cojak.net.pl

Ludzie, którzy czytają książki. zawsze będą rządzić tymi, którzy oglądają telewizję.
Ludzie, którzy czytają książki są niestety gatunkiem wymierającym.
Z książek nauczyłem się wszystkiego, prócz tego, jak zrozumieć ludzi, którzy nie czytają ich w ogóle.

Młody Cicero czytający książkę

Czytanie książek a używanie smartfonów

Serce do czytania

mól książkowy, pożeracz książek — (ang. bookworm, glutton for books; fr. un rat de bibliothèque, le bibliophage; niem. der Bücherwurm, die Leseratte) osoba, która czyta bardzo dużo książek ("połykacz książek") i nie widzi świata poza nimi
mól książkowy — owad żerujący w starych książkach, odżywiający się resztkami organicznymi obecnymi w kurzu bądź pleśniami znajdującymi się na zawilgoconym papierze
bibliofil, miłośnik książek — (ang. book lover; fr. le bibliophile; niem. der Bücherliebhaber) miłośnik, znawca i zbieracz książek
bukinista — antykwariusz uliczny handlujący starymi książkami i rycinami
antykwariusz — 1. handlujący antykami, dziełami sztuki, używanymi książkami; 2.  przestarz. znawca, zbieracz, badacz antyków
antykwariat — 1. sklep, w którym można sprzedać lub kupić używane książki; 2. sklep z antykami

Dla umysłu i ducha

Użyte w tytule filmiku wyrażenie mol książkowy jest niepoprawne, powinno być mól książkowy.

Nauka czytania książek od małego Badanie wzroku

Rekomendacja subiektywna literatury

Możliwy jest naturalnie zestaw innych propozycji lektury. Ilość publikacji na każdy temat jest niezliczona. Poniższa lista rekomendowanych książek zawiera pozycje, których wartość zweryfikował już czas i te, które - jak można sądzić - nie będą efemerydami, gdyż nie są tylko komentarzem do wydarzeń bieżących - jeżeli poruszane są w nich aktualia, to jedynie jako ilustracja. Ma charakter otwartej rekomendacji subiektywnej, która będzie stopniowo poszerzana.

Wśród rekomendacji uwzględniono szereg pozycji literatury sprzed II wojny światowej, które w okresie 1945-1989 nie były wznawiane w Polsce z przyczyn politycznych, a teraz ukazują się w reprintów w niskich nakładach. Z tego powodu nie są znane, a stanowią cenne źródło informacji, które do dzisiaj zachowały aktualność i zasługują na ich upowszechnienie.

To samo dotyczy polskiej literatury emigracyjnej - poruszającej tematy zakazane przez komunistyczną cenzurę, której w okresie PRL-u nie wolno było  upowszechiać w kraju, a jeżeli docierała do Polski, to nielegalnie i w pojedynczych egzemplarzach. Wskutek tego został przerwany, a przynajmniej poważnie utrudniony, przekaz kulturowy i intelektualny między Polakami na obczyźnie i w macierzy. Została również osłabiona narodowa więź i jedność duchowa, którą trzeba przywrócić.

Istnieją też książki skazane na zapomnienie ze względu na ich "niepoprawną" treść, a nie wartość intelektualną lub literacką. Warto po nie sięgać, aby zachować wolność myślenia i zdrowy rozsądek.

Uzupełnieniem zawartości tej podstrony są teksty na podstronie .

Jak czytać książki - rady ze starego kalendarza z 1929 roku
 1. "Mały Książe", "Twierdza", Autor: Antoine de Saint-Exupéry
 1. "Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów", "Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych", "Etyka", "Filozofia bolszewicka", "Marksizm-leninizm, nauka czy wiara?", Autor: Józef Innocenty Maria Bocheński
 1. "Patriotyzm, męstwo, prawość żołnierska", "Polski testament. Ojczyzna, Europa, cywilizacja", "Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim", Autor: Józef Innocenty Maria Bocheński
 1. "Myślenie św. Jana Pawła II o Europie. Pamięć, tożsamość, przyszłość", Autor: Paweł Bortkiewicz TChr
 1. "Historia filozofii. T. I-III", "Historia estetyki. T. I-III", "Dzieje sześciu pojęć", "O szczęściu", "O doskonałości", Autor: Władysław Tatarkiewicz
 1. "Metafizyka czy ontologia?", Autor: Piotr Jaroszyński
 1. "O filozofii średniowiecznej", Autor: Kazimierz Twardowski

  Cel niniejszych wykładów
  Niniejsze wykłady o filozofii średniowiecznej pragną usunąć przynajmniej w części uderzający brak wiadomości, który można zauważyć nawet u ludzi skądinąd niewątpliwie wykształconych, ilekrotnie chodzi o zdanie sobie sprawy z ogólnego charakteru i znaczenia filozofii średniowiecznej. A ponieważ niewiedza bywa źródłem licznych przesądów, przeto też o filozofii średniowiecznej obiega wielka liczba przesądów, przekonań z góry powziętych, niepopartych poważnym uzasadnieniem lub chociażby usiłowaniem uzasadnienia.
  Często można się wprost spotkać ze zdaniem, że, ściśle rzecz biorąc, w wiekach średnich filozofii wcale nie było, albowiem wszelką myśl filozoficzną w zarodku tłumił Kościół. Fakt, że Kościół zwalczał w wiekach średnich — tak jak to czyni także dzisiaj — wszelkie poglądy, niezgodne w danej chwili z jego nauką, fakt ten nie ulega oczywiście żadnej wątpliwości. Kto jednak sądzi, że ta walka wyczerpuje całą treść filozofii średniowiecznej, lub że w walce tej myśl filozoficzna zawsze ulegała, ten nie zajrzał nigdy głębiej w liczne krzyżujące się i bogatą tkaninę tworzące prądy, które nurtowały w umysłach ludzkości w okresie tysiącletnim objętym nazwą średniowiecza.

 1. "Powszechna Encyklopedia Filozofii T. I-X", Wydawca Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, oddział Societa Internazionale Tommaso d'Aquino.

  Powszechna encyklopedia filozofii to pierwsza polska encyklopedia filozofii. Zawiera hasła omawiające problemy filozoficzne, systemy filozoficzne, które wywarły wpływ na współczesną kulturę, oraz biogramy filozofów, ze szczególnym uwzględnieniem filozofów polskich. W PEF umieszczono hasła dotyczące różnych odmian filozofii zachodniej, szczególnie filozofii klasycznej - arystotelesowsko-tomistycznej, jak też hasła wprowadzające w dziedzictwo filozofii krajów Wschodu: Chin, Japonii, Indii i in.

 1. Internetowa wersja "Powszechnej Encyklopedii Filozofii", Wydawca Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, oddział Societa Internazionale Tommaso d'Aquino.
 1. "Encyklopedia Filozofii Polskiej. T. I-II [Encyclopaedia of Polish Philosophy]", Wydawca Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, oddział Societa Internazionale Tommaso d'Aquino.

  Pierwsza w dziejach polskiej kultury dwutomowa Encyklopedia Filozofii Polskiej obejmuje okres formowania się filozofii począwszy od XIII w. aż po czasy współczesne. Ukazuje osoby, problemy i szkoły odsłaniając bogactwo dorobku polskiej filozofii. Encyklopedia ta poświadcza, że w większości dziedzin filozofii, a także w ramach nauk pomocniczych filozofii, polscy myśliciele osiągnęli wartościowe i oryginalne wyniki. Dotyczy to zarówno logiki, jak i metodologii, filozofii prawa, jak i polityki, etyki i estetyki, metafizyki i antropologii, filozofii kultury i filozofii przyrody, czy filozofii Boga i religii. Encyklopedia prezentuje oryginalne teorie, które zostały opracowane przez polskich myślicieli, takie jak np. z teorii logiki i matematyki - notacja polska, systemy logik, logika norm, z etyki - etyka niezależna, personalizm etyczny, z metafizyki i antropologii - metafizyka realistyczna, personalizm metafizyczny, analogia transcedentalna, z historii filozofii - edycje tekstów filozoficznych, z filozofii prawa i polityki - teoria polityki, cywilizacji, solidarności, praw człowieka i praw narodów.

  Encyklopedia jest adresowana do szerokiego kręgu czytelników. Filozofia jest bowiem podstawą humanistycznego wykształcenia i myślenia. W sposób szczególny Encyklopedia przeznaczona jest dla polskich środowisk naukowych i filozoficznych oraz dla szkół gimnazjalnych i liceów, jako pomoc w studiowaniu, rozwijaniu i pogłębianiu polskiej kultury humanistycznej. Encyklopedia jest także promocją rodzimej tradycji filozoficzno-humanistycznej oraz świadectwem jej bogactwa i doniosłości.

 1. Internetowa wersja "Encyklopedii Filozofii Polskiej", Wydawca Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, oddział Societa Internazionale Tommaso d'Aquino.
 1. "Słownik-przewodnik filozoficzny. Osoby-problemy-terminy [The Dictionary-Philosophical Guide. Persons-problems-terms]", Wydawca Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, oddział Societa Internazionale Tommaso d'Aquino.

  Słownik-przewodnik filozoficzny ukazuje w sposób bardzo syntetyczny całe bogactwo dziedzictwa filozofii świata, oraz służy jako przewodnik po świecie osób, problemów, szkół i nurtów tworzących dzieje filozofii. Informacje zamieszczone w biogramach są bardzo zwięzłe, to samo dotyczy haseł problemowych, w których ograniczono się tylko do podania definicji, stanowiącej podstawę rozumienia danego problemu.

  Ponadto w Słowniku-przewodniku zamieszczono podstawowe filozoficzne terminy techniczne, takie jak: arabskie, chińskie, greckie, japońskie, łacińskie, sanskryckie czy palijskie, charakterystyczne dla różnych kręgów i tradycji filozoficznych, których znajomość ułatwi rozumienie czytanych i studiowanych tekstów. Słowniki terminów zostały opracowane w wersji dwustronnej (np.: grecko–polski i polsko–grecki), zaś w przypadku filozofii wschodnich w wersji polsko–chińsko-japońsko-sanskrycko-palijskiej sporządzono łączny słownik tych terminów, celem ułatwienia Czytelnikowi porównywania ich znaczenia i wzajemnego uwarunkowania, a także i pochodności.

  To co stanowi o novum Słownika-przewodnika w stosunku do innych słowników to zamieszczenie pod krótkimi hasłami informacji o całościowych i szerokich opracowaniach danego biogramu filozofa czy problemu, przeglądu lub szkoły, które może Czytelnik spotkać w polskich encyklopediach, kompendiach, leksykonach czy słownikach bibliograficznych. Dzięki temu Czytelnik, mając dostęp do różnorodnych opracowań tego samego zagadnienia, otrzymuje niejako klucz do zdobycia szerokiej i zobiektywizowanej wiedzy na temat danego zagadnienia.

  Mamy nadzieję, że ten zamysł znajdzie uznanie wśród filozofów i humanistów, tak studentów, jak i nauczycieli oraz badaczy korzystających ze Słownika-przewodnika, i przyczyni się do łatwiejszego i pełniejszego docierania do prawdy, która jest fundamentem poznania mądrościowego.

 1. "Wprowadzenie do filozofii", Autor: Arno Anzenbacher
 1. "Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina", Autor: Gottfried Gabriel
 1. "Wolter niepoznany. Ukryte strony oświeceniowego humanizmu (1750-1800)", Autor: Xavier Martin

  Panuje powszechne przekonanie, że francuskich filozofów osiemnastowiecznych popychała do działania wielka troska o bliźnich – zarówno współziomków, jak i braci-ludzi bez względu na ich narodowość. Ten stan ducha i umysłu, przysparzający im chwały, doskonale współgrał z ideałami tolerancji, równości i wolności, które z uporem umieli promować i uświetniać, co również wobec nich budzi podziw. Właśnie w takim świetle zazwyczaj ukazują ich podręczniki na wszystkich poziomach nauczania, tematy maturalne, retoryka socjo-polityczna i wszystko, co we Francji sprzyja kształtowaniu opinii społecznej. Czy tak rzeczywiście było?

  O Wolterze i Oświeceniu - recenzja książki "Wolter niepoznany", prof. Grzegorz Kucharczyk

 1. "Wolniewicz. Zdanie własne", Autor: Tomasz Sommer
 1. "Rewolucja Francuska a natura ludzka. Od wieku Oświecenia po Kodeks Napoleona", Autor: Xavier Martin
 1. "Przewodnik po epistemologii", Redakcja: Renata Ziemińska
 1. "Przewodnik po metafizyce", Redakcja: Sebastian T. Kołodziejczyk
 1. "Przewodnik po filozofii średniowiecznej od św. Augustyna do Joachima z Fiore", Redakcja: Agnieszka Kijewska
 1. "Czy wolna wola jest wolna?", Autor: Józef Bremer
 1. "O wolnej woli", "Pochwała głupoty", "Trzy rozprawy", Autor: Erazm z Rotterdamu
 1. "Historia filozofii rosyjskiej", Autor: Wilhelm Goerdt
 1. "Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka", "Dusza rosyjska", Autor: Tomáš Špidlík
 1. "Filozofia nierówności", "Sens historii", "Źródła i sens komunizmu rosyjskiego", "Królestwo Ducha i królestwo cezara", "Rosyjska idea", Autor: Mikołaj Bierdiajew
 1. "Trzeci Rzym. Z dziejów rosyjskiego nacjonalizmu", Autor: Andrzej Andrusiewicz
 1. "Powrót do bytu. Pożegnanie z metafizyką nowożytną", Autor: Vittorio Possenti

  Vittorio Possenti zapowiada dwa ważne wydarzenia. Jedno to powrót do właściwego przedmiotu filozofii (metafizyki), którym jest byt realny, w miejsce którego filozofia nowożytna wprowadziła ideę, będącą konstruktem intelektu. Drugim zaś wydarzeniem ma być odwrót, nie tyle od metafizyki, bo tej tam na dobrą sprawę nigdy nie było, ale od przyjętego a priori paradygmatu filozofowania skoncentrowanego na analizie danych świadomości; odwrót od paradygmatu filozofowania, który miał być odkryciem na miarę "przewrotu kopernikańskiego", a stał się zaprzeczeniem samej filozofii.

 1. "Sztuka życia według stoików. Jak żyć mądrze, dobrze i szczęśliwie", Autor: Piotr Stankiewicz
 1. "Myśli", Autor: Blaise Pascal

  Myśli:
  344 Instynkt i rozum, cechy dwóch natur.
  345 Rozum rozkazuje nam o wiele bardzej stanowczo niż wszelki pan: kto bowiem jest nieposłuszny jednemu, jest nieszczęśliwym, kto nieposłusznym drugiemu, jest głupcem.
  346 Myśl stanowi wielkość człowieka.
  347 Człowiek jest tylko trzciną, najwątlejszą w przyrodzie, ale trzciną myślącą. Nie potrzeba, by cały świat uzbroił się, aby go zmiażdżyć: mgła, kropla wody wystarczą, aby go zabić. Ale gdyby nawet wszechświat go zmiażdżył, człowiek byłby i tak czymś szlachetniejszym niż to, co go zabija, ponieważ wie, że umiera, i zna przewagę, którą wszechświat ma nad nim. Wszechświat nie wie nic o tym.
  Cała nasza godność spoczywa tedy w myśli. Stamtąd trzeba nam się wywodzić, a nie z przestrzeni i czasu, których nie umielibyśmy zapełnić. Silmy się tedy dobrze myśleć: oto zasada moralności.

 1. "Historia filozofii w sentencjach", Autor: Marek Niechwiej
 1. "Przychodzi Platon do doktora. Filozofia w żartach", Autorzy: Thomas Cathcart, Daniel Klein

  Holmes i Watson wybrali się na kemping. Holmes budzi się w środku nocy i szturcha przyjaciela.
  - Watsonie, popatrz do góry i powiedz mi co widzisz.
  - Widzę miliony gwiazd, Holmesie - odpowiada Watson.
  - A jaki stąd wniosek?
  Watson zastanawia się przez chwilę.
  - Cóż - zaczyna - jeśli idzie o astronomię, oznacza to istnienie milionów galaktyk i zapewne miliardów innych planet. Astrologia podpowiada mi, że Saturn jest w pozycji Lwa. Chronometria pozwala ustalić, że mamy mniej więcej kwadrans po trzeciej. Meteorologia każe się domyślać, że czeka nas piękny dzień. W sensie teologicznym widzę, że Bóg jest wielki i niezmierzony, a my mali i nieważni. A co tobie mówią te gwiazdy, Holmesie?
  - Że ktoś ukradł nasz namiot!

 1. "Heidegger i hipopotam idą do nieba. O życiu, śmierci i zaświatach na serio i w żartach", Autorzy: Thomas Cathcart, Daniel Klein
 1. "Dylemat wagonika", Autorzy: Thomas Cathcart
 1. "O pocieszeniu jakie daje filozofia", Autor: Anicjusz Manliusz Sewerynus Boecjusz
 1. "Uciec z krainy zapomnienia", Autor: Jacek Grzybowski
 1. "Ważniejsze niż Wszechświat", Autor: Michał Heller
 1. "Filozofować w kontekście nauki", Pod redakcją: Michała Hellera, Alicji Michalik i Józefa Życińskiego
 1. "O ludzką politykę!", "Rozważania o narodzie", "Porzucić świat absurdów. Z Mieczysławem A. Krąpcem OP rozmawia ks. Jan Sochoń", "Bardziej być. O ludzką kulturę życia", "O polskiej kulturze humanistycznej, z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Piotr S. Mazur", "O człowieku, z Ojcem prof. Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Romuald Jakub Weksler-Waszkinel", "Człowiek i polityka", "Człowiek i kultura", "Filozofia w teologii", Autor: Mieczysław Albert Krąpiec
 1. "Budowa Osoby Ludzkiej – Wykład z antropologii filozoficznej", "Czym jest człowiek? Antropologia teologiczna", Autor: Edyta Stein
 1. "Spór o prawdę istnienia. Listy Edith Stein do Romana Ingardena", Oprac. i red.: Andrzej Polkowski
 1. "Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania", "Niepewność epoki demokracji", "Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy", Autor: Leszek Kołakowski
 1. "Wartość wspólnoty. O filozofii politycznej komunitaryzmu", Autor: Łukasz Dominiak
 1. "Wokół idei wspólnoty", "Solidarność znaczy więź", Autor: Zbigniew Stawrowski
 1. "Alfabet Solidarności", Autor: praca zbiorowa, publikacja Instytutu Dziedzictwa Solidarności, e-book/pdf do pobrania
 1. "Wybieram Solidarność", Album, publikacja Instytutu Dziedzictwa Solidarności, (e-book/pdf do pobrania)
 1. "Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia o doktrynach polityczno-prawnych. Od Cato's Letters do klasyków anarchizmu", "Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Nietzschego do współczesności", "Wolność człowieka i jej granice. Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych. Od Starożytności do Monteskiusza", Redakcja: Olgierd Górecki
 1. "O demokracji w Ameryce", Autor: Alexis de Tocqueville
 1. "Alexis de Tocqueville (1805-1859)", Autor: Andre Jardin
 1. "Siedem grzechów głównych dzisiaj", Autor: Joanna Petry Mroczkowska

  Siedem grzechów głównych: superbia - pycha Grafika z Gabinetu Rycin PAU w Bibliotece Naukowej PAU i PAN w Krakowie

  Książka pokazuje zderzenie nauczania Kościoła w kwestiach moralnych z kondycją duchową współczesnego człowieka.
  (...) Zanim przejdę do omawiania poszczególnych grzechów głównych, pragnę przytoczyć historyjkę o tym, jak diabeł urządzał przed domem wyprzedaż różności. Wyłożył wszystko, czym kusił, przymuszał i torturował ludzi. Nieczystość wycenił wysoko, ale plotkę jeszcze wyżej. Bardzo droga była również pycha, ale najwyższą cenę przypisał rzeczy wyglądającej zupełnie zwyczajnie - wręcz niepozornie. Co to takiego i czemu takie drogie? - zapytał potencjalny nabywca. 0 - powiedział diabeł - to mój najlepszy przyrząd. Kiedy nieczystość, zawiść, chciwość, lenistwo nie działają, kiedy nawet pycha nie przynosi skutku, trzeba użyć tego. Dzięki tej rzeczy unieszkodliwiłem wielu potencjalnych świętych. A cóż to takiego? - nalegał klient. Zniechęcenie.

 1. "Od żołędzia do dębu, czyli jak poznać i rozwijać wrodzone predyspozycje", Autor: Jim Cathcart

  Pozycja ta, to efekt ponaddwudziestoletniej pracy badawczejw zakresie funkcjonowania człowieka — zawiera pełne przesłanie Jima Cathcarta.Podobnie jak ogromny dąb wyrasta z małego żołędzia, tak i człowiek może osiągnąć ogromny rozwój osobisty, jeśli potrafi odkryć swoje naturalne talenty i najlepsze predyspozycje, a następnie skoncentruje się na ich rozwijaniu. Książka opisuje proces poznawania samego siebie w sposób pouczający, ale zarazem przyjemny. Czytelnik poznaje aspekty swojej osobowości, na które nigdy wcześniej nie zwrócił uwagi, dostrzega nowe możliwości, o których nigdy wcześniej nie myślał. Jim Cathcart twierdzi, że inteligencja to zdolność dostrzegania różnic. Po przeczytaniu tej książki zaczynamy dostrzegać więcej szczegółów dotyczących naszej osobowości i metody prowadzące do zdobycia tego, czego pragniemy. Zdaniem autora wszyscy mamy trzy role do wypełnienia tu na ziemi: uczyć się, kochać i żyć. Kiedy przestajemy się uczyć, zaczyna się stagnacja i umieranie. Gdy przestajemy kochać, tracimy poczucie celu i stajemy się egocentryczni. Kiedy ograniczamy własne życie, odbieramy światu potencjalne korzyści płynące z wykorzystania naszych talentów. Dotyczy to wszystkich aspektów życia: umysłu, ciała, ducha, uczuć, rodziny, przyjaciół, pracy i finansów. Jim Cathcart wyjaśnia, jak uczyć się więcej w sposób, który zapewnia przyjemność z nauki, jak zrozumieć i doceniać innych ludzi, jak wykorzystując zebrane przez niego doświadczenia odnieść sukces w życiu osobistym i zawodowym oraz jak żyć możliwie najpełniej.

 1. "Błąd. Źródła, unikanie", Autor: Stefan Garczyński
 1. "Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym ", Autor: Daniel Kahneman
 1. "Historia języka polskiego", Autor: Zenon Klemensiewicz
 1. "Elementarz etyczny", Autor: Karol Wojtyła
 1. "Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II", Autor: George Weigel
 1. "Do zobaczenia w raju", Wspomnienia Arturo Mari spisane przez Jarosława Mikołajewskiego.
 1. "Hobby Jana Pawła II", Autor: Stanisław Stolarczyk
 1. "Młodzieńcze lata Karola Wojtyły. Wspomnienia", Redakcja: Juliusz Kydryński
 1. "Podstawowe pojęcia filozoficzne. T. 1T. 2", Autor: Rafael Ferber
 1. "O państwie, O prawach", Autor: Marcus Tullius Cyceron
 1. "Rozmyślania", Autor: Marek Aureliusz
 1. "Sztuka wojny", Autor: Sun Tzu

  Niewiarygodne, że zasady i metody konfrontacji z przeciwnikiem znane w odległej epoce i zupełnie innej cywilizacji z powodzeniem znajdują zastosowanie również dzisiaj.
  "Sztuka wojny" Sun Tzu i "Metody wojskowe" Sun Pina przedstawiają zbiór zaleceń i rad dla każdego, kto dowodzi ludźmi, stawia czoła wyzwaniom i walczy o pozycję dla siebie i swoich podwładnych.
  Zawarta w tej książce wiedza nie wymaga naukowego przygotowania i jest przystępna dla każdego czytelnika. Słowa chińskich mędrców opatrzone zostały komentarzami zawierającymi wyjaśnienia trudniejszych fragmentów, opisami kontekstu sytuacyjnego i propozycjami zastosowania ich interpretacji w sytuacjach życia codziennego.
  O skuteczności ponadczasowych chińskich nauk wiedzą azjatyccy politycy, biznesmeni i wojskowi od dwu i pół tysiąca lat. W XX wieku, po przegranej wojnie w Wietnamie, przekonały się o niej również Stany Zjednoczone, gdzie od kilkudziesięciu lat wykłada się wiedzę Sun Tzu i Sun Pina na uczelniach wojskowych.
  Opanowanie skutecznych strategii przydaje się nie tylko na wojnie, ale również na co dzień. Nauki Sun Tzu nadają się do zastosowania w negocjacjach, windykacjach, marketingu, reklamie, sporcie, walce z konkurencją, zarządzaniu ludźmi i obronie własnych interesów. Te traktaty uczą zwyciężać.

 1. "Książę", Autor: Niccolo Macchiavelli
 1. "Księgi wolności", Autor: Janusz Sytnik-Czetwertyński

  "Księgi wolności" Janusza Sytnika-Czetwertyńskiego kierują się podobnymi intencjami, co słynny "Książę" Niccolo Macchiavellego. W obu przypadkach mówimy o rodzaju filozoficznego przewodnika, prowadzącego czytelnika po meandrach i mechanizmach polityki oraz doboru skutecznych strategii. Dzieła te różnią jednak okoliczności. "Książę" jest dziełem pisanym z myślą o konkretnym przywódcy - Cesare Borgii, by wspomóc jego plany zjednoczenia księstw włoskich. "Księgi wolności" adresowane są zaś do suwerena, pragnącego wybić się na polityczną niezależność. Dzieła te odwołują się więc do odwrotnych celów, inaczej też - co oczywiste - relacjonują rzeczywistość, a jednak wiele zawartych w nich treści wzajemnie się uzupełnia i tworzy komplementarną jedność.

 1. "Maksymy i rozważania moralne", Autor: François de La Rochefoucauld
 1. "Mowy wybrane o mądrości", Autor: Stanisław ze Skarbimierza

  Rozważania Stanisława ze Skarbimierza o mądrości mają ścisły związek z kształceniem elit intelektualnych dla państwa Jagiellonów, początkowo w programie studiów odnowionej Wszechnicy Krakowskiej. Uniwersytet Jagielloński podjął bowiem trud kształcenia polityków, dyplomatów, prawników, doradców królewskich czy sekretarzy. Spektakularnym niejako rezultatem uniwersyteckiego oddziaływania na kształtowanie mądrości politycznej ówczesnej Polaków, na życie publiczne państwa są pionierskie i dojrzałe przemyślenia prawników krakowskich, głownie Stanisława Skarbimierza, przedstawione przez Pawła Włodkowica na Soborze w Konstancji. Polską czasów Jadwigi i Jagiełły rządziły trzy cnoty: wiara, siła zbrojna i mądrość. Mądrość przede wszystkim, której fundamentalny kładł także swoją działalnością i dziełami Stanisław ze Skarbimierza. Zebrane w niniejszym zbiorze czternaście mów i kazań ukazuje się w znakomitej większości po raz pierwszy w polskim przekładzie. Głębsze wejrzenie w treść Mów o mądrości wykazuje ich nieprzemijającą aktualność i żywotność, mimo sześciu wieków dzielących nas od ich powstania.

 1. "O poprawie Rzeczypospolitej", Autor: Andrzej Frycz Modrzewski
 1. "Raj przywrócony", "Triumf człowieka pospolitego", "Esej o duszy polskiej", "Antykaczyzm", Autor: Ryszard Legutko
 1. "Wolność czy równość", "Demokracja - opium dla ludu", Autor: Erik von Kuehnelt-Leddihn
 1. "Dyktatura relatywizmu", Autor: Roberto de Mattei
 1. "Londonistan. Jak wielka Brytania stworzyła państwo terroru", Autor: Melanie Phillips
 1. "Upadek cywilizacji zachodniej", Autor: Florian Znaniecki
 1. "Przemiany", Autor: Bolesław Prus

  Przemiany/II

  — Drodzy państwo — mówił dalej Łoski, nie zniechęcony przerywaniami — czy nie sądzicie, że byłoby to ciekawe, pouczające, a może nawet i zabawne, gdyby każdy z nas, jak jesteśmy, szczerze odpowiedział: czem pragnie zostać w dalszem życiu?...
  (...)
    — ...i co w przyszłości chciałby zrobić dla naszego kraju?…
  (...)

   — Zaczynam spowiedź — rzekł Łoski, podnosząc i opuszczając obie ręce. — Muszę się państwu przyznać do bardzo ambitnych zamiarów. Naprzód, chciałbym być doskonałym nauczycielem. Powtóre, pragnąłbym, ażeby choć jeden z moich uczniów pozyskał tytuł wielkiego człowieka w jakiejkolwiek dziedzinie pracy.
  (...)
  — Moi państwo, nie przerywajcie mi, przynajmniej w tej chwili! — upomniał ich Łoski. — Po trzecie zaś, na pytanie: co chciałbym zrobić dla kraju? — odpowiem krótko: chciałbym stworzyć dobrą szkołę, ale taką, jakiej jeszcze nie było na świecie. Szkołę, która nietylko rozwijałaby umysły, ale także siły fizyczne, energję moralną i szlachetne uczucia. Muszę jednak dodać, że skwitowałbym z osobistych ambicyj, gdybym mógł doczekać szkół polskich i wogóle całego systemu edukacyjnego polskiego.
  (...)

  — A teraz niech nam lepiej ksiądz proboszcz powie, czego chciałby dla siebie i narodu?
   — Ja? — rzekł kleryk, rumieniąc się. — Ja niewiele mam do powiedzenia. Narodowi życzę, aby wrócił do Boga i odzyskał łaskę boską, bez której nie będzie ani szkół polskich, ani wielkich ludzi.
  (...)

  — Ale gdyby tak panna Krystyna?...
   — Cóż ja powiem?... Jakie ja mogę mieć zamiary?... Byłabym szczęśliwa, gdyby wszyscy członkowie naszego narodu kochali się i pomagali sobie wzajemnie, ażeby byli solidarni, ponieważ jedność tworzy siłę, której my dziś nie posiadamy.
   — A sama czem pani chce być?
   — Chciałabym mieć tyle środków, ażebym mogła lud uczyć darmo. Uczyć solidarności.
   — A czytania, pisania, rachunków to już nie? — zapytał kleryk.
   — To rozumie się samo przez się.
  (...)

  — Taki tu hałas, taki zamęt, taki nieporządek, że, daję słowo, zapomniałem o najważniejszem zwierzeniu. Naturalnie, prosimy pana Permskiego.
   — Ja będę całkiem szczery, nie tak jak panna Paulina — rzekł Permski. — Wszystkim narodom, a więc i waszemu i mojemu życzę: wolności, równości i braterstwa. A dla osiągnięcia tych celów chciałbym przyczynić się jak najmocniej, choćby oddając własną głowę.

 1. "Początek końca historii. Tradycje polityczne w XIX wieku", Autor: Marek A. Cichocki

  Marek A. Cichocki o swojej książce „Początek końca historii. Tradycje polityczne w XIX wieku” [1/3], (nagranie wideo, 3:00)

  Marek A. Cichocki o swojej książce „Początek końca historii. Tradycje polityczne w XIX wieku” [2/3], (nagranie wideo, 3:04)

  Marek A. Cichocki o swojej książce „Początek końca historii. Tradycje polityczne w XIX wieku” [3/3], (nagranie wideo, 2:56)

 1. "Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii", Autor: Marek A. Cichocki
 1. "Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej", Autor: Oswald Spengler

  Zmierzch Zachodu (1918–1922) należy do "kultowych" współczesnych traktatów z dziedziny filozofii kultury. Autor Oswald Spengler (1880–1936), niemiecki polihistor i wizjoner, przeciwnik demokracji, konserwatysta sceptyczny wobec nazizmu po 1933 roku, w księdze tej szuka diagnozy dla świata, posługując się "morfologią historyczną". Kultury powstają, rozkwitają i zamierają, przeradzając się w pewnym momencie w cywilizacje, czyli perfekcyjne formy kultury "wyczerpanej". "Morfologia" kultur ma pozwalać na porównywanie ich poszczególnych etapów i przewidywanie dzięki temu biegu własnej formacji. Taki historyzm i w sumie pesymizm (w porównaniu z ideą trwałego liniowego rozwoju) nie hierarchizuje, a Zachodowi przepowiada "zmierzch" wzorem każdego innego organizmu. Te koncepcje, dla jednych genialne, dla innych dyletanckie, od bez mała stu lat budzą wielkie emocje, gdyż dotykają pytania o sens ludzkich działań, o "koniec historii" i perspektywy postępu jakkolwiek pojętego. Kto jednak nie chciałby zanurzać się w taką metafizykę dziejów, znajdzie w Zmierzchu Zachodu kompendium wiedzy i oryginalnych interpretacji ze wszystkich dziedzin od matematyki po sztukę, zapozna się z poglądem autora na "pseudomorfozę" (nowe kulturowe wino w starych bukłakach) chrześcijaństwa czy Rosji, związek matematyki z Faustem, analogie przemian w świecie Indian, Chińczyków i Hindusów, a zainspirowany tym myśleniem, odnajdzie może Unię Europejską gdzieś u kresu cesarstwa rzymskiego. W ostatecznym rozrachunku analizy i spekulacje Spenglera, nawet jeśli dyskusyjne, zapewniają ćwiczenie ze świadomości historycznej, jakiego próżno szukać w innych dziełach.

 1. "Historia, kultura, polityka", Autor: Oswald Spengler
 1. "Szkoła ciemności. Wspomnienie życia i konfliktu dwóch wiar", Autor: Bella V. Dodd

  Bella Visano Dodd należała do wierchuszki najbardziej wpływowych funkcjonariuszy Komunistycznej Partii USA. Przez lata piastowała w niej wysokie stanowiska. Była też wieloletnią przewodniczącą Związku Nauczycieli. Jej świadectwo stanowi cennym materiałem źródłowym w badaniu historii komunistycznej ideologii w świecie.
  Prace Dodd rzucają nowe światło na przyczynę skandali pedofilskich w USA, w które zamieszani byli księża-homoseksualiści, wyświęcani jeszcze przed wojną i robiący zawrotne kariery w czasie, gdy na Zachodzie kwitła rewolucja seksualna. Zwrócili na to uwagę konserwatywni publicyści za Oceanem. Co zeznała skruszona Bella V. Dodd pod przysięgą wobec amerykańskiej opinii publicznej? W końcu lat dwudziestych i w latach trzydziestych osobiście popchnęłam setki mężczyzn do kapłaństwa, aby osłabić Kościół katolicki od środka. Był pomysł, aby ci mężczyźni otrzymali święcenia i awansowali na wpływowe stanowiska jako prałaci i biskupi. Właśnie obecnie są na najwyższych stanowiskach i pracują nad zmianami, aby osłabić skuteczność Kościoła w zmaganiu z komunizmem.
  Dzięki ks. abp. Fultonowi Sheenowi nawróciła się na katolicyzm i przyjęła chrzest święty.

 1. " Umierać, ale powoli! O monarchistycznej i katolickiej kontrrewolucji w krajach romańskich 1815-2000", Autor: Jacek Bartyzel
 1. "Myśl europejska XVIII wieku,", "Kryzys świadomości europejskiej 1680-1715", Autor: Paul Hazard
 1. "Historia XIX wieku. Przeobrażenie świata", Autor: Jürgen Osterhammel
 1. "Samobójstwo Europy. Wielka wojna 1914-1918", Autor: Andrzej Chwalba
 1. "Głupcy, oszuści i podżegacze. Myśliciele nowej lewicy", "Zachód i cała reszta", "Co znaczy konserwatyzm?", "Jak być konserwatystą", "Oblicze Boga", Autor: Roger Scruton
 1. "Śmiercionośne myśli. Dlaczego intelektualiści niszczą nasz świat", Autor: Roland Baader
 1. "Inteligencja, wola i zdolność do pracy", Autor: Jan Władysław Dawid
 1. "O miłości Ojczyzny", "O wychowaniu", "O pracy", "Zarys historyi polskiej w streszczeniu", "Myśli wybrane", Autor: Jadwiga Zamoyska
 1. "Kształcenie charakteru", "Baczność młodzieńcze!", Autor: o. Marian Pirożyński SCsR
 1. "Kształcenie charakteru. Wskazówki praktyczne", Autor: Mieczysław Kreutz
 1. "Kształtowanie charakteru", Autor: Martin Stanislas Gillet OP
 1. "Modne bzdury: o nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów", Ikona pliku PDF, Autorzy: Alan Sokal, Jean Bricmont

  Czy topologia matematyczna objaśnia psychikę ludzką? Czy pola semantyczne słów podlegają prawom geometrii nieeuklidesowej? Czy istotnie brak eleganckich rozwiązań w mechanice cieczy jest wynikiem seksizmu, który nakazuje fizykom mężczyznom interesować się wyłącznie mechaniką ciała sztywnego? Czy "postmodernizm" w dziedzinie nauki oznacza całkowite odejście od metod empirycznych i racjonalnych, na rzecz relatywizmu epistemologicznego? Te i inne "modne bzdury", zawarte w dziełach francuskich intelektualistów, takich jak Jacques Lacan, Julia Kristeva, Luce Irigaray, Bruno Latour, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Felix Guattari i Paul Virilio, którzy w swych wywodach dotyczących szeroko pojętych nauk społecznych (w tym psychoanalizy i literackiej krytyki feministycznej) nadużywali terminologii i systemu pojęć z zakresu nauk ścisłych (fizyki i matematyki), popełniając liczne błędy i dysponując niewielką znajomością tych dziedzin, szeroko omawiają i krytykują Alan Sokal i Jean Bricmont. Książka Bricmonta i Sokala "Modne bzdury" jest rozszerzoną i znacznie bardziej bogato udokumentowaną wersją prześmiewczego artykułu Alana Sokala, pod dostojnie brzmiącym tytułem "Przekroczyć granice: ku hermeneutyce transformatywnej grawitacji kwantowej", opublikowanego z całą powagą przez znane pismo amerykańskie "Social Text", poświęcone naukom społecznym. Stanowi jednocześnie odpowiedź na zarzuty przeciwników, jak i solidną postawę dla tych, którzy już dawno podejrzewali, że pod warstwą naukowo brzmiących terminów nadużywanych we współczesnej humanistyce nie kryje się żadna myśl, że "król jest nagi".

 1. "Intelektualiści", Autor: Paul Johnson

  Ta prowokująca książka przedstawia sylwetki najbardziej znanych intelektualistów, moralistów, pisarzy, którzy rościli sobie prawo do pouczania ludzkości. Autor próbuje rozstrzygnąć, czy mieli takie prawo, tropi, jak daleko sięgał ich szacunek dla prawdy, jaki byt ich stosunek do pieniądza, jak traktowali swoje żony i dzieci, czy byli wierni w przyjaźni oraz czy zasady głoszone publicznie stosowali w życiu prywatnym. Śmiało i błyskotliwie ukazuje portrety m.in.: Rousseau, Shelleya, Marksa, Ibsena, Tołstoja, Hemingwaya, Bertranda Russella, Brechta, Sartre'a.

 1. "Ludobójstwo francusko-francuskie. Wandea – departament zemsty", Autor: Reynald Secher
 1. "Wolność, równość, ludobójstwo. Kłamstwa i zbrodnie rewolucji francuskiej", Autor: Andrzej Marceli Cisek
 1. "Gilotyna i Krzyż", "Narodziny i upadek rewolucji komunistycznej", Autor: Warren H. Carroll
 1. "Trzy socjalizmy: tradycja łacińska wobec modernizmu i postmodernizmu", "U podstaw życia społecznego: personalizm czy socjalizm?", "Człowiek i cywilizacja", "Osoba i społeczność", "Filozofia sztuki", Autor: Henryk Kiereś
 1. "Dziedzictwo Europy", Autor: Hans Georg Gadamer
 1. "Spór o dziedzictwo europejskie. Między świętym a świeckim", "Co mówią kamienie Wenecji", Autor: Ewa Bieńkowska
 1. "Dla Europy", Autor: Robert Schuman
 1. "Chrześcijanie a demokracja", "Etyka w kryzysie", "Etyka wobec historii", Autor: Rocco Buttiglione
 1. "Etyka w biznesie i katolicka nauka społeczna", Redakcja: Daniel K. Finn
 1. "Ekonomia człowieka", Autor: Domenico Sorrentino
 1. "Co robić? Jak żyć w obliczu upadku Europy.", Autor: David Engels
 1. "Demokracja i przywództwo", Autor: Irving Babbitt
 1. "Pierścień rybaka", "Sire", "Obóz świętych", Autor: Jean Raspail
 1. "Spór o Europę. Zderzenia cywilizacji", Autor: Piotr Jaroszyński
 1. "Odsiecz z nieba. Prymas Wyszyński wobec rewolucji", "Chrystofobia. 500 lat nienawiści do Jezusa i Kościoła", "Katedra i uniwersytet. O kryzysie i nadziei chrześcijańskiej cywilizacji", Autor: Grzegorz Kucharczyk
 1. "Historia Polski 1914–2022”, Autor: Grzegorz Kucharczyk

  Książka stanowi uzupełnienie słynnych "Dziejów Polski" Feliksa Konecznego. Obejmuje okres od momentu wybuchu Wielkiej Wojny, która odmieniła mapę Europy i przyniosła Polsce niepodległość, do roku 2022, który dobitnie pokazał, że historia wcale się nie skończyła, a wręcz przeciwnie – właśnie zaczyna przyśpieszać.

 1. "Geohistoria. Rzecz o granicach Polski”, Autor: Stefan Cisek

  Geohistoria Stefana Ciska przybliża historię Polski w kontekście geograficznym. Przedstawia zmiany granic państwa polskiego na obszarach poszczególnych krain historycznych na przestrzeni 1000 lat. W wiekach wcześniejszych, kiedy nie stawiano jeszcze słupów granicznych, przynależność terytorialna nie miała takiego znaczenia jak obecnie. Społeczności utożsamiały się raczej z ziemią, obszarem, na którym żyły, bądź z warstwą społeczną, do której należały. Pojęcie narodu było wówczas abstrakcyjne.

  W pełni ukształtowane narody pojawiły się dopiero w dwóch ostatnich stuleciach. Autor w interesujący sposób opowiada o tym, jak zabiegi militarne czy dynastyczne oraz uwarunkowania polityczne wpływały na przebieg granic w poszczególnych okresach historycznych i pod rządami kolejnych polskich władców. Każdy z rozdziałów został zilustrowany mapą historyczną.

 1. "Królestwo człowieka. Geneza i klęska projektu nowożytnego", "Prawo Boga", "Europa, droga rzymska", Autor: Rémi Brague
 1. "Chrześcijańska Europa: konstytucyjny imperializm czy wielokulturowość?”, Autor: Joseph Weiler

  To naprawdę obowiązkowa lektura dla Europejczyków: zachodnich i wschodnich, chrześcijan i niechrześcijan, polityków i tych z awersją do polityki, profesorów i studentów, przedsiębiorców oraz artystów - dla wszystkich.
  Jest to książka pasjonująca. Jej autor, profesor New York University, z wielką erudycją łączy opis współczesnych kontrowersji dotyczących duchowych korzeni Europy z ukazaniem ich historycznych źródeł i zarysowaniem płynących z nich konsekwencji dla przyszłości naszego kontynentu.
  Jest to książka odważna. Profesor Weiler, amerykański ortodoksyjny Żyd, nie obawia się głośno powiedzieć tego, o czym europejskie środowiska akademickie wolą milczeć, a co politycy i media chcą pomijać.
  Jest to książka polemiczna, a zarazem bezstronna i niesłychanie uczciwa. Autor posługuje się racjonalną i udokumentowaną faktami argumentacją, stroni od wszelkiej ideologii i z szacunkiem rozważa różne punkty widzenia, także stanowisko swych adwersarzy.
  Zarazem - co przy takim temacie jest niesłychanie trudne do osiągnięcia - jest to książka napisana lekko, z elementem autoironii i poczuciem humoru.

 1. "Ponad prawem. Konstytucyjne idee Europy”, Autor: Agnieszka Nogal
 1. "Duch Europy", "Myśli nowoczesnego Polaka", "Kościół, Naród i Państwo", Autor: Roman Dmowski
 1. "Dziedzictwo”, Autor: Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski)

  Dlaczego powieść "Dziedzictwo" czekała kilkadziesiąt lat na kolejne wydanie? Dlaczego Dmowski napisał tę powieść? Przed czym chciał czytelników, zwłaszcza młodych przestrzec?
  Czytelnik znajdzie odpowiedzi na te pytania. W powieści poruszony został, ciągle aktualny problem celów oraz sposobów działania masonerii, która wznowiła działalność w Polsce. Oprócz lóż masońskich, podjęły legalną działalność także organizacje paramasońskie jak kluby Rotary, YMCA, różokrzyżowcy. Wychodzą czasopisma i książki popularyzujące idee masonerii. W tym kontekście warto sięgnąć po tę książkę.

 1. "W połowie drogi", Autor: Kazimierz Wybranowski (Roman Dmowski)
 1. "Być, Albo Nie Być. Mój głos w sprawie żydowskiej", Autor: Stanisław Bełza
 1. "Zapiski więzienne", Autor: Stefan Wyszyński, Ikona pliku PDF
 1. "Moskiewski proces. Dysydent w archiwach Kremla", Autor: Władimir Bukowski
 1. "Nowe kłamstwa w miejsce starych", Autor: Anatolij Golicyn
 1. "Marksizm kulturowy. 50 lat walki z cywilizacją Zachodu", Autor: Dariusz Rozwadowski
 1. "Koniec człowieka", "Koniec historii", Autor: Francis Fukuyama
 1. "Koniec ludzkości", Autor: Christian Godin
 1. "Zapomniany człowiek", Autor: William Graham Sumner
 1. "Równowaga i harmonia", Autor: Gustave Thibon

  Myślą przewodnią tych tak wielu esejów, odnoszących się do tak wielu różnych spraw, jest poszukiwanie harmonii. W pierwszym rzędzie jest to poszukiwanie wewnętrznej harmonii każdego człowieka. Thibon dostrzega zagrożenia, które niesie ze sobą rozwój cywilizacji. Jego zdaniem współczesny człowiek jest skoncentrowany na doznaniach zmysłowych, zniewolony ideologiami i modami, pogrążony w aktywizmie. Tymczasem jego wnętrze jest zaniedbane i niedoinwestowane: umysł – zagłodzony, a serce – zimne. To wszystko sprawia, że bardzo trudno jest mu być szczęśliwym. Co zatem proponuje autor? Oto jedno z jego licznych wezwań:

  „Celem moich starań jest także to, aby działanie zewnętrzne przynosiło rzeczywiste owoce wewnętrzne. Jest kwestią raczej bezdyskusyjną, że człowiek pochłonięty (cóż za wymowne słowo!) gorączką działania nie ma już wystarczających zasobów wewnętrznych, aby w pełni cieszyć się owocami swoich wysiłków. Ceną za nadmiar posiadania jest anemia bytowania. Często uderzało mnie, jak wielu czempionów dynamizmu i skuteczności okazywało się niezdolnymi do bycia szczęśliwymi”.

 1. "21 milionów. Dwie drogi dla Polski", Autor: Przemysław Załuska

  Polska stoi obecnie na rozdrożu przed zasadniczym wyborem. Ma przed sobą jedną z dwóch dróg. Może pójść drogą rozcieńczenia elementu rodzimego i polskiego poprzez zmianę struktury narodowościowej, rasowej i religijnej, do czego nieuchronnie prowadzi otwarcie się na masową imigrację. Ale może też pójść inną drogą, uznając za swój priorytet zachowanie tożsamości narodowej (nawet przy znacznym spadku liczby mieszkańców zamieszkujących terytorium Polski) oraz podejmując jednocześnie energiczną pracę nad przyszłym odrodzeniem demograficznym narodu. Niniejsza praca jest ostrzeżeniem przed wyborem tej pierwszej drogi oraz zachętą do niezwłocznego wybrania tej drugiej.

  Według szacunków ONZ w roku 2100 ludność Polski liczyć będzie 21 milionów mieszkańców. Ta szokująca prognoza i tak jest optymistyczna w porównaniu z obecnymi tendencjami. Wisząca nad naszymi głowami perspektywa katastrofy rodzi wiele pytań.

  Czemu jako społeczeństwo podejmujemy samobójcze decyzje?
  Po co promowana jest masowa imigracja oraz jakie są jej realne cele oraz skutki?
  Jak migracje oddziałują na rynek pracy?
  Jak różnice w poziomie inteligencji wpływają na potencjał asymilacji przybyszów?
  Jaki jest najcenniejszy zasób Polski i gdzie leży jej przewaga konkurencyjna?
  Dlaczego jednorodność jest największą siłą naszego kraju?

 1. "Śmierć Zachodu", Autor: Patrick J. Buchanan
 1. "Francuskie samobójstwo", Autor: Éric Zemmour

  "Francuskie samobójstwo” we Francji biło rekordy sprzedaży: 15 tys. egz. dziennie! Równie silne były napaści na książkę i jej autora; nic dziwnego, skoro wieszczy on schyłek Francji, którego główną przyczyną są/będą kobiety-feministki, ruchy gejowskie i wszystkie inne z nimi spokrewnione oraz muzulmańscy imigranci. Za równie niebezpieczne uznaje mroczne, podziemne wpływy brukselskich technokratów. W książce bez trudu odnajdziemy symptomy zaraźliwej choroby, która toczy dziś także Polskę i całą cywilizację Zachodu.

  Pochodzący z Algierii Éric Zemmour do tej pory zajmował się polityką tylko jako autor książek i publicysta (świetny!). Widząc bezsilność, ale i nieudolność polityków prawicy, postanowił sam stanąć do pojedynku o najwyższą władzę. Sięga do wielorakich spustoszeń, które poczyniła najpierw rewolucja francuska z jej złudnymi hasłami oraz z jej okrucieństwem, a dopełniła potem rewolucja seksualna roku 1968 i kolejne błędy polityków. Także tych po prawej stronie, którzy zamiast bronić odwiecznych wartości, woleli dla tzw. świętego spokoju i ze strachu przed mediami ulec marksistowskiej argumentacji.

  Chrześcijaństwo zostało wyrugowane z polityki - pisze Zemmour - łapami chrześcijańskich demokratów, którzy już bardzo daleko odeszli od pierwotnych ideałów swojego ugrupowania. Tak stało się we Francji i innych krajach, tak dzieje się również w Unii Europejskiej. A w Polsce? Tekst Zemmoura skłania do refieksji, dlaczego chadecja nie rozwinęła się w kraju, zdawałoby się, do tego szczególnie predestynowanym.

  Polityka została przechwycona przez prawo, które już jej nie wypuści - pisze Éric Zemmour. Dowodzi, że sędziowie aspirują do bycia "kapłanami prawa". Wspólnoty całej Europy cierpią na utratę lub poważny uszczerbek narodowej tożsamości i bolesne tego konsekwencje. Autor książki uważa, że Francja jednak cierpi najbardziej. Prorokuje, że "ideologia globalizacji, antynarodowa i wielokulturowa, będzie w XXI wieku tym, czym był nacjonalizm w XIX, a totalitaryzm w XX wieku".

  Czy się komuś to podoba, czy nie, Zachód to od przeszło tysiąca lat także my. Zapoznajmy się więc z wielkimi zagrożeniami, póki jeszcze można (chyba) przeciwdziałać im kartką wyborczą. Aby dokonać właściwego wyboru, trzeba mieć mocne rozeznanie, kto jest kim i za czym naprawdę optuje - Éric Zemmour bardzo nam w tym pomaga.

 1. "Francja nie powiedziała ostatniego słowa", Autor: Éric Zemmour

  "Jestem zachwycony krajami Europy Środkowej i Wschodniej, które bronią swojej kultury, cywilizacji i tradycji. Ich opór wobec naszej, zachodniej propagandy i obrona koncepcji narodu suwerennego i zakorzenionego w historii są godne podziwu. Narody Europy Środkowej i Wschodniej nie występują przeciw Europie, jak czasem francuscy komentatorzy polityczni raczą uważać. Stają one natomiast naprzeciw tego, co chcemy bezrefleksyjnie narzucić w imię enigmatycznych wartości europejskich. Paradoksalnie to nie my bronimy Europy, tylko oni. Ponieważ Europa to oni; nie my, którzyśmy Europę zdradzili i zapomnieli, czym była i być powinna" - pisze Éric Zemmour.

  Jego opowieść o drodze, jaką przeszła w ostatnich kilkunastu latach Francja - francuskie uniwersytety, media, biznes, wydawnictwa, muzea, teatry, wreszcie polityka i życie intelektualne - to opowieść o walce, jaką prowadzili progresywiści starając się zniszczyć tradycyjny model społeczny. O tym, która z tych sił zwycięży, zadecydują najbliższe miesiące - przekonuje Éric Zemmour.

  "Francja nie powiedziała ostatniego słowa"

 1. "Lwy nadchodzą. Jak obronić chrześcijańską Europę?", Autor: Vladimír Palko
 1. "Kryzys demokracji", "Przyszłość demokracji", "Trzecia fala demokratyzacji", "Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego", Autor: Samuel P. Huntington
 1. "Zderzenie cywilizacji. Sąd nad teorią Samuela Hungtingtona", Redakcja: Piotr Marczewski, Paweł Świeżak, Ikona pliku PDF
 1. "Wściekłość i duma", "Siła rozumu", "Wywiad z historią", Autor: Oriana Fallaci
 1. "Turcja w Europie. Dobrodziejstwo czy katastrofa?", Autor: Roberto de Mattei
 1. "Niemcy jako Mekka. Cicha islamizacja Europy", Autor: Udo Ulfkotte
 1. "Przedziwna śmierć Europy" Tytuł oryginału: "The Strange Death of Europe", Autor: Douglas Murray

  Polskie cytaty z książki

  Szokujący bestseller - recenzja Beaty Igielskiej książki "Przedziwna śmierć Europy" Douglasa Murraya

  „Przedziwna śmierć Europy” to jedna z najgłośniejszych ostatnio książek na kontynencie. Na jej popularność na pewno wpłynęły tematyka związana z imigrantami, rzetelna argumentacja oraz błyskotliwy styl.

  Douglas Murray jest znanym z bezkompromisowości dziennikarzem i komentatorem politycznym. Jego sławę w rodzinnej Wielkiej Brytanii i na świecie ugruntowały jednak przede wszystkim bestsellerowe książki. Ich tematyka jest związana ze współczesnymi problemami politycznymi, społecznymi i kulturowymi.

  Ostatnio wydana również w Polsce "Przedziwna śmierć Europy" od początku wzbudza duże kontrowersje, gdyż autor poświęcił ją gorącemu problemowi zalewającej kontynent fali nielegalnych islamskich imigrantów.

  Murray już pierwszym zdaniem ("Europa popełnia samobójstwo") robi na czytelnikach ogromne wrażenie. Można nawet powiedzieć, że szokuje. Nie ucieka się jednak do tanich chwytów i typowych dla polityków populistycznych haseł.
  Wszystkie stwierdzenia, teorie i prognozy autor popiera rzetelnymi argumentami, wśród których znaleźć można wyniki badań, udokumentowane opisy konkretnych zdarzeń, relacje świadków, do których pisarz dotarł osobiście oraz historyczne fakty z bliskiej i odległej przeszłości.

  Przede wszystkim zaznaczyć należy, że od początku Murray wyraźnie odróżnia politycznych uchodźców od imigrantów zarobkowych i tych, którzy po prostu spodziewają się znaleźć w Europie życie łatwiejsze, bardziej opłacalne, bo oparte na przykład na pomocy socjalnej.
  Z jego książki wyraźnie wynika, że każdy uchodźca jest imigrantem, lecz nie każdy imigrant jest uchodźcą, o czym warto pamiętać, by nie dawać się ponieść emocjom.

  Murray zwraca uwagę na problemy, o których Europa wie od dawna, lecz o których wciąż mówi się mało albo w zawoalowany sposób. Politycy i komentatorzy nie chcą być posądzeni o brak poprawności politycznej czy o rasizm, dlatego do kwestii imigrantów odnoszą się z dystansem i niechętnie.
  Autor książki natomiast mówi wprost, że Europie grozi w najbliższych dekadach islamizacja. Już teraz co dziesiąty mieszkaniec Francji jest muzułmaninem, a prognozy zapowiadają, że w latach pięćdziesiątych naszego wieku w wielu zachodnich krajach wyznawcy islamu mogą stanowić połowę, a nawet większość. Wpływa na to bardzo duży przyrost naturalny w ich rodzinach oraz ciągły napływ nowych imigrantów.

  Oczywiście, co zaznacza Murray, nie każdy muzułmanin jest terrorystą, ale większość zamachowców ostatnich dekad to właśnie islamscy imigranci lub ich potomkowie, którzy – mimo że wychowali się w Europie – wcale się z nią nie identyfikują.
  Autor wskazuje na wielkie różnice kulturowe, które sprawiają, że wyznawcy islamu nie chcą zaakceptować europejskiej cywilizacji. Chętnie korzystają z tych jej zdobyczy, które związane są z rozwojem technicznym, lecz zdecydowanie odrzucają normy społeczne, co jest szczególnie widoczne w stosunku do kobiet.

  W tej ostatniej kwestii Murray podejmuje temat, o którym rzadko można usłyszeć w mediach. To nie tylko restrykcyjne i przedmiotowe traktowanie własnych żon, córek, sióstr, ale także niedopuszczalne zachowania wobec białych mieszkanek Europy.
  Autor podaje wiele przykładów przemocy seksualnej wobec nich, które od lat są tuszowane i mówi się o nich głośno jedynie wówczas, gdy dojdzie do zdarzeń na tak wielką skalę, jak to miało miejsce podczas zabaw sylwestrowych w Kolonii w 2015 roku. Jak się później okazało, do podobnych skandali doszło wówczas także w innych miastach Europy, a ofiarami molestowania i gwałtów padło kilka tysięcy dziewcząt i kobiet. Prawdę o tych przerażających wydarzeniach ujawniły najpierw… media społecznościowe, a dopiero potem informacje przedostały się do prasy, radia i telewizji. W wielu przypadkach policjanci i politycy próbowali marginalizować, a nawet wyciszać zajścia, nazywając je incydentami.

  Murray pisze też sporo o przemocy w ośrodkach i obozach dla imigrantów. Często zdarza się, że właściwą władzę sprawują w nich gangi, które dopuszczają się wszystkich możliwych przestępstw, przede wszystkim gwałtów, nawet na dzieciach, oraz zmuszania do prostytucji.
  To z kolei temat niewygodny także dla organizacji prowadzących ośrodki, gdyż obnaża ich bezradność i niekompetencje.

  Podobnych, szokujących i przerażających przykładów jest wiele. W Szwecji od lat tajemnicą poliszynela jest wyjeżdżanie przez policję i karetki ratunkowe do islamskich dzielnic w asyście policji, która ochrania udzielające pomocy służby i ich pojazdy.
  O tym, że niebezpiecznie jest zapuszczać się w takie miejsca nawet w biały dzień wiedzą wszyscy mieszkańcy Europy Zachodniej. Informacje o tym częściej pojawiają się w literaturze niż w mediach i wypowiedziach polityków.
  Ci ostatni problemem imigracji zajmują się przede wszystkim przed wyborami, naginając swoje programy do oczekiwań wyborców, ale ostrożnie, enigmatycznie, unikając konkretnych propozycji i obietnic, w myśl przysłowia "Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek".

  Problematyka podejmowana przez Murraya jest tak bogata i wielostronna, że trudno wspomnieć o wszystkich najważniejszych zagadnieniach.
  By je poznać, najlepiej po prostu przeczytać jego książkę. Warto to zrobić, gdyż napisana jest ona z ogromnym znawstwem tematu, w sposób erudycyjny, błyskotliwy i przekonujący.
  Największą jej zaletą jest odwaga i bezpośredniość autora, który nie boi się trudnych tematów, ale pisze o nich z klasą, nikogo nie obrażając i przywołując wiele logicznych argumentów oraz kontekstów historycznych, kulturowych i politycznych.

  "Przedziwna śmierć Europy" zmusza do myślenia i nie pozwala przejść obok siebie obojętnie. Powinna to być lektura obowiązkowa dla każdego polityka, historyka, nauczyciela, dziennikarza, publicysty i komentatora politycznego.

 1. "Pedofilią w Kościół. Oblicza kłamstwa", Auror: Z Sebastianem Karczewskim rozmawia Michele Celli
 1. "Scholia do tekstu implicite", "Teksty", Autor: Nicolás Gómez Dávila
 1. "Nienawiść do demokracji", Autor: Jacques Rancière
 1. "Demokracja - opium dla ludu", Autor: Erik von Kuehnelt-Leddihn
 1. "Świat nie jest towarem", Autorzy: José Bové, François Dufour
 1. "Czas sodomy czyli zamach na cywilizację", "Czas niewolników. Jak świat stał się własnością kilku korporacji", "Czas spekulantów. Wzlot i upadek polskiej przedsiębiorczości", Autor: Józef Białek
 1. "Państwo w nauczaniu społecznym Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego", Autor: Ks. Robert Nęcek
 1. "Wolność - państwo - Kościół", Autor: Ernst Wolfgang Böckenförde
 1. "Etyczne podstawy demokracji. Studium myśli Ernsta Wolfganga Böckenförde", Autor: Szymon Drzyżdżyk
 1. "Historia antykultury 1.0. Podstawy wiedzy społecznej", Autor: Krzysztof Karoń
 1. "Encyklopedia Antykultury", Autorzy: Karol Piekarz, Michał Pytel, Dariusz Rozwadowski, Marcin Świątkowski, Jakub Zgierski, Stanisław Żuławski, Rainer Zybura

  CZYM JEST „ENCYKLOPEDIA ANTYKULTURY"? (fragment Wstępu)
  "Encyklopedia Antykultury" to interdyscyplinarny projekt popularnonaukowy, którego celem jest dostarczenie społeczeństwu rzetelnej wiedzy na temat rzeczywistości, w tym współczesnych zagrożeń ideologicznych. Tytułowa „antykultura" to termin związany z marksizmem - ideologią, która wbrew wyobrażeniu panującemu wśród opinii publicznej nie umarła wraz z upadkiem Związku Sowieckiego. W przeświadczeniu autorów niniejszej publikacji istniała głęboka potrzeba zapoczątkowania nowych studiów nad ideologią marksistowską, a zwłaszcza jej współczesną odmianą, czyli neo-marksizmem, który określa się również mianem marksizmu kulturowego bądź antykulturowego. Dzięki tym staraniom miałoby dojść do rewizji dotychczasowego podejścia do tego zagadnienia i docelowo - ukształtowania odrębnego nurtu badawczego. Spojrzenie na ideologię marksistowską jako na podstawę dużo szerszego zjawiska antykultury stanowi pewne novum w świecie akademickim.
  Omawiane pojęcie antykultury obejmuje zarówno wytwory neo-marksizmu, jak i skutki fundamentalnych założeń samej ideologii. W tym ujęciu istotą marksizmu jest jego antykulturowy charakter prowadzący do zniszczenia nie tylko tradycyjnych kultur, ale przede wszystkim samego mechanizmu kultury, który kształtuje się w człowieku w procesie wychowania i edukacji. Bezpośrednią konsekwencją rozpowszechniania się antykulturowych wzorców jest zanik chęci oraz motywacji do pracy czy szerzej rozwoju, a także tożsamości i więzów społecznych.

  Co tak naprawdę leży u podstaw współczesnych ideologii? Czym jest ideologia antykultury? Co tak naprawdę leży u podstaw współczesnych ideologii? Jak działa w praktyce stara rzymska maksyma dziel i rządź? Jaki jest prawdziwy cel rewolucji seksualnej? Jak manipulują nami media i wielkie koncerny technologiczne? Czy nasza wolność jest zagrożona? Czy mamy do czynienia z projektem nowego człowieka? Dokąd zaprowadzi nas współczesna rewolucja technologiczna?

 1. "Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. Kluczowe pojęcia, mechanizmy działania", "Gender - światowa norma polityczna i kulturowa. Narzędzie rozeznania", Polityka globalistów przeciwko rodzinie", "Nowa etyka w dobie globalizacji", "Dwadzieścia lat "zdrowia oraz praw seksualnych i reprodukcyjnych w Afryce. Wyzwania dla Kościoła"", Autor: Marguerite A. Peeters
 1. "Nie, nigdy! Nie wolno zabijać dzieci", "Raport położnej z Oświęcimia", Autor: Stanisława Leszczyńska
 1. "Położna. O mojej cioci Stanisławie Leszczyńskiej", Autor: Maria Stachurska
 1. "Nieplanowane", Autorzy: Abby Johnson, Cindy Lambert

  Nieplanowane
  Abby Johnson robiła zawrotną karierę. Miała wysokie stanowisko i bardzo dobrą pensję. I pracę inną niż wszystkie. Na co dzień zajmowała się aborcją.
  Co takiego wydarzyło się w życiu Abby, że po pięciu latach pracy na stanowisku dyrektora w klinice Planned Parenthood opuściła swoje stanowisko?
  Co tak bardzo przeraziło ją, że przeszła na drugą stronę i dzisiaj walczy o życie nienarodzonych? Z jakimi praktykami miała do czynienia?
  Poznaj autentyczną historię kobiety, która wyszła z samego jądra ciemności.
  Myślisz, że wiesz wszystko na temat przemysłu aborcyjnego? Oto przerażająca prawda, której nie dowiesz się z innych książek, prasy czy portali internetowych.

 1. "Dłoń Boga", Autor: Bernard N. Nathanson

  Dłoń Boga
  W swojej wstrząsającej biografii Nathanson, kiedyś zagorzały zwolennik aborcji, dyrektor największej kliniki aborcyjnej w Nowym Jorku, opowiada o przyczynach, które wpłynęły na jego zmianę w zdecydowanego obrońcę życia i doprowadziły do katolicyzmu.

 1. "Abandoned: The Untold Story of the Abortion Wars (Opuszczone: Nieopowiedziana historia wojen aborcyjnych)", Autor: Monica Migliorino Miller
 1. "Homoseksualizm. Przegląd światowych analiz i badań. Przyczyny, objawy, terapia, aspekty społeczne", Autor: Beata Wieczorek

  Celem sporządzenia niniejszego opracowania Wstęp, str. 14-16 jest więc szeroki, szczegółowy i systematyczny przegląd dotychczasowych badań naukowych dotyczących zjawiska homoseksualizmu (głównie z punktu widzenia psychologii, ale także wielu innych nauk), a dopiero na tej bazie uporządkowanie i analiza dowodów naukowych na poparcie konkurencyjnych hipotez odnoszących się do tego, czym jest homoseksualizm i jak powstaje. Stopniowo wnikliwie sprawdzałam więc i weryfikowałam dowody na to, czy homoseksualizm jest/nie jest inną, zdrową orientacją seksualną. Samo usystematyzowanie badań umożliwiło znalezienie sprzeczności w niektórych założeniach teoretycznych, luk w dorobku naukowym, błędów interpretacyjnych, uzyskaniu dodatkowych danych, które nie stanowiły głównego celu niektórych badań, ale znacznie poszerzają zakres wiedzy o zjawisku homoseksualizmu i układają się we wspólne wątki. Śledząc kolejne obszary, znalazłam niekiedy badania o przełomowym znaczeniu w danej, węższej dziedzinie lub zupełnie nowe i szerzej nieznane. Na tej podstawie mogłam w jednym z ostatnich rozdziałów przedstawić wreszcie uzupełnioną i bardziej kompleksową teorię homoseksualizmu (za punkt wyjścia nie przyjęłam założeń teoretycznych, lecz wyłaniający się stopniowo empiryczny obraz). Opracowałam także listę białych plam i ograniczeń w dalszych poszukiwaniach badawczych. Dołożyłam starań. aby niniejsze opracowanie było nie tylko wielostronne, ale i interdyscyplinarne: od historii i statystyki, poprzez prawo, genezę, kwestie medyczne, terapie, zjawiska społeczne, aż po listę organizacji pomocowych czy porady dla profesjonalistów i nieprofesjonalistów. Dziś mogę już powiedzieć, że homoseksualizm jest o wiele bardziej złożonym i wielowymiarowym zjawiskiem niż inne, znane dotąd psychologii (proszę mi więc wybaczyć obszerność tej książki, która wynika także z przyjętej metodologii).

  Układ książki został skomponowany z podziałem na trzy części. Część 1 – zawiera podstawowe fakty i liczby dotyczące homoseksualizmu, a także opis objawów, katalog możliwych przyczyn, omawia terapię. Część 2 – przedstawia ważne i wzbudzające kontrowersje kwestie społeczne, jak: homoseksualne rodzicielstwo, zmiany prawne, strategię działań ruchu LGBTQ, a także podejście do homoseksualizmu w kulturze judeo-chrześcijańskiej, na której oparta jest nasza cywilizacja jak i kontrowersje, które wzbudza rewolucja seksualna. Część 3 – to zmierzenie się z dotychczasową koncepcją teoretyczną homoseksualizmu, zwłaszcza w świetle poszerzonej definicji orientacji seksualnej. Tu Czytelnik znajdzie wreszcie odpowiedź, czym prawdopodobnie jest homoseksualizm.

  (…) Książka powstawała z przerwami około 5 lat. (…) Wierzę, że Prawda jest zawsze tylko jedna, czasem tylko widziana zbyt wycinkowo i niedokładnie, ale zawsze warto jej szukać. Oczywiście, na temat homoseksualizmu nie wiem wszystkiego, ale mam poczucie, że już dość dużo. Zapraszam do lektury i polemiki, zdecydowanie bowiem wokół homoseksualizmu brakuje otwartej naukowej dyskusji, a za dużo jest emocjonalnych sporów. Książkę publikuję pod pseudonimem.

 1. "Wanda Półtawska. Biografia z charakterem", Autor: Tomasz Krzyżak
 1. "Rozmawiając o gender. Argumenty bez mitów", Autor: Marzena Nykiel
 1. "Gender - ideologia państwowa Rzeczypospolitej", Autor: Grzegorz Strzemecki
 1. "Globalna rewolucja seksualna. Likwidacja wolności w imię wolności", Autor: Gabriele Kuby
 1. "Dyktatura gender", Autorzy: Adam Bujak, ks. Dariusz Oko, Benedykt XVI, ks. Waldemar Chrostowski, Krzysztof Feusette, abp Henryk Hoser, Gabriele Kuby, Leszek Sosnowski, Aleksander Stępkowski
 1. "Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego", Praca zbiorowa pod redakcją ks. prof. Franciszka Longchamps de Berrier oraz ks. Jacka Grzybowskiego
 1. "Nieodwracalna krzywda", Autor: Abigail Shrier

  Tragiczne losy dzieci, którym zmieniono płeć

  Jeszcze kilka lat temu dysforia płciowa była niezwykle rzadka. Ale dzisiaj całe grupy nastoletnich dziewcząt uznają same siebie za osoby „transpłciowe”. Rodzice z przerażeniem odkrywają, że ich córki są pod mocnym wpływem trans-gwiazd YouTube oraz „afirmujących płeć” pedagogów i terapeutów, którzy naciskają na zmieniające życie interwencje u młodych dziewcząt – w tym na medycznie niepotrzebne podwójne mastektomie i blokery dojrzewania, które mogą powodować trwałą bezpłodność.

  Abigail Shrier, dziennikarka „Wall Street Journal”, zagłębiła się w świat osób trans, rozmawiając z dziewczynami, z ich udręczonymi rodzicami, z doradcami i lekarzami, którzy umożliwiają zmianę płci, a także z młodymi kobietami, które gorzko żałują tego, co sobie zrobiły.
 1. "W obronie wyższych praw. Dlaczego musimy przeciwstawiać się legalizacji związków homoseksualnych?", Autor: Praca zbiorowa
 1. "Różowa swastyka. Homoseksualizm w partii nazistowskiej", Autor: Scott Lively, Kevin Abrams
 1. "Wobec in vitro. Genetyczne, moralne, filozoficzne, teologiczne i prawne aspekty zapłodnienia pozaustrojowego" (Podręcznik bioetyczny pod patronatem abp. Henryka F. Hosera SAC), Red. naukowa: ks. Jacek Grzybowski, ks. Franciszek Longchamps de Bérier
 1. "Rozmowy niedokończone z ks. prof. Tadeuszem Guzem z roku 2010", Autor: Tadeusz Guz
 1. "Roztrzaskane lustro. Upadek cywilizacji zachodniej", Autor: Wojciech Roszkowski
 1. "Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 1. 1945–1979", Autor tomu: Wojciech Roszkowski

  Nowy przedmiot Historia i Teraźniejszość wymaga także nowego podejścia do podręcznika. Autor – wybitny badacz, historyk i ekonomista, człowiek bardzo aktywny społecznie – postawił na narracyjność. W połączeniu z atrakcyjnym stylem pisania powinno przynieść to istotny efekt dydaktyczny, pobudza bowiem ciekawość czytelnika - ucznia. Samo przeczytanie tej książki spowoduje przyswojenie i zapamiętanie części zjawisk oraz tendencji występujących w najnowszej historii Polski oraz świata. Tekst został wsparty prawie pół tysiącem świetnie dobranych ilustracji, w większości unikatowych, tworzących równoległą narrację i niosących także wielką porcję wiedzy.

  Absolutną nowością są zastosowane w podręczniku specjalne znaki graficzne, QR-kody, które pozwalają przy pomocy zwykłego smartfonu zagłębić się w dodatkową lekturę źródłową lub obejrzeć projekcję unikatowych materiałów archiwalnych. QR-kodów jest łącznie 39. Można dzięki nim posłuchać np. słów św. Jana Pawła II, Winstona Churchilla, Johna Kennedy’ego, uczestniczyć w konferencji w Poczdamie, w wydarzeniach marcowych albo przeczytać oryginał Listu 34 czy Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Na początku każdego rozdziału zamontowana jest do odsłuchania i obejrzenia kilkuminutowa wypowiedź Autora, którą należy traktować jako dodatek dla zainteresowanych. QR-kody nie zastępują ani nie uzupełniają treści podręcznika.

  Połączenie tekstu ubarwionego cytatami, a nawet anegdotami, ciekawych ilustracji i QR-kodów czyni podręcznik niezwykle atrakcyjnym. Historia w takim wydaniu nie może być nudna. Spełnia swój cel zawarty już w starożytnej maksymie, że jest nauczycielką życia.

  Zarówno nowy przedmiot, jak i niniejszy podręcznik obejmują również część zagadnień dawnego przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie. Zostały one wplecione w narrację historyczną i nie są pozbawione głębszych refleksji. Przekaz natury politologicznej, socjologicznej czy filozoficznej w kontekście konkretnych zdarzeń powoduje większą przyswajalność zagadnień teoretycznych. Czytelnik - uczeń powinien po tej lekturze zrozumieć, że życie społeczne oraz polityczne nie może być pozbawione wymiaru moralnego. Mało tego, wymiar ten jest najważniejszy.

  Drugi tom podręcznika obejmie lata 1980–2015.

 1. "Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników. Klasa 2. 1980–2015", Autor: Wojciech Roszkowski
 1. "Państwo niewolnicze", Autor: Hilaire Belloc
 1. "Czym jest wirtualność. Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej", Autor: Jacek Gurczyński
 1. "Agentura wpływu", Autor: Tomas D. Schuman (Jurij Bezmienow)
 1. "Wall Street i ZSRR", "Wall Street a rewolucja bolszewicka", "Wall Street i Hitler", "Roosvelt człowiek Wall Street", "Skull and Bones Tajemna elita Ameryki", Autor: Anthony C. Sutton
 1. "Nadchodzi zima. Dlaczego trzeba powstrzymać Władimira Putina i wrogów wolnego świata", Autor: Garri Kasparow

  Dojście do władzy Władimira, objęcie w 1999 roku urzędu prezydenta Rosji przez byłego podpułkownika KGB, było silnym sygnałem, że kraj ten oddala się od demokracji. Mimo to w kolejnych latach – kiedy Ameryka i inne czołowe mocarstwa świata nie przestawały mu ustępować – Putin stał się nie tylko dyktatorem we własnej ojczyźnie, lecz zagrożeniem na scenie międzynarodowej.
  Dysponując potężnymi zasobami i arsenałem jądrowym, Putin jest kluczową postacią prowadzonego w krajach ataku na wolność polityczną i porządek współczesnego świata. Dla Garriego Kasparowa to żadne nowiny. Od ponad dekady głośno wyraża krytyczne opinie pod adresem Putina, a nawet poprowadził prodemokratyczną opozycję wobec niego podczas farsy, jaką były wybory prezydenckie w 2008 roku. Jednak kolejne lata, podczas których Kasparow widział, jak jego przewidywania co do zamiarów Putina spełniają się niczym przepowiednie Kasandry, przekonały go, że prawda jest jeszcze mroczniejsza: Rosja Putina, tak jak ISIS i Al-Kaida, znajduje własne samookreślenie w opozycji wobec wolnych państw świata. W miarę jak Putin stawał się coraz potężniejszy, zagrożenie, jakie stwarza, zmieniło charakter z lokalnego na regionalny, a wreszcie na globalny. W swojej alarmującej książce Kasparow pokazuje, że runięcie Związku Sowieckiego nie było punktem końcowym, a jedynie zmianą pory roku, kiedy zimna wojna stopniała w promieniach nowej wiosny – ale teraz, po latach samozadowolenia i złej oceny sytuacji, znowu przychodzi do nas zima.

 1. "Ludzie Putina. Jak KGB odzyskało Rosję i zwróciło się przeciwko Zachodowi", Autor: Catherine Belton
 1. "Udział diabła", "List otwarty do Europejczyków", Autor: Denis de Rougemont
 1. "Wieczór się zbliża i dzień już się chyli", Autor: kard. Robert Sarah, Nicolas Diat

  U samych korzeni zapaści Zachodu kryje się kryzys kulturowy i tożsamościowy. Zachód już nie wie, kim jest, ponieważ już nie wie i nie chce wiedzieć, kto go ukształtował, kto go utworzył takim, jakim był i takim, jakim jest. Wiele krajów nie zna dzisiaj swojej historii. To paraliżowanie samego siebie w naturalny sposób prowadzi do upadku, który otwiera drogę nowym cywilizacjom barbarzyńskim.

  Ta wypowiedź kardynała Saraha streszcza zamysł jego trzeciej książki rozmów z Nicolasem Diatem. Proste stwierdzenie: nasz świat stoi nad przepaścią. Kryzys wiary i Kościoła, schyłek Zachodu, zdrada jego elit, relatywizm moralny, niczym nieograniczona globalizacja, nieokiełznany kapitalizm, nowe ideologie, polityczne wypalenie, wypaczenia islamskiego totalitaryzmu... Nadszedł czas, by postawić bezkompromisową diagnozę. Chodzi o coś więcej niż o analizę wielkiej przemiany naszego świata: uświadamiając powagę kryzysu, przez jaki przechodzimy, kardynał dowodzi, że uniknięcie piekła świata bez Boga, świata bez człowieka, świata bez nadziei, jest możliwe.

  Przeprowadzając tę ambitną refleksję, kardynał Sarah pochyla się nad wszystkimi bez wyjątku kryzysami współczesnego świata i udziela ważnej lekcji duchowej: z drogi swego życia człowiek powinien uczynić doświadczenie wznoszenia duszy i dzięki temu, odchodząc z tego życia, będzie stworzeniem wznioślejszym niż u początków drogi.

 1. Thomas Sowell, Strona domowa (ang.)
 1. Thomas Sowell, Książki przetłumaczone na język polski
 1. "Oni wiedzą lepiej. Samozadowolenie jako podstawa polityki społecznej", Autor: Thomas Sowell

  Wyznawcy wizji oświeconych Fragment książki mają wybitną zdolność utrzymywania nieskazitelnej reputacji mimo ciągłego formułowania prognoz, które następnie okazują się totalnie chybione. Żadna krytyka się ich nie ima – jakby byli z teflonu. Przykładów jest tu mnóstwo. Grono ewidentnie rozmijających się z prawdą teflonowych proroków obejmuje takie postaci, jak John Kenneth Galbraith i Paul Ehrlich, czy takich instytucjonalnych proroków jak Klub Rzymski i Worldwatch Institute. W każdym przypadku absolutnej pewności, z jaką wygłaszali swe prognozy, odpowiadało absolutne rozminięcie się tych prognoz z rozwojem sytuacji w realnym świecie – i absolutna trwałość ich dobrej reputacji.

 1. "Ukryta strona dziejów. Nowy Porządek Świata. Nowy Ład Ekonomiczny. Globalizm", Autor: Epiphanius
 1. "Kiedy opadły maski. Bestseller o korzeniach Unii Europejskiej", Autor: Philippe de Villiers

  Książka Philippe de Villiers to śledztwo historyczno-polityczne na temat prawdziwych fundamentów Unii Europejskiej, które czyta się jak thriller.

  Pewnego dnia były minister spraw zagranicznych Francji, który wiedział wszystko o wszystkich, podsunął autorowi niepokojącą myśl: "Filipie, wystarczy, że pociągniesz za nić kłamstwa, a wszystko wyjdzie na jaw."
  Wiele lat później Philippe de Villiers, znakomicie obeznany z europejską polityką i dyskretnie wspierany przez wysokich urzędników z Brukseli oraz świat akademicki, postanowił pociągnąć za nić i opisać to, czego się dowiedział.

  Poszukiwania prowadził w różnych zakątkach świata - w Stanfordzie, Berlinie, a nawet Moskwie; wszędzie, gdzie można było znaleźć świeżo odtajnione dokumenty. Archiwa przemówiły, świadcząc przeciwko Unii Europejskiej i jej Ojcom Założycielom. Maski opadły, a wraz z nimi prysły zakłamane mity.

  Autor konsekwentnie dokumentuje fakty, takie jak apokryficzne wspomnienia, amerykańska agentura, przepływy dolarowe, wyczyszczone życiorysy i skrywane przynależności, a wreszcie - wielkie zdrady. Założyciele Unii Europejskiej pracowali na rzecz obcych interesów, w dodatku doskonale wiedzieli, co robią. Chcieli Europy bez korzeni, bez duszy, bez ciała. Tej, która stoi dziś przed naszymi oczami, każdego dnia coraz bardziej naga.

 1. "Rodowód ideowy Unii Europejskiej", Autor: Jerzy Chodorowski

  Przedmowy autora Jerzy Chodorowski, „Rodowód ideowy Unii Europejskiej", Dom Wydawniczy "Ostoja", Krzeszowice 2005, str. 7
  Przedreferendalna dyskusja na temat wejścia Polski do UE wykazała dobitnie, jak wielką jest w naszym kraju nieznajomość podstawowych zasad, na których została oparta Unia i konsekwencji stąd wynikających. Ignorancję tę przejawiał nie tylko tzw. przeciętny Polak, ale także osoby aspirujące do przywódczej roli w społeczeństwie, a nawet niektórzy hierarchowie elit duchowych Narodu.

  Gdy np. wysoki dostojnik - zwolennik kompromisowej wersji chrześcijańskiego modelu zjednoczenia Europy - argumentował, że wejście Polski do Unii nie musi oznaczać utraty suwerenności, ponieważ "nikt nam tej suwerenności nie odbierze, jeśli jej sami nie oddamy", to wykazywał brak podstawowych wiadomości o przedmiocie swej opinii.

  Faktem jest bowiem, że Polska nie współtworzyła, nie zakładała Unii Europejskiej, ale jedynie ubiegała się o członkostwo w niej jako w już istniejącym bloku państw o własnym systemie prawnym, którego nikt nie będzie zmieniać na nasze życzenie. Polska mogła go przyjąć lub nie, tzn. przystąpić do Unii lub nie. Nikt jej do tego nie zmuszał, lecz gdy się zdecydowała na wejście, musiała przyjąć cały tzw. acquis communautaire, tzn. dorobek prawny Unii, do którego należy właśnie wymóg rezygnacji nowego członka UE przede wszystkim z własnych uprawnień suwerennych w pewnych dziedzinach i określonych wypadkach na rzecz organów Unii. Następuje to niejako automatycznie przez samo przystąpienie do UE i nie wymaga uroczystego aktu rezygnacji z suwerenności.

 1. "Przynęty i pułapki w Europejskich traktatach integracyjnych" (Wstępem opatrzył Stanisław Michalkiewicz), Autor: Jerzy Chodorowski

  Od kilku już lat tak zwane czynniki miarodajne wspomagane przez większość publikatorów starają się oswoić Polaków z myślą, że nie ma alternatywy dla wstąpienia naszego Kraju do Unii Europejskiej. Ta bezprecedensowa, prounijna propaganda nasilająca się z każdym dniem i obejmująca ogół obywateli III Rzeczypospolitej (ze zwróceniem szczególnej uwagi, co oczywiste, na ludzi młodych; w tym wypadku nie powstydzono się zaprząc w rydwan indoktrynacji szkół oraz opanowanych przez euroentuzjastów wyższych uczelni) zdaje się święcić triumfy. Wszak większość odbiorców ulega - świadomie bądź nieświadomie – jej urokom.

 1. "Polacy, już czas", "Jak zabijano Polskę. Cała prawda o III RP 2005-2011", Autor: Mirosław Kokoszkiewicz
 1. "Nowy Porządek Świata", "Kontrola umysłu" Autor: Robert Kościelny
 1. "Popkultura i zamęt" (T. 1-2), Autor: Małgorzata Nawrocka
 1. "Czy zmierzch państwa narodowego?", Autor: Jerzy Chodorowski

  Książka jest wyrazem przekonania autora o konieczności obrony państwa narodowego przed nadciągającą nową utopią, tym razem utopią superpaństwa kontynentalnego lub globalnego.

  Jeśli zaniechamy krytyki tego rodzaju pomysłów integracyjnych, fatalne ich następstwa zniszczą pokaźną część, jeśli nie całość naszego dziedzictwa cywilizacyjnego i kulturowego, a odpowiedzialność spadnie na pokolenia współczesne schyłkowi naszego stulecia.

  Znajomość całej tej – dość skomplikowanej i celowo gmatwanej – problematyki związanej z „ewolucją” [kierowaną] państwa jest w Europie niewielka, a w Polsce prawie zerowa. Na ogół ludzie nie dostrzegają, że przygotowywany jest demontaż państwa narodowego celem stworzenia gruntu pod superpaństwo europejskie, a pojutrze światowe.

  Zasłona pozorów jest jeszcze gęsta: orkiestry grają hymny narodowe, na maszty są wciągane flagi narodowe, kompanie honorowe prezentują broń, odbywają się manewry i rewie armii narodowych, przedstawiciele dyplomatyczni są przyjmowani i wysyłani do różnych państw narodowych, ale za tą dekoracją narodową czynione są już przygotowania do istotnych zmian na polityczno-ustrojowej scenie Europy. Przede wszystkim państwa narodowe tracą różne kompetencje na rzecz organizacji międzynarodowych i – co równie ważne – odbywa się intensywne urabianie opinii publicznej, a w pierwszym rzędzie młodzieży w duchu przychylnym i nawet entuzjastycznie przyjaznym dla wszelkiego rodzaju pomysłów i akcji ponadnarodowych....

 1. "Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950-2005. Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna", "Traktat lizboński. Polityczne aspekty reformy ustrojowej Unii Europejskiej w latach 2007-2009", Autor: Janusz Józef Węc
 1. "Koniec beztroski. O Europie, demokracji i polityce, jakiej nie chcemy", Autor: Petr Fiala

  Z przedmowy prof. Ryszarda Legutki Petr Fiala, „Koniec beztroski. O Europie, demokracji i polityce, jakiej nie chcemy", Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2016, Przedmowa: Ryszard Legutko, str. 8-10

  Fialę w niniejszym tomie poznajemy jako intelektualistę, nie zaś jako polityka. Ale z tekstów widać, że jako intelektualista wolny jest on od typowych wad, które są udziałem zaangażowanej politycznie wschodnioeuropejskiej inteligencji po upadku komunizmu. Fialę formowały, jak sam przyznaje w jednym z zamieszczonych tekstów, kontakty ze środowiskami anglosaskich konserwatystów, którzy jeszcze w czasach starego reżymu wspierali ruch antykomunistyczny w Czechosłowacji. Te kontakty sprawiły, że autor odrzucając komunistyczny totalitaryzm, nie uległ typowym schematom myślowym,jakie przychodziły do nas z Europy Zachodniej i Ameryki, a jakie inteligencja wschodnioeuropejska przyjmowała dość bezrefleksyjnie. Jego formacja, tak jak ją rozumiem, nauczyła go podwójnego dystansu - z jednej strony do kolejnych wariantów komunistycznej ideologii, a z drugiej do lewicowej ortodoksji, jaka zdominowała sferę publiczną i myślenie polityczne na zachodzie.

  Jeśli do tego dodamy typową dla tradycji Czech i Moraw zdroworozsądkową ksobność, otrzymamy swoistą formę konserwatyzmu, który w takich czasach jak dzisiejsze, pełnych ideologicznych szaleństw i globalnych planów dla ludzkości, ma niemałą rolę do odegrania. Stąd lektura tekstów Fiali daje miłe uczucie obcowania z umysłem żywym, wrażliwym na doświadczenie, wolnym od ideologii i politycznego sentymentalizmu, dobrze poruszającym się w dzisiejszym świecie. Wiele z tego, co pisze Fiala brzmi dla Polaków znajomo, bo też losy polskie i czeskie po upadku komunizmu przebiegały podobnie i rodziły podobne wyzwania. Na przykład, podobnie brzmią dylematy, przed jakimi stawali czescy konserwatyści. Oni równie, tak jak ich polscy koledzy, przesadnie podkreślali rolę liberalnego wkładu w dzisiejsze myślenie konserwatywne, uważając, że wolny rynek, dyscyplina budżetowa, prywatyzacja oraz inne dobrze znane zabiegi należą do podstawowych wyposażeń każdego konserwatysty wschodnioeuropejskiego, który pragnie wyzwolić swój kraj ze złogów komunizmu. Fiala zrozumiał dość szybko, że cokolwiek dobrego dałoby się powiedzieć o tym liberalnym wkładzie, to daleko nie wyczerpuje on tego, co powinno za konserwatyzm uchodzić w tym miejscu świata i w tym punkcie historii, w jakim się dzisiaj znajdujemy.

  Konserwatyzm autor rozumie raczej jako postawę niż jako doktrynę. W takim ujęciu konserwatyzm jest czymś bardziej wymagającym niż socjalizm i liberalizm, które pozwalają swoim wyznawcom chronić się za bezpiecznym parawanem jednoznacznych dyrektyw i jasno sformułowanych doktrynalnych twierdzeń. Postawa konserwatywna wymaga zaś czujnego zaangażowania, dobrego rozpoznania rzeczywistości, a także rozwagi w podejmowaniu decyzji. Szczególnie trudne dylematy stoją przed konserwatystami wschodnioeuropejskimi, których narody miały burzliwą historię i doświadczały nie raz zerwania ciągłości.

  Na osobną uwagę zasługują refleksje Fiali na temat Unii Europejskiej i jej obecnych problemów. Autor słusznie zauważa, że Unia jest dzisiaj dla krajów europejskich, w tym może przede wszystkim dla krajów Europy Wschodniej, bardziej problemem niż rozwiązaniem. Ta prawda brzmiąca dla wielu Czechów, Polaków, Węgrów, Słowaków niemal rewolucyjnie, a nawet oburzająco, zaczyna powoli docierać do niektórych bardziej przenikliwych umysłów. Uwagi Fiali na ten temat są nie tylko trafne, ale także otrzeźwiające. Pokazuję one też siłę wyjaśniającą jego postawy konserwatywnej.

  Krytyka obecnego sposobu zarządzania Unią i kierunku zmian w niej zachodzących nie jest więc podejmowana z pozycji tradycjonalizmu - którą to postawę Fiala wyraźnie oddziela od konserwatyzmu i z nią się nie utożsamia – lecz poprzez namysł nad realnymi słabościami strukturalnymi Unii, zakrytymi fałszywym i mistyfikującym językiem, jakiego się dziś używa, a także poprzez namysł nad realnymi jej możliwościami. Postawa konserwatywna, która w tym się wyraża, to przedłożenie tego, co realne i realnie możliwe, nad nierealnymi ideologicznymi fantazjami.

  W największym skrócie argument brzmiałby następująco: nie ma żadnych podstaw, by poddawać się kolejnym falom federalizacji i centralizacji Unii, ponieważ ta nie ma i mieć nie może narzędzi, które zastąpić by mogły państwa narodowe. Ani system podejmowania decyzji, ani sposób zarządzania, ani legitymacja demokratyczna, ani układ instytucjonalny, ani żadne inne urządzenia tak dobrze funkcjonujące w państwach narodowych i umożliwiające ich stabilność, nie są do przeniesienia na grunt unijny. Próby czynione w tym kierunku skazują przywódców unijnych na mnożenie kolejnych problemów i na brnięcie w kolejne ideologiczne mistyfikacje. Ma też rację Fiala, gdy pisze, że te triumfalistyczne deklaracje i posunięcia władców Unii pokazują drugą stronę Europy, którą jest znużenie i wyczerpanie jej ducha. Biurokratyzacja, ideologizacja, niemoc w rozwiązaniu realnych problemów, na przykład problemu imigracji, trwanie przy tych samych sloganach, w których treść dawno już wypłukało doświadczenie, zanik wszelkich mechanizmów krytycznej autorefleksji, to wszystko skazuje Unię na alienację, a jej przeciwnikom daje coraz skuteczniejsze narzędzia do podważania jej sensu.

  Polski czytelnik znajdzie w książce Fiali więcej interesujących wątków. Przede wszystkim jednak znajdzie w niej to, co w pisarstwie politycznym jest najważniejsze: trzeźwe i subtelne analizy, trafne diagnozy i ten osobliwy ton roztropności, jaki charakteryzuje dobrze uformowaną postawę konserwatywną.

 1. "Europa jako kinder niespodzianka", Autor: Piotr Mazurkiewicz
 1. "Duch pyszny poprzedza upadek”. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii", Autor: Przemysław Żurawski vel Grajewski

  Wnioski Przemysław Żurawski vel Grajewski, „Duch pyszny poprzedza upadek”. Rozważania o naturze procesu rozpadu unii", Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2012, str. 180
  Cechą wspólną wszystkich wymienionych błędów jest oderwanie elit decyzyjnych centrum od rzeczywistości.
  W ślad za tym idzie zła ocena realiów, przecenianie własnej siły (twardej lub miękkiej) i niedocenianie skali przywiązania słabszych partnerów do ich własnej tożsamości. Zjawisku temu zwykle towarzyszy retoryczne zaklinanie rzeczywistości, oczywiście z racji wielości zachowanych świadectw, znacznie lepiej znane z czasów nam bliższych (Jugosławia, UE) niż z odległych epok.
  Wszystkie te przywary elit rządzących, a często także indoktrynowanych przez nie społeczeństw podmiotów dominujących, można sprowadzić do jednego zdania, które stało się tytułem niniejszej analizy - do przeświadczenia o własnej wyższości, wiodącego do uznania, iż inni nie są nam równi i że jest z ich strony przejawem godnego ukarania zuchwalstwa wyobrażanie sobie, że mogą takimi być.

 1. "Polska polityka wschodnia 1989–2015. Wymiar narodowy i unijny", "Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004", "Geopolityka-siła-wola. Rzeczypospolitej zmagania z losem", Autor: Przemysław Żurawski vel Grajewski
 1. "Strollowana rewolucja", "Myśli nowoczesnego endeka", "Cham niezbuntowany", Autor: Rafał A. Ziemkiewicz
 1. "Zwycięzca po przejściach", "Większego cudu nie będzie", "Upadek idei postępu", Autor: Zdzisław Krasnodębski
 1. "Festung Europa", Autor: Monika Gabriela Bartoszewicz
 1. "Psychologia tłumu", "Psychologia socjalizmu", Autor: Gustave Le Bon
 1. "Idee mają konsekwencje", Autor: Richard M. Weaver
 1. "Tyrania postępu", Autorzy: Andrzej Nowak, ks. Dariusz Oko, ks. Waldemar Chrostowski, Jerzy Kruszelnicki, Grzegorz Kucharczyk, bp Wiesław Mering, Leszek Sosnowski, Wojciech Roszkowski, Jakub Maciejewski, Piotr Łuczuk, Wojciech Polak, Aleksander Nalaskowski, ks. prof. Janusz Królikowski, Patryk Jaki
 1. "Polskość jest przywilejem. Antologia publicystyki patriotycznej", Autorzy: Adam Bujak, Andrzej Nowak, Krzysztof Szczerski, ks. Dariusz Oko, ks. Waldemar Chrostowski, Jerzy Kruszelnicki, Antoni Macierewicz, Krzysztof Masłoń, Krzysztof Ożóg, Adam Sosnowski, Leszek Sosnowski, Janusz Szewczak, Artur Śliwiński, Paweł Stachnik, Henryk Kocój, Jakub Maciejewski
 1. "Chluba i zguba. Antologia najnowszej publicystyki patriotycznej", Autorzy: 30 autorów esejów, artykułów i rozmów z okresu 2016 – 2019
 1. "Transhumanizm", "Kultura destrukcji", "Pułapka samotności", "Wprowadzenie do rozważań o narodzie", Autor: Andrzej Zwoliński
 1. "Katolik wobec pluralizmu etycznego na przykładzie bioetyki. Studium teologicznomoralne", "Granice genetycznego ulepszania człowieka. Teologicznomoralny problem nieterapeutycznych manipulacji genetycznych", Autor: Tomasz Kraj
 1. "Transhumanizm. Wieloaspektowość zagadnienia", "Ulepszanie poznawcze człowieka. Perspektywa filozoficzna", "Ulepszanie moralne człowieka. Perspektywa filozoficzna", Redakcja: Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub
 1. "Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa", Autor: Beata Polanowska-Sygulska
 1. "Dyktatury i tyranie. Szkice o niedemokratycznej władzy", Autorzy: Marek Bankowicz, Wiesław Kozub-Ciembroniewicz
 1. "Carl Schmitt i Leo Strauss. Krytyka pozytywizmu prawniczego w niemieckiej mysli politycznej", Autor: Łukasz Święcicki
 1. "Etyka państwa i prawa", Autor: Otfried Höffe
 1. "Władza", Autor: Jan Baszkiewicz
 1. "Przyszły ustrój Polski", Autor: Stanisław Krajski
 1. "Szkoła prawa. Rozważania o państwie", "Elita, ustrój, demokracja. Pisma Wybrane", Autor: Czesław Znamierowski
 1. "Czesław Znamierowski. W poszukiwaniu sprawnego państwa", Autor: Marek Smolak
 1. "W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji", Autor: Jacek Bartyzel
 1. "Język, Naród, Państwo. Język jako zjawisko polityczne", Autor: Roman Szul
 1. "Nauka o państwie i polityce", Autor: Eugeniusz Zieliński
 1. "Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości", Autor: Joanna Sanecka-Tyczyńska, Ikona pliku PDF

  recenzji książki Arkadiusza Lewandowskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

  Badania prowadzone przez Sanecką-Tyczyńską dotyczyły lat 2001–2007 czyli czasu od powstania Prawa i Sprawiedliwości do zakończenia rządów z udziałem tej partii.
  Praca składa się z pięciu rozdziałów, w dwóch pierwszych Sanecka-Tyczyńska poszukuje inspiracji dla myśli politycznej oraz podstaw ideowych proponowanego przez PiS projektu państwa. Trzy kolejne rozdziały to już z kolei przedmiotowe podejście do zagadnień: modelu ustroju państwa, organizacji władzy państwowej oraz bezpieczeństwa państwa.
  ...
  Rozdział II poświęcony ideowym podstawom państwa rozbity został na cztery części dotyczące: konserwatywnego ładu moralnego, tradycji, porządku prawnego i solidarnego ładu społecznego. Te cztery warstwy według autorki, konstytuowały niejako ideowe ramy państwa w wizji PiS.
  Widoczna potrzeba, aby mówić o moralności w kontekście ładu państwowego, jak rekonstruuje autorka, miała swój początek w kryzysie moralnym społeczeństwa, jaki wywodził się z okresu PRL. Wówczas to w opinii polityków PiS, państwo, jako instytucja służąca dobru wspólnemu, przestało istnieć a zaczęły dominować "egoizmy grupowe". Receptą na ten stan rzeczy miałyby być wartości chrześcijańskie oraz instytucja rodziny, pojmowana tradycyjnie, podlegająca ochronie i opiece państwa.

 1. Polska Wielki Projekt, książki w formacie PDF
 1. "Polska naszych marzeń", Autor: Jarosław Kaczyński
 1. "Mała degeneracja", Autor: Stefan Sękowski
 1. "Upadła praworządność. Jak ją podnieść", Autorzy: Stefan Pułról, Stefan Sękowski
 1. "Arystokraci ducha: obraz społeczeństwa średniowiecznego w Revelationes św. Brygidy Szwedzkiej", Autor: Anna Waśko
 1. "O wielości cywilizacji", "Cywilizacja żydowska", "Cywilizacja bizantyńska", "O ład w historii", "Prawa dziejowe, "Dzieje Polski", Autor: Feliks Koneczny
 1. "O cywilizację łacińską", "Tło cywilizacyjne odsieczy wiedeńskiej", "Bizantynizm niemiecki", "Napór Orientu na Zachód", Etyki a cywilizacje", "Protestantyzm w życiu zbiorowym", "Państwowe szkolnictwo – chory twór protestantyzmu", Autor: Feliks Koneczny
 1. "Różnorodność cywilizacyjna Słowiańszczyzny", "Dzieje Rosji", Autor: Feliks Koneczny
 1. "Państwo i prawo w cywilizacji łacińskiej", "Polska między Wschodem a Zachodem, Autor: Feliks Koneczny
 1. "Polskie logos a ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski" (T. 1), "Polskie logos a ethos. Roztrząsanie o znaczeniu i celu Polski" (T. 2), Autor: Feliks Koneczny
 1. "Rola neofitów w dziejach Polski", Autor: Stanisław Didier
    Stanisław Dider, ROLA NEOFITÓW W DZIEJACH POLSKI, Warszawa 1934, Nakładem "Myśli Narodowej"
    SPIS TREŚCI                 1
    NEOFICI ŻYDOWSCY NA ZACHODZIE EUROPY     1
    NEOFICI ŻYDOWSCY W DAWNEJ POLSCE       4
    SABBATAJ ĆWI I JEGO ZWOLENNICY        5
    DZIAŁALNOŚĆ JAKÓBA FRANKA          5
    FRANKIŚCI                  7
    INSUREKCJA KOŚCIUSZKOWSKA          8
    WOLNOMULARSTWO POLSKIE           10
    POWSTANIE LISTOPADOWE            11
    RZĄDY PASKIEWICZA W KRÓLESTWIE       12
    EMIGRACJA POLSKA PO 1831 ROKU        14
    PRZED POWSTANIEM STYCZNIOWEM        15
    ROK 1863                  18
    EMIGRACJA POLSKA PO POWSTANIU STYCZNIOWEM  19
    OKRES POZYTYWIZMU              20
    ZAMKNIĘCIE                 21
       
 1. "Przyszłość gospodarcza świata", "Przyszłość gospodarcza Polski", "Podstawy narodowego programu gospodarczego", "Siła i prawo", "Program gospodarczy", "Idee przewodnie gospodarstwa Polski", "Polityka społeczna i sprawa robotnicza", Autor: Roman Rybarski
 1. "Idea narodu i gospodarstwa narodowego oraz program przemian politycznych i społeczno-gospodarczych II Rzeczypospolitej w ujęciu Romana Rybarskiego", Autor: Aleksandra Lityńska, Ikona pliku PDF
 1. "Roman Rybarski – czołowy ekonomista narodowej demokracji", Autor: Jan Żaryn, Ikona pliku PDF
 1. "Wykład ekonomii politycznej", Autor: Julian Dunajewski
 1. "Adam Krzyżanowski – przeciwnik etatyzmu", Autor: Antoni Dudek, Ikona pliku PDF
 1. "Dzieła zebrane", "Etatyzm po polsku", Autor: Adam Heydel
 1. "Peryferyjny kapitalizm zależny", Autor: Jerzy Matusiak
 1. "Prawo", Autor: Fryderyk Bastiat, Ikona pliku PDF

  Przedmowa do polskiego wydania, str. 2-3

  "PRAWO" F. BASTIATA jest wynikiem i reasumpcją trzech dzieł autora: Economic Sophism (352 str.), Economic Harmonies (591 str.), i Political Economy (291 str.), wydanych przez The Foundation for Economic Education, Inc. w Ameryce.

  Głównym osiągnięciem studiów autora jest uzasadnione założenie, że człowiek, aby mógł istnieć i rozwijać się na ziemi, musi posiadać naturalne prawa nadane mu przez Stwórcę. Są to: prawo do życia, do swobodnego działania dla utrzymania siebie i swojej rodziny, i do własności, pod warunkiem, że korzystając z nich nie pozbawia tych samych praw innych.

  Te trzy prawa są nierozłączne. Jedno z nich zniszczone niszczy dwa drugie. W obronie tych praw człowiek ma prawo użycia siły fizycznej…

  Człowiek w społeczeństwie ustanowił rząd i przekazał mu zbiorowo prawo użycia siły dla legalnej obrony powyższych praw. Dlatego rząd nie może używać prawa siły do żadnych innych celów, pod żadnym pozorem, jak tylko dla celu, dla którego został powołany. Z tego wynika, że rząd nie ma prawa użycia siły do wykonania jakichkolwiek ustaw, uchwalonych jakąkolwiek większością parlamentu demokratycznie wybranego, jeśli te ustawy naruszają  ajmniejszym stopniu powyższe prawa człowieka lub grup.

  Biorąc pod uwagę niedoskonałość ludzkiego charakteru, człowiek, prawo, rząd, ustawodawcy i  demokracja muszą być ograniczone w swoich działaniach, jeśli chcemy by w społeczeństwie panowała wolność, sprawiedliwość, spokój i szczęście.

  Drugą podstawową zasadą, udowodnioną studiami ekonomicznymi jest, że interesy człowieka w społeczeństwie są harmonijne – jak to poetycko wyraził A. Mickiewicz w Odzie do Młodości: Razem młodzi przyjaciele w szczęściu wszystkiego są wszystkich cele.

  W przeciwieństwie do fałszywej i antagonistycznej doktryny socjalizmu, że zysk jednej osoby jest stratą wszystkich innych. Czyli walka wszystkich przeciw wszystkim. Walka o władzę dla władzy w celu osiągnięcia utopijnego ideału uczynienia KAŻDEGO bogatym i szczęśliwym kosztem wszystkich innych!

  Te zasady są naturalne, proste i całkowicie racjonalne. Jednak ich zastosowanie w praktycznym zdeprawowanym życiu politycznym, będzie wtedy możliwe, gdy większość ludzi zrozumie ich wartość, pojmie jakie są konsekwencje w razie ich niestosowania – widoczne prawie w całym świecie – przyjmie za swój cel ich wprowadzenie, przestrzeganie i zdecyduje się bronić ich ustawicznie.

 1. "Co widać i czego nie widać" (książka), "Co widać i czego nie widać" (audiobook), "Co widać i czego nie widać", Ikona pliku PDF, Autor: Fryderyk Bastiat
 1. "Ekonomia w jednej lekcji", Autor: Henryk Hazlitt

  Rozdział II – Rozbita szyba

  Niech wolno nam będzie rozpocząć od najprostszej możliwej ilustracji – wybierzmy, idąc za przykładem Bastiata, rozbitą szybę.

  Wyobraźmy sobie młodego chuligana, ciskającego cegłę w witrynę sklepu z pieczywem. Rozwścieczony sklepikarz wybiega na zewnątrz, ale chłopak już uciekł. Zbiera się tłumek ludzi, którzy z cichą satysfakcją zaczynają się gapić na dziurę oraz obsypane odłamkami szkła bochenki chleba i paszteciki. Po chwili tłumek zaczyna odczuwać potrzebę filozoficznej refleksji.

  Niektórzy ze zgromadzonych prawie na pewno przypomną sobie nawzajem (albo piekarzowi) że pomimo wszystko to nieszczęście ma także swoją jasną stronę – przyniesie korzyść jakiemuś szklarzowi. W miarę jak zaczynają się nad tym zastanawiać, dopracowują szczegóły. Ile kosztuje nowa szyba wystawowa? Dwieście pięćdziesiąt dolarów? To spora suma. Poza tym, gdyby nigdy nie rozbijano szyb, co stałoby się ze szklarzami? Oczywiście, można tak ciągnąć bez końca. Szklarz stanie się bogatszy o 250 dolarów, które będzie mógł wydać u innych kupców, ci znów będą mieli 250 dodatkowych dolarów do wydania u jeszcze innych kupców – i tak w nieskończoność.

  Stłuczona szyba będzie dostarczała pieniędzy i zatrudnienia wciąż rozszerzającym się kręgom ludzi. Logiczny wniosek – gdyby tłumek go wyciągnął – byłby taki: młody chuligan, który cisnął cegłę, dla społeczeństwa wcale nie jest szkodnikiem, ale dobroczyńcą.

  A teraz spójrzmy inaczej. Tłumek ma rację przynajmniej w swej pierwszej konkluzji. Mały akt wandalizmu będzie początkowo oznaczał korzyść dla jakiegoś szklarza. Szklarz zmartwi się tym wypadkiem nie bardziej niż właściciel zakładu pogrzebowego czyjąś śmiercią. Jednak sklepikarz zostanie bez 250 dolarów, które zamierzał wydać na nowy garnitur. Musi wymienić szybę w oknie, toteż będzie musiał się obyć bez garnituru (albo czegoś równej wartości – rzeczy niezbędnej lub luksusowej). Zamiast mieć okno i 250 dolarów, teraz ma tylko okno. Jeśli zamierzał kupić garnitur właśnie tego popołudnia, zamiast mieć i okno, i garnitur, będzie musiał się zadowolić samym oknem. Jeśli pomyślimy o nim jako o części społeczności, zauważymy, że społeczność straciła nowy garnitur, który mógłby powstać, gdyby sprawy potoczyły się inaczej – i że jest ona o tyle właśnie uboższa.

  Zysk szklarza jest, mówiąc krótko, po prostu stratą krawca. Nie powstała żadna nowa „posada”. Ludzie tworzący tłumek myśleli tylko o dwóch stronach transakcji – o piekarzu i szklarzu. Zapomnieli o trzeciej stronie, której ta sprawa potencjalnie dotyczy – o krawcu. Zapomnieli o nim z tego tylko powodu, że nie pojawił się na scenie. Za dzień czy dwa zobaczą nowe okno wystawowe. Nigdy nie zobaczą nowego garnituru – tylko dlatego, że nigdy nie zostanie on uszyty. Widzą tylko to, co można bezpośrednio ujrzeć wzrokiem.

 1. "Ludzkie działanie", "Rząd wszechmogący. Narodziny państwa totalnego i wojny totalnej", "Kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie", "Interwencjonizn", "Biurokracja", "Planowany chaos", "Mentalność antykapitalistyczna", Autor: Ludwig von Mises
 1. "Mit przedsiębiorczego państwa”, Autorzy: Deirdre McCloskey, Alberto Mingardi

  W książce zatytułowanej „Przedsiębiorcze państwo” Mariana Mazzucato broni tezy, że państwowa ingerencja jest niezbędnym elementem na drodze do rozwoju gospodarczego. Przedstawia ona rozumowanie mające wyjaśniać, w jaki sposób centralne planowanie pomaga gospodarce, oraz przedstawia przykłady mające popierać jej teorię.
  Autorzy „Mitu Przedsiębiorczego Państwa” zwracają uwagę na błędy w etatystycznym rozumowaniu. McCloskey i Mingardi podkreślają, że teoria o konieczności ingerencji państwa w rozwój gospodarczy jest błędna, a przykłady przedstawiane na jej poparcie w rzeczywistości pokazują coś zupełnie innego. Para naukowców rozprawia się z narracją Mazzucato wskazując na jej niespójność z faktami historycznymi i tendencyjny charakter.
  Jak w rzeczywistości wyglądał udział państwa w tworzeniu takich projektów, jak m.in. Internet? Odpowiedź na to i inne pytania znajduje się w książce.

 1. "Tragedia euro”, Autor: Philipp Bagus
 1. "Paradoks wyboru. Dlaczego więcej oznacza mniej”, Autor: Barry Schwartz

  Kiedy ludzie nie mają wyboru, życie jest wręcz nie do zniesienia. Ponieważ ilość dostępnych wyborów wzrasta – tak, jak w naszej kulturze konsumpcjonizmu – autonomia, kontrola oraz wyzwolenie wniesione przez tę różnorodność są potężne i pozytywne. Ale, ponieważ ilość wyborów ciągle rośnie, zaczynają pojawiać się negatywne aspekty posiadania wielości wyborów. Kiedy ilość możliwości dalej wzrasta, te negatywy eskalują, aż w końcu jesteśmy nim przeciążeni. W tym miejscu, wybór wcale już nie uwalnia, ale osłabia. Można nawet rzec, że tyranizuje.

 1. "Polityka jako zawód i powołanie”, Autor: Max Weber
 1. "Edukacja – wolna i przymusowa", Autor: Murray Newton Rothbard
 1. "Lenin", Autor: Antoni Ferdynand Ossendowski

  str. 120
  ...
  W Berlinie Włodzimierz zatrzymał się w małym hoteliku w pobliżu Moabitu, zwiedzał miasto i uczęszczał na zebrania niemieckich socjalistów. Tu poznał wielu słynnych przywódców partii, lecz nie znalazł bezpośrednich nici, którymi mógłby się z nimi związać.
  Zrozumiał, że wszyscy myśleli o pracy parlamentarnej, walczyli w wyborach o największą liczbę mandatów do Reichstagu. Taką burżuazyjną ideologią był zarażony nawet najbardziej energiczny ze wszystkich Karol Liebknecht, o czym się Włodzimierz wkrótce przekonał.
  Uljanow spotkał go na zebraniu w Szarlottenburgu i podszedł do niego.
  – Powiadomiono mnie o was, towarzyszu – oświadczył Liebknecht, usłyszawszy nazwisko rosyjskiego socjalisty.
  Mówiono mi, że psujecie krew Struwemu i Potresowowi.
  – Różnie bywa – odparł Włodzimierz z uśmiechem. – Chciałem zapytać was, towarzyszu, jak długo niemiecka socjaldemokracja będzie tak beznadziejnie dreptała w miejscu jak kura przed linią narysowaną kredą na stole, tuż przed jej dziobem?
  – O jakiej linii mówicie? – spytał Liebknecht.
  – Linią tą jest parlamentaryzm, burżuazyjna pułapka dla łatwowiernych biedaków – odparł spokojnie Uljanow.
  ...

  str. 122
  ...
  – Zadam pytanie: czy nie myślicie o tym, że dobrze zorganizowania, karna i zdecydowana na wszystko grupa, rzuciwszy dobrze przemyślane hasła, zasadniczo pociągające rzesze pracujących, może dokonać rewolucji? Czy nie sądzicie, że potrafi ona rozbić istniejące społeczeństwo, przeraziwszy je bezwzględnym terrorem i za pomocą tego środka ująć w swoje ręce ster władzy nad bierną i wahającą się częścią klasy, o którą chodzi? – spytał Uljanow.
  – Myślę, że tak istotnie jest – mruknął Liebknecht.
  – Zostanie to wykonane w Rosji! – zawołał Włodzimierz.
  ...

  str. 123
  ...
  Pojechali do Lafargue’a. Francuz ostrym i szyderczym wzrokiem ogarnął postać i mongolską twarz gościa.
  – Czy towarzysz jest Rosjaninem? – spytał z grzecznym uśmiechem.
  – Tak! – zaśmiał się Uljanow. – Mistrza z pewnością zastanowiły tatarskie rysy mojej osoby?
  – Przyznam się, że tak! – odpowiedział.
  – Mamy u siebie mało czystych rosyjskich typów! – odparł Włodzimierz. Proszę pamiętać, że trzysta lat byliśmy w niewoli tatarskiej. Azjaci pozostawili nam dość niepociągające oblicza, lecz i bardzo cenne cechy charakteru. Jesteśmy zdolni do rozumnego okrucieństwa i do fanatyzmu!
  ...

  str. 124
  ...
  Masy lubią kierować się cudzym rozumem i być pod twardą ręką.
  ...
  Wolność jest burżuazyjnym przesądem. Kolektyw korzysta z rozumu wybitnych kierowników i to mu powinno wystarczyć! Zresztą dla dobra kolektywu musi on być trzymany żelazną ręką – mówił spokojnie i z przekonaniem Uljanow.
  ...
  str. 125
  ...
  Uljanow z szacunkiem patrzył na surową twarz Plechanowa i jego krzaczaste brwi. Nauczył się od niego wielu potrzebnych rzeczy, czytając książki i artykuły starego rewolucjonisty w nielegalnych rosyjskich pismach zagranicznych. Wpatrywał się z uwielbieniem, z rzewną miłością w te zaciśnięte usta, które wypowiedziały nigdy nie zapomniane słowa, ognistymi zgłoskami zapisane w duszy Uljanowa: Dobro rewolucji stanowi najwyższe prawo! Pozbawienie tyranów życia nie jest morderstwem! ...

  str.127-128
  ...
  Zachwyca mnie to,co już zrobione. Lecz widzę też słabe strony: Zachodni człowiek zbytnio wierzy w wartość istoty ludzkiej, żywi nadmiar szacunku dla swej pracy i czuje godność osobistą. Słowem jest indywidualistą. To zrodziło bezgraniczny egoizm. Tymczasem wielkie,niebywale wielkie dzieła zostaną dokonane przez masy zmechanizowane, poruszane władczym, twardym intelektem kierowniczym, rozumiejącym cele ogólnoludzkie, zbiorowe.
  ...
  Zachód musi zginąć od parlamentaryzmu, który pożera go jak trąd. Naszym zadaniem jest zabezpieczyć Rosję przed tą nieuleczalną chorobą.
  ...

 1. "Zwierzęta, ludzie, bogowie", Autor: Antoni Ferdynand Ossendowski
 1. "Przestrogi dla Polski", Autor: Stanisław Staszic
 1. "Kazania sejmowe", "Wzywanie do pokuty obywatelów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego", Autor: Piotr Skarga
 1. "Pakiet dla państwa Prymasa Tysiąclecia" (mp3, 5 godz. 38 min), Autor: ks. Jerzy Jastrzębski
 1. "Co chrześcijaństwo dało światu", Autor: Michał Krajski
 1. "Mieszko I. Chrzest i początki Polski", Autor: Jerzy Strzelczyk
 1. "Życie polskie w dawnych wiekach", Autor: Władysław Łoziński
 1. "Piastowie. Wędrówki po Polsce pierwszej dynastii", "Jagiellonowie. Schyłek Średniowiecza", Autor: Sławomir Koper
 1. "Wielkie Księstwo Litewskie i Inflanty. Przewodnik historyczny śladami polskości Kresów", "Ukraina. Przewodnik historyczny. Polskie ślady, tragiczne dzieje", Autor: Sławomir Koper
 1. "Ostatnie lata polskiego Lwowa", "Ostatnie lata polskiego Wilna", "Ostatnie lata polskich Kresów", "Najdalsze Kresy. Ostatnie polskie lata", "Kresy północy. Wyprawa do polskich Inflant", Autorzy: Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk
 1. "Czterej ostatni wodzowie polscy przed sądem historyi", Autor: Ignacy Prądzyński
 1. "Zaprzepaszczone szanse. Wybór myśli politycznych i społecznych", Autor: Ignacy Prądzyński
 1. "Gorzki to chleb jest polskość. Wybór myśli politycznych i społecznych", Autor: Cyprian Kamil Norwid
 1. "Polska. Nasza ojczyzna", "KOPERNIK /powieść historyczna/" "KOŚCIUSZKO /powieść historyczna/", "PIŁSUDSKI /powieść historyczna/", Autor: Marcin Wujas Wójcik
 1. "Husaria. Duma polskiego oręża", "Husaria Rzeczpospolitej", "Husaria pod Wiedniem 1683", "Nie tylko husaria", "Wypisy źródłowe do dziejów husarii", Autor: Radosław Sikora
 1. Stanisław Żółkiewski, Wielki hetman Rzeczypospolitej

  "Żółkiewski. Pogromca Moskwy", Autor: Wojciech Polak

 1. "Zbrodnia i grabież. Jak Niemcy tuszują prawdę o sobie", Autorzy: Wojciech Polak, Sylwia Galij-Skarbińska
 1. "Oksfordzka historia unii polsko-litewskiej. Tom1: Powstanie i rozwój 1385-1569", Autor: Robert Frost
 1. "Boże igrzysko. Historia Polski", "Serce Europy. Krótka historia Polski", "Europa. Rozprawa historyka z historią", "Europa. Między Wschodem a Zachodem" Autor: Norman Davies
 1. "Konfederacja targowicka", Autor: Władysław Smoleński
 1. "Polscy terroryści", Autor: Wojciech Lada
 1. "Legiony Polskie. Dzieje bojowe i organizacyjne", Autorzy: Michał Klimecki, Krzysztof Filipow
 1. "Moje pierwsze boje", Autor: Józef Piłsudski
 1. "Victoria polska. Marszałek Piłsudski w obronie Europy", "Marszałek Piłsudski w obronie Polski i Europy", Autor: Józef Szaniawski
 1. "Księga myśli Józefa Piłsudskiego", Autor: Katarzyna Fiołka
 1. "Piłsudski (nie)znany. Historia i popkultura", Zapis otwartych dyskusji na temat Marszałka i jego biografii w 2017 roku

  Józef Piłsudski to jeden z najważniejszych bohaterów polskiej pamięci. Ile w dokonaniach Marszałka było geniuszu, pracy, determinacji, a ile szczęścia? Jak ewoluowały jego poglądy? Jak oddzielić realne zasługi Piłsudskiego od legendy, którą świadomie kreował? W jaki sposób przedstawiają postać Komendanta sztuka i popkultura?
  Na te pytania starają się odpowiedzieć uczestnicy rozmów zawartych w tomie – cenieni historycy i publicyści. Debaty, poprowadzone przez Mikołaja Mirowskiego, odbyły się jesienią 2017 roku w Domu Literatury w Łodzi. Przed dyskusjami prezentowano kolejne odcinki serialu Andrzeja Trzos-Rastawieckiego Marszałek Piłsudski. Książka jest sprzedawana w zestawie z serialem „Marszałek Piłsudski” na DVD.

  Dla Piłsudskiego państwo było ważniejsze od demokracji

 1. "Piłsudski, Dmowski i niepodległość. Osobno, ale razem", Autor: Tadeusz A. Kisielewski
 1. "Wojna polsko-ukraińska. Lwów i Galicja Wschodnia 1918-1919", Autor: Michał Klimecki
 1. "Wielka Wojna i niepodległość Polski", Autor: Tadeusz A. Kisielewski
 1. "Gwałt na Polsce", Autor: Stanisław Mikołajczyk
 1. "Stanisław Mikołajczyk, czyli klęska realisty", Autor: Andrzej Paczkowski
 1. "Ignacy Jan Paderewski 1860-1941", Autor: Mariusz Olczak
 1. "Wielkie mocarstwa wobec Polski. 1919-1945. Od Wersalu do Jałty", Autor: Jan Karski

  We wstępie do obecnego wydania prof. Timothy Snyder pisze, że w książce Jana Karskiego polityka wielkich mocarstw „nie została przedstawiona jako efekt niezrozumiałej małostkowości, spisku czy nieumiejętności zrozumienia cnót i wartości Polski. Wielkie mocarstwa nie są widziane w książce oczyma Polaków, lecz zostały przedstawione tak, jak postrzegały się same: jak widziały siebie i własne interesy”.
  Snyder dodaje, że Karski nie kryje rozgoryczenia z powodu polityki mocarstw, sprawia jednak, że ich zachowania stają się zrozumiałe.

 1. "Konferencja pokojowa w Paryżu 1919", Autor: Emile Joseph Dillon
 1. "Kronika Polaków" (Chronica Polonorum), Autor: Maciej Miechowita, przekład na język polski: ks. Michał Cichoń
 1. "Chronica Polonorum" (Kronika Polaków), Autor: Maciej Miechowita
 1. "Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 - zapomniany appeasement", "Uległość czy niepodległość", "Polskość jest przywilejem", "Niepodległa! 1864-1924. Jak Polacy odzyskali Ojczyznę",
  "Ojczyzna ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920", "Klęska imperium zła. Rok 1920", "Historia i Polityka", "Dzieje Polski. T. 1-5", "Dzieje Polski. T. 6", "Między nieładem a niewolą. Krótka historia myśli politycznej",
  Autor: Andrzej Nowak
 1. "Polska i Rosja. Sąsiedztwo wolności i despotyzmu X-XXI w.", Autor: Andrzej Nowak

  W tej książce wybitny znawca dawnej i współczesnej Rosji prof. Andrzej Nowak odsłania źródła rosyjskiej mentalności cofając się aż do czasów powstania państwa polskiego i Rusi Kijowskiej, kiedy Moskwa była zarośniętym trawą i lasem skrawkiem ziemi w dziczy, prowadząc czytelnika aż do czasów współczesnych i haniebnej inwazji Władimira Putina na Ukrainę. Uczony tłumaczy, że Ruś to nie Rosja, a dziedzictwo tamtej historycznej krainy nie ma nic wspólnego ze współczesną Moskwą. Dopiero w XV w. zaczęto na dworach w Krakowie i Wilnie postrzegać Moskwę jako zagrożenie militarne, kiedy dla uzasadnienia swoich wojen przeciwko Polsce carowie już wtedy zaczęli używać argumentów, które słyszymy również dziś – rzekoma obrona mniejszości prawosławnej i zjednoczenie wszystkich Rusinów pod jednym berłem.

  Warto też zaznaczyć przepaść cywilizacyjną dzielącą Polskę i Rosję. Gdy dziesiątki tysięcy szlachty polskiej decydowało o losie Rzeczypospolitej na sejmikach i sejmach, w Rosji nastał czas opriczniny, czyli brutalnego terroru i władzy służb specjalnych. Kiedy nad Wisłą powstawały setki książek i pism politycznych, w carskim imperium nie znano map, mało kto też potrafił czytać czy pisać, nie było szkół. Rósł strach przed Polską, a wraz z nim nienawiść.

  Finałem tej nienawiści zdawał się być wiek XVIII, kiedy caryca Katarzyna upokorzyła Rzeczpospolitą instalując na polskim tronie swego kochanka, porywając polskich senatorów i wreszcie zarządzając rozbiory. Oprócz gołej siły militarnej Moskwy, doprowadziła do tego wewnętrzna słabość państwa, a Polska straciła swoją suwerenność formalnie będąc sojusznikiem Rosji.

  Z historii stosunków polsko-rosyjskich wyciąga autor nieustannie wnioski, które ważne są dla nas teraz; zwłaszcza teraz. Prowadzi nas przez heroizm XIX-wiecznych powstań do wielkiego zwycięstwa w 1920 r., a potem do działań agentury rosyjskiej w II RP i stale niebezpiecznej współpracy niemiecko-rosyjskiej, której kulminacją były zbrodnie II wojny światowej. Zatrzymuje się dopiero w czasach nam współczesnych, kiedy na własne oczy i tak blisko nas na Ukrainie widzimy nieposkromiony i zbrodniczy apetyt imperialny Władimira Putina.

 1. Powrót "Imperium Zła". Ideologie współczesnej Rosji, ich twórcy i krytycy (1913-2023), Autor: Andrzej Nowak

  Federacja Rosyjska jest największym państwem świata, niemal dwa razy większym od USA. Dlaczego dla Rosjan to wciąż za mało?

  Jeden z najwybitniejszych polskich historyków, profesor Andrzej Nowak, rekonstruuje tradycje i praktyki rosyjskiego imperializmu – od schyłku epoki carów po rządy Putina.

  Rosja – wielka mediatorka i opiekunka „poniżonych przez Zachód”. Obrończyni rozsądku i „wartości konserwatywnych” wobec pogrążającej się w kryzysie moralnym Europy. Agresor, który każdą kolejną ekspansję nazywa „wyzwalaniem”. Skąd wzięły się te idee? Jak to możliwe, że koncepcje wywiedzione jeszcze z formuły Moskwy jako trzeciego Rzymu, unowocześnione przez słowianofilstwo, panslawizm i eurazjanizm, mogły przetrwać wielką cezurę rewolucji 1917 roku?

  W pasjonującej, wielowymiarowej pracy autor wyjaśnia m.in., dlaczego w Rosji władza nie tylko może, ale musi odwoływać się do siły, jeśli ma utrzymać swój autorytet. Podsumowuje historię akademickiej refleksji nad rosyjskim imperializmem – od tabu, jakim było objęte to pojęcie, po swoistą „imperiologię”. Opisuje fenomen „szkoły polskiej” w sowietologii, a szukając jej tradycji, sięga po wstrząsająco aktualne diagnozy wielkich twórców polskiego romantyzmu.

  Historyczne rekonstrukcje prowadzą zaś do odpowiedzi na najważniejsze pytanie tej książki – jak możliwy był powrót do myślenia w kategoriach imperialnej rekonkwisty po upadku Związku Sowieckiego?

  Finałem publikacji jest błyskotliwy rozdział poświęcony Putinowi jako historykowi. Cały czas bowiem w tle rozważań autora pozostaje kwestia Ukrainy – kraju, który rządca Kremla uważa za produkt grabieży dokonanej na historycznej Rosji, a samych Ukraińców, za pomocą czołgów i rakiet, próbuje przekonać do swojej wizji historii.

  Nie sposób zrozumieć dawnej i współczesnej Rosji nie znając idei, którym hołdują jej władcy. W swojej nowatorskiej i dogłębnej analizie Andrzej Nowak brawurowo rozpisuje dialog między najważniejszymi aktorami tego dramatu historii: komunizmem, imperium i narodami olbrzymiego obszaru. Erudycja i talent pisarski autora sprawiają, że nawet lektura pism Stalina i przemówień Putina zamienia się w fascynującą przygodę intelektualną.

 1. "Agresja 17 września. Studium aspektów politycznych", "Dzieje sprawy Katynia", "Orientacja rosyjska w polskiej walce niepodległościowej", Autor: Jerzy Łojek
 1. "Historyk na tropie zdrady elit. Rzecz o Jerzym Łojku", "Macierewicz. Człowiek do zadań niemożliwych", "Drogi do Solidarności", Autor: Jerzy Kłosiński
 1. "Polska na wojnie", Autor: Zbigniew Parafianowicz
 1. "Od białego caratu do czerwonego", Autor: Jan Kucharzewski
 1. "Powstanie Wielkopolskie 1918-1919. Po 100 latach", Autor: Marek Rezler
 1. "Powstanie", Autor: Jerzy Alter
 1. "Orzeł biały, czerwona gwiazda. Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920" "White Eagle, Red Star: The Polish-Soviet War, 1919-20", Autor: Norman Davies
 1. "Cud Wisły. Wspomnienia korespondenta wojennego z 1920 roku", Autor: Adam Grzymała-Siedlecki
 1. "Szlakiem zwycięstwa. Relacje literatów z wojny 1920 roku", Autorzy: Adam Grzymała-Siedlecki, Karol Irzykowski, Kornel Makuszyński, Eugeniusz Małaczewski, Melchior Wańkowicz, Stefan Żeromski, Antoni Ferdynand Ossendowski
 1. "Na probostwie w Wyszkowie", Autor: Stefan Żeromski
 1. "Snobizm i postęp", Autor: Stefan Żeromski

  Klucz do zrozumienia podziałów we współczesnej Polsce.

 1. "Księga snobów", Autor: William Makepeace Thackeray
 1. "Wśród lwowskich Orląt", Autor: Wacław Lipiński
 1. "Wielka historia Polski. 1918-1939", Autor tomu: Michał Śliwak
 1. "Kościół i naród. Lata trwogi, lata nadziei", Autor: Jan Żaryn

  Kociół i naród polski - tak! To nierozłączne pojęcia. Naród z niego, a on z narodu. Udowadnia to właśnie prof. Jan Żaryn. Przywołuje kilkadziesiąt wydarzeń i ponad sto postaci wyznaczających katolicki szlak polskich dziejów - aż po lata najnowsze. Sięga do do samego Chrztu, do Mieszka I, choć skupia się na czasach nam znacznie bliższych, głównie na wieku XX. Ileż tu dramatyzmu, ileż szlachetnych postaw, ale też - niemało zdrady. Dzięki wierze jednak tak pojedynczy człowiek, jak i cały naród trwają. Podejmowane od zewnątrz, nieraz nawet z pomocą polskich rąk, próby oderwania nas od korzeni chrześcijańskich kończą się zawsze niepowodzeniem, choć często okupywane są morzem nieszczęść i krwi. Zapobiec dramatom może na pewno silne państwo, ale i silny moralnie naród.

 1. "Polska Niepodległa. Fotografie z lat 1918-1939", Autor: Henryk Poddębski

  Album ten jest próbą przybliżenia współczesnemu czytelnikowi świata II Rzeczypospolitej. Poddębski należał do najwybitniejszych fotografików dwudziestolecia międzywojennego. Stworzone przez niego archiwum, liczące ponad dwadzieścia tysięcy zdjęć, jest kroniką niepodległej Polski.

  Album składa się z 354 zdjęć, które zostały podzielone na osiem części tematycznych. Ukazują one obszary zainteresowań Poddębskiego. Pozwalają także uporządkować ogromny materiał fotograficzny i odbyć podróż w przeszłość, by poznać krainy, ludzi, miasta, wsie, osiągnięcia odrodzonego państwa, pomniki upamiętniające bohaterów i wydarzenia, dzięki którym Polska odzyskała niepodległość.

  Norman Davies napisał w przedmowie do albumu, że fotografie Poddębskiego mają niemal unikatową wartość. Są świadectwem utraconego świata pełnego nadziei i postępu (…) dzięki niemu i jemu podobnym zbiorowa pamięć nie całkiem umarła.

 1. "Kresy w fotografii Henryka Poddębskiego", Autor: Henryk Poddębski

  Książka jest wędrówką po wschodnich ziemiach II Rzeczypospolitej. Podróż zaczyna się na Wileńszczyźnie i wiedzie przez Polesie, Wołyń, Ziemię Lwowską, Huculszczyznę by zakończyć się na Podolu w Okopach Świętej Trójcy. Album jest podróżą w czasie, jest podróżą po Kresach w mistrzowski sposób sfotografowanych w latach 1920-1939. Zdjęcia mają unikatowy charakter, w większości nie były nigdy publikowane.

  Album podzielony został na sześć części, każda z nich opatrzona została mapką krainy oraz krótkim wstępem zawierającym podstawowe informacje historyczne, geograficzne, gospodarcze lub etniczne. Zdjęcia opatrzone są ciekawymi podpisami zawierającymi informacje m. in. z zakresu historii i historii sztuki.

  Album jest wykonany na matowym papierze kredowym o gramaturze 150 g/m2, w oprawie twardej, szytej i klejonej. Publikacja ma objętość 306 stron w wersji językowej polsko-angielskiej. W książce reprodukujemy 214 fotografii kresowych.

 1. "Fotografie. Krzemieniec 1930-1939", Autor: Ludwik Gronowski

  Album ten to publikacja adresowana do wszystkich miłośników fotografii, ale także do osób interesujących się historią Polski, a zwłaszcza dziejami Kresów. Album przywraca pamięć o postaci Ludwika Gronowskiego, którego działalność artystyczna związana była ściśle ze środowiskiem fotograficznym Krzemieńca lat 30. XX wieku.

  Znajdujący się w  podtytule albumu Krzemieniec na Wołyniu odegrał w życiu Gronowskiego wyjątkową rolę. Był tematem części jego prac oraz stał się miejscem, z którym łączą się najważniejsze dokonania artystyczne. Gronowski urodził się, wychował i wykształcił w Warszawie, ale od 1930 roku, gdy został zatrudniony w Liceum Krzemienieckim, jego postać łączy się nierozerwalnie z Krzemieńcem nad Ikwą.

  Ryszard Horowitz o zdjęciach Gronowskiego napisał, że są nieskazitelnie zaobserwowane i wykonane oraz że tworzą niemalże bajeczną atmosferę okresu międzywojennego. Tematem fotografii są bezkresne kresowe pejzaże (np. rzeka Styr, Pińsk na Polesiu), fragmenty zabudowy Krzemieńca oraz jego mieszkańcy, którzy są bohaterami wielu scen rodzajowych oraz portretów.

 1. "Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989–1990", Autor: Tomasz Kozłowski
 1. "Od niepodległości do niepodległości. Historia Polski 1918-1989", Autorzy: Adam Dziurok, Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński Gałęzowski, Filip Musiał
 1. "Literatura i polityczność", Autor: Andrzej Waśko
 1. "Katyń. Zbrodnia i kłamstwo", "Gibraltar i Katyń. Co kryją archiwa rosyjskie i brytyjskie", "Churchill - najlepszy sojusznik Polski?", Autor: Tadeusz A. Kisielewski
 1. "Bez procesu, bez wyroku... Ludobójstwo katyńskie we wspomnieniach", Autorzy: Maria Kalińska, Beata Rojek
 1. "Czerwona zaraza. Jak naprawdę wyglądało wyzwolenie Polski?", Autor: Dariusz Kaliński
 1. "Zapomniane ludobójstwo. Polacy w państwie Stalina. 'Operacja polska' 1937-1938", Autor: Mikołaj Iwanow

  Być Polakiem w Związku Sowieckim w 1938 roku - to mniej więcej to samo, co być Żydem w III Rzeszy.
  {Helena Trybel, świadek ludobóstwa, matka byłego premiera Ukrainy Jurija Jechanurowa}

 1. "Książki o tematyce syberyjskiej w zbiorach Muzeum Niepodległości", Autorzy: Mirosława Pałaszewska, Krystyna Żuchowska, Ikona pliku PDF
 1. "Syberyjska dziatwa. Wojenne losy kresowiaków", Autor: Julia Hubert-Budzyńska
 1. "Druga ojczyzna. Polskie dzieci tułacze w Indiach", Autor: Anuradha Bhattacharjee

  Gdy wojska sowieckie wkroczyły do ​​Polski, tysiące obywateli deportowano do obozów pracy przymusowej w ZSRR. W roku 1941 Stalin wydał zgodę, by osierocone polskie dzieci wyjechały ze Związku Radzieckiego. Poruszony ich tragicznym losem Maharadża z Nawangaru, Jam Saheb Digvijaysinghji, otworzył drzwi swego stanu i w Balachadi, nieopodal swojej letniej rezydencji, stworzył im nowy dom. Powiedział dzieciom: "Nie uważajcie się za sieroty. Jesteście teraz Nawanagaryjczykami, ja jestem Bapu, ojciec wszystkich mieszkańców Nawanagaru, w tym również i wasz".
  Książka „Druga Ojczyzna” zawiera fascynujący opis indyjskich losów tych młodych uchodźców wzbogacony o szczegóły ze źródeł archiwalnych, opowieści oraz listów i wspomnień. Książka Anuradhy Bhattacharjee to poruszająca historia polskich sierot przygarniętych przez maharadżę o wielkim sercu.

 1. "Tam niczego nie było. Niczego nie było i bardzo umierali. Wywózki Polaków do północnego Kazachstanu (Tajynsza) 1936-1938", Autorzy: Wojciech Jasiakiewicz, Agnieszka Gutkowska

  Polskie serca w Kazachstanie, cz. I, Ewa Dąbrowska, (nagranie audio, 53:58)

  Polskie serca w Kazachstanie, cz. II, Ewa Dąbrowska, (nagranie audio, 54:56)

 1. "O tych zapomnianych powiedzcie choć słowo", "Myśmy do stepów unieśli ojczyznę. Opowieść faktograficzna o Polakach wywiezionych z Żytomierszczyzny na Ukrainie w stepy Kazachstanu w 1936 roku", Autor: Anatol Dyjaczyński
 1. "Ucieczka z zesłania", Autor: Ewa Kurek

  Książkę „Ucieczka z zesłania" Ewa Kurek napisała na podstawie pamiętników kobiety, która wraz z synem uciekła w 1940 roku z zesłania do Kazachstanu. Bohaterka książki, Maria Byrska z domu Wilczewska, w kwietniu 1940 roku wraz z rocznym synem została przez Sowietów wywieziona do Kazachstanu. Uciekła. Wspomagana bezinteresowną ludzką dobrocią, w końcu 1940 roku powróciła do Polski. Rodzona siostra Marii, nieżyjąca już dzisiaj siostra Prezepia ze Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, która udostępniła autorce książki taśmy z nagraną relacją, na pytanie o autentyczność opowiedzianych przez Marię Byrską zdarzeń, odpowiedziała: "Nie byłam z Marynią na zesłaniu. Faktem jest, że Sowieci wywieźli ją wraz z dzieckiem do Kazachstanu, że uciekli stamtąd i wrócili do domu...".
  Książka po raz pierwszy została wydana przez „Edition Spotkania" w Paryżu w 1985 roku. W latach 1986-1989 miała kilka podziemnych wydań w Polsce. Ze względu na sytuację polityczną w Polsce, wydanie paryskie i wydania podziemne Ewa Kurek opublikowała pod nazwiskiem Marii Byrskiej.

 1. "Rosji rozumem nie pojmiesz?", Autor: Ewa Kurek
 1. "Kompleks Rosji", Autor: Piotr Skwieciński
 1. "Zrozumieć Rosję. Święte szaleństwo w kulturze rosyjskiej", "Trubadurzy imperium. Literatura rosyjska i kolonializm", Autor: Ewa M. Thompson
 1. "Święta Ruś", Autor: Alain Besançon
 1. „Rosja carów”, „Rosja bolszewików”, „Rewolucja Rosyjska”, „Własność a wolność”, „Rosja, komunizm i świat. Wybór esejów”, „Komunizm”, „Zamachowcy i zdrajcy: z dziejów terroru w carskiej Rosji”, „Rewolucja rosyjska. Trzy pytania”, „Żyłem. Wspomnienia niezależnego”, Autor: Richard Pipes
 1. "Kto powiedział że Moskale są to bracia nas, Lechitów... ", "Polska i trzy Rosje", Autor: Andrzej Nowak
 1. "Rosja w roku 1839. T. I-II (wydanie pełne)", Listy z Rosji. Rosja w roku 1839 (wydanie skrócone)", Autor: Astolphe de Custine, Ikona pliku PDF
 1. "Memoriał dla Napoleona III z października 1854 r." napisany po wybuchu wojny krymskiej (wojny krymskiej) w roku 1853, Autor: Zygmunt hr. Krasiński
 1. "Rosja", Autor: Autor: Zygmunt hr. Krasiński

  Antologia tekstów Zygmunta Krasińskiego na temat Rosji. Oprócz utworów literackich, wierszy, poematów, dramatu oraz prozy arystycznej, znajdziemy tu też obszerną korespondencję poety oraz memorały polityczne, które pisał do papieża i Napoleona III. W 1851 roku w liście do Władysława Zamoyskiego Krasiński pisał: "Niech tylko Polska, uniknąwszy zmoskwiczenia się w dziełach i w czynach, nie ulegnie zmoskwiczeniu przez teorie włościańskie i nie przyjmie, pod pozorem postępu, barbarzyństw moskiewskich, wydających się niektórym badaczom wielkimi rzeczami, bo są co do joty spełnieniem teorii zachodniego socjalizmu. Cywilizacje konające marzą to samo, co już się odbyło w poczynających. Trumna ma sny podobne do kolebki, ale to nie życie – u jednych to śmierć, u drugich to było dzieciństwem. W Rosji stan dzieciństwa się przechował, na Zachodzie chwila konania nadchodzi, stąd zgodność wyobrażeń i podziw wielu. Nie ma czemu się dziwić, ale jest nad czym płakać i co przeklinać!".

  Co fascynujące, diagnoza, którą Krasiński postawił niemal 200 lat temu, cały czas jest aktualna. Nie zmieniło się też oczarowanie Europy zachodniej Rosją, co widać po reakcji na wojnę w Ukrainie. Wyboru tekstów dokonał profesor Andrzej Fabianowski. Antologię ilustrują ryciny polityczne polityczne z ówczesnej prasy francuskiej i angielskiej.

 1. "Rosja Krasińskiego. Rzecz o nieprzejednaniu", "Krasiński przeciw Mickiewiczowi. Najważniejszy spór romantyków", Autor: Jerzy Fiećko
 1. "Obietnica. Historia, którą napisało życie", Autorzy: Henryka Paśnik, ks. Arkadiusz Paśnik
 1. "Miłość", "Lęk", "Dar", "Znamię", Autor: ks. Arkadiusz Paśnik
 1. "Wojna. Reportaż z Ukrainy", "Wewnętrzny front. Łukaszenki wojna informacyjna i kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej", "Ludzie Czerwonego Mroku", Autor: Jakub Maciejewski
 1. "Wołyń w zbiorach biblioteki Muzeum Niepodległości: (zestawienie bibliograficzne)", Autor: Halina Murawska, Ikona pliku PDF
 1. "Bandera. Życie i mit ukraińskiego nacjonalisty", Autor: Grzegorz Rossoliński-Liebe
 1. "Dom umarłych. Syberyjska katorga w czasach carów", Autor: Daniel Beer
 1. "Polacy na Syberii od XIX do XXI wieku" (bezpłatny e-book w formacie: PDF, EPUB, MOBI), Monografia wieloautorska pod redakcją naukową Sergiusza Leończyka
 1. "Procurator Judei i inne utwory", "Opowiadania kołymskie", Autor: Warłam Szałamow
 1. "Archipelag GUŁag 1918-1956", Autor: Aleksander Sołżenicyn
 1. "Gułag w oczach Zachodu", "Nie widzieć zła. Gułag i inżynierowie dusz", Autor: Dariusz Tołczyk
 1. "Komunizm a sumienie Zachodu", Autor: Fulton J. Sheen

  Abp Sheen stawia szokującą tezę, że komunizm znalazł swoje przedłużenie w liberalno-lewicowej ideologii dominującej w Stanach Zjednoczonych i krajach Unii Europejskiej. Jej trzon stanowi fascynacja marksizmem oraz filozofią Nowej Lewicy. W rezultacie sprowadza się ona do walki z Kościołem, tradycyjną rodziną, wspieraniem rewolucji kulturowej i dążeniem do autodestrukcji.
  Książka traktuje nie tylko o komunizmie ale jest również ponurą opowieścią o słabościach, wadach i zepsuciu naszej zachodniej cywilizacji, z których komunizm wyrósł i z którymi łączy go silne pokrewieństwo. Konsekwentnie ukazuje, że lewicowy liberalizm, relatywizm i materializm jest drugą stroną medalu, kryzysu, z którym zmaga się współczesna cywilizacja.
  [Antychryst] przyjdzie w przebraniu Wielkiego Humanisty; będzie mówił o pokoju, o pomyślności i obfitości nie jak o środkach prowadzących nas do Boga, lecz jak o celach samych w sobie. Będzie pisał książki o tej nowej idei Boga, aby pasowała ona do sposobu życia współczesnych ludzi.

 1. "Psychosocjotechnika, dezinformacja - oręż wojny", Autor: Vladimir Volkoff
 1. "Terroryzm w służbie Kremla", Autor: Jakub Zieliński
 1. "O bolszewizmie i nazizmie. Wybór pism", "Absolutyzm ustrojowy. Wybór pism", Autor: Ignacy Czuma
 1. Historia społeczna III Rzeszy. T. I-II", Autor: Richard Grunberger
 1. "Sonderaktion Krakau", Autor: Zygmunt Starowicz
Wojny kulturowe przeciw Polsce
 1. Kucharczyk et al.

  Kucharczyk et al.

 1. "Długi kulturkampf. Pruskie i niemieckie wojny kulturowe przeciw Polsce w latach 1795-1918", Autor: Grzegorz Kucharczyk
 1. "Niższość cywilizacyjna wrogiego narodu. Niemieckie dyskursy o Polsce i Polakach 1919-1945", Autor: Marek Kornat
 1. "Pańska, szlachecka, faszystowska. Polska w sowieckiej propagandzie, kulturze i historiografii", Autor: Tadeusz Paweł Rutkowski
 1. "Królestwo anarchii. W poszukiwaniu nowożytnych wyobrażeń o Rzeczypospolitej i jej mieszkańcach", Autor: Jacek Kordel
 1. "Niemcy w Krakowie. Dziennik 1 IX 1939-18 I 1945", "Kraków w czasie Wielkiej Wojny. Szkic kronikarski", Autor: Edward Kubalski
 1. "Represje wobec diecezji częstochowskiej w tzw. Kraju Warty w okresie okupacji niemieckiej", Autor: ks. Paweł Kostrzewski, Ikona pliku PDF
 1. "Prześladowania religijne w Kraju Warty. Represje wobec Polaków i duchowieństwa polskiego a polityka wyznaniowa rządu III Rzeszy 1939–1945", Autor: Kasper Sipowicz
 1. "Polakom i psom wstęp wzbroniony. Niemiecka okupacja w Kraju Warty", Autor: Piotr Świątkowski
 1. "Straty diececji częstochowskiej w okresie okupacji hitlerowskiej (1939-1945)", Autor: ks. Jan Związek, Ikona pliku PDF
 1. "Baza 43. Cichociemni", Autor: Ian Valentine
 1. "Duch 44. Siła ponad słabością", Autor: Stanisław Zasada
 1. "Powstanie Warszawskie. Zarys działań natury wojskowej", Autor: Adam Borkiewicz
  Adam Borkiewicz, "Powstanie Warszawskie 1944. Zarys działań natury wojskowej"

  Adam Borkiewicz o umiłowaniu wolności przez powstańców w Powstaniu Warszawskim:
  Niespożytą przewagę moralną nad wrogiem dało przede wszystkim umiłowanie wolności.
  (źródło: Adam Borkiewicz, "Powstanie Warszawskie 1944. Zarys działań natury wojskowej", Instytut wydawniczy PAX, Warszawa 1969, str. 553)

 1. "Powstanie Warszawskie", Autor: Jerzy Kirchmayer
 1. "Dni walczącej Stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego", Autor: Władysław Bartoszewski
 1. "Powstanie Warszawskie", Autor: Lesław Bartelski
 1. "Powstanie '44", Autor: Norman Davies
 1. "Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona", Autor: Piotr Gursztyn
  Piotr Gursztyn, "Rzeź Woli. Zbrodnia nierozliczona"

  Obok Holocaustu jest to największa zbrodnia wojenna, o wszelkich cechach ludobójstwa, dokonana na ziemiach polskich. Według różnych szacunków na małym obszarze jednej tylko dzielnicy w ciągu zaledwie kilku dni zostało zamordowanych od 30 do 60 tysięcy całkowicie bezbronnych ludzi. Pod względem liczby ofiar tę hekatombę – Rzeź Woli – "przewyższa" tylko Rzeź Wołyńska. Uwzględniwszy jednak czynnik czasu i miejsca, nie było drugiego takiego wydarzenia w dziejach Polski. I to nie tylko podczas II wojny światowej – to największa znana jednorazowa masakra, która dotknęła Polaków w całych ich zapisanych dziejach, a rozpatrując jej wymiar w czasie II wojny światowej na terenie Europy, należy ją uznać za największą popełnioną zbrodnię tego rodzaju. Najbardziej jednak zaskakuje i zdumiewa fakt, że ta zbrodnia pozostała do dziś nieukarana i niezadośćuczyniona. (...)

 1. "Dziennik z lat okupacji Zamojszczyzny", "Dzienniki 1944-1954", Ikona pliku PDF, Autor: dr Zygmunt Klukowski
 1. "Niemiecki Katyń 1939", Autor: Ireneusz T. Lisiak
 1. "Polska walcząca", "Żołnierze wyklęci", Autor: Jerzy Śląski
 1. "Żołnierze wyklęci. Niezłomni bohaterowie", Autor: Joanna Wieliczka-Szarkowa
 1. "Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz. Zawiera słynny raport Pileckiego napisany po ucieczce z obozu", Autor: Adam Cyra
 1. "Duchowość i charakter Witolda Pileckiego", "Kto zdradził Witolda Pileckiego", Autor: Anna Mandrela
 1. "Sny wstaną" [Grypsy ppłk. Łukasza Cieplińkiego z celi śmierci], "Nie mogłem inaczej żyć... Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci", Opracowanie: Elżbieta Jakimek-Zapart

  Sny wstaną... Grypsy Łukasza Cieplińskiego z celi śmierci – rozmowa Rafała Dudkiewicza z Elżbietą Jakimek-Zapart, (nagranie wideo, 16:43)

 1. "Tajne państwo", Autor: Jan Karski

  Nikt nie wiedział o Polskim Państwie Podziemnym tyle co on. Mimo śmiertelnego zagrożenia kilka razy przemierzył Europę jako jego tajny emisariusz. Wpadł tylko raz. Torturowany przez Niemców, bojąc się, że zdradzi, targnął się na swoje życie. Ryzykując rozstrzelanie, przedarł się do warszawskiego getta i do obozu w Izbicy. Złożył przywódcom aliantów wstrząsający raport o nazistowskich zbrodniach. On pierwszy usiłował obudzić sumienie świata i zatrzymać Holokaust.
  Nazywał się Karski. Jan Karski – najsłynniejszy kurier Polski Walczącej.
  „Tajne państwo” ukazało się w Ameryce w 1944 roku i natychmiast stało się bestsellerem. W siedemdziesiątą rocznicę premiery legendarna książka ukazuje się w nowym tłumaczeniu. Powinien ją mieć na półce każdy polski patriota.

 1. "Bohaterowie Państwa Podziemnego - jak ich znałem", Autor: Stefan Korboński
 1. "Inka. Zachowałam się jak trzeba...", Autor: Piotr Szubarczyk
 1. "Pajęczyna - syndrom bezpieki", Autorzy: Barbara Stanisławczyk, Dariusz Wilczak
 1. "Seryjny Samobójca", "Homoterror", Autor: Leszek Szymowski
 1. "Samobójstwo Oświecenia? Jak neuronauka i nowe technologie pustoszą ludzki świat", "Między dogmatem a programem badawczym: problemy stosowania materializmu historycznego we współczesnej historiografii polskiej", "W uścisku tajnych służb: Upadek komunizmu i układ postnomenklaturowy", "Pociąg do Polski. Polska do pociągu", Autor: Andrzej Zybertowicz
 1. "III RP. Kulisy systemu", Autor: Z Andrzejem Zybertowiczem rozmawia Joanna Lichocka
 1. "Cyber kontra real. Cywilizacja w techno-pułapce", Autor: Z Andrzejem Zybertowiczem rozmawia Joanna Piekutowska
 1. "Demokracja limitowana. Czyli dlaczego nie lubię III RP", "Moje boje z III RP i nie tylko ", "Długi cień PRL-u, czyli dekomunizacja której nie było", Autor: Bronisław Wildstein
 1. "Bitwa o Polskę w Europie", "Polska w ostatniej dekadzie", Autor: Jan Maria Jackowski
 1. "O cywilizacji śmierci. Jak zatrzymać antykulturę totalitarnych mniejszości", "Myśli wolnego Polaka","Transformacja czy niepodległość?", "Polska dla Polaków! Kim byli i są polscy narodowcy", "O prawicy i lewicy", "Ciemnogród? O prawicy i lewicy", Autor: Marek Jan Chodakiewicz
 1. "Polskie Imperium", "Przedmurze cywilizacji. Polska 1000 lat na straży Europy", "Barbarica. Tysiąc lat zapomnianej historii ziem polskich", Autor: Michael Morys-Twarowski
 1. "Rowerem przez II RP. Niezwykła podróż po kraju, którego już nie ma. Reportaż z 1934 roku" ("Pedalling Poland"), "Rowerem przez Polskę w ruinie. Niezwykła podróż po kraju, który zmienił się nie do poznania. Jedyny nieocenzurowany reportaż z 1945 roku" ("Russia’s Neighbour. The New Poland"), "Rowerem przez Polskę Ludową. Ostatnia podróż brytyjskiego dżentelmena do Polski. Portret kraju z 1958 roku" ("Portrait of Poland"),
  Autor: Bernard Newman
 1. "Wygaszanie Polski 1989-2015", Autor: zbiór prac różnych autorów
 1. "Dokąd idziesz Ojczyzno? Bieżące problemy i zagrożenia", Autor: Bronisław Preder
 1. "O przymierze z Niemcami. Wybór pism 1923-1939", Autor: Władysław Studnicki
 1. "Wunderkind. Rzecz o Adolfie Bocheńskim", Autor: Stanisław Cat-Mackiewicz
 1. "Niemcy, Rosja i racja stanu. Wybór pism 1926-1939", "Imperializm państwowy", "Ustrój a racja stanu", "Między Niemcami a Rosją", "Sprawa ukraińska jako problem międzynarodowy", Autor: Adolf Bocheński
 1. "Tendencje samobójcze narodu polskiego", Autorzy: Adolf Bocheński, Aleksander Bocheński
 1. "Dzieje głupoty w Polsce. Pamflety dziejopisarskie", Autor: Aleksander Bocheński
 1. "Naród - Państwo - Kościół", "Zapiski Korfantego", "Górny Śląsk to wielka rzecz. Wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego I kadencji (1922-1929)", Autor: Wojciech Korfanty
 1. "Obowiązki urzędników", Autor: Wojciech Korfanty

  Spis treści: Wojciech Korfanty "Obowiązki urzędników"

  Fragment publikacji - rozdział pt. "Polityczna i religijna wolność urzędników"

  Fragment publikacji - podrozdział pt. "Przyczyny moralne tego zła"

 1. "Kościół a polityka", Autor: Wojciech Korfanty

  Spis treści: Wojciech Korfanty "Kościół a polityka"

  W dzisiejszych czasach nie ma zagadnienia gospodarczego ani społecznego, którym nie interesowałaby się władza publiczna. Ile razy chodzi o rozwiązywanie tych zagadnień, widzimy, że obok usiłowań warstw społecznych w tym kierunku, zawsze się nimi zajmują władze publiczne, czy to na drodze ustawodawczej, czy administracyjnej; a w praworządnym państwie, czyniąc to, władze mają zawsze na celu obronę interesów ogólnych. Ta interwencja władz w kierunku obrony interesów ogólnych przeciw zachłanności jednostronnych interesów klas lub innych ugrupowań społeczno-gospodarczych ma więc m.in. zawsze pewne znaczenie i cele moralne, przeciwstawiające się jednostronnym uroszczeniom, niezgodnym z interesem ogólnym, bądź to przedsiębiorców, lub pracobiorców, bądź to pośredników, producentów lub konsumentów.

  W praworządnym państwie ta interwencja władzy publicznej powinna mieć zawsze tylko ogólny interes na oku, bo wtedy jest ona tylko moralną. W tym celu jednak potrzeba, aby zarówno ci, którzy dzierżą w swoich rękach władzę ustawodawczą i wykonawczą, jak i ci, którzy im te władze powierzają, postępowali zawsze zgodnie z zasadami moralności i uczciwie spełniali swoje obowiązki.

  Kościół, jako najwyższy stróż moralności, od początku istnienia swego ma w swoim skarbcu odwieczne zasady, określające odpowiedzialność moralną i obowiązki moralne wszystkich czynników w życiu publicznym i społecznym.

  Działalność gospodarcza i społeczna człowieka, niemniej jak i jego praca zawodowa i życie prywatne kierować się powinny zawsze pewnymi zasadami moralnymi. Tak samo ma się z działalnością polityczną każdego obywatela. Patrząc na te sprawy pod tym kątem widzenia, nikt się nie zdziwi, że i kościół - jako najwyższy stróż moralności chrześcijańskiej musi się interesować zagadnieniami politycznymi.

 1. "Odezwa do ludu śląskiego", Autor: Wojciech Korfanty

  Wojciech Korfanty "Odezwa do ludu śląskiego"

 1. "Dziennik huligana", "Lokal dla awanturnych", "Krew nie woda. Polskie zapiski współczesne", Autor: Witold Gadowski
 1. "Strachy i Lachy. Przemiany polskiej pamięci 1982-2012", Autor: Andrzej Nowak
 1. "100 godzin samotności albo rewolucja październikowa nad Wisłą", Autor: Marek Jurek
 1. "Wojna polsko-jaruzelska", Autor: Andrzej Paczkowski

  Byłem czynnym świadkiem wydarzeń, które w tej książce opisuję, do dziś czuję więź emocjonalną z tym, co działo się podczas "karnawału 1980-1981”, przerwanego wybuchem "wojny polsko-jaruzelskiej" i z ludźmi, z którymi się wówczas spotykałem. Jest to sytuacja wygodna, gdyż pamiętam atmosferę, która zwykle nie pozostawia śladu w dokumentach. Ale jednocześnie dla historyka kryją się za tym liczne pułapki. Starałem się przebrnąć drogę między Scyllą profesjonalnych zasad i standardów a Charybdą moich przekonań i wspomnień. Osądźcie Państwo sami, czy przebyłem ją cało.

 1. "Czy Gomułka był antysemitą. Kulisy "Marca 68", Autor: Peter Raina

  Pozycja Petera Rainy pokazuje przyczyny, przebieg i późniejszy skutek "Marca'68". Dodatkowym atutem jest bogata baza dokumentów zawartych w niniejszej publikacji. Czytelnik może dotknąć materiału źródłowego, a nie opierać się na "radosnych" wspomnieniach osób, które często jeszcze kilkanaście lat wcześniej zajmowały się prześladowaniem i eliminacją podziemia niepodległościowego.

 1. "Poznaj ich prawdziwe nazwiska", "Sąsiedzi", Autor: Aldona Zaorska
 1. "Byliśmy przyszłością", Autor: Jael Neeman
 1. "Kiedy i jak wynaleziono naród żydowski", Autor: Szlomo Sand
 1. "Polacy, Żydzi i holocaust", Autor: Stefan Korboński
 1. "Zakłamany Holokaust", "Nie musimy płacić Żydom!", "Żydowscy kolaboranci Hitlera", Autor: Ireneusz T. Lisiak
 1. "Żydzi, gender, multikulti, czyli oszustwo i szajba", Autor: Katarzyna Treter-Sierpińska
 1. "Sprawiedliwi. Jak Polacy ratowali Żydów przed Zagładą", Autor: Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń
 1. "Kto dopomoże Żydowi? Książka o pomocy", Autor: Bogdan Musiał
  Bogdan Musiał, "Kto dopomoże Żydowi"

  KTO DOPOMOŻE ŻYDOWI? – książka o wielowymiarowym tytule. Zdanie wzięte z okupacyjnych ustaw niemieckich można dopełniać na wiele sposobów. Ten, kto pomagał podlegał karze śmierci. Po wojnie dostawał Medal Sprawiedliwego Pośród Narodów Świata, ale bywał też nazywany antysemitą. Dyskusja dotycząca postaw Polaków wobec Holocaustu, roi się od skrajnie sprzecznych opinii i sądów. Cechują ją skrajne emocje, płynące z różnych doświadczeń, które są absolutyzowane.

  Bogdan Musiał – historyk – w swej książce nie kieruje się jednak emocjami, ale daje rzeczową wykładnię prawa niemieckiego, które w żadnym innym okupowanym kraju nie było tak surowe i bezwzględne wobec tych, którzy w jakikolwiek sposób udzielili pomocy Żydom. Stopień gotowości w polskim społeczeństwie do pomocy prześladowanym Żydom był na tyle duży, że niemieccy okupanci czuli się zmuszeni stworzyć specjalne prawo penalizujące takie postawy oraz stosować drakońskie kary i represje. Ich celem było stworzenie atmosfery strachu, aby w ten sposób wyeliminować lub przynajmniej ograniczyć pomoc skazanym na śmierć Żydom.

  Mimo to znalazło się tysiące Sprawiedliwych wśród narodów świata, którzy przekraczali granice lęku. Niejednokrotnie zapłacili za to najwyższą cenę. O nich także opowiada ta książka. Ich ofiara często okazuje się jednak argumentem niewystarczającym. Co parę lat Polacy stawiani są pod pręgierzem, oskarżeni o to, że antysemityzm wyssali z mlekiem matki i współpracowali nazistami w eksterminacji Żydów.

 1. "Sowieccy partyzanci 1941-1944. Mity i rzeczywistość", Autor: Bogdan Musiał

  Żaden niemal aspekt niemiecko-sowieckiej wojny 1941-1945 nie wzbudza w Niemczech i w Rosji tak silnych emocji, jak wojna partyzancka. Pamięć o okrutnych i podstępnych sowieckich partyzantach jest w Niemczech, pomimo upływu lat, nadal żywa. Natomiast w Związku Sowieckim ukuto popularny mit o niezłomnej walce partyzanckiej, który został po części zasymilowany także przez zachodnią historiografię. Tymczasem wiarygodne źródła historyczne na temat sowieckiego ruchu partyzanckiego są eksponowane nader rzadko.

  Książka Bogdana Musiała zmienia ten stan rzeczy. Autor dotarł do wielu nowych, dotychczas nieznanych dokumentów przechowywanych w archiwach białoruskich i rosyjskich. Opierając się na nich opisuje powstanie, cele, organizację oraz operacje sowieckiego ruchu partyzanckiego na tle niemieckiej polityki okupacyjnej. W swoim obszernym dziele autor koncentruje się głównie na Białorusi będącej centrum partyzantów i wojny partyzanckiej.

  Musiał przedstawia wewnętrzne mechanizmy działania sowieckich partyzantów w zupełnie nowym świetle. Zamiast wojskowego profesjonalizmu odkrywa u Sowietów dyletancki aktywizm. Także postawa partyzantów wobec rodzimej ludności, która była przez nich regularnie terroryzowana, dekonstruuje powszechnie obowiązujący mit. Grabieże, mordy i gwałty były na porządku dziennym. Akcje partyzanckie oraz coraz bardziej bezwzględne metody stosowane przez Niemców w celu ich zwalczania to kolejne tematy podejmowane przez autora. Z książki dowiadujemy się także o roli kobiet w sowieckim ruchu partyzanckim oraz o losie żydowskich organizacji partyzanckich.

  Sowieccy partyzanci to ekscytująca książka, której autor poddaje krytycznej ocenie mit spontanicznego ruchu partyzanckiego obejmującego swym zasięgiem cały naród. Publikacja ta obraca wniwecz wykreowaną przez Sowietów partyzancką legendę.

 1. "Chrześcijanin w Talmudzie żydowskim. Christianus in Talmude Iudaeorum", Ikona pliku PDF, Autor: Justyn B. Pranajtis
 1. "Historia Żydów w Polsce", Autor: Teodor Jeske-Choiński
 1. "Żydzi w Polsce" "Jews in Poland – A Documentary History, Hippocrene Books, New York 1998, Autor: Iwo Cyprian Pogonowski
 1. "Antysemityzm, antypolonizm. Wielkie nieporozumienie", Autor: Stefan Nowicki
 1. "Czterdzieści twardych", Autor: Barbara Stanisławczyk
 1. "Poza granicą solidarności. Stosunki polsko-żydowskie 1939-1945", "Polacy i Żydzi: problemy z historią", "Jedwabne - anatomia kłamstwa", Autor: Ewa Kurek
 1. "Powrót do Jedwabnego", Autorzy: Wojciech Sumliński, Ewa Kurek, Tomasz Budzyński
 1. "Europa 1939-1945. Kto wspierał Hitlera, a kto z nim walczył", Autor: Ewa Kurek
 1. "Przedsiębiorstwo Holokaust", Autor: Norman Gary Finkelstein, Ikona pliku PDF
 1. "Hitler założycielem Izraela?", Autor: Hennecke Kardel, Ikona pliku PDF

  Książkę (ISBN: 83-86445-02-5) wydała Oficyna Wydawnicza FULMEN z Warszawy w 1995 roku. Tytuł jej polskiego tłumaczenia odbiega w swej wymowie od tytułu niemieckiego oryginału "Adolf Hitler - Begründer Israels".
  Książka wzbudziła krytykę ze strony środowisk żydowskich, np. na niemieckojęzycznej stronie Holocaust-Referenz. Argumente gegen Auschwitzleugner"

 1. "Niemiecka okupacja medialna w Polsce", Autor: Jan Piński
 1. "Żydowskie lobby polityczne w Polsce", "Najnowsza spiskowa historia Polski", "Ukryta wojna — cicha kapitulacja. Polityka Polska wobec żydowskiego rasizmu", Autor: Marian Miszalski
 1. "Złoto", Autor: Hugo Wast
 1. "Między młotem a swastyką", Autor: Władysław Kołaciński

  Leszek Żebrowski: kpt. Władysław Kołaciński "Żbik" – Żołnierz NSZ, bohater, patriota!, nagranie wideo 22:40

 1. "Niemcy, Żydzi i folksdojcze", Autor: Stanisław Michalkiewicz

  Gdybym przez cały żywot był skazany na lekturę Tomasza Lisa, Jacka Żakowskiego czy też Adama Michnika, a Michalkiewicza bym nie znał, byłbym jak cymbał prosty albo kiep przydrożny, dla niepoznaki zatrudniony w modnej korporacji. {Witold Gadowski}

 1. "Protokoły Mędrców Kowida", "Judaszyzm czyli frymarczenie suwerennością", "Małe kroki ku Wielkiej Polsce", "Naziści i Szabesgoje", "Gierkizm czyli dobra zmiana", "Polska droga do zniewolenia", "Herrenvolk po żydowsku", "Teoria spiskowa", "Dobry "zły" liberalizm", "Myśli i uwagi", Autor: Stanisław Michalkiewicz
 1. "Rzeczpospolita judaszy czyli slalom między volkslistami", Autor: Stanisław Michalkiewicz

  Polska stanęła w obliczu największego zagrożenia od 1939 roku. Wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli zrealizować żydowskie roszczenia majątkowe o wartości 300 miliardów dolarów, co de facto sprawi, że trafimy pod żydowską okupację. To zwieńczenie spisku antypolskiego, który ma bardzo głębokie, sięgające 30 lat wstecz, korzenie. Kto za nim stoi? Zgodnie z ulubioną teorią spiskową Stanisława Michalkiewicza – Stronnictwa Ruskie, Pruskie oraz Amerykańsko-Żydowskie, które rotacyjnie rządzą Polską i zgodnie kupczą interesem narodowym. Niniejsza książka jest zbiorem tekstów Stanisława Michalkiewicza, które obnażają mechanizm działania i patologie polskiej sceny politycznej. Ukazuje, jak zmienia się układ polityczny i polityka naszego kraju, w zależności od tego, które Stronnictwo jest u władzy, a co za tym idzie, pod czyją kuratelą jest Polska.

 1. "250 pytań do Stanisława Michalkiewicza", Autor: Stanisław Michalkiewicz

  Redaktor Stanisław Michalkiewicz posiada niesamowity dar analizowania faktów, przewidywania zdarzeń i opisywania rzeczywistości. Udało nam się zebrać aż 294 pytania, na które redaktor Michalkiewicz odpowiedział. Nie stosowaliśmy cenzury! A więc każdy mógł zapytać o co tylko chciał. I oto efekt naszej pracy. Zapytaliście Państwo o: sojuszników Polski, stosunki z Żydami, okrągły stół, o Wojnę Secesyjną, potencjalne reformy, które przeprowadził by Stanisław Michalkiewicz gdyby został premierem, Kresy, historię alternatywną, aferę FOZZ, pedofilię w Kościele, zabójstwo Pawła Adamowicza, Smoleńsk, monarchię, in-itro, liberalizm, chrześcijaństwo, wiarę w Boga, ulubione książki, UE, socjalizm, 10 przykazań, spędzanie wakacji i wiele innych kwestii!

 1. "Myślącym pod rozwagę", "O pieniądzu i lichwiarzach", Autor: Romuald Gładkowski
 1. "Rząd światowy. Globalizm, Antykościół i Superkościół", "Misterium nieprawości", Autor: Pierre Virion
 1. "Nowy porządek świata. Chronologia i komentarze", Autorzy: Dennis Laurence Cuddy, Robert Henry Goldsborough
 1. "Nowy Porządek Świata. Odwieczny plan tajnych towarzystw", Autor: William T. Still
 1. "Pajęczyna władzy", "Misterium nieprawości", Autor: Juan Antonio Cervera
 1. "Żydzi, gender, multikulti, czyli oszustwo i szajba", Autor: Katarzyna Treter-Sierpińska
 1. "Ministerstwo Spraw Obcych", Autor: Krzysztof Baliński

  W lutym 2018 r. Polska padła ofiarą zaplanowanej i skoordynowanej agresji, która obnażyła w sposób bezceremonialny brak profesjonalizmu polskich dyplomatów. Zatrważający brak zrozumienia, że sztuka dyplomacji jest przede wszystkim sztuką prowadzenia wojny i to bynajmniej nie w metaforycznym sensie tego słowa. Po przyjęciu przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN, gdy izraelski ambasador zaatakował Polskę, do tego na jej własnym terytorium, w Auschwitz, w świetle jupiterów i w obecności polskiego premiera, gdy izraelski minister wywiadu obciążył odpowiedzialnością za holokaust cały naród polski, odgrażając się my, Izraelczycy nigdy nie zapomnimy i nie wybaczymy, gdy izraelski minister edukacji zapowiedział wprowadzenie we wszystkich szkołach zajęć o odpowiedzialności Polaków za holokaust, gdy przywódca izraelskiej opozycji ogłosił, że były polskie obozy i żadne prawo tego nie zmieni, jedyną odpowiedzią było zaskoczenie.

 1. "Polska czy Polin. Sekrety relacji polsko-żydowskich", "Ministerstwo Spraw Przegranych", Autor: Krzysztof Baliński
 1. "Odkłamać wczoraj i dziś. Wybór tekstów historycznych", "O naprawę polityki polskiej", Autor: Mieczysław Ryba
 1. "Paszkwil Wyborczej. Michnik i Cichy o Powstaniu Warszawskim", "Warszawa 44 Krew i Chwała. Powstanie Warszawskie 1944 narzędzie dawnej i współczesnej polityki", "Walka o prawdę. Historia i polityka", "Zatruwanie pamięci. Jedwabne, Naliboki, Koniuchy (1941-1944). Politykierstwo historyczne w III RP", "W szponach czerwonych. Komunizm i (post)komunizm w Polsce po 1944 r.", "Mity przeciwko Polsce. Żydzi, Polacy, Komunizm. 1939-2012", "Czerwona trucizna. Mity przeciwko Polsce. Druga odsłona", "Zatruwanie pamięci", Autor: Leszek Żebrowski
 1. Śmierć Prometeusza, albo lewą marsz! O marksizmie kulturowym", "Absurdy poprawności politycznej", Autor: Robert Kościelny
 1. Maxa Webera olśnienia i pomyłki", Autor: Stanisław Andreski
 1. "Czarnoksięstwo w naukach społecznych", Autor: Stanisław Andreski

  Czarnoksięstwo należy do najbardziej znanych prac profesora Andreskiego. Autor przedstawia i analizuje różne fałszywe idee, które funkcjonują częstokroć w blasku prawd potwierdzonych - w naukach społecznych piętnuje pseudonaukowe mody i brak samokrytycyzmu głosicieli banalnych twierdzeń podawanych w sosie wyszukanej terminologii.
  "W tej książce - pisze w Przedsłowiu - moim zadaniem jest pokazać, że wiele z tego, co uchodzi za naukowe badanie ludzkiego społeczeństwa i zachowania, niewiele się różni od uprawiania czarów.
  W klimat książki zaprawionej sporą dozą humoru dobrze wprowadzają tytuły rozdziałów. Oto niektóre z nich:: "Dymna zasłona żargonu", "Ponęty absurdu", "Chowanka za parawanem metodologii", "Oślepianie znakami matematyki", "Puste beczki łatwo wypływają na wierzch".

 1. "Głowy hydry. O przewrotności współczesnego zła", Autor: Anna Pawełczyńska

  A ja się na zło, które mnie otacza, nie zgadzam! Nie zgadzam się na świat, w którym silny pogardza słabością i bezkarnie pożera słabszego. W którym handlarze bronią mają szansę rządzić całym światem i prowokować wojny, dzięki którym rośnie ich bogactwo i władza. W którym fałszerze historii deformują prawdę, a płatni najemnicy słowa niewolą naszą świadomość. W którym zbrodniarze i zdrajcy w dostojnych pozach wspinają się na cokoły pomników. W którym przestępcy wymierzają sprawiedliwość, orzekając o karze i winie niewinnych, a do przewodzenia narodom niepotrzebne są serca i głowy.

 1. "O istocie narodowej tożsamości. Polacy wobec zagrożeń", "Wartości i ich przemiany", "Praca i uczciwość", Drogi do szczęścia"/"Ścieżkami nadziei", Autor: Anna Pawełczyńska
 1. "Wielkie Zatrzymanie. Co się stało z ludźmi?", Autor: Aleksander Nalaskowski

  Ze wstępu Barbary Nowak do książki:
  Trzeba nam Jego odwagi!
  Profesor Aleksander Nalaskowski patrzy na świat okiem wszechstronnie wykształconego humanisty i widzi go w wymiarze czasu, który potrafi wyrazić wzorem matematycznym. Z równą lekkością porusza się w zawiłych kwestiach filozoficznych, jak i w obszarze nauk ścisłych, na dodatek w trzech językach. Bywa, że trudno za Nim nadążyć, gdy przechodzi od tematu do tematu, na dodatek okraszając każdy dygresjami. Ponoć złośliwość cechą ludzi inteligentnych. Potrafi być złośliwy w walce o dobro. Nieraz byłam świadkiem celnych ripost profesora Nalaskowskiego, które niejednego mocarza wśród bufonów pogrzebały na amen.
  Można Go nazwać mistrzem narodowego zamieszania. Jednym felietonem spowodował, że Polacy zaczęli głośno mówić o tym, co dotąd w dyskursie społecznym pomijano. Parady genderowej dumy, obsceniczne zachowania, naruszanie powszechnie uznawanych norm obyczajowych, do tej pory niekomentowane ze strachu przed agresją nowoczesnych i wyzwolonych z okowów ciemnogrodu. zderzyły się z ocena Profesora - tym razem w innej roli: felietonisty. Niespodziewanie ostrym językiem, bez eufemizmów powiedział to, co wszyscy widzieli. Król jest nagi - ogłosił, i odetchnęliśmy z ulgą. Trzeba nam było Jego odwagi, abyśmy zaczęli mówić jak jest, a nie tak, jak nakazywała polityczna poprawność!
  W konsekwencji stał się bardzo szybko ofiarą ich represywnej tolerancji i środowiskowej stygmatyzacji.
  … pozwolę sobie na koniec na refleksję, że postać i życie profesora Aleksandra Nalaskowskiego są gotowym scenariuszem filmu à la western. Jest odwaga, szlachetność. czyste intencje i załadowany, w obronie kultury i tradycji, winchester celnych jak pociski myśli i słów. Zapraszam więc do wspólnej z Nim podróży. Będzie ostro, czasem zabawnie, i zapewniam, niejedno szczelnie zamknięte okno na świat otworzy się z łoskotem.

 1. "Bankructwo polskiej inteligencji", Autor: Aleksander Nalaskowski
 1. "Tak to widzę", "Zbrodnia i medycyna", Autor: Grzegorz Górny
 1. "Sprzeciw w życiu społeczeństw", Autor: Cass R. Sunstein
 1. "Ostatnia twarz portretu", Autor: Jerzy Narbutt

  Rozdział osiemnasty (ostatni)
  Tylko ta jedna zamieć, a zaczyna się zima i kraj popada w niewolę mrozu i śniegu. Wystarczy jednej nocy opętanej białymi wirami, które z północy tu pędzą i wschodu, i śnieżny sabat urządzają właśnie tu, nad nami - wystarczy tego jednego, a potem już biel i biel, a potem śmierć i śmierć, i życie schodzi pod śnieg, głęboko utajone. Za każdym razem wyją te opętańcze wichry, chichoczą: "Koniec! Koniec Polsce wiośnianej, letniej i jesiennej, już nigdy więcej zieleni, nigdy więcej słońca, musicie na to przystać, musicie wyzbyć się snów, pożegnajcie to wszystko, będzie już tylko biel, powraca era lodów, to tylko przez czas jakiś rozgrzały się twarze, Polska wiosenna była efemerydą, znów lodowiec okrutny nasunął się na ten kraj ze Wschodu, nie wasza to moc go wstrzymać, poddajcie się! Poddajcie!". A my, jak zwykle, nie chcemy. A my wciąż pośród lodów nucimy z cicha o wiośnie i dzwony rezurekcyjne wciąż biją nam w pamięci. A my...
  Zza firanki patrzył na drogę, na zamieć, na ten pęd szalony, lawinę bieli i ludzi na czołgach, opętanych, pędzonych przez wiatr - i powtarzał samymi tylko ruchami warg: my, jak zwykle, nie chcemy...
  - Panie Jacku!
  Odwrócił się od okna. Przerażona patrzyła to na niego, to na leżący na łóżku mundur.
  - Dlaczego... dlaczego pan...
  - Co „dlaczego”?
  - Dlaczego pan nas tak naraża? Miał pan spalić ten mundur.
  Chciał powiedzieć: mogę znieść wiele, mogę zrobić niejedno, nawet najcięższe, ale tego nie mogę, nie mogę, niech mnie pani zrozumie - ale nie powiedział. Wzruszył ramionami.
  - Może to pani sama zrobić. Nie bronię.
  Wybiegła do drugiego pokoju, wróciła z nożycami - i już te szybkie, bardzo szybkie ruchy, to targanie za grubsze miejsca materiału, to rwanie na strzępy, zajadłe, prawie z wściekłością, i po kawałku do pieca na wesoły ogień. Zaczęło trochę dymić, ale wnet pogrzebaczem rozrzuciła żar i strzęp po strzępie ginął w żarłocznych płomieniach, skręcał się, zwęglał, rozsypywał w proch. Długo to trwało, a tamci pędzili za oknem, nie wiedząc, że tu, za tą szybą, za tą białą firanką, w drżących nerwowo rękach rwących mundur w kawałki zapanował już lęk - ich brat. Lecz w końcu przyszedł ten moment, gdy nic nie pozostało, ani jednego kawałka, tylko jeszcze pogrzebaczem raz, drugi, trzeci, żeby bez śladu! Bez śladu! - i z pogrzebaczem w dłoni, zmęczona, zaczerwieniona, podniosła się z klęczek. Ale nie odwracała się długo. Opadło ją znużenie, jakieś paskudne uczucie, i stała z nim bardzo długo, patrząc w otwarte drzwiczki pieca i w żar bijący ciepłem. A potem nagły szloch, pogrzebacz z rąk wypada... Tak, to jest właśnie tak. Gdy się siebie zobaczy, jak w lustrze.
  Podszedł do niej i przemagając w sobie złość, położył jej obie dłonie na ramionach. Obróciła się momentalnie ku niemu.
  Patrzyła przez łzy błagalnie.
  - Ja wiem... pan mi tego nie może darować...
  Nie zaprzeczał, ale położył palce na jej usta. Przymknęła oczy z ulgą, jakby dostąpiła jakiegoś rozgrzeszenia. Już za chwilę otworzyła je i spojrzała na niego z przestrachem.
  - Co teraz będzie? Z panem? Ze wszystkimi?
  - Nie wiem. Ale... - Patrzył twardym wzrokiem. - Ale proszę pamiętać, wszystko zależy od tego, co pani przekaże dzieciom. Koniec byłby dopiero wtedy, gdyby przestały rozumieć, o co chodzi w tym kraju.
  Wargi jej się trzęsły, gdy odpowiedziała:
  - Będę pamiętała.
  Wskazał ruchem głowy na piec.
  - Niech pani nigdy nie mówi im tego, co pani zrobiła przed chwilą. Nie trzeba ich tego uczyć.
  Spuściła wzrok, milcząco przytaknęła głową. Potem szepnęła:
  - Ale... co dalej?
  Długo milczał.
  - Nic pan nie odpowie?
  Myślał: wrócimy. W mundurze czy bez - wrócimy. Lecz nie powiedział tego, wziął baranią czapkę z ławki, nasunął na czoło, pchnął drzwi i wyszedł. Wprost w zamieć.

 1. "Uciec z wieży Babel", "Awantury polemiczne", "Żniwo lat pięćdziesięciu", "Spory o słowa, spory o rzeczy", "Dwa bunty", "Benefis", "Od Kraszewskiego do Parnickiego", "Z ziemi polskiej, z ziemi włoskiej", "Wyrzucony na brzeg życia", Autor: Jerzy Narbutt
 1. "Inny świat", Autor: Gustaw Herling-Grudziński

  Jedno z najważniejszych świadectw więźnia łagru i zarazem jeden z najistotniejszych utworów w historii polskiej – i światowej – literatury XX wieku. Wstrząsająca wiwisekcja mechanizmów sowieckiego totalitaryzmu i obraz ludzkiej natury wystawionej na najcięższą z prób. Słowem: książka, którą – jak stwierdził Albert Camus – powinno się wydawać i czytać we wszystkich krajach świata.
  Są to opowieści o niewyobrażalnym zdziczeniu i upodleniu ludzi, ale też – o heroicznym poszukiwaniu nadziei i wolności, miłości i przyjaźni, a więc uczuć, które obóz miał całkowicie zniszczyć. Włodzimierz Bolecki

 1. "Dziennik pisany nocą", "Książę Niezłomny", "Upiory rewolucji", Autor: Gustaw Herling-Grudziński
 1. "Ze struny na strunę. Wiersze poetów Polski Odrodzonej 1918-1978", Autor: Andrzej Lam
 1. "Poezja polska 1914-1939. Antologia", Autorzy: Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak
 1. "Antologia poezji ludowej 1830-1980", "Poezja Polski Walczącej 1939-1945", T. I-II, Autor: Jan Szczawiej
 1. "Nie zginęła. Antologia współczesnej polskiej poezji patriotycznej od roku 1918 po wiek XXI ", Autor: Justyna Chłap-Nowak
 1. "Nie-Boska komedia", "Irydion", "Psalmy przyszłości", "Psalmy przyszłości", "Agaj-Han", "Listy wybrane", Autor: Zygmunt hr. Krasiński
 1. Alfabetyczny spis tekstów Cypriana Kamila Norwida
 1. "Cyprian Norwid. Pisma wszystkie", t. I-XI, Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył Juliusz Wiktor Gomulicki, PIW Warszawa 1971-1976
 1. "Książki i rękopisy", Autor: Władysław Orkan
 1. "W roztokach" (t. I), "W roztokach" (t. II), "Komornicy", Autor: Władysław Orkan
 1. "Władysław Orkan. Twórca i dzieło", Autor: Stanisław Pigoń
 1. "Władysław Orkan. Rozszerzony", Autor: Bolesław Faron
 1. "Matka. Powieść z życia ludu", Autor: Sewer (Ignacy Maciejowski)
 1. "Mistyka gór", "Mistyka Tatr", Autor: ks. Roman E. Rogowski
 1. "Tatry w poezji i malarstwie", Autor: Justyna Chłap-Nowak
 1. Książki skazane na zapomnienie
 1. "Pępek świata. Wspomnienia z Zakopanego", "Narkotyk gór. Nowele tatrzańskie", "Od cepra do wariata. Felietony zakopiańskie", "Tatry i Podhale - CudaPolski" Autor: Rafał Malczewski
 1. "Tatry", Autor: Ferdynand Goetel
 1. "Na bezdrożach tatrzańskich", Autor: Mariusz Zaruski
 1. "Na przełęczy. Wrażenia i obrazy z Tatr", Autor: Stanisław Witkiewicz
 1. "Sztuka skalnego Podhala. Przewodnik dla kolekcjonerów", Autor: Joanna Hübner-Wojciechowska
 1. "Tatry w literaturze polskiej 1805 – 1939", Autor: Jacek Kolbuszewski
 1. "Młodopolskie Tatry literackie", "Styl zakopiański", Autor: Jan Majda
 1. "Antypolskie oblicze Czesława Miłosza", Autor: Jan Majda

  Słowo wstępne
  My Polacy bardzo cenimy sobie twórczość naszych pisarzy zarówno za ich talent literacki, a szczególnie za budowanie naszych wartości narodowych i duchowych sił — zwłaszcza w okresach, gdy naród przeżywał tragedie, jak to było podczas rozbiorów czy okupacji hitlerowskiej. Toteż ich dzieła były wtedy i są również teraz podstawą do budowania wartości moralnych i patriotycznych u młodzieży w szkołach oraz u czytelników dorosłych.

  Niestety, nie posiada dla nas tych walorów patriotycznych twórczość Czesława Miłosza, który był z pochodzenia Litwinem, a do polskości już od młodych lat rozwijała się w nim duża awersja, która od roku 1951, gdy zerwał stosunki z naszym krajem i został na emigracji — przerodziła się w nienawiść do Polski. Toteż zaczął wtedy w swoich utworach obelżywie często dyskwalifikować nasz kraj oraz wszystkie nasze główne narodowe wartości. Przede wszystkim oczerniał Polaków i ich różne grupy społeczne, nasz patriotyzm, język, polski katolicyzm, naszą literaturę i wiele jeszcze innych cennych składników polskości.

  W mojej tutaj publikacji wymieniam konkretne jego paszkwilanckie wypowiedzi na temat naszej kultury. A czynię to dlatego, że często w naszej historii musieliśmy bronią walczyć z najazdami wrogów, którzy chcieli nas zniszczyć. Miłosz niszczył Polskę słowami w swoich utworach, marzył nawet, żeby ją wysadzić w powietrze, czy przyłączyć do Związku Radzieckiego. Słowami walczył Miłosz z polskością w swojej twórczości, toteż i ja słowami bronię polskości i potępiam jego złośliwe obelgi rzucane na nasz kraj. Bronię więc naszego kraju, bo jak często podkreślam: Polska jest po Bogu moją drugą świętością.

  Podobnie jak ja, również kilkunastu polskich naukowców, publicystów i pisarzy skrytykowało w publikacjach nienawistny stosunek tego noblisty do naszego kraju i naszej kultury, podaję tutaj ich wypowiedzi o tym nobliście. Natomiast, gdy parę miesięcy temu wyprani z narodowej godności apologeci Miłosza postanowili złożyć jego szczątki wśród naszych wybitnych patriotów w Panteonie Narodowym na Skałce w Krakowie — to tysiące zdrowych narodowo Polaków w kraju i za granicą słusznie protestowało przeciw umieszczaniu w tym Panteonie tego noblisty. Część tylko tych protestów zamieszczam tu w końcowym rozdziale. Niestety, dla świeckich i kościelnych urzędasów i bezmyślnych klakierów Miłosza nie liczyła się antypolska postawa tego poety, wystarczyło im, że był laureatem Nagrody Nobla — to administracyjną siłą umieścili go w Narodowym Panteonie na Skałce wbrew woli opinii społecznej.

  Niniejsze opracowanie po raz pierwszy opublikowane zostało w 2002 roku jako jeden z rozdziałów książki pt. "Wisława Szymborska, Karol Wojtyła, Czesław Miłosz". Wydanie obecne opatrzone zostało nowym tytułem i uzupełnione o suplement.
  Jan Majda

 1. "Rzeczpospolita kłamców. Salon", Autor: Waldemar Łysiak

  "Salon. Raport Łysiaka"
  Recenzja Waldemara Żyszkiewicza, "Tygodnik Solidarność" nr 52/53, 24–31 grudnia 2004 r.
  Przenikliwy. Skrupulatny. Wstrząsający. Najnowszą książkę pisarza czyta się jak sprawozdanie z prac jednoosobowej komisji śledczej ds. afery założycielskiej III RP.
  (...)
  Dlaczego tak się stało? Zawiodły elity? Nie, mówi Łysiak, elity zrobiły to, co miały zrobić. Nawet trudno powiedzieć, że nas zdradziły, bo nigdy przecież nie stały po naszej stronie. Owszem, zwiodły nas, ukradły Solidarnościową rewolucję, znieprawiły wolną ojczyznę, ale... to nasza wina, że daliśmy się im nabrać. Że tak łatwo daliśmy się oszukać sukcesorom komunistów: ich dzieciom przystrojonym np. w szatki KOR, czyli w istocie licencjonowanej opozycji wewnątrzsystemowej, ich wnukom występującym w roli nowoczesnych biznesmenów, ludzi mediów, kreatorów intelektualnych mód i kulturowych trendów, a nawet prawodawców nowej, "wolnej od zasad" moralności.
  (…)
  Niekwestionowanym walorem tych rozważań Łysiaka jest odwaga, a chwilami wręcz brawura ich autora, który otwartym tekstem formułuje diagnozę, którą wprawdzie znamy i najczęściej podzielamy, ale której nie sposób usłyszeć czy przeczytać w mediach tzw. głównego nurtu. Dlaczego? Ano dlatego, że łamie ona wszelkie kanony terroru zwanego polityczną poprawnością.
  (...)
  Salon – pisze Łysiak – to opiniotwórcza sitwa. Wpływowa koteria, zdolna narzucić swój punkt widzenia na politykę, gospodarkę, kulturę szerszym kręgom społecznym. A tym samym – upowszechniać idee, szerzyć opinie, formułować oceny, promować osoby. Nagrody, festiwale, akcje, apele, listy, dyżurni profesorowie, dyspozycyjne autorytety moralne – repertuar metod i narzędzi jest bogaty... W czasach PRL partia wykreowała dyspozycyjny salon literacko-artystyczny. Ten, niemal bez zmiany figur, przeistoczył się później w salon opozycyjny. Różowy salon już w III RP wykreował kilka formacji politycznych (Komitet Obywatelski, ROAD, Unia Demokratyczna, UW, częściowo PO), "transformując" przy okazji nie tylko polską gospodarkę czy instytucje naszego państwa, ale również prawdę o nas samych.

 1. "Stulecie kłamców", "Salon 2. Alfabet szulerów. Część pierwsza A-L", "Salon 2. Alfabet szulerów. Część druga M-Z", Autor: Waldemar Łysiak
 1. "Gazeta Wyborcza. Początki i okolice", Autor: Stanisław Remuszko

  ...jako naoczny świadek wydarzeń napisałem wysoce krytyczną, dokumentalno-publicystyczną książkę o Agorze, "Gazecie Wyborczej", Michniku i okolicach, w której wielokrotnie i expressis verbis oskarżyłem to towarzystwo nie o jakieś duperele, lecz o konkretne czyny obrzydliwe moralnie, czyli o takie postępowanie lub właściwości - cytuję z Wikipedii definicję zniesławienia - które mogą poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, lub rodzaju działalności.

  Gdyby tam był nie to że fałsz, ale cień cienia fałszu, wówczas dawno zgniłbym w więzieniu lub poszedł z torbami wskutek sprawiedliwych wyroków niezależnej judykatury wydanych na procesowy wniosek redaktora Michnika i mecenasa Rogowskiego...
  (Stanisław Remuszko, "Wariacje obywatelskie", str. 279)

 1. "Dzienniki", "Abecadło Kisiela", "Dzienniki okresu transformacji", "Na czym polega socjalizm? Stosunki Kościół-Państwo w PRL", Autor: Stefan Kisielewski
 1. "Sacrum i profanum", Autor: Alfred Marek Wierzbicki
 1. "Wyrok", Autor: Mariusz Zielke
 1. "Sektor Polska. Kibice, historia, patriotyzm", Autor: ks. Jarosław Wąsowicz
 1. "Polska dla Polaków!", Autorzy: Marek J. Chodakiewicz, Jolanta Mysiakowska-Muszyńska, Wojciech J. Muszyński
 1. "Międzymorze", "O prawicy i lewicy", Autor: Marek J. Chodakiewicz
 1. "Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju", „Pacyfik i Eurazja. O wojnie”, "Przeszłość jest prologiem", "Koniec końca historii", "Armia Nowego Wzoru", Autor: Jacek Bartosiak
 1. Najlepsze miejsce na świecie. Gdzie Wschód zderza się z Zachodem", Autor: Jacek Bartosiak

  Najnowsza publikacja Jacka Bartosiaka nie jest poświęcona USA, Chinom czy Rosji – to książka o Rzeczpospolitej i o tym, czym ona jest i jakie mamy wobec niej marzenia.

  Konflikt o panowanie nad światem stał się faktem. Czy Polska ma pomysł na swoją pozycję w tej rozgrywce? Z jednej strony mamy walczącą o utrzymanie imperialnego statusu Rosję, z drugiej – mające swoje cele kraje Europy Zachodniej, z Niemcami i Francją na czele. Nad głowami tych graczy rozgrywa się konflikt USA–Chiny, a w samym sercu coraz bardziej rozgrzanego tygla interesów tkwi Polska.

  Czy polskie państwo ma obecnie przemyślaną strategię?

  Jak powinna ona wyglądać?

  Czy grozi nam wojna?

  Co z naszymi elitami politycznymi w nowych, dużo trudniejszych czasach?

  To pytania, na które wszyscy – jeśli chcemy być świadomymi obywatelami – musimy sobie szczerze odpowiedzieć.

  Jacek Bartosiak wyjaśnia, dlaczego na naszych oczach stary ład przestał obowiązywać i znów stosuje się dawne chwyty, które już nigdy nie miały być używane. Opisuje rywalizację i wojnę, która trwa, choć nie zawsze jesteśmy jej świadomi.

 1. "Wojna w Kosmosie. Przewrót w geopolityce", Autorzy: Jacek Bartosiak, George Friedman
 1. "Geopolityka a bezpieczeństwo Polski", "Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009", "Geopolityka. Skrypt dla początkujących", Autor: Leszek Sykulski
 1. "Samotność strategiczna Polski", Autor: Marek Budzisz
 1. "Ukraińska geopolityka. Wybór tekstów źródłowych", Autor: Michał Siudak
 1. "Słowianie zachodni. Z dziejów tworzenia się średniowiecznej Europy", Autor: Lech Leciejewicz
 1. "Bohaterowie Słowian Połabskich", Autor: Jerzy Strzelczyk
 1. "O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych", Autor: Zbigniew Gołąb
 1. "Normanowie", Autor: Lech Leciejewicz
 1. "Goci. Rzeczywistość i legenda", "Zapomniane narody Europy", Autor: Jerzy Strzelczyk
 1. "Barbarzyńska Europa", Autor: Karol Modzelewski
 1. "Yuval Noah Harari. Grabarz człowieczeństwa", Autor: Adam Wielomski

  "W sumie Harari pisze do, jak to się w Polsce mówi, „młodych i wykształconych z wielkich miast”, a także do pracowników wielkich korporacji. W swoich książkach gruntuje w nich fundamentalne przekonania, że 1/ Boga nie ma; 2/ wszelka tradycja i tożsamość są ułudą; 3/ państwa narodowe są ułudą; 4/ agenda LGBT jest zgodna z nauką; 5/ wielkie korporacje powinny objąć władzę polityczną nad światem i praktycznie zmonopolizować własność; 6/ właściciele korporacji jako jedyni mają prawo do życia z tej racji, że są nieprawdopodobnie bogaci; 7/ pozostali ludzie powinni zostać sprowadzeni do rangi proletariatu czy helotów, zostać zinfantylizowani i sprowadzeni do roli graczy w e-przestrzeni; 8/ gdy wielkie korporacje będą rządzić tym wielomiliardowym proletariatem, to wszyscy będziemy szczęśliwi, a system ten będzie „naukowy”. Czytelnicy Harariego wiele z tych poglądów już wyznają bez jego książek, lecz on je utrwala, wtłacza im je do głów i naucza, że świat w którym rządzić będzie garstka najbogatszych ludzi, w dodatku genetycznie zmodyfikowanych, nad miliardami pariasów będzie fajny i sympatyczny, gdyż rzekomo nikt tak nie zadba o nasze szczęście jak Bill Gates i Mark Zuckerberg. Jeśli spojrzymy na miliony młodych ludzi przykutych od rana do wieczora do swoich smartfonów, to oni właściwie już tę paranoidalną koncepcję w praktyce wyznają! W tej sytuacji politolog i badacz myśli politycznej – którym jestem – nie może powiedzieć, że to pogląd błędny i szkoda mi czasu, aby się tymi głupstwami zajmować! Te błędy szerzą się każdego dnia dookoła, a Harari jest ich prorokiem!.

  Podobnie jak naziści, także i ten izraelski ideolog uważa, że nie istnieje natura ludzka, ponieważ człowiek jest skutkiem ewolucji opisanej przez Darwina. Dlatego też możemy wziąć w ręce nasz genom i pokierować tą ewolucją, aby ją przyśpieszyć. Naziści chcieli tego dokonać za pomocą eugeniki i fizycznej likwidacji ras i narodów uznanych za ewolucyjnie niższe i gorsze. Harari chce do tego wykorzystać obecne i przyszłe zdobycze nauki, szczególnie inżynierii genetycznej, biochipów, dorabiania sztucznych organów i inwazyjnych metod udoskonalania naszego mózgu. Inaczej niż naziści także widzi przyszły Herrenvolk, czyli rasę panów. Nie będą nią Niemcy, lecz zupełnie międzynarodowa grupa najbogatszych ludzi, których będzie stać na nieprawdopodobnie drogie operacje na genomie i sztuczne wspomaganie pracy mózgu. W ten sposób miliarderzy – właściciele wielkich korporacji i finansiści – przekształcą się w nadludzi. Będą żyli po kilkaset lat, dopóki tylko będzie funkcjonował ich mózg, wymieniając pozostałe organy i części ciała na nowe. Pozostali ludzie żyć będą tak jak dotąd, czyli wedle możliwości klasycznej medycyny. Jednak żyjący kilkakrotnie dłużej Herrenvolk, już w punkcie startowym złożony z miliarderów, dzięki sztucznie podwyższonej inteligencji i możności zbierania doświadczeń nie przez kilkadziesiąt lecz przez kilkaset lat, stopniowo obejmie całą władzę polityczną i przejmie prawie całą własność na ziemi, organizując życie „podludzi”, czyli ludzi takich jak my, sprowadzonych do roli prekariatu, proletariatu czy też helotów (określenie dla naszych dzieci każdy może sobie wybrać sam). Docelowo mają powstać dwa gatunki, które nie będą mogły się krzyżować, czyli coś w rodzaju niemieckich Herrenvolk i Untermenchen. Oto esencja ewolucjonizmu Harariego, który przyszłego nadczłowieka w sposób charakterystyczny określa mianem „Homo deus”, czyli pojęciem Bóg-człowiek, które teologia chrześcijańska rezerwuje tylko i wyłącznie dla Syna Bożego!

  Skąd wrogość Harariego wobec Boga, religii i Objawienia? Jako teoretyk i propagator ewolucjonizmu i przyszłego rozpadu rodzaju ludzkiego na nadludzi i podludzi, Harari nie może zgodzić się z poglądem, że Bóg stworzył człowieka i dał mu określoną raz na zawsze naturę. Człowiek nie jest także obciążony grzechem pierworodnym i dlatego może wziąć do ręki swój genom i samodzielnie ulepszyć go. Innymi słowy, na świecie nie może być dwóch wszechmocnych bogów równocześnie: Boga na Niebie i boga-człowieka na ziemi w postaci miliarderów z Doliny Krzemowej. Istnienie Stwórcy zakłada, że jest byt stwarzający i byt stwarzany, gdy Izraelczykowi chodzi o akt samo-stworzenia nowego człowieka. To dziecko pychy w najczystszej postaci opisywanej przez teologię.
  Drugi aspekt wrogości do Boga ma u Harariego charakter bardziej osobisty. Ten futurysta jest czynnym homoseksualistą, a wszystkie tzw. religie objawione – judaizm, chrześcijaństwo i islam – jednakowo piętnują praktyki homoseksualne jako sprzeczne z objawionym prawem Bożym, jako zaprzeczające naturze. Mając wybór między własną osobistą skłonnością, a zapisami starotestamentowymi, Harari stwierdza, że wszystko wolno. Jako zwolennik agendy LGBT autor ten dowodzi, że homoseksualizm nie jest sprzeczny z naturą, ponieważ zgodne z nią jest wszystko, co tylko może się wydarzyć. To prowadzi do odrzucenia samej idei natury, gdyż w naturze zdarzają się nie tylko akty homoseksualne, lecz także kazirodztwo, kradzieże, zabójstwa, akty ludobójcze, etc. Skoro wszystko może się w naturze zdarzyć, to idei natury nie ma. Boga zaś pojmujemy jako prawodawcę świata, czyli autora natury. W świecie bez natury dla Boga-prawodawcy nie ma miejsca."

 1. "Ludzka przestarzałość", Autor: Günther Anders

  "Aby z góry stłumić wszelkie bunty, nie należy robić tego brutalnie. Archaiczne metody jak Hitler, są zdecydowanie przestarzałe. Wystarczy stworzyć zbiorowe uwarunkowanie tak potężne, że sama idea buntu nie przyjdzie już nawet do głowy. Najlepszym sposobem byłoby formatowanie ludzi od urodzenia poprzez ograniczenie ich wrodzonych zdolności biologicznych...

  Następnie kontynuujemy uwarunkowanie poprzez drastyczne obniżenie poziomu i jakości edukacji, sprowadzając ją do formy bezwysiłkowego zajęcia. Osoba niewykształcona ma ograniczony horyzont myślenia, a im bardziej ograniczone jest jego myślenie - materialne, mierne, tym mniej może się buntować. Należy sprawić, aby dostęp do wiedzy stał się coraz trudniejszy i elitarny... Niech pogłębia się przepaść między ludźmi a nauką tak, aby informacje skierowane do ogółu społeczeństwa zostały znieczulone wszelkimi możliwymi treściami - szczególnie bez filozofii. Znów należy użyć przekonywania, a nie bezpośredniej przemocy: będziemy transmitować masowo za pośrednictwem telewizji rozrywkę, która zawsze pochlebia emocjom i instynktowi.

  Zajmiemy umysły tym, co jest daremne i zabawne - nieustanną gadką i muzyką, aby nie zadawać sobie pytań, nie uruchamiać myślenia.

  Seksualność będzie najważniejsza - jako znieczulenie społeczne, nie ma nic lepszego. Ogólnie rzecz biorąc, należy zabronić powagi egzystencji, wyśmiewać wszystko, co ma wysoką wartość, utrzymywać ciągłe apologię lekkości, tak aby euforia reklamy i konsumpcji stała się cenną składową standardu ludzkiego szczęścia i wzorem wolności".

 1. "Czas plemion", Autor: Michael Maffesoli
 1. "Wojna, pokój i bogowie w starożytnym Rzymie", Autor: Stanisław Śnieżewski
 1. "Pokój i wojna między narodami", "Opium intelektualistów", Autor: Raymond Aron
 1. "Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii", "Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej - perswazyjne środki oddziaływania politycznego (kultura, propaganda, dyplomacja)", Autor: Joseph Nye
 1. "Kosmiczne koincydencje. Proponowane wyjaśnienia", Autor: Józef Turek
 1. "Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka", Autor: Robert Cialdini
 1. "Wywieranie wpływu przez grupy. Psychologia relacji", Autor: Walter G. Stephan, Cookie W. Stephan
 1. "Wywieranie pozytywnego wpływu na ludzi. Teoria i praktyka", Autor: Tomasz Niemirowski
 1. "Socjotechnika. Sztuka zdobywania władzy nad umysłami", Autor: Christopher Hadnagy, Ikona pliku PDF
 1. "Wywiad i kontrwywiad jako kluczowe komponenty walki informacyjnej", Autor: Tomasz Formicki, Ikona pliku PDF
 1. "O demokracji totalitarnej" The Origins of Totalitarian Democracy, Autor: Jacob Leib Talmon

  W tej pracy staram się pokazać, że równocześnie z pojawianiem się demokracji typu liberalnego w XVIII wieku na podstawie tych samych przesłanek zrodził się kierunek, któremu proponuję nadać nazwę demokracji typu totalitarnego. Od XVIII wieku te dwa kierunki wciąż istniały obok siebie. Napięcia między nimi były przedmiotem ważnego rozdziału historii współczesnej, a obecnie stały się najważniejszym zagadnieniem naszych czasów. Byłoby oczywiście przesadą stwierdzenie, że cały ten okres można podsumować w kategoriach tego konfliktu. Niemniej, zawsze był on obecny, chociaż zazwyczaj przesłaniały go i zaciemniały inne zagadnienia, które współczesnym mogły się wydawać wyraźniejsze, ale które z punktu widzenia dnia dzisiejszego wydają się przypadkowe, a nawet banalne. W istocie, patrząc z punktu widzenia połowy XX wieku, historia ostatnich stu pięćdziesięciu lat sprawia wrażenie systematycznych przygotowań do gwałtownego zderzenia empirycznej demokracji liberalnej z mesjanistyczną demokracją totalitarną. Stanowi ono istotę dzisiejszego kryzysu na świecie. (z Wprowadzenia)

 1. "Demokracja totalitarna", Autor: Zygmunt Zieliński

  Zdaniem autora znaczenie tej książki polega głównie na tym, że ujmuje ona w postaci krótkich esejów całościowo tematy wnikliwiej traktowane przez czasopisma, a także publicystykę obecną w radiu i w telewizji. Zresztą sporo materiału dostarczyły bezpośrednie kontakty z ludźmi, najczęściej przypadkowe wymiany myśli, w żaden sposób nie zaprogramowane. Chodziło o to, żeby rozmówca spontanicznie wyraził swą opinię, swój pogląd, ewentualnie zrelacjonował własne doświadczenia.

 1. "Niemoralna demokracja", Autor: Zbigniew Stawrowski
 1. "Korzenie totalitaryzmu", "Polityka jako obietnica", "O przemocy. Nieposłuszeństwo obywatelskie", "Odpowiedzialność i władza sądzenia", "Kondycja ludzka", "Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła", Autor: Hannah Arendt
 1. "Zmierzch uniwersalności. Postmodernistyczny Zachód i jego oponenci, globalny konflikt paradygmatów", "Nienawiść do świata. Totalitaryzmy i ponowoczesność", "Zasada pomocniczości", Autor: Chantal Delsol
 1. "Katolicka Etyka Wychowawcza", "W szkole wychowania", "Umiejętność rządzenia i rozkazywania", "Raport niebieski. Gawęda żołnierska", "Gawęda o gawędzeniu", "O narodzie i państwie", Autor: Jacek Woroniecki OP
 1. "Gilbert K. Chesterton. Geniusz ortodoksji", Autor: Jarema Piekutowski
 1. "Autobiografia", Autor: Gilbert K. Chesterton
 1. "Heretycy", "Ortodoksja", "Człowiek, który był Czwartkiem", "Święty Franciszek z Asyżu", "Wiekuisty człowiek", "Obrona świata", "Obrona człowieka", "Obrona wiary", "Obrona rozumu", Autor: Gilbert K. Chesterton
 1. "Chrześcijaństwo po prostu", Autor: Clive Staples Lewis
  CHRZEŚCIJAŃSTWO DLA NIEWIERZĄCYCH

  „Chrześcijaństwo po prostu” powstało w nietypowy sposób. Podczas ostatniej wojny światowej BBC przeprowadziło z C. S. Lewisem cykl rozmów o wierze chrześcijańskiej. W rezultacie powstała z tego książka dla tych, którzy chcą wierzyć, ale przeszkadza im w tym intelekt.
  Autor posiada niezwykły talent do logicznego wyjaśniania kontrowersyjnych kwestii, prostego ujmowania skomplikowanych zagadnień. Porusza problemy od dawna sprawiające kłopot wnikliwym i krytycznym wyznawcom religii, jak i tym, którzy przekonać się do wiary nie potrafią. Przyczyną tego stanu są jej swoiste sprzeczności, jak na przykład kwestię zła i tzw. Boskiego przyzwolenia na nie.
  „Chrześcijaństwo po prostu” to wspaniała lektura, która może stać się pasjonującą przygodą zarówno intelektualną, jak i duchową. W równej mierze dla wierzących i nie wierzących, dla chrześcijan i niechrześcijan.

  C. S. LEWIS O WIERZE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

  „Nie należy przejmować się żartownisiami, którzy usiłują ośmieszyć chrześcijańską nadzieję nieba, twierdząc, że ani im w głowie w nieskończoność grać na harfie. Takim ludziom można odpowiedzieć, że skoro nie rozumieją książek dla dorosłych, nie powinni o nich rozmawiać. Wszelkie biblijne obrazy (harfy, korony, złoto itp.) to przecież nic innego, jak symboliczna próba wyrażenia tego, co niewyrażalne. […] Ktoś, kto rozumie te symbole dosłownie, równie dobrze mógłby uznać, że Chrystus – nakazując nam być podobnymi do gołębi – chciał, abyśmy składali jaja.”

 1. "Listy starego diabła do młodego", "Cztery miłości", "Podział ostateczny", Autor: Clive Staples Lewis
 1. "Pamiętnik wiejskiego proboszcza", Autor: Georges Bernanos
 1. "Chwała córy królewskiej", Autor: Bruce Marshall

  Wydawnictwo PAX, Warszawa 1949:
  str. 167
  Kościół nie może ponieść porażki, ale duchowni mogą opóźnić i opóźnią jego tryumf, jeżeli nie przywołają wiernych z powrotem na drogę surowej i bezkompromisowej religijności.
  Musimy być czyści,tak, ponieważ oko rozpustnika nie może jasno dostrzec Boga.
  Musimy być także pokorni, ponieważ cnota jest tak krucha.
  Ale nade wszystko musimy być odważni i głośno nawoływać ludzi, by uprawiali cnoty jeszcze bardziej niepopularne niż czystość i pokora.
  Str. 168
  Musimy uczyć ludzi, że zło nie jest dobrem przez to, iż uprawia je zbiorowo cała społeczność.

 1. "Kontrrewolucja. Eseje i szkice", Autor: Paweł Lisicki
 1. "Sojusz ekstremów w epoce globalizacji", "W poszukiwaniu Katechona. Teologia polityczna Carla Schmitta", "Zabójcy Zachodu. Prawica i lewica nietzscheańsko-heideggerystyczna", Sojusz ekstremów w epoce globalizacji. Jak neoliberałowie i neomarksiści budują nam nowy świat", Prawica w XX wieku, "Demokracja nieliberalna", Autor: Adam Wielomski
 1. "Nowoczesność, Nacjonalizm, Naród Europejski. Dylematy samoidentyfikacji Europejczyków", "Państwo narodowe i jego wrogowie", Autorzy: Adam Wielomski, Magdalena Ziętek-Wielomska
 1. "Niemiecki sen o imperium", "Imperium Klausa Schwaba. Jedna planeta, jedna ludzkość, jeden zarząd", Autor: Magdalena Ziętek-Wielomska
 1. "Moje życie. Z ks. Dariuszem Oko rozmawia Piotr Litka"
 1. "W obronie Świętej Inkwizycji", Autor: Roman Konik

  Inkwizycja pozostaje tematem zmitologizowanym w zbiorowej świadomości. Wokół jej funkcjonowania narosła nieprawdopodobna ilość banalizacji i nieporozumień. W ogromnej mierze wynika to z przesiąkniętego ideologią, uproszczonego dyskursu, odbywającego się pod dyktando silnych resentymentów. Walkę z jej zwulgaryzowanym obrazem podjął Roman Konik, już w tytule swojej pracy stając "w obronie Świętej Inkwizycji", czyniąc to z pozycji wierzącego katolika.

 1. "Tajemnica Całunu. Zdumiewające odkrycia nauki w kwestii Całunu Turyńskiego", Autorzy: Giulio Fanti, Saverio Gaeta
 1. "Tajemnica Całunu", Autor: Idzi Panic
 1. "Dzienniki", Autor: Paul Claudel
 1. "Wspomnienia dla jutra", Autor: Jean Louis Barrault
 1. "Znaczy Kapitan", Autor: Karol Olgierd Borchardt

  za: Filip Jaskulski, "Drogą morską do Ziemi Obiecanej"
  W 1930 r. powstało Polskie Transatlantyckie Towarzystwo Okrętowe (PTTO). Początkowo towarzystwo to organizowało jedynie rejsy do Stanów Zjednoczonych przez Wielką Brytanię, jednak gdy nastała II połowa lat 30. – czyli złote czasy dla polskiej żeglugi transatlantyckiej – postanowiono utworzyć tzw. linię Palestyńską. Do obsługi tej linii przeznaczone zostały dwa statki: Polonia i Kościuszko. Statki te regularnie wypływały z portu w Konstancy (Rumunia), dokąd każdy emigrujący turysta musiał najczęściej dotrzeć pociągiem. Z Rumunii statki płynęły wprost do portu w Hajfie. Każdy statek był w stanie zabrać jednorazowo około 800 pasażerów oraz blisko 300 członków załogi. Maksymalna prędkość, jaką mogły one osiągnąć, wynosiła 14 węzłów. Wśród załogi zawsze znajdował się jeden oficer pochodzenia żydowskiego, co było wówczas istnym ewenementem. Jego oficjalne stanowisko brzmiało "oficer zażaleniowy", jednak załoga nazywała go żartobliwie "Murem Płaczu".
  Pewien podróżujący rabin postanowił zaradzić problemowi, który trapił religijną część podróżnych w każdą sobotę. Otóż spośród wielu rzeczy jakich Żyd nie może robić w szabat, jest bycie w podróży z dala od swego domu. Rabin doszedł jednak do wniosku, że gdyby statek należał nie do polskiego armatora, a do gminy żydowskiej, to tak jakby każdy podróżujący nim Żyd był u siebie w domu. Przed każdym rejsem kapitan statku dokonywał symbolicznego sprzedania gminie żydowskiej statku za 10 groszy, a każdy rejs kończył się umownym odkupieniem go za tę samą kwotę.

 1. "Krążownik spod Somosierry", "Szaman Morski", "Kolebka nawigatorów", "Pod czerwoną różą", Autor: Karol Olgierd Borchardt
 1. "Kapitan własnej duszy. Borchardt znany i nieznany", "Pod białą różą", Autor: Ewa W. Ostrowska
 1. "Zadania współczesnej metafizyki 17 - Spór o początek i koniec życia ludzkiego", Redakcja Naukowa: Andrzej Maryniarczyk SDB, Arkadiusz Gudaniec, Zbigniew Pańpuch
 1. Seria wydawnicza Studia nad wartościami. Perspektywa socjologii makrostruktur i ruchów społecznych: Tom I: Wartości – interesy – struktury społeczne. Uwarunkowania ludzkiej kreatywności i partycypacji w życiu publicznym", Tom II: Segmenty aktywności społecznej a wartości. Idee i praktyka , Tom IV: Zaufanie społeczne. Teoria – idee – praktyka, Redakcja naukowa: ks. prof. Jan Szymczyk
 1. Seria wydawnicza: Studia nad wiedzą: "Wiedza-władza", "Wiedza – między słowem a obrazem ", "Kontrowersje dyskursywne – pomiędzy wiedzą specjalistyczną a praktyką społeczną", "Tworzenie iluzji społecznych – wiedza w sferze publicznej", "Wiedza a instytucjonalizacja nieodpowiedzialności", "Kreowanie społeczeństwa niewiedzy", "Intelektualista między powołaniem a apostazją", "Wiedza a moralność"
 1. "Głos Pana", "Solaris", Autor: Stanisław Lem
 1. "Ziemia obiecana", "Chłopi", Utwory Władysława Reymonta na portalu "Wolne Lektury", Autor: Władysław Reymont
 1. "Bunt", Autor: Władysław Reymont

  Bunt to ostatnia powieść Reymonta, publikowana w 1922 na łamach „Tygodnika Ilustrowanego”, a w 1924 wydana w postaci książki. Powieść radykalnie odstaje od wcześniejszej twórczości Reymonta, jest bowiem połączeniem baśni i antyutopii, opowiadającej o buncie zwierząt przeciwko człowiekowi. Powstanie rozpoczyna się od głoszenia szczytnych haseł o równości, sprawiedliwości i budowaniu powszechnego szczęścia, a w rzeczywistości kończy się krwawą rzezią i zagładą. Powieść była parabolą terroru, którym była rewolucja październikowa, a którą Reymont obserwował w ciągu pięciu lat pomiędzy jej początkiem a rokiem powstania powieści. Z powodów ideologicznych w PRL powieść była zakazana i uległa zapomnieniu. Pierwsze powojenne wznowienie powieści miało miejsce w 2004, nakładem wydawnictwa „Fronda”.

  „Bunt” Reymonta – „Folwark zwierzęcy” 20 lat przed Orwellem!, Maksymilian Jakubiak

  Reymont szybszy niż Orwell. O książce, która wyprzedziła "Folwark zwierzęcy", Marcelina Obarska

  "Bunt. Baśń", Władysław Reymont, Wydawca: Gebethner i Wolff, Warszawa, 1927

 1. "Rok 1984", "Folwark zwierzęcy", "W hołdzie Katalonii", The complete Orwell's works in English, Autor: George Orwell
 1. "The New World Order" ("Nowy porządek świata"), Autor: Herbert George Wells, Ikona pliku PDF
 1. "Szkoła lipska i systematyczna destrukcja edukacji", Autor: Paolo Lionni
 1. "Ukryte zagrożenia tęczy. New Age inbsp;nadchodząca era barbarzyństwa", Autor: Constance Cumbey
 1. "TECH. Krytyka rozwoju środowiska technologicznego", Autor: Jan Białek
 1. "Zrównoważony rozwój. Zaklęcie globalistów, instrument totalnego zniewolenia", Autor: Agnieszka Stelmach, Ikona pliku PDF
 1. "Homo deus. Krótka historia jutra", Autor: Yuval Noah Harari
 1. "Nowy wspaniały świat", Autor: Aldous Huxley
 1. "Podróże Guliwera", Autor: Jonathan Swift
 1. "Pierwszy między równymi", Autor: Jeffrey Archer
 1. "Duży mały poradnik życia", Autor: H. Jackson Brown, Jr.
 1. "Leksykon rzeczy minionych i przemijających", Autor: Małgorzata Szubert
 1. "Z poddasza własnego i cudzego", Autor: Janusz Trześniowski
 1. "Słowa w lustrze. Pleonazm - semantyka - pragmatyka", Autor: Agnieszka Małocha-Krupa, Ikona pliku PDF
 1. "Dlaczego drzewa przestały mówić? Ludowa wizja świata", Autor: Dorota Simonides

  Dlaczego ludzie już u samego zarania swoich dziejów tworzyli mity, najrozmaitsze legendy i baśnie i przekazywali je następnym pokoleniom? Czy tylko dlatego, że tak długo nie istniały ani kino, ani telewizja? Jeśli zastanowimy się nad charakterem wielu tych opowieści, dostrzeżemy bez trudu, że powstawały jako swoista skarbnica wiedzy o początkach świata i wszechrzeczy, wyłanianiu się porządku społecznego i moralnego. Tym samym stawały się świadectwem potrzeby zrozumienia otaczającej rzeczywistości, oswajania tego, co nieznane i obce, a nade wszystko - odnalezienia sensu i sposobu życia.

  Profesor Dorota Simonides, wybitna znawczyni kultury ludowej i jej tradycji, w swojej najnowszej książce pragnie poprzez prezentację starannie dobranych tekstów folklorystycznych, powstałych w różnych epokach na terenie Polski, a także innych krajów słowiańskich, ukazać ludową wizję świata. Przekazywane Czytelnikowi opowieści to odpowiedź na odwieczne pytania: dlaczego?, skąd?, jak? To również barwna i żywo przemawiająca do nas ilustracja poznawczych dociekań człowieka. Interesował się on makrokosmosem - i mikrokosmosem, a więc usiłował zgłębić tajemnice wszechświata, ale i chciał się dowiedzieć, dlaczego zwierzęta są takie, a nie inne, kamienie twarde i nieme, czemuż to kobiety są aż tak gadatliwe i co sprawiło, że człowiek się starzeje. Skąd się wzięły nazwy miast, gór i rzek, gdzie szukać ukrytych skarbów? I czy to prawda, że dawniej żyli na ziemi olbrzymi? Zajmujące i zabawne teksty ludowe nie tylko gwarantują atrakcyjną lekturę - skłaniają także do refleksji nad procesem rozwoju cywilizacyjnego i niezmiennością ludzkiej psychiki.

 1. "Mądrość ludowa. Dziedzictwo kulturowe Śląska Opolskiego", Autor: Dorota Simonides

  za: dr Katarzyna Smyk, "Śląska mądrość ludowa według Doroty Simonides"
  ... przez tytułową mądrość ludową [autorka] rozumie wypracowane w ciągu wieków sposoby zachowania, które pozwalają danej społeczności godnie egzystować w swoim środowisku naturalnym, bez naruszania jego wewnętrznego ładu. […] Mądrość ta przejawiała się we wszystkich zjawiskach kultury ludowej. Wyrażała się bezpośrednio w mitach, obrzędach, zwyczajach oraz wierzeniach, które kiedyś tworzyły spójną wizję świata, współcześnie niemożliwą do rekonstrukcji. W wyobrażeniu tym – jak nić przewodnia – snuła się dążność do zrozumienia otaczającego świata. Mądry człowiek chciał wierzyć, że wszystko co go otacza jest elementem jakiejś całości, która zmierza do określonego celu. Było nim niewątpliwie dążenie do spokojnego, harmonijnego współżycia jednostki ze społecznością lokalną, a wspólnoty z otoczeniem oraz z panującą nad wszystkim Mocą Sprawczą czyli Bogiem {ze Wstępu, str. 7}.

 1. "Bery śmieszne i ucieszne", Autor: Dorota Simonides
 1. "Śląsk i jego dzieje", Autorzy: Arno Herzig, Krzysztof Ruchniewicz, Małgorzata Ruchniewicz
 1. "Śląsk jako problem socjologiczny. Próba analizy", "Uroczyste objęcie części Górnego Śląska przez Polskę w 1922 roku", Autor: bł. ks. Emil Szramek
 1. "Słownik gwary miejskiej Poznania", Autorzy: Stanisław Bąba, Monika Gruchmanowa, Bogdan Walczak
 1. "System domknięty" [opowiadanie], Autor: Michał Wałach

  "To miał być zwykły, typowy urlop – jak co roku. Mąż i żona, dzieci, samochód wypełniony po brzegi bagażami i palący przez to więcej niż zwykle, nocleg w agrogospodarstwie i codzienne wypady do interesujących miejsc znajdujących się maksymalnie godzinę drogi od miejsca pobytu."... Czy ktokolwiek z nas planując wyjazd zakłada, że już nie wróci do domu, bo kilka niefortunnych zdarzeń zablokuje mu do niego dostęp? Tak zakończył się urlop rodziny Wojciecha - bohatera opowiadania Michała Wałacha.

 1. "Kroniki Jakuba Wędrowycza", Autor: Andrzej Pilipiuk

  Polscy autorzy raczej unikają tematyki polskiej a nawet scenografii kraju ojczystego. Jeśli już postanowią napisać utwór fantastyczny, którego akcja rozgrywa się w Polsce, to po pierwszej próbie z ulgą odskakują od niewygodnego tematu. Po Weselu w Atomicach Mrożka niełatwo jest ulokować się na serio a i na wesoło w Tu i Teraz. Andrzej Pilipiuk jest chlubnym wyjątkiem który nie przestraszył się starcia ze skrzeczącą rzeczywistością. Stworzył postać filozofa chwilami oscylującego w stronę menela, dziwaka i geniusza rycerza i dowcipnisia Polaka-Który-Potrafi, i Polaka, któremu się chce. Do tego szlachetnego altruisty, który za trudy dla świata chce tylko dobrego słowa. I dobrego trunku. Masz problemy z duchami przodków? Coś stuka w Twoim domu? Sąsiad jest wampirem? Udaj się do Jakuba Wędrowycza najlepszego Cywilnego Egzorcysty w Kraju! Być może mieszka na zapadłej wsi na Ścianie Wschodniej, być może odżywia się własnoręcznie pędzonymi trunkami i wygląda na starego kłusownika, ale nie daj się zwieść pozorom! Jeszcze nie pojawił się wampir, kosmita, wilkołak czy upiór, który dałby radę nieustraszonemu egzorcyście w gumofilcach.

 1. "Ochotnicy milości bliźniego. Przewodnik po wolontariacie", Autor: Staś Gawroński
 1. "Kultura słowa. Podstawy retoryki klasycznej", Autor: Czesław Jaroszyński, Piotr Jaroszyński
 1. "Wielka księga dobrych manier", Autor: Elisabeth Bonneau
 1. "Katolicki savoir-vivre", Autor: Wojciech Jaroń
 1. Lektury dostępne Seria Lektury dostępne to multimedialne książki pomocnicze do edukacji językowej i polonistycznej wraz z odpowiadającymi im materiałami ćwiczeniowymi, które służą utrwalaniu wiedzy i umiejętności określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
 1. "Bogurodzica", Ikona pliku PDF
 1. "Bogurodzica" – pieśń, która rozbrzmiewała pod Grunwaldem
 1. Poezja Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
 1. "Do potomnego", Tadeusz Gajcy, wybór i wstęp: Grażyna Gronczewska
 1. Twórczość Kornela Ujejskiego
 1. Kolekcja dzieł Józefa Ignacego Kraszewskiego
 1. Dzieła Jana Kochanowskiego
 1. "Wykład cnoty", Autor: Jan Kochanowski, Ikona pliku PDF
 1. "Wykład cnoty" (transliteracja staropolska), Autor: Jan Kochanowski, Ikona pliku PDF
 1. "Około kultu mowy ojczystej", Autor: o. Jacek Woroniecki
 1. "Zapasy ze światem Zbigniewa Herberta. Esej o życiu pisarzy w czasach Pierwszych Sekretarzy", Autor: Józef Maria Ruszar
 1. "Wypluć z siebie wszystko", Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem (9 lipca 1985), w: "Hańba domowa", Autor: Jacek Trznadel
 1. "Nieznośna lekkość bytu", Autor: Milan Kundera
 1. "Rodzicielstwo na etacie. Jak być obecnym emocjonalnie rodzicem po dniu pełnym wyzwań w pracy", Autor: Anita Cleare
 1. "Niezbędnik młodego człowieka", Autor: Barbara Kiereś
 1. Czytanie książek przez dzieci

 1. "Dlaczego nasz mózg lubi czytanie?", (nagranie wideo, 4:44)

  "Dlaczego warto czytać dzieciom?", (nagranie wideo, 5:54)

  "Jak czytać dzieciom? Poznaj aktorskie triki!" (odc. 1), (nagranie wideo, 1:54)

  "Jak czytać dzieciom? Poznaj aktorskie triki!" (odc. 2), (nagranie wideo, 1:58)

  "Jak czytać dzieciom? Poznaj aktorskie triki!" (odc. 3), (nagranie wideo, 1:37)
 1. Problemy i dylematy bibliofilów — Książkodzielnia, Ikona pliku PDF
 1. My library (Moja biblioteka), grafika: Tom Gauld