są chwile, w których człowiek przytuliłby się nawet do jeża.
  {Józef Bułatowicz, 1935-2019}
 1. Życie grozi rozstaniem, ale śmierć łączy na zawsze.
  {Marek Hłasko, 1934-1969}
 1. Całe życie ludzkie to nic innego jak droga w kierunku śmierci.
  {Lucius Anneus Seneka, ok. 4 rok p.n.Chr.-65 rok po n.Chr.}
 1. Kwestionowanie dziś wartości życia to także kwestionowanie wiedzy naukowej w tym zakresie. Przeciwnicy życia negują wiedzę naukową tylko po to, aby podważyć wartość życia.
 2. Każdy dzień jest dobry, aby bronić życia.
  {ks. Tomasz Kancelarczyk, 1968-}
 1. Nawet jeśli dokonasz aborcji, to nadal będziesz matką! Matką zamordowanego dziecka!
  {Briana, 2011-}
 1. Szaleństwem jest leczyć ciało bez leczenia ducha.
 2. To, co nazywamy uczeniem się, jest tylko procesem przypominania.
  {Platon, 427–347 p.n.Chr.}
 1. Kto nie wierzy w cuda, nie jest realistą.
  {David Ben-Gurion, 1886-1973}
 1. Bóg stworzył człowieka, ale nie opatentował wynalazku i teraz może go naśladować pierwszy lepszy dureń.
  {Jan Werich, 1905-1980}
 1. Bóg, dając niektórym rozum, powinien do niego dołączyć instrukcję obsługi.
  {Sławomir Kuligowski, 1962-}
 1. Wychowanie. Jeżeli dałeś komuś życie, daj mu również instrukcję użytkowania.
 2. Niektórzy chodzą do kościoła w nadziei, że Bóg sprawdza obecność.
  {Valeriu Butulescu, 1953-}
 1. Kogo Bóg chce zgubić, temu wpierw rozum odbiera.
  {Sofokles, ok. 496-406 p.n.Chr.}
 1. Uwierz, abyś zrozumiał, bo wiara otwiera drogę do bram prawdy.
  Zrozum, abyś wierzył, bo wtedy znajdziesz Boga i uwierzysz.
  {św. Augustyn z Hippony, 354-430}
 1. Prawdziwą wartość człowieka poznaje się przede wszystkim po tym, w jakim stopniu zdołał się wyzwolić od samego siebie.
 2. Muszę być gotów porzucić to, czym jestem, by stać się tym, kim będę.
  {Albert Einstein, 1879-1955}
 1. Ludzie, którzy głosują na nieudaczników, złodziei, zdrajców i oszustów, nie są ich ofiarami... Są ich wspólnikami.
  {internetowe}
 1. Źli posłowie są dziełem dobrych obywateli, którzy nie czynią użytku ze swego prawa wyborczego.
  {Michael Foot, 1913-2010}
 1. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
  {William Szekspir, 1564-1616}
 1. Dzieło mówi o swoim twórcy.
  {--}
 1. Sztuka zmywa z duszy kurz codzienności.
  {Pablo Picasso, 1881-1973}
 1. Sztuka nowa służy twórcom, sztuka stara - odbiorcom.
  {Stefan Kisielewski, 1911-1991}
 1. Zadanie nowej sztuki: podnoszenie człowieka na coraz wyższy poziom cierpień.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Postęp w sztuce nie polega na poszerzaniu jej granic, ale na ich lepszym poznaniu. Le progrès en art ne consiste pas à étendre ses limites, mais à les mieux connaître.
  {Georges Braque, 1882-1963}
 1. Przeprosiny jak wywabiona plama: zawsze coś zostaje.
  {Aleksander Fredro, 1793-1876}
 1. Dostatecznie dużo par oczu wyśledzi każdy problem.
  {Eric S. Raymond (ESR), 1957-}
 1. Dziennikarstwo jest popularne, ale głównie jako fikcja. Życie to jeden świat, a życie oglądane w gazecie to drugi świat.
  {Gilbert K. Chesterton, 1874-1936}
 1. Nie wierzę nie zdementowanym wiadomościom.
  {Aleksander Gorczakow, 1798-1883}
 1. Jeśli fakty przeczą teorii, tym gorzej dla faktów.
  {Georg Hegel, 1770-1831}
 1. Są dwa sposoby oszukiwania się. Jeden polega na wierze w to, co nieprawdziwe, drugi na odmowie uwierzenia w to, co prawdziwe.
  {Søren Kierkegaard, 1813-1855}
 1. Twierdzę, że redukcjonizm naukowy niewiarygodnie trywializuje tajemnicę człowieczeństwa, obiecując dostarczenie definitywnych materialistycznych objaśnień całego świata duchowego w kategoriach prawidłowości rządzących działaniem neuronów. To przekonanie należy uznać za przesąd (...)
  Musimy dostrzec, że jesteśmy istotami duchowymi, których dusze istnieją w świecie ducha, oraz istotami materialnymi, których ciała i mózgi istnieją w świecie materialnym.
  {John C. Eccles, 1903-1997}
 1. Obowiązkiem naukowców nie jest tłumienie wiedzy, bez względu na to, jak jest niewygodna, bez względu na to, jak bardzo może niepokoić rządzących.
  Nie jesteśmy na tyle mądrzy, by decydować, które fragmenty wiedzy są dopuszczalne, a które nie.
  {Carl Sagan, 1934-1996}
 1. Rozpoznanie problemu jest ważniejsze od znalezienia rozwiązania, bo dokładne przedstawienie problemu prowadzi prawie automatycznie do właściwego rozwiązania.
 2. Człowiek powinien poszukiwać tego, co jest, a nie tego co powinno być.
  {Albert Einstein, 1879-1955}
 1. Usuń ze swojego słownika słowo problem, i zastąp je słowem wyzwanie. Twoje życie stanie się nagle bardziej podniecające i interesujące.
  {Albert Camus, 1913-1960}
 1. Zacznij od robienia tego, co konieczne; potem zrób to, co możliwe; nagle odkryjesz, że dokonałeś niemożliwego.
  {św. Franciszek z Asyżu, 1181/1182-1226}
 1. Cierpliwość jest gorzka, ale jej owoce są słodkie.
  {Jan Jakub Rousseau, 1712-1778}
 1. Najkrótsze wyrazy "tak" i "nie" wymagają najdłuższego zastanowienia.
  {Pitagoras, ok. 572-ok. 497 rok p.n.Chr.}
 1. Do wielkich osiagnięć przez wąskie ścieżki.
  {Wiktor Hugo, 1802-1885}
 1. Dobry los nie jest sprzymierzeńcem bezczynnych.
  {Sofokles, ok. 496-406 p.n.Chr.}
 1. Najgorsze koło czyni najwięcej hałasu. C'est la plus mauvaise roue qui fait le plus de bruit.
 2. Światem rządzi miłość, miłość własna. Le monde est gouverné par l'amour, l'amour-propre.
 3. Bogactwo daje niektórym ludziom jedynie to, że martwią się, że je stracą. La richesse ne donne à certaines personnes que la peur de la perdre.
 4. Na tym świecie są dwie prawdy, których nigdy nie wolno rozdzielać: po pierwsze, że władza należy do ludu, po drugie, że ludowi nigdy nie wolno jej sprawować. Il y a deux vérités qu'il ne faut jamais séparer en ce monde: la première est que la souveraineté réside dans le peuple, la seconde est que le peuple ne doit jamais l'exercer.
 5. Lud potrzebuje prawd naocznych, nie pojęciowych. Les gens ont besoin de vérités visuelles, pas de vérités conceptuelles.
  {Antoine de Rivarol, 1753-1801}
 1. Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
  Którzy chcą, żeby młodzi nie szaleli.
  {Jan Kochanowski, ok. 1530-1584}
 1. Kiedy dzieci nic nie robią, to na pewno robią coś złego.
  {Henryk Fielding, 1707-1754}
 1. Pesymiści znajdą dla każdego rozwiązania odpowiedni problem. Pessimisten finden zu jeder Lösung ein passendes Problem.
  {---}
 1. Każde rozwiązanie problemu jest nowym problemem. Jede Lösung eines Problems ist ein neues Problem.
  {Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832}
 1. Jeżeli coś może się nie udać, to się nie uda.
 2. Jeżeli wydaje ci się, że wszystko jest w porządku – na pewno coś przeoczyłeś.
 3. Nie wierz w cuda – zdaj się na nie.
 4. Optymista wierzy, że żyjemy w najlepszym ze światów. Pesymista obawia się, że może to być prawdą.
 5. Każde rozwiązanie rodzi nowe problemy.
 6. Skrót, to najdłuższa droga pomiędzy dwoma punktami.
 7. Druga kolejka jest zawsze szybsza.
 8. Sprzyjające okoliczności znajduja się zawsze na innej drodze.
 9. Prawo Brydża - Wina jest zawsze po stronie partnera.
 10. Prawo Jonesa - Człowiek, który uśmiecha się, gdy sprawy idą źle, myśli o człowieku, na którego można zwalić winę.
 11. Reguła Rothmana - Prawo Murphy’ego potwierdza się w najgorszej chwili.
 12. Komentarz O’Toole’a do praw Murphy’ego - Murphy był optymistą.
  {Prawa Murphy'ego, Edward A. Murphy, 1918-1990}
 1. Jeżeli chcesz podać nogę zamiast podać rękę, z całą pewnością się wywrócisz.
 2. Sporo swoich sukcesów zawdzięczasz radom, których nie posłuchałeś.
 3. Odbierając od kogoś gratulacje - pamiętaj, że są one grzeczną formą - zazdrości.
 4. Szanuj władzę tak samo, jak ona szanuje ciebie.
 5. Jednomyślność koalicji i opozycji powinna budzić podejrzenia.
 6. Pozostając w opozycji do władzy nie zrobisz wprawdzie kariery, ale zachowasz własne zdanie.
 7. Im dalej od wojny - tym więcej mamy kombatantów.
 8. Najtrudniejszymi do odparcia są argumenty niesprawdzalne.
 9. Nie kłam zbyt często - bo się przyzwyczaisz.
 10. Bądź realistą - nie zawsze mów prawdę.
 11. Pewnej osobie wydawało się, że umie mówić, a ona po prostu nie umiała milczeć.
  {Janusz Zbigniew Trześniowski "Z poddasza własnego i cudzego", 1932-2019}
 1. Nie w każdym kraju władze dają dużo do myślenia.
 2. Są państwa, w których książka kucharska byłaby literaturą wywrotową.
 3. Dla starego Rockefellera wydawano specjalną gazetę, pełną zmyslonych wiadomości. W innych krajach stać na to, by podobne gaety wydawać nie dla miliarderów, ale dla całej ludności.
 4. Komu jedzą z ręki, temu nie patrzą na palce.
 5. Palec wskazujący nie zawsze należy do ręki sprawiedliwości!
 6. Burząc pomniki, oszczędzajcie cokoły. Zawsze mogą się przydać.
 7. Na żadnym zegarze nie znajdziesz wskazówek do życia.
 8. Niektórym ludziom należałoby wytoczyć proces myślenia.
 9. Już sam znak paragrafu wygląda jak narzędzie tortury.
 10. Schodźmy z drogi Sprawiedliwości! Jest ślepa.
 11. W niektórych słownikach brak słowa honoru.
 12. Kłamstwo nie różni się niczym od prawdy, prócz tego, że nią nie jest.
 13. Milczącym nie można odebrać słowa.
 14. Komu język posłuszny, ten często milczy.
 15. Historia - zbiór faktów, które nie musiały zajść.
 16. Wolność powinna mieć swoje granice.
 17. Szkoda, że szczęścia nie można znaleźć na drodze do szczęścia.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1909-1966}
 1. Każdy tyran powinien znać obwód swojej szyi.
 2. Wystawianiem cenzurek często zajmują się półanalfabeci.
 3. Echo: Oryginalność echa polega na powtarzaniu.
 4. Los jest ślepy, ale trafia bez pudła.
  {Włodzimierz Ścisłowski, 1931-1994}
 1. Jeśli jesteś gotów robić to, co łatwe, życie będzie trudne, ale jeśli jesteś gotów robić to, co trudne, życie będzie łatwe.
 2. Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają, ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą.
 3. Naprawdę rozwijasz się tylko wtedy, gdy nie masz poczucia komfortu.
 4. Jeśli twoja motywacja, żeby zdobyć pieniądze lub odnieść sukces, wynika z niekorzystnego dla Ciebie źródła, takiego jak lęk, złość, czy potrzeba sprawdzenia się, pieniądze nigdy nie przyniosą Ci szczęścia.
 5. Ludze sukcesu działają pomimo lęku, ludzi przeciętnych powstrzymuje lęk.
 6. Ludzie sukcesu koncentrują się na szansach, przeciętni koncentrują się na przeszkodach.
 7. Bogaci dbają o to, żeby pieniądze ciężko na nich pracowały, biedni ciężko pracują na pieniądze.
 8. Bogaci są zaangażowani w stawanie się bogatymi. Biedni tylko "chcą" być bogaci.
 9. Bogaci podziwiają innych bogatych. Biedni nie cierpią bogatych.
  {T. Harv Eker, 1954-}
 1. Człowiek jest atakowany coraz większą ilością informacji, które mają dla niego coraz mniejsze znaczenie.
 2. Człowiek, który zawsze chce być dowcipny, najczęściej bywa śmieszny.
 3. Człowiek po to wymyślił samochód, aby wygodnie siedzieć, stojąc w korkach.
 4. O ludziach posiadających samochód nie powinno mówić się zmotoryzowani tylko skołowani.
 5. Człowiek widzi siebie takim, jakim chciałby, żeby widzieli go inni.
 6. Dla niektórych osoba wyżej postawiona to istota wyższa.
 7. Daj człowiekowi koryto, a momentalnie zamieni się w świnię.
 8. Ten poniża, drugiego człowieka, kto chce go sprowadzić do swojego poziomu.
 9. Życie jest bardzo niebezpiecznym zajęciem. Śmiertelność sięga stu procent.
 10. Demokracja jest najbardziej zawoalowaną formą tyranii.
 11. Dobrze zorganizowaną grupę przestępczą nazywamy mafią, najlepiej zorganizowaną mafię, nazywamy państwem.
 12. Jeżeli polityk mówi o świetlanej przyszłości, to możesz być pewien, że ma na myśli swoją przyszłość.
 13. Za Kaliguli, aby zostać senatorem trzeba było być koniem. Teraz, aby być posłem wystarczy być osłem.
 14. Polityka to wielka sztuka. Trzeba ludzi przekonać, że muszą płacić za to, że się ich okrada.
 15. Polityka to sztuka podejmowania błędnych decyzji
 16. Kłamstwo zwizualizowane nazywamy reklamą.
 17. Jeszcze bardziej nietrwałe od domków z kart są domki z kart kredytowych.
  {Andrzej Majewski, 1966-}
 1. Człowiek interesujący – ten, któremu mam dużo do powiedzenia.
 2. Napięta uwaga słuchacza – to najcenniejszy komplement.
 3. Postrach: człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, ale nie wie o tym.
 4. Zupełny brak ograniczeń dotyczących własnej ekspresji może stanowić poważną przeszkodę w kontaktach międzyludzkich, tak jak nadmierne i sztywne ograniczenia.
 5. Im kto ma większe poczucie humoru, tym większe musi mieć poczucie taktu.
 6. Kto sądzi, że wszyscy są kłamcami i oszustami, sam sobie wystawia świadectwo. Każdy sądzi według siebie.
  {Stefan Florian Garczyński, 1805-1833}
 1. Wyższa racja stanu – to czasem niższy stan kłamstwa.
  {Julian Tuwim, 1894-1953}
 1. Ludzie, którzy nigdy się nie śmieją, nie są poważnymi ludźmi.
 2. Na świecie nie ma nic piękniejszego od pobudzania ludzi do śmiechu.
 3. Ludzie myślą czasem, jak zabić czas, a to czas ich zabija.
  {Alfons Allais, 1854-1905}
 1. Prawdziwe większości to te, w których szeregach znajduje się też większość rozumnych. Echte Mehrheiten sind die, in deren Reihen sich auch die Mehrheit der Verständigen befindet.
 2. Nieporozumieniem jest przesuwanie granic wolności myśli do niezależności od rozumu. Es ist ein Missverständnis, die Gedankenfreiheit bis zur Unabhängigkeit vom Verstande voranzutreiben.
 3. Pół-myśliciele mają naturalnie dużo czasu na mówienie. Halbdenker haben naturgemäß viel Zeit zum Sprechen.
 4. Spryt lisa jest często przeceniany, ponieważ przypisuje się mu jako zasługę również głupotę kurczaków. Die Klugheit des Fuchses wird oft überschätzt, weil man ihm auch noch die Dummheit der Hühner als Verdienst anrechnet.
 5. Masy to towarzystwo z bardzo ograniczoną odpowiedzialnością. Die Masse ist eine Gesellschaft mit recht beschränkter Haftung.
  {Hans Kasper, 1916-1990}
 1. Groźba utraty twarzy jest dla polityka niczym w porównaniu z groźbą utraty stołka.
  {Stefan Pacek, 1938-}
 1. Fałszywie pojęta miłość jest źródłem fałszywie pojętej dobroci, a ta jest źródłem fałszywie pojętej wolności, która nie jest zdolna do samoograniczenia, prowadzi do egoizmu i jest karykaturą wolności człowieka rozumnego.
  {----}
 1. Latek przybywa, klepek ubywa.
  {William Szekspir, 1564-1616}
 1. Gdyby wszystko miało tę samą wartość, to podejmowanie decyzji nie miałoby sensu.
  {----}
 1. Czym jest równość, jak nie zaprzeczeniem wszelkiej wolności. Równość jest niewolą.
  {Gustave Flaubert, 1821-1880}
 1. We wszystkim, co nas spotyka, ukryty jest sens.
  {Clive Woodall}
 1. Kluczem do sukcesu jest skoncentrowanie umysłu na tym, czego pragniemy, nie na tym, czego się boimy.
  {Brian Tracy, 1944-}
 1. Od żartu krok tylko do waśni i gniewu.
  {Horacy, 65 rok p.n.Chr.-8 rok po n.Chr.}
 1. 23 Pragnieniem prawych jest tylko dobro, oczekiwaniem złych ludzi jest gniew.
  24 Jeden jest hojny, a stale bogaty, a nad miarę skąpy zmierza do nędzy.
  25 Człowiek uczynny dozna nasycenia, obfitować będzie, kto [bliźnich] napoi.
  (...)
  28 Kto ufa bogactwu - upadnie, jak liście zazielenią się prawi.
  29 Kto dom swój niepokoi - wiatr odziedziczy, a głupiec będzie sługą mądrego.
  30 Drzewo życia - owocem prawego, człowiek mądry ludzi zjednywa.
  {Stary Testament, Księga Przysłów (Przy 11, 23-25, 28-30)}
 1. Dobro jest trudne, Bóg dał dziesięć przykazań, gdy szatan tylko jedno: rób co chcesz.
 2. Może dlatego utarło się, że niebo jest nad nami, a piekło pod, gdyż chcąc dojść do raju, trzeba wznieść się ponad własne słabości, podążając w piekielne czeluście – wystarczy staczać się w dół.
 3. Nagrodą za zło jest piekło.
 4. Nic tak diabła nie rozsierdza jak miłosierdzie.
  {Andrzej Majewski, 1966-}
 1. Ze złem nie dyskutuje się i nie wchodzi w żadne układy,
  {---}
 1. Lepiej eliminować przestępców, niż współczuć ich ofiarom.
  {Tukidydes, 471/460-404/293}
 1. Mały człowiek upada: leży dalej i podnosi go dorosły człowiek.
  Młody człowiek upada: podnosi się sam i idzie dalej.
  Stary człowiek upada: leży dalej i podnosi go młody człowiek.
  {----}
 1. Przecież wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. (Ale niewielu z nich pamięta o tym.)
  {Antoine de Saint-Exupéry, 1900-1944}
 1. Każdy musi umrzeć. Celem nie jest żyć wiecznie na tej ziemi, ale stworzyć coś, co będzie trwać.
  {---}
 1. Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.
  {Mahatma Gandhi, 1869-1948}
 1. Państwo prawa to mit. Państwo prawników to fakt.
  {---}
 1. Mamy prawo do szczęścia, ale nie mamy szczęścia do prawa.
  {---}
 1. Podstawą szczęścia jest wolność, a podstawą wolności odwaga.
  {Tukidydes, 471/460-404/293}
 1. Mam wiele odwagi, lecz boję się jej użyć.
  {Valeriu Butulescu, 1953-}
 1. Podział bywa pierwszym krokiem do zawładnięcia całością.
 2. Podział wspólnej całości jest pierwszym krokiem do jej zawłaszczenia przez jednostki.
  {----}
 1. Praca to kapitał, który nie akumuluje się. Le travail, c'est du capital qui ne s'accumule pas.
  {Paul Laffitte, 1864-1949}
 1. Są dwa sposoby odnoszenia sukcesów w życiu: albo dzięki własnej pracowitości, albo przez głupotę innych.
  {Jean de La Bruyère, 1645-1696}
 1. Podstawą dobrych decyzji jest trafna ocena rzeczywistości. Kto opiera się na iluzjach, może liczyć tylko na traf szczęścia.
  {---}
 1. Przyjemność może opierać się na złudzeniu, szczęście opiera się na rzeczywistości.
  {Sébastien-Roch Nicolas de Chamfort, 1741-1794}
 1. Charakter człowieka poznaje się dopiero wtedy, gdy staje się on przełożonym.
  {Erich Maria Remarque, 1898-1970}
 1. Aby zapoznać się z najdalszą rodziną, wystarczy się wzbogacić.
  {Julian Tuwim, 1894-1953}
 1. Błędy lekarzy leżą na cmentarzu, a błędy nauczycieli siedzą w Sejmie.
  {facebookowe}
 1. Czwartym wymiarem, trudnym do zrozumienia, stał się wymiar sprawiedliwości.
 2. Prawda bywa okrutna, kłamstwo – kosztowne, a sprawiedliwość… okrutnie kosztowna.
 3. Znak szczególny dobrobytu: wolne społeczeństwo omotane siecią… hipermarketów.
  {Michał Lech Sinico}
 1. Chcesz uniknąć krytyki – nic nie rób, nic nie mów i bądź nikim.
  {Elbert Hubbard, 1856-1915}
 1. Kto umie, ten to robi, kto nie umie, naucza.
  {George Bernard Shaw, 1856-1950}
 1. Kogo byle co martwi, tego i byle co pociesza.
 2. Błogosławieni, którzy nic nie robią, jeśli niczego nie umieją wykonać dobrze.
  {Feliks Chwalibóg, 1866-1930}
 1. Mieszkanie bez książek ciemniejsze jest niż bez lampy.
  {Henryk Sienkiewicz, 1846-1916}
 1. Dom bez książek jest jak dom bez okien.
  {---}
 1. Dom bez książki jest jak plaża bez słońca.
  {José Martí, 1853-1895}
 1. Polemika: maszyna, do której wchodzi świnia, a wychodzi mielona kiełbasa.
  {Ambrose Gwinnett Bierce, 1842-1913/1914}
 1. Intryga wyższa jest od talentu: z niczego robi coś.
  {Honoriusz Balzak, 1799-1850}
 1. Chytrość: mroczny przybytek beztalencia.
  {Philip Dormer Stanhope, 1694-1773}
 1. Egoista - człowiek, który nie ma ochoty interesować się mną.
  {Jacques Deval, 1895-1972}
 1. Nie zapominaj, że ludzie są pamiętliwi.
  {Józef Bułatowicz, 1935-2019}
 1. Od genialności do trywialności jest tylko jeden krok.
  {Witkacy (Stanisław Ignacy Witkiewicz), 1885-1939}
 1. Nie narzekam na ludzi, lecz na tych, którzy się pod nich podszywają.
  {Karol Dusza}
 1. Manekiny zawsze nadążają za modą.
  {Aleksander Kumor}
 1. Nadzieja po­maga iść nap­rzód, wyt­rwałość - stać, a od­wa­ga - wracać.
 2. Odwaga prowadzi, strach pogania.
 3. Czasem dopiero na skrzyżowaniu człowiek zaczyna zastanawiać się - dokąd idzie.
 4. Kto hoduje kilka róż, kocha piękno; kto hoduje tysiące – kocha forsę.
 5. Kto szuka, ten na pewno jeszcze nie znalazł.
  {Władysław A. Grzeszczyk, 1953-}
 1. W pierwszej połowie życia człowiek marnuje zdrowie, by robić pieniądze, a w drugiej połowie marnuje pieniądze, by odzyskać zdrowie.
  {---}
 1. Ciemne sprawy najlepiej załatwiać po ciemku.
  {John Ronald Reuel Tolkien, 1892-1973}
 1. Więcej wysiłku kosztuje udawanie, że się wie, niż dowiedzenie się.
  {Agata Christie, 1890-1976}
 1. Niewiele rzeczy oszukuje tak bardzo jak wspomnienia.
  {Carlos Ruiz Zafón, 1964-2020}
 1. Generał Franco to jeden z największych polityków europejskich. Dla Hiszpanii zrobił masę, bo: l) ocalił ją przed komunizmem, 2) ocalił ją przed hitleryzmem, 3) ocalił ją przed wojną, nie przystępując do niej, jak idiota Mussolini, 4) przeczekał powojenne ataki aliantów, po czym wprowadził Hiszpanię do sojuszu zachodniego, co dało jej dzisiaj koniunkturę i "cud gospodarczy".
  {Stefan Kisielewski, 1911-1991}
 1. Ludzi karmi przemysł spożywczy, który nie zwraca uwagi na zdrowie, a leczy przemysł zdrowotny, który nie zwraca uwagi na żywienie.
  {Wendell Berry), 1934-}
 1. Wynalazki dla ludzi są zwalczane, wynalazki przeciwko nim są wspierane. Die Erfindungen für Menschen werden unterdrückt, die Erfindungen gegen sie gefördert.
  {Bertold Brecht, 1898-1956}
 1. Wobec despoty wszyscy są równi, mianowicie równi zeru.
  {Fryderyk Engels, 1820-1895}
 1. W konfrontacji strumienia ze skałą, strumień zawsze wygrywa – nie przez swoją siłę, ale przez wytrwałość.
  {Budda, ur. ok. 560 roku p.n.Chr.}
 1. Kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym padaniem.
  {Owidiusz, 43 rok p.n.Chr.-18 po n.Chr.}
 1. Jeżeli myślisz, że jesteś zbyt mały, żeby coś zmienić, to spróbuj przespać noc z komarem.
  {Dalaj Lama, 1935-}
 1. Czasem kilka łez ma siłę większą od krzyku.
  {Owidiusz, 43 rok p.n.Chr.-18}
 1. Ciekawa rzecz, ale zauważył pan, że im bardziej ludziom na czymś zależy, tym mniej o to dbają? Zupełnie jakby myśleli, że jest im to dane raz na zawsze i nie zdawali sobie sprawy, że czas niesie zmiany. źródło: powieść "Ślub"
  {Nicholas Sparks, 1965-}
 1. Niektórzy ludzie kupują za pieniądze, których nie mają, rzeczy, które nie są im potrzebne, by zaimponować tym, którzy na to gwiżdżą.
 2. Lekarze i generałowie wchodzą do nieba wejściem przeznaczonym dla dostawców towaru.
  {Tristan Bernard, 1866-1947}
 1. Jeśli kobieta jest szczęśliwa, jest także piękna.
 2. Kariera to piękna rzecz, ale nie możesz się do niej przytulić w zimną noc.
  {Marilyn Monroe, 1926-1962}
 1. Niektóre szczeble kariery wiodą na szubienicę.
 2. Od zbrodni nie płaci się podatku.
  {Stanisław Jerzy Lec, 1894-1956}
 1. Można zbudować tron z bagnetów, ale kto na nim usiądzie.
  {Borys Jelcyn, 1931-2007}
 1. Nie należy mylić prawdy z opinią większości. Il ne faut pas confondre la vérité avec l'opinion de la majorité.
  {Jean Cocteau, 1889-1963}
 1. Mędrzec poszukuje prawdy, głupiec uważa, że już znalazł.
 2. Opinia większości jest opinią najmniej zdolnych.
  {Błażej Pascal, 1623-1662}
 1. Partia to zorganizowana opinia.
  {Beniamin Disraeli, 1804-1881}
 1. Odkąd pamiętam, zawsze wielkie wrażenie robiła na mnie rozbieżność między pozorami a rzeczywistością. Rzeczy nigdy nie są takie, jakimi się wydają. All my life, I have been intrigued by the gap between appearances and reality. Things are never quite as they seem.
  {Norman Davies, 1939-}
 1. Jeden głupi zepsuje; tysiąc mądrych nie naprawi.
  {Aleksander Fredro, 1793-1876}
 1. Jedna kulturalna osoba to zbyt mało, aby podnieść poziom imprezy chamów, natomiast jeden cham zepsuje każdą kulturalną imprezę.
  {Bertrand Russell, 1872-1970}
 1. Chiny to śpiący olbrzym. Lepiej niech śpi, bo kiedy się obudzi, potrząśnie światem.
  {Napoleon Bonaparte, 1769-1821}
 1. Najwięcej problemów przysparzają światu ludzie, którzy pragną być uważani za ważne osobistości.
  {T.S. Eliot (Thomas Stearns Eliot), 1888-1965}
 1. Nikt nigdy nie stał się wielki przez pokazywanie, jak mały jest ktoś inny.
  {Irvin Himmel}
 1. Lata biegną, ale to my dostajemy zadyszki.
  {Aleksander Kumor}
 1. Każdego ranka, po przebudzeniu, otrzymujemy kredyt w wysokości osiemdziesięciu sześciu tysięcy czterystu sekund życia na dany dzień.
  Kiedy wieczorem kładziemy się spać, niewykorzystana reszta sekund nie przejdzie na następny dzień.
  {Marc Levy, 1961-}
 1. Nie wmawiaj sobie, że masz wielkie problemy.
  Nie jest możliwe potknąć się o ziarnko piasku!
 2. Zwierzęta nie biorą nadgodzin, żeby żyć.
  Pamiętaj, że gdy bierzesz nadgodziny w pracy, by zarobić na życie, wtedy na życie braknie ci czasu.
 3. Gdy zmniejszysz ilość oczekiwań rzeczy, poczujesz rzekę obfitości.
  Gdy zmniejszysz ilość oczekiwań wobec ludzi, poczujesz ocean radości.
  Gdy ilość wszelkich oczekiwań zmniejszysz do zera - wówczas zrozumiesz, że niczego ci nie brakuje.
  {Dona Rose, 1960-}Wyślij komentarz:koperta