cojak.net.pl

Polska naszą Ojczyzną

ojczyzna - kraj, który człowiek uważa za swój własny, dlatego że się w nim urodził i mieszka lub mieszkał przez dłuższy czas, lub dlatego że czuje się z nim emocjonalnie związany z powodu pochodzenia, związków rodzinnych lub przywiązania do pewnych wartości, które ten kraj — zwykle idealizowany i często przeciwstawiany innym — ucieleśnia w jego oczach. ...

Gdybyśmy wiedzieli co to jest ojczyzna i co jej winniśmy, — naprawdę zwracalibyśmy się do niej z innem sercem.notka źródło: reprint wydania książki pt. "Testament Chrystusowy na Krzyżu. KAZANIA PASYJNE o Siedmu słowach Chrystusa na krzyżu, które wypowiedział w roku 1915 w kościele parafialnym w Gostyninie ks. Edward Szczodrowski, Dziekan i Proboszcz Gostyński", Księgarnia Nakładowa M. Szczepkowskiego, Warszawa, Jerozolimska 55, 1916, str. 84-86

Cóż to jest ojczyzna?

Ojczyzna ─ to ziemia ta, na ktorej się urodziliśmy, żyjemy, ─ która nas karmi. Ojczyzna ─ to niebo, które nad nami wisi; to pola, które z roku na rok obrabiamy, zasiewamy i z nich zbieramy; to te zielone łąki pokryte pięknym kwieciem; to rzeki i strumyki, przerzynające pola i łąki i z szumem pędzace do morza; to drzewa, któremi lasy przepełnione, to te przydrożne wysokie topole, rozłożyste wierzby i płaczące nasze brzozy.

Ojczyzna ─ to nasze duchowe i moralne zasoby: to prawa, któremi się rządzimy, obyczaje i tradycye, które z pokolenia w pokolenie przechodzą, ─ które, jak świętość jaką zachowujemy!

Ojczyzna ─ to ten nasz piękny, harmonijny polski język, którym się porozumiewamy; to ten nasz polski pacierz, którego nas matki nasze nauczyły; to bracia, wśród których i z którymi żyjemy.

Ojczyzna ─ to ta jedna wiara, którą wszyscy wyznajemy, wszyscy czcimy i kochamy, w obronie której nasi przodkowie krew przelewali; ─ to te nasze kościoły i piękne nabożeństwa; ─ to te serdeczne i proste Godzinki, któremi nasza Królowę-Maryę w każdą niedzielę pozdrawiamy.

Ojczyzna ─ to te nasze kraśne, jaskrawe ubiory; to te piosnki ludowe roznoszące swe echo wokoło.

Ojczyzna ─ to duch, który nas wszystkich łączy; to te bóle, walki, łzy, ─ te krzyże, które wszyscy razem wspólnie cierpimy, staczamy, wylewamy, dżwigamy.

Ojczyzna ─ to cmentarze kryjące w sobie, jako relikwie narodowe, szczątki naszych braci.

Ojczyzna ─ to wszystko, co nasze, co swojskie, co polskie; z czem zrośliśmy się, co kochamy, w obronie czego walczyć i życie oddać gotowi jesteśmy.

Bracia! ─ oto czem jest ojczyzna.

Zdaje się rzeczą zbyteczną nawoływać do jej miłości, a należy tylko wskazać, jak ją miłować trzeba.

Kochać ojczyznę ─ to pielęgnować cnoty, któreby jej blasku przysparzały, ─ to unikać wad i błędów, którymibyśmy ujmę ojczyźnie przynieśli.

Kochać ojczyznę ─ to pracować w niej i dla niej, ─ szerzyć moralność, oświatę, ─ zachęcać do pracy i oszczędności.

Kochać ojczyznę ─ to mieć gorące do niej przywiązanie i być gotowym w jej obronie majątek i życie położyć.

Kochać ojczyznę ─ to radować się, gdy w ojczyźnie radość; ─ gdy smutek i klęski ─ płakać, kochać i pracować dla przyszłości szczęśliwej.

Drodzy moi! Obowiązani jesteśmy mieć miłość dla Boga, jako Ojca; dla ojczyzny, jako matki; dla bliźnich, jako dla braci. A jak te obowiązki miłości spełniamy?


"Ojczyzna", ks. Edward Szczodrowski, Ikona pliku PDF

"Myśląc Ojczyzna", Jan Paweł II, ks. Jan Warchał, Ikona pliku PDF

"Poczet królów i książąt polskich" źródło: "Poczet królów i książąt polskich (1, 2, 3, 4)Jana Matejki


Dzieje Polski


Polskie krajobrazy


Stroje polskie źródło: "Stroje polskie


Wyślij komentarz:koperta