cojak.net.pl

Pandemia koronowirusa

Przyczyny i skutki

Pojawienie się koronawirusapandemii ujawniło złożoność współczesnego świata, która nie zniknęła mimo odtrąbionych sukcesów globalizacji, mającej jakoby prowadzić do szczęścia ludzkości. Zagrożenie tym wirusem pokazało, że w globalizacji nie chodzi naprawdę o dobro ludzkości, lecz o korzyści jej niewielkiego odsetka. Klęską globalizacji jest to, że nie tylko nie umożliwiła rozkwitu duchowego i intelektualnego wspólnoty ludzkiej, ale doprowadziła do degradacji człowieka. Ludzie w różnych krajach mogą przekonać się dzisiaj, ile utracili ze swojej wolności, którą daje zdolność do samodzielnego myślenia oraz dochodzenia do prawdy o sobie i świecie.

Współczesny człowiek nie umie, a czasem i nie chce, szukać prawdy rozumianej klasycznie jako zgodność opisu rzeczywistości z jej stanem faktycznym. Dla tzw. świętego spokoju i poczucia bezpieczeństwa przyjmuje bezkrytycznie przekaz medialny jako opis rzeczywistego świata. Opis ten jest uproszczony, niepełny, zawiera półprawdy i kłamstwa. Jest skonstruowany tak, by stwarzał złudzenie jego zgodności ze stanem faktycznym, nie zmuszał do myślenia, budził emocje i budował samozadowolenie. Człowiek poddany jego oddziaływaniu traci kontakt z rzeczywistością i nie będąc w stanie odróżnić fałszu od prawdy w sytuacji, która go zaskaje, ulega strachowi. W tym stanie jest gotów oddać swoją wolność i godność ludzką za cenę obietnicy przywrócenia poczucia bezpieczeństwa.

Obecna sytuacja zagrożenia wirusowego ma wiele wymiarów – zdrowotny, społeczny, gospodarczy cywilizacyjny, lokalny, globalny, które są powiązane ze sobą. Nie wszystkie powiązania są widoczne, nieznany jest też charakter niektórych z nich. Rzuca się w oczy to, że jak dotąd niejasne jest nawet to, jak doszło do pierwszego zarażenia, czy pochodzenie wirusa jest naturalne czy sztuczne, a jeżeli sztuczne, to kto jest sprawcą jego wyprodukowania i dlaczego wydostał się z laboratorium.

Obecne koronawirusowe zagrożenie pokazuje, że w informacyjnej polityce rządów oraz oficjalnych organizacji międzynarodowych brak jest funkcji rzetelnego objaśniania bieżącej sytuacji oraz ich działań. Powstaje nieodparte wrażenie, że informacja jest reglamentowana i przykrawana do potrzeb potrzeb politycznych oraz interesów dominujących grup interesu, a media publiczne i prywatne uczestniczą w tej grze pozorów. Wydaje się, że politycy, niezależnie od ustroju państwa, oraz pseudo-elity, sprawujące niejawnie władztwo mają wygórowane pojęcie o sobie i równocześnie nie szanują nie tylko pojedyczego człowieka, ale i całych narodów oraz społeczeństw.

Trudno zrozumieć np., dlaczego ludzie wierzący są traktowani gorzej niż klienci sklepów lub dlaczego się łagodzi lub znosi ograniczenia dla galerii handlowych oraz imprez sportowych, a utrzymuje dla kościołów, placówek ochrony zdrowia oraz małych zakładów usługowych. Niezrozumiałe jest też traktowanie w jednolity, urzędniczy sposób sklepów wielkopowierzchniowych oraz świątyń - bez uwzględnienia specyfiki ich funkcjonowania. Sugeruje to, że politycy podejmują decyzje pod presją wielkich organizacji handlowych lub innych grup interesów, które dysponują dużą siłą wywierania nacisków, a lekceważone są potrzeby duchowe większej części społeczeństwa, dlatego że nie protestują.

Udzielane wyjaśnienia nie przekonują. Dlatego otwiera się przestrzeń dla wątpliwości co do intencji i celowości działań, domysłów oraz tzw. teorii spiskowych i pole do manipulacji wykorzystujących niewiedzę i niepewność skołowanych ludzi dla osiągania niejawnych celów, na które nie ma zgody społeczeństw i narodów. Ze starannej analizy materiałów publikowanych w publikatorach głównego nurtu medialnego wynika, że oficjalne informacje ogłaszane przez administracje państwowe oraz międzynarodowe organizacje, w tym ich wyspecjalizowane agendy, mają charakter oddziaływania psychologicznego oraz socjotechnicznego.

Pojawia się też coraz więcej wątpliwości - między innymi co do rzetelności publikowanych danych statystycznych - i czy mamy faktycznie do czynienia z pandemią lub czy w ogóle sprawcą całego globalnego zamieszania jest wirus. Politycy i tzw. eksperci wypowiadają się wyłącznie na temat doraźnych problemów związanych z koronawirusem i - co najwyżej średniookresowych skutków ekonomicznych. W mediach głównego nurtu brakuje poważnych rozważań nad pozostałymi, zwłaszcza długookresowymi, wymiarami następstw epidemii/pandemii (???) - w szczególności społecznymi i zdrowotnymi - w skali globalnej.

Nie ma też zgodności na temat skutków obecnej epidemii/pandemii oraz sensowności i skutków działań podejmowanych przez rządy w celu przeciwdziałania lub zwalczenia jej. Prezentowane są publicznie różne poglądy, niekiedy bardzo różniące się, a nawet przeciwstawne, co nie ułatwia zrozumienie sytuacji i sprawia, że potęguje się niepewność i rośnie lęk społeczeństw przed przyszłością. Celem poniższych informacji i ich źródeł jest z jednej strony pokazanie wielowymiarowości i złożoności tego nowego doświadczenia państw, narodów, społeczeństw i ludzkości, a z drugiej strony dostarczenie materiału do samodzielnych przemyśleń oraz wyrobienie sobie własnego zdania na temat rodzaju i skali zagrożeń.

Daje wiele do myślenia fakt, że część kontrowersyjnych publikacji jest blokowana w mediach elektronicznych i nie spotyka się z rzetelną naukową, merytoryczną polemiką, natomiast ich autorzy są publicznie niszczeni oraz - w niemało przypadkach - represjonowani przy użyciu służb państwowych.

Z uwagi na pojawianie się w przestrzeni internetowej coraz więcej fałszywych wiadomości, których zadaniem jest dezinformacja i sianie paniki w czasie zagrożenia epidemicznego, Polska Agencja Prasowa wspólnie z GovTech Polska uruchomiła społeczny projekt weryfikacji treści publikowanych w internecie #FakeHunter. Jego celem jest demaskowanie nieprawdziwych wiadomości dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Internauci mogą zgłaszać do weryfikacja informacje budzące wątpliwość. Portal projeku zawiera zakładkę, gdzie publikowane są zweryfikowane informacje.

Wiele jest niewiadomych, ale nie możemy dać paraliżować się strachowi, musimy zachować zimną krew, być solidarni, cierpliwi i wytrwali, i czujni - patrzmy na ręce polityków, niezależnie od opcji politycznej, aby przy okazji lub pozorem walki z zagrożeniem nie pozbawiono nas wolności dla "naszego dobra". Wątpliwości budzi m.in. dyskryminowanie osób wierzących, na których nakładane są nieproporcjonalnie większe ograniczenia niż obowiązują np. w obszarze życia gospodarczego, co trudno wytłumaczyć tylko walką z zagrożeniem epidemicznym.

Stan zagrożenia koronawirusem ujawnił także nadmierną biurokratyzację funkcjonowania państwa. Myślenie i działanie w stylu urzędniczym ma znamiona despotyzmu. Trzeba więc wykorzystać tę chwilę zwolnienia pędu świata na głębsza refleksję nad sensem naszego życia indywidualnego i społecznego, państwowego oraz porządku międzynarodowego, w tym roli struktur ponadpaństwowych i organizacji międzynarowych, które wydają się coraz bardziej chronić interesy światowych magnatów ekonomicznych i politycznych.

Politycy w Polsce - od momentu oficjalnego ogłoszenia o pandemii koronawirusa do chwili obecnej - przekazują społeczeństwu głównie informacje o swoich decyzjach. Wątpliwości i  głosy krytyki, pojawiące się coraz częściej - pochodzące również ze środowisk medycznych, są pomijane przez nich milczeniem, a wypowiedzi "oficjalnych ekspertów" oraz zapraszanych do oficjalnych mediów wybranych przedstawicieli świata medycyny mają charakter opinii, których nie wolno kwestionować. Nie ma poważnej polemiki z użyciem argumentów, pochodzących z badań prowadzonych przez niezależnych badaczy. Za to obserwuje się często ośmieszanie osób kwestionujących prawdziwość oficjalnych danych na temat skali i skutków pandemii lub zasadność działań podejmowanych przez sprawujących władzę polityków, jak również próby deprecjonowania argumentacji wątpiących, bez udowodnienia ich błędności.

Sytuacja, w której społeczeństwo nie ma dostępu do rzetelnej informacji, pozwalającej wyrobić sobie racjonalny pogląd na doświadczaną rzeczywistość, zostawia przestrzeń do indywidualnych domysłów niezorientowanych lub zdezorientowanych, lub przestraszonych ludzi. Publiczne i prywatne mediach oraz w środki transportu publicznego przyczyniają się do potęgowania strachu oraz negatywnych emocji, co rozbija wspólnotę i sprawia, że coraz więcej ludzi ma poczucie zagrożenia i bezradności wobec problemu. Tacy ludzi przestają samodzielnie myśleć, zaczynają wierzyć, że tylko rządzący politycy mogą ich uratować, uważają ich działania za niepodważalnie właściwe i uważają za swego osobistego wroga każdego, kto ma inne zdanie.

Dobrym przykładem tego jest temat przygotowanej w ekspresowym tempie szczepionki przeciwko koronawirusowi jako środka mającego doprowadzić do wygaśnięcia pandemii, który u jednych - szczególnie tych przestraszonych - budzi nadzieje, a u innych - zwłaszcza tych, do których dotarła informacja o stanowisku władz medycznych Szwajcarii i tych, którzy zapoznali się z treścią ulotki firmy Pfizer oraz długotrwałymi, skutkami zastosowania równie pośpiesznie przygotowanej szczepionki przeciwko świńskiej grypie.

W miarę upływu czasu widać coraz wyraźniej rozbieżność między deklaracjami i czynami polityków rządzących. Jeden przykład: zgodnie z przepisami szczepienia są dobrowolne, a jednak co rusz snują oni plany zmuszenia całego społeczeństwa do zaszczepienia się poprzez reglamentację wolności obywatelskich, w tym usług codziennych, wobec niezaszczepionych, np. przez wprowadzenie paszportów/zaświadczeń szczepiennych. Inny przykład: pojawiają się coraz częściej wypowiedzi przedstawicieli firm farmaceutycznych o możliwej potrzebie dodatkowych lub okresowych szczepień. Zapewnienia polityków o ich trosce o zdrowie Polaków konfrontowane są ze statystykami o nadmiarowej śmiertelności wskutek pogorszenia się dostępu do publicznych usług medycznych. Zaczyna się - nie bez powodu - mówić o "lockdownie służby zdrowia". Podnoszone w przestrzeni publicznej wątpliwości co do zasadności polityki zdrowotnej rządów w państwa strefy euroatlantyckiej zbywane są milczenie albo ich autorzy są odsądzani publicznie od czci i wiary, a nawet w Polsce - jeśli to są lekarze - podejmuje się, zamiast rzetelnej dyskusji, próby zastraszania ich przez instytucje zawodowe lub - w przypadku dziennikarzy - zawiesza niewygodne dla rządzących programy w telewizji publicznej.

Nowe niepokojące zjawiska w funkcjonowania państwa zdają się potwierdzać dyskredytowane usilnie tzw. teorie spiskowe o ukrytych celach pandemii koronawirusowej i skłaniają do myślenia, że w zapowiadanym tzw. nowym resecie - w polskiej wersji "Nowego Polskiego Ładu" - nie chodzi o powszechne dobro, lecz o interes małej garstki, która w taki czy inny sposób skorumpowała lub zastraszyła rządzących i opozycyjnych polityków, aby "ćwierkali z jednego klucza".

Z wypowiedzi analityków i komentatorów politycznych można wnioskować, że koronawirus jest jednak sztucznym produktem i narzędziem do zdobycia władzy nad światem. Pojawia się coraz więcej znaków, że tzw. teorie spiskowe nimi nie były, ich autorzy są normalnymi, myślącymi, uczciwymi i odważnymi ludźmi, a nie oszołomami. Utrzymywanie atmosfery strachu, a nawet jego eskalacja, oraz uporczywy niedobór rzetelnej informacji w przestrzeni publicznej i odmawianie osobom krytycznym wobec działań polityków prawa do zabierania głosu pokazuje, że to co się dzieje na świecie pod hasłem "walki z pandemią koronawirusem", oczywiście dla dobra ludzkości, jest przeciwieństwem działania dla dobra wspólnego.

Domysły są naturalnym skutkiem niedoinformowania oraz potrzeby prawdy. Widomym efektem paternalizmu klasy politycznej, objawiającego się m.in. brakiem rzetelnych, merytorycznych informacji na temat koronawirusa, przemawiających do rozumu, zastąpionych nachalną propagandą obliczoną na wzbudzanie emocji, jest dychotomiczny podział społeczeństwa na zwolenników i przeciwników "wyszczepiania". Widać coraz wyraźniej, że prawdziwym antidotum na koronawirusa jest myślenie, zachowanie zdrowego rozsądku i odwaga cywilna oraz utrzymanie więzi społecznych, umożliwiających swobodną wymianę myśli i skuteczną kontrolę polityków. Oddawanie wolności za cenę chwilowego poczucia bezpieczeństwa prowadzi do zniewolenia duchowego i fizycznej niewoli. Bezmyślność, strach i postawa ślepego posłuszeństwa są drogą prowadząca ostatecznie na manowce.

Im dłużej od początku koronawirusowej pandemii, tym więcej wątpliwości co do zasadności programu przeciwdziałania koronawirusowi polskiego rządu. Budzą się wątpliwości co do uczciwości polityków oraz ich doradców. Pojawiły się poważne podejrzenia, że w przypadku tych ostatnich istnieje konflikt interesów z powodu ich powiązań finansowych z koncernami farmaceutycznymi, producentami preparatów mających wytwarzać odporność na koronawirusa.

Okazało się, że polityka rządu polegająca na izolacji pracowników służby zdrowia od pacjentów, forsowanie "wyszczepiania" jako podstawowego środka walki z koronawirusem - m.in. przez uzależnianie skali obostrzeń od stopnia jego zaawansowania i segregację społeczeństwa - oraz znaczne zwiększenie dopływu pieniędzy do sektora zdrowia spowodowała, że finansowymi beneficjentami programu zwalczania pandemii stała się pewna część środowisk medycznych i okołomedycznych, które z tego powodu nie są zainteresowane powrotem do normalności. Przykładem tego jest wydawanie pieniędzy na mnożenie punktów "szczepień" w różnych dziwnych miejscach, np. parkingach przed biurowcami, w super- i hipermarketach, gdzie trudno zachować bezpieczeństwo "szczepionych" osób w przypadku niepożądanej reakcji ich organizmu, przy równoczesnym deficycie w szpitalach leków mogących wspomagać skuteczne leczenia covid-19.

Co najmniej zagadkowa jest koncentracja programów koronawirusowych na "wyszczepianiu" i praktyczny brak wiarygodnych informcji na temat leków przeciwcovidowych, mimo że dotychczasowe doświadczenie pokazuje, że nie mniej ważne jest leczenie chorych na covid-19, gdyż podanie preparatu przeciw SARS-CoV-2 nie chroni całkowicie przed chorobą, ale powinno zmniejszać ryzyko zachorowania na nią i chronić przed jej ciężką postacią. Nieuzasadnione, a co najmniej nielogiczne, wydaje się traktowanie nadal choroby wywoływanej przez koronawirusa w sposób całkowicie odmienny od innych chorób o podobnej etiologii.

Przygotowane naprędce preparaty do wstrzykiwania zostały dopuszczone do obrotu handlowego i stosowania na olbrzymią skalą w trybie specjalnym, bez uprzedniego wykonania badań normalnych niepożądanych odczynów poszczepiennych (nop). Równocześnie państwa kupujące te preparaty uwolniły ich producentów od odpowiedzialności za ewentualne negatywne skutki ich stosowania, co - logicznie myśląc - oznacza przejęcie przez nie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec ofiar polityki "wyszczepiania". W takiej sytuacji należy spodziewać się utworzenia przez rządy państw odpowiednich instrumentów prawnych i finansowych, tym bardziej, że według publicznych wypowiedzi polityków preparaty są bezpieczne i ryzyko wystąpienia poważnych nop-ów jest małe.

Polski rząd przyjął 27.07.2021 r. projekt ustawy powołujący Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych. Należy mieć tylko nadzieję, że wkrótce dojdzie do uchwalenia, szybkiego wejścia w życie i bezproblemowej realizacji samej uchwały, a nie skończy się na mówieniu o niej, jak to już nieraz bywało. Będzie to sprawdzian prawdziwych intencji polityków oraz mądrości polskiego społeczeństwa.

Rzuca się w oczy powoływanie się w oficjalnej informacji w Polsce na ustalenia agend ONZ i UE oraz cytowanie zagranicznych doniesień na temat koronawirusa i  brak informacji o pracach badawczych prowadzonych w Polsce - poza wciąż nie zakończonymi badaniami skuteczności amantadyny - w szczególności przez państwowe placówki badawcze, oraz ich ewentualnych rezultatach. W mediach głównego nurtu nie ma natomiast generalnie informacji, które mogą budzić wątpliwości co do zasadności antycovidowych działań rządu. Zdaje się to oznaczać, że rząd przeznacza bardzo dużo pieniędzy tylko na propagandę covidową oraz "wyszczepieniową", a nie na krajowe badania o znaczeniu długofalowym. Taka sytuacja potwierdzałaby opinię o złym zarządzaniu opieką zdrowotną w Polsce i braku perspektywy na poprawę tego stanu rzeczy, bo przy braku dobrej organizacji publicznej służby zdrowia mie pomoże przeznaczanie na nią coraz większych środków finansowych.

Przedstawiciele rządu oraz ich doradcy zaczynają też tracić wiarygodność, ogłaszając pogarszanie się sytuacji epidemicznej oraz głosząc nieuchronność kolejnej fali koronawirusa, równocześnie tłumacząc, że nie można zakończyć badań przydatności amantadyny z powodu małej liczby zarażonych i nie zaprzestając wywierania na społeczeństwo presji na "szczepienie się".

Jednym ze sposobów budzenia emocji i wywoływania strachu przed koronawirusem jest codzienne faszerowanie nas medialnymi doniesieniami o liczbie testów, zarażonych/zakażonych, ozdrowieńców i zmarłych. Komunikaty są formułowane w taki sposób, aby sprawiały wrażenie prawdziwych i niepodważalnych.

Polega to na tym, że większość ludzi uznaje informacje liczbowe za rzetelne i obiektywne, bo nie ma świadomości, że również tymi można manipulować. Liczby nabierają konkretnego znaczenia dopiero w odpowiednim kontekście i dopiero wtedy na ich podstawie można wyciągać racjonalne wnioski i podejmować dobre decycje. Od początku politycy oraz media głównego nurtu, łącznie z mediami publicznymi, unikają porównania aktualnej sytuacji epidemicznej z przedepidemiczną. Dlatego nasze myślenie kształtują bieżące liczby, wyrwane z szerszego kontekstu krajowego i międzynarodowego.

Duże liczby wywierają na nas większe wrażenie niż małe i dlatego w komunikatach proszczepieniowych pojawiają się na ogół duże liczby. Skąd się biorą te duże liczby bez względu na rzeczywistą sytuację? Ilościowy obraz faktycznego stanu zależy od przyjętych kryteriów oceny i celów autorów przekazu publicznego.

W początkowej fazie pandemii politycy i media operowały liczbami bezwzględnymi, a unikały względnych. Podawano bezwzględne liczby hospitalizowanych zakażonych na tle obrazów szpitali przepełnionych covidowcami pod respiratorami oraz personelu medycznego w kosmicznych kombinezonach.

W kolejnej fazie społeczeństwo było epatowane liczbami testów i osób zakażonych/zarażonych oraz zmarłych, przy czym liczby nie dotyczyły tylko Polski, ale przede wszystkim miejsc na świecie, gdzie bezwględne liczby przypadków koronawirusa były największe, tj. krajów o dużej liczbie ludności, np. Chiny, USA, Indie, Włochy, Francja.

Po pojawieniu się tzw. szczepionek, od chwili, gdy ich dostępność przestała być ograniczeniem, rozpoczęto publikowanie liczby zaszczepionych na tle liczby zakażonych/zarażonych. Następnie, obok bezwzględnych liczb zaczęły pojawiać się dane procentowe pokazujące odsetek zaszczepionych. Tym razem odsetek zaszczepionych w Polsce zestawiano z jego wartościami w krajach, w których były one największe, tj. o małej liczbie ludności, np. Izrael, Szwecja.

Po znaczącym zmniejszeniu się bezwzględnej liczby zarażonych i hospitalizowanych zakażonych koronawirusowem w przekazie medialnym zaczęły dominować liczby względne, które mają pokazywać niekorzystną dynamikę stanu pandemii, co ma uzasadniać kontynuację akcji "wyszczepiania" i wprowadzenie segregacji sanitarnej (vide paszport covidowy/Unijny Certyfikat Covid).

To zainteresowanie polityków oraz mediów procentami wyjaśniają poniższe przykłady.

Jeżeli stan początkowy wynosi 10000, a końcowy 11000, to względna zmiana wynosi 0,1 lub 10%. Jeżeli zaś stan początkowy jest 1000, a końcowy 2000, tym razem względna zmiana wynosi 100%. W tym przypadku można też powiedzieć, że dana wartość wzrosła dwukrotnie. Komunikat, że liczba zakażonych/zarażonych lub hospitalizowanych pod respiratorami zwiększyła o 100% lub dwukrotnie robi niewątpliwie duże wrażenie.

Obserwuje się też równoczesne wykorzystanie liczb bezwzględnych oraz względnych w przeciwnych celach, pomniejszenia zjawiska intensywnego oraz wzmocnienia słabszego. Jeżeli np. jedna wielkość o początkowym stanie 1000 zmieniła się o 500, a druga o początkowym stanie 100 zmieniła się o 100, to przekaz medialny może być następujący: Liczba hospitalizowanych zaszczepionych zwiększyła się o 500 osób, a nieszczepionych o 100%. Takie sformułowanie komunikatu może spowodować, że jego odbiorca uzna, że bezwzględna zmiana lub wartość początkowa obydwu wielkości jest taka sama, co w obydwu przypadkach nie jest prawdą.

Od początku pandemii koronawirusa minęło już trochę czasu. Do uzadanienia kolejnych działań mających na celu jej zwalczanie rządzący nadal używają głównie danych statycznych. Również rządowa propaganda wykorzystuje je do tworzenia korzystnego w danej chwili dla rządzących obrazu sytuacji. Manipulacje statystykami - obok technicznych zabiegów, o czym mowa wyżej - polegają też na żonglowaniu punktami odniesienia. Dotyczy to zarówno analiz dotyczących stanu i przebiegu pandemii wewnątrz kraju, jak i w Europie oraz w skali świata. Pojawiły się wątpliwości co do wiarygodności danych podawanych i tworzonych na ich podstawie statystyk cowidowych dla różnych obszarów w Polsce i za granicą. Istnieją różnice między statystykami statycznymi, dla jednego okresu czasu, oraz dynamicznymi, dla dłuższych okresów czasu.

Istnieje pytanie natury ogólnej - w jakim celu media nieustannie bombardują codziennie społeczeństwo informacjami o liczbie wolnych/zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach na oddziałach covidowych, liczbie zmarłych, liczbie wykonanych testów. Czętotliwość i forma tych doniesień medialnych pokazuje, że mają one siać strach i przerażenie, aby sparaliżować myślenie logiczne i uczynić z ludzi istoty bezwolne. Warto tu odsłuchać i przemyśleć wykład dr. n. med. Zbigniewa Martyki wygłoszony na Sympozjum "Oblicza pandemii".

Wydaje się, że publikowane statystyki nie odzwierciedlają rzeczywistego stanu rzeczy z powodu używania niejednolitych definicji opisywanych zjawisk. Odnosi się to m.in. do zasad(y) kwalifikacji COVID-19 jako przyczyny zgonu, w szczególności w przypadku osób ze współistniejącymi chorobami. Wg metodyki podanej na portalu gov.pl "Zgony uwzględniają zarówno śmierć danej osoby wyłącznie z powodu COVID-19, jak i współistnienia COVID-19 z innymi chorobami". Brakuje tu wyjaśnienia przypadku "śmierć wyłącznie z powodu COVID-19". Nasuwa się jedno pytanie, jakich grup wiekowych ludzi dotyczy ten przypadek. Inne pytanie to czy chodzi tu o osoby, u których lekarze nie wykryli wcześniej innych chorób lub które nie miały świadomości, że są chore czy też o te, u których nie wykryto innych chorób po zachorowaniu na covid-19. Pierwotnym źródłem informacji o zgonach są karty zgonu. Dlatego od rzetelności diagnozy przyczyny zgonu zależy jakość statystyk i wniosków z ich analizy oraz późniejszych działań administracji państwowej i jej agend.

Rzuca się w oczy drastyczny wzrost liczby zgonów. Powstaje pytanie, czy nie jest on wynikiem również, a może głównie, braku leczenia osób odbywających kwarantannę w domu, zwłaszcza tych ze współistniejącymi chorobami, w szczególności chorych na przewlekłe choroby płuc, którzy zostali odcięci od bezpośredniego kontaktu z lekarzami.

Innym problemem jest ignorowanie ozdrowieńców pocovidowych, jako osób, które nabyły pewną odporność na koronawirusa. Widać to zwłaszcza na listach przywilejów dla tzw. zaszczepionych, które nie uwzględniają niezaszczepionych ozdrowieńców pocovidowych. Wg informacji opublikowanych na portalu gov.pl z dnia 19.12.2021 r. godz. 10:29 liczba osób w pełni zaszczepionych wynosiła w tym momencie 20 835 654, a ozdrowieńców było 3 435 983, co stanowi 86,79% liczby zakażonych (3 958 840 licząc od 4.03.2020 r.).

Jeszcze innym problematycznym obszarem są statystyki dotyczące "zaszczepionych" i "niezaszczepionych", zwłaszcza przypadków zgonów osób odbywających kwarantannę w domu i skazanych wyłącznie na teleporady, co niejednokrotnie równało się pozbawionych mależytej opieki lekarskiej w innych chorobach. Dopóki nie zostanie ustalona w obiektywny sposób rzeczywista skuteczność wstrzykiwanych preparatów czyli faktyczna trwałość odporności poszczepiennej i ozdrowieńczej, obecna polityka rządu obejmująca dyskryminację ozdrowieńców wydaje się służyć jedynie zwiększeniu wskaźnika "wyszczepień" przez stwarzenie przekonania, że jedynym remedium na pandemię koronawirusa jest szczepienie.

W miarę upływu czasu widać coraz wyraźniej, że dane dot. liczby zakażeń koronawirusem pochodzące z krajów o wysokim poziomie "wyszczepienia" przeczą oficjalnemu, lansowanemu od początku zarazy twierdzeniu, że dzięki "szczepionkom" osiągnie się tzw. odporność stadną i w konsekwencji pandemia zostanie zatrzymana. Tymczasem, jak wynika m.in z informacji z Włoch oraz statystyki zakażonych w Polsce, dzienne przyrosty liczby zarażonych i zakażonych utrzymują się na znacznie wyższym poziomie niż przed rozpoczęciem szczepień i mają tendencję wzrostową. Okazuje się też, że ludzie zaszczepieni nawet trzema dawkami preparatu zapadają kolejny raz na Covid-19.

Równocześnie okazało się, że trwałość odporności poszczepiennej jest znacznie mniejsza od deklarowanej przez producentów preparatów na początku szczepień, zwłaszcza w przypadku nowych mutacji koronawirusa. Kolejne kraje rozpoczynają podawanie 4 dawki. Widać już, że zarazy nie można pokonać tylko metodą szczepień. Wynika z tego, że zmuszanie ludzi do szczepień przy praktycznie zaniechaniu leczenia choroby nie jest wcale wyrazem troski o dobro ludzkości.

Dobrze byłoby też, gdyby kompetentne agendy rządu upubliczniły oficjalne, poparte rzeczowymi argumentami stanowisko na temat konkluzji prof. Leona Jabłońskiego zawartej w podręczniku wirusologii lekarskiej, która brzmi: Koronawirusy z zadziwiającą skutecznością potrafią powtórnie zaatakować tych samych gospodarzy, co stanowi jedną z przyczyn, dla których wszelkie marzenia o szczepionce pozostają w sferze utopii. Warto byłoby wiedzieć, czy to stwierdzenie jest prawdziwe również w odniesieniu do koronawirusa powodującego COVID-19.

Osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 źródło: portal "Puls Medycyny", aktualizacja 19.12.2021 r. było w Polsce zgodnie z informacją rządu: 15 976 - 19.12.2021 r., 19 452 - 12.12.2021 r. i 11 267 - 19.12.2020 r. Przytoczone dane oraz informacje internetowedoniesienia prasowe, zwłaszcza te ostatnie z Izraela pokazują, że liczba zakażonych nie zależy wprost od wskaźnika "wyszczepienia" i że konieczne są naukowe badania krajowe polskich uwarunkowań pandemii, m.in. specyfiki zdrowotnej i społecznej oraz różnic regionalnych, mimo jej globalnego zasięgu, aby podejmować działania skuteczne w Polsce. Należy też rzetelnie zweryfikować tezę, że przebieg choroby COVID-19 jest u wszystkich zaszczepionych jest łagodniejszy niż u niezaszczepionych.

Wysoce pożądany byłby również merytoryczny komentarz do opublikowanych w sieci oraz szeroko rozpowszechnionych opinii i stwierdzeń na temat pandemii i szczepień przeciwko koronawirusowi, takich jak wypowiedź dr. Geerta Vandena: Zapobieganie masowym zakażeniom i masowe szczepienia nieszczelnymi szczepionkami przeciwko COVID-19 w środku pandemii mogą tylko powodować powstawanie wysoce zakaźnych wariantów. lub wnioski dr. Zbigniewa Martyki przedstawione m.in. w publikacji z 19 maja 2021 r.

Działania polityków i rządów pod hasłem ochrony przed zagrożeniem koronawiusem - skutkiem których jest coraz większe ograniczenie wolności obywatelskich oraz zasad demokracji, coraz większa inwigilacja jednostki oraz brutalizacja przekazu w mediach głównego nurtu, sprawiają, że w mediach niezależnych coraz częściej pojawiają się komentarze zwykłych ludzi, wyrażające niepokój o przyszłość oraz dezaprobatę dla polityki rządów oraz międzynarodowych organizacji. Oto przykład takiego, łagodniejszego w formie, krytycznego komentarza na twitterze: Popatrzcie, jak szybko walka z pandemią w obronie ludzi, zamieniła się w walkę z ludźmi w obronie pandemii. [EwaL]

Okazuje się, że doświadczenia pandemii koronawirusa nie doprowadziły do powstania racjonalnego, skutecznego i ludzkiego systemu zapobiegania im oraz leczenia osób zakażonych. Pojawia się bowiem coraz więcej oznak, że międzynarodowe organizacje, np. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), koncentrują się na doskonaleniu globalnych systemów kontroli ruchu ludzi za pomocą cyfrowych zaświadczeń w skali całego świata. Ostatnio Komisja Europejska (KE) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiły rozpoczęcie wspólnego projektu współpracy partnerskiej w dziedzinie e-zdrowia. W ramach porozumienia WHO wykorzysta unijny system cyfrowych zaświadczeń COVID-19 do stworzenia systemu o zasięgu ogólnoświatowym.

Działanie to wydaje się potwierdzać, o czym pisze i mówi otwarcie dr Atrid Stuckelberger, że na prawdę nie chodzi tu o ochronę ludzi na całym świecie przed bieżącymi i przyszłymi zagrożeniami dla zdrowia, jak to głosi Komisja Europejska, ale totalną dyktaturę w dziedzinie zdrowia, jako skutecznego narzędzia do zniewolenia ludzkości, wbrew nachalnej retoryce o wolności i dobru człowieka.

Efektem zgodnej zabawy w kotka i myszkę partii politycznych, rządzących i opozycyjnych, ze społeczeństwem, zamiast poważnego dialogu, oraz ponawianych prób spacyfikowania społeczeństwa przez zastraszenie i podzielenie go na "dobrych obywateli", którzy bez zastrzeżeń akceptują rządową politykę antykoronawirusową oraz "złych obywateli", którzy są sceptyczni lub krytyczni wobec poczynań rządu, jest m.in. reakcja społeczeństwa w postaci coraz częściej pojawiających się dowcipów pandemicznych. To nasilające się zjawisko przypomina stuację z czasów PRL-u, kiedy to kawały polityczne były reakcją Polaków - jedyną realną na masową skalę - na tzw. "błędy i wypaczenia" w PZPR, "przewodniej siły narodu", a ich liczba była miarą niezadowolenia społecznego.

Z powodu małej przeźroczystości działań polityków w sprawie koronawirusa, pandemii koronawirusa oraz jej zwalczania, w tym szczepień, oraz narastającego chaosu informacyjnego na ten temat, nie mamy jasnego obrazu sytuacji, jak również możliwych scenariuszy jej rozwoju. Ta sytuacja stała się impulsem do przygotowania ankiet, których celem jest sondaż opinii na różne kwestie dotyczące koronawirusa, pandemii i jej skutków dla życia jednostek i społeczeństwa, narodu i państwa. W miarę upływu czasu będą publikowane na tej stronie kolejne sondy.

Pierwsza sonda to zestaw czterech ankiet dotyczących wybranych tematów związanych z pandemią wirusa. Ankiety mają charakter sekwencyjny - od 1 do 4, gdyż możliwość wypełnienia ankiety nr 3 i 4 zależy od odpowiedzi na pierwszą ankietę. Jeśli jesteś zainteresowany tymi ankietami, a jeszcze nie głosowałeś, kliknij na przycisku . Jeśli chcesz zaś zobaczyć aktualne wyniki ankiet, kliknij na przycisku .

Jeśli jesteś zainteresowany aktualnymi wynikami ankiet dotyczących pochodzenia koronawirusa i konsekwencji pandemii, kliknij na przycisku .

Następna ankieta to sondaż opinii na temat maseczek oraz szczepień i ich wpływu na pandemię. Jeśli jesteś zainteresowany tą ankietą, a jeszcze nie głosowałeś, kliknij na przycisku . Jeśli chcesz zaś zobaczyć aktualne wyniki tej ankiety, kliknij na przycisku .

Jeśli jesteś zainteresowany aktualnymi wynikami ankiety dotyczącej maseczek i szczepień, kliknij na przycisku .

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Domowa Opieka Medyczna

Chcesz się zaszczepić przeciwko COVID-19? Zadzwoń pod numer 989 — bezpłatna infolinia czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Szczepienie przeciwko COVID-19

Raport szczepień przeciwko COVID-19


Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590 — bezpłatna Telefoniczna Informacja Pacjenta czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.

Serwis Rządu RP — Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2)

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA (NFZ) — Koronawirus – informacje dla Pacjentów

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY (GIS)

Zalecenia dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych, Ikona pliku PDF


Krakowskie Pogotowie Ratunkowe (KPR) — Jak wezwać pomoc? – numery alarmowe: ogólny 112 i Państwowe Ratownictwo Medyczne 999

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (WSSE) w Krakowie: nr alarmowy 667 881 188 — czynny całą dobę, wyłącznie do zgłaszania sytuacji i zdarzeń kryzysowych stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego w tym życia i zdrowia mieszkańców.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Krakowie — kontakt w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, telefony: 12 616 53 03, 12 616 53 05, 12 616 54 08

Słowniczek terminów epidemiologicznych

chlorochina (Wikipedia)

hydroksychlorochina (Wikipedia)

chinina (Wikipedia)

Aktualny stan wiedzy na temat pandemii koronawirusa i covid-19 przedstawiony w sposób jasny, nagrania wideo w języku angielskim

×

Będę się wysypiać - optymalny wypoczynek to minimum 7 godzin snu; kładź się spać przed godz. 22 w sypialni o temperaturze powietrza 18-22°C.
Będę jeść śniadania - najlepiej lekkostrawne białka (jajka, pasty rybne), węglowodany (kasza jaglana, chleb razowy, płatki owsiane) i tłuszcze (awokado, orzechy, siemię lniane).
Będę mocniej doprawiać potrawy - nie szczędź pieprzu, kurkumy, imbiru, czosnku, a także goździków, jałowca i papryki - to samo zdrowie!
Będę pić więcej wody - absolutne minimum to 4 szklanki dziennie, warto zaczynać dzień od szklanki ciepłej wody z cytryną.
Będę jeść mniej słodyczy - apetyt na słodkości zwalczaj owocami i warzywami.
Będę jeść więcej ryb - co najmniej dwa razy w tygodniu; wybieraj łososia, makrelę, śledzia, a omijaj pangę i tilapię.
Będę się ruszać - spacery, chodzenie po schodach, rower, pływanie, tańce, nordic walking - wybór jest ogromny; liczy się systematyczność.

×

Aby cieszyć się zdrowiem nawet w sezonie wzmożonych infekcji, wystrzegaj się niezdrowych nawyków:
Niezdrowa dieta - rezygnacja ze śniadań, brak ciepłych posiłków w ciągu dnia, wieczorne objadanie się, a także jedzenie fast foodów, które są ubogie w składniki odżywcze.
Picie kawy - kofeina wypłukuje magnez i potas z organizmu, ma również działanie odwadniające.
Palenie papierosów - wyroby tytoniowe upośledzają rzęski nabłonka wyściełającego górne drogi oddechowe, które działają jak zapora przeciwko patogenom.
Brak ruchu - niekorzystnie wpływa zarówno unikanie sportu, jak również zbyt wyczerpujące treningi.
Niedobór snu - powoduje osłabienie odpowiedzi immunologicznej krążących białych krwinek.
Przewłekły stres - powoduje ogólne zmęczenie organizmu.

Jakie badania po COVID-19 należy wykonać?

Ozdrowieniec: jak długo utrzymuje się jego odporność na COVID-19 po chorobie?

×

Porady pocovidowe WHO, str. 1

Porady pocovidowe WHO, str. 2

×

Jednym z najważniejszych działań koronawirusa jest powodowanie zapalenia płuc - uszkadzanie funkcjonowania pęcherzyków płucnych, w których zachodzi wymiana tlenu i dwutlenku węgla z krwią, co w efekcie prowadzi do niewydolności oddechowej. W płucach hemoglobina przyłącza tlen, transportuje go do komórek i tam uwalnia, równoczesnie absorbując dwutlenek węgla.

Dlatego w trakcie infekcji koronawirusowej ważna jest kontrola nasycenia krwi tlenem czyli saturacja, gdyż jej niski poziom - hipoksja stanowi zagrożenia dla życia. U młodych, zdrowych osób saturacja powinna być na poziomie 95-99%. W przypadku osób starszych (po 70. roku życia) i obciążonych dodatkowymi chorobami, może być wynosić 92-95%. Saturację można mierzyć pulsometrem napalcowym.
Drugim parametrem mierzonym przez pulsoksymetr jest tętno. Prawidłowe tętno spoczynkowe u osób dorosłych jest w granicach 60-100 uderzeń na minutę. W przypadku zakażenia koronawirusem tętno często jest zaburzone - koronawirus może zaatakować również serce. Ogólnie w przebiegu zapalenia płuc spada saturacja, a tętno najczęściej rośnie, ponieważ serce chce dostarczyć więcej krwi i zaczyna szybciej bić, żeby więcej tlenu rozprowadzić po organizmie.

Każdy ma wpływ na utrzymywanie saturacji na możliwie wysokim poziomie. Oto kilka zaleceń

 1. Wydolność oddechowa zależy m.in. od ilości tlenu w powietrzu → należy zadbać o dobre wietrzenie pomieszczeń, najlepiej trzymać okno uchylone/otwarte przez cały czas.
 2. Wspomagać pracę pęcherzyków płucnych za pomocą prostej terapii oddechowej, polegającej na wydmuchiwaniu powietrza z płuc do butelki z wodą przez cienką rurkę - jednorazowo min. 10 wydechów, możliwie co godzinę.
 3. Unikać leżenia w łóżku bez przerwy na wznak. Należy - na miarę sił - ruszać się, spacerować po mieszkaniu.
 4. W łóżku należy leżeć na boku lewym lub prawym, najlepiej na przemian.
 5. W przypadku niskiego poziomu saturacji należy leżeć na brzuchu. Ta pozycja znacząco poprawia pracę płuc i natlenienie krwi.
 6. W przypadku niedotlenienia organizmu należy zastosować tlenoterapię polegającą na zwiększeniu stężenia tlenu we wdychanym powietrzu. Pozaszpitalnym źródłem tlenu są koncentratory tlenu, które zagęszczają tlen pobierany z otaczającego powietrza poprzez absorpcje części azotu.
×

"W trakcie infekcji koronawirusowej", dr Joanna Barczyńska

W trakcie infekcji koronawirusowej

rymantadyna

Viregyt-K 100 mg 50 kapsułek

Viregyt-K, 100 mg, kapsułki - Charakterystyka produktu leczniczego, Ikona pliku PDF

Amantix – czym jest i kiedy go stosować?

amantadyna

Najczęstsze pytania oraz odpowiedzi o amantadynie i COVID-19

"Porady lekarskie: Amantadyna i leczenie COVID-19", dr Urszula Krupa, (nagranie audio, 27:19)

USA: FDA zatwierdziła kolejny doustny lek na COVID-19

Badania na półmetku, rozmowa Urszuli Wróbel (ND) z prof. Konradem Rejdakiem

Badania kliniczne i weryfikacja amantadyny jako leku na COVID-19, rozmowa RM z prof. Konradem Rejdakiem, (nagranie audio, 14:32)

Prof. Konrad Rejdak o badaniach dot. skuteczności amantadyny w walce z COVID-19: Mamy grupę około 30 osób włączonych do badania, ale nie jest to wystarczające, aby przeprowadzić finalne analizy, (nagranie audio, 11:22)

Dr Włodzimierz Bodnar: Amantadyna działa bezpośrednio na wirusa, dlatego wiążę się z nią duże nadzieje w zwalczaniu COVID-19

Dr Zbigniew Martyka: wyleczyła mnie amantadyna. Ale nie wszyscy mają tyle szczęścia

"Można wyleczyć Covid-19 w 48 godzin", dr Włodzimierz Bodnar, Przemyśl

"Nowy lek na COVID-19 z Izraela ma ponad 90 proc. skuteczności. Jesteśmy bliżej końca pandemii?"

"Czy konopie siewne pomogą w walce z COVID-19? Wstępne badania to potwierdzają"

Osobiste rady ozdrowieńca

×

"Z doświadczenia mojego i oraz szeregu innych ozdrowieńców chcę przekazać przede wszystkim dwie rzeczy – oczywiście przy zachowaniu szacunku dla wyższego autorytetu lekarzy. Po pierwsze widać, że w początkowej fazie choroby mimo wszystko warto od razu zastosować nieco kontrowersyjną dla niektórych Amantadynę (np. w postaci leku Viregyt K), bo porównanie szeregu podobnych przypadków wskazuje, że prawdopodobnie może ona wtedy przynajmniej osłabiać wirusy, utrudniać ich namnażanie się i tak zapewnić chociaż bardziej łagodny przebieg choroby. Nie tylko szereg znanych mi chorych, ale także lekarek i lekarzy jest tego zdania.

Po drugie bardzo ważny jest właściwy moment pójścia do szpitala. Jeśli lekarz nam to zaproponuje, nie zwlekajmy ani godziny, bo nawet dzień lub dwa zwłoki mogą sprawić, że nastąpi taki kolaps, iż w ogóle na wszystko będzie już potem za późno! Niestety znam szereg takich przypadków. Tylko w szpitalu można otrzymać obecnie klasyczne leczenie, jak tlen, osocze ozdrowieńców, Remdesiwir oraz ewentualnie sterydy i antybiotyki. I to może być kwestia życia lub śmierci!"

"Porady lekarskie: Wpływ noszenia maseczek i lockdownu w czasie pandemii na układ stomatologiczny człowieka", dr Urszula Krupa, (nagranie audio, 28:58)

"Przeziębienie chroni przed COVID-19"

"Infekcja wirusowa czy bakteryjna – jak odróżnić?", Wiktor Szczepaniak

"Jak można odróżnić objawy COVID-19 od objawów przeziębienia i grypy?"

"Jak można odróżnić objawy COVID-19 od objawów przeziębienia i grypy?", Ikona pliku PDF

"Wpływ szczepień na ilość zakażeń", dr Zbigniew Martyka

×

"Niski poziom przeciwciał po szczepieniu to brak odporności na COVID-19?"

"Przeciwciała = Odporność?"

"Gdzie można znaleźć wyniki badań skuteczności szczepionek?"

"Na czym polega specyfika badań skuteczności szczepionek?"

"Jak działa szczepionka mRNA przeciw COVID-19?"

"Jak działa szczepionka wektorowa przeciw COVID-19?"

"COVID-19 w Polsce: liczba zakażeń koronawirusem i zgonów [AKTUALIZACJA]"

Jak kształtuje się liczba zakażonych (22.03.2020-09.01.2022)

WTO-IMF COVID-19 Vaccine Trade Tracker (Strona WTO-IMF śledząca handel szczepionkami COVID-19)

Jakie szczepionki przeciwko COVID-19 są dostępne w  Polsce i która jest najlepsza?

Nowe zasady kwarantanny osób narażonych na zakażenie SARS-CoV-2 (kwiecień 2022)

Koronawirus – poradnik dla pacjenta. Aktualne zasady postępowania – prawne i medyczne

Pożegnanie dr. Zbigniewa Hałata

ś.p. dr Zbigniew Hałat
Dnia 17 kwietnia 2022 r. zmarł dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były minister zdrowia i inspektor sanitarny, jeden z niezależnych, bezkompromisowych lekarzy. RIP

Czarna lista donosicieli (1/7)

Odtajniono: Projekt szczepionki na Covid-19 firmy BioNTech rozpoczął się w maju 2019, zanim zgłoszono jakiekolwiek przypadki Covid!

Dr Dorota Sienkiewicz prezes PSNLiN przed Naczelnym Sądem Lekarskim

Były premier Rumunii z zarzutami w sprawie zakupu szczepionek przeciwko COVID-19

Wielka Brytania: były premier Boris Johnson zeznaje w dochodzeniu publicznym w sprawie reakcji na COVID-19

Od 1 lipca „maseczki” znikają ze szpitali i przychodni. Niedzielski wskazał jedno zastrzeżenie, które narusza prawo

Zmiana rozporządzenia Covidowego: Od 1 maja 2023 r. bez maseczek w aptekach. Obowiązkowe maseczki w szpitalach do końca czerwca

WHO i KE podpisały umowę o wykorzystaniu unijnego systemu cyfrowych zaświadczeń COVID-19 do stworzenia systemu ogólnoświatowego

×

Infoserwis postpandemiczny

×
 1. "Wolność i odpowiedzialność w zawodzie lekarza", Program "Rozmowy niedokończone" cz. I, 27.04.2023 r., z udziałem pos. Anny Siarkowskiej, dr. n.med. Zbigniewa Martyki – specjalisty chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych oraz lek. med. Jerzego Milewskiego – specjalisty chorób wewnętrznych i rynku farmaceutycznego, (nagranie wideo, 1:10:44)
 1. "Wolność i odpowiedzialność w zawodzie lekarza", Program "Rozmowy niedokończone" cz. II, 27.04.2023 r., z udziałem pos. Anny Siarkowskiej, dr. n.med. Zbigniewa Martyki – specjalisty chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych oraz lek. med. Jerzego Milewskiego – specjalisty chorób wewnętrznych i rynku farmaceutycznego, (nagranie audio, 2:01:23)

WHO: pandemia COVID-19 nie stanowi już zagrożenia dla zdrowia w skali globalnej

WHO, ONZ i ich plan GLOBALNEGO ZAMACHU na nasze wolności, dr Astrid Stuckelberger

Dr Zbigniew Martyka pozbawiony na rok wykonywania zawodu za krytykowanie oficjalnych metod leczenia COVID-19

Kanadyjski ekspert mRNA zawieszony za kwestionowanie szczepienia dzieci przeciw Covid

Died suddenly (Umarł magle), (nagranie wideo, 1:08:21)

Maseczki w szpitalach, przychodniach i aptekach mają zostać co najmniej do końca marca

Włochy: Zniesienie obowiązku szczepień przeciw Covid-19 w służbie zdrowia

EMA zarekomendowała szczepienia na Covid-19 dla dzieci od szóstego miesiąca życia. MZ: decyzja w najbliższym czasie

Niebezpiecznie powikłania po COVID u dzieci. Dr Stopyra: niepokoi nas wzrost zachorowań na choroby autoimmunologiczne

Powikłania zakrzepowe po COVID-19. Kiedy i na co zwrócić uwagę, (nagranie wideo, 22:29)

USA: Dr Anthony Fauci: Szczepionki nie są zbyt skuteczne w powstrzymywaniu infekcji

NIEDZIELSKI oskarża: 200 tys. zgonów to wina Polaków. POSPIESZALSKI ostro odpowiada || w pośpiechu, (nagranie wideo, 11:51)

×

Zarzuty są bezpodstawne

Pozory walki z pandemią

Koniec stanu epidemii w Polsce

Zniesienie stanu epidemii

Koniec maseczek

Neurologiczne powikłania po COVID-19

Wolność słowa. Służba zdrowia czasów pandemii, (nagranie wideo, 5:18-28:00)

Min. zdrowia zarekomendował premierowi RP, by od początku kwietnia znieść noszenie maseczek, nakładanie kwarantanny i izolowanie

Dr Włodzimierz Bodnar o zakazie stosowania amantadyny, nałożonym przez RPP: Mamy związane ręce i nie możemy leczyć pacjentów skutecznym lekiem, 12 III 2022 r., (nagranie wideo, 7:95)

Od czwartku (24.02.2022 r.) w Anglii osoby zakażone COVID-19 nie muszą się izolować

Aborcja w szczepionkach na Covid-19, Ikona pliku PDF

"Nasz Dziennik": Wątpliwe analizy dot. badań nad skutecznością amantadyny w leczeniu COVID-19. "Sposób publikacji wyników podczas krótkiej konferencji prasowej nie ma żadnej wartości naukowej w kontekście medycyny opartej na dowodach", Urszula Wróbel

"Nasz Dziennik": Szykany za leczenie. Klinika dr. Włodzimierza Bodnara odwoła się od decyzji Rzecznika Praw Pacjenta zakazującej leczenia amantadyną, Zenon Baranowski

Dr Zbigniew Martyka dla "Naszego Dziennika": Panika, którą wzbudzano w związku z COVID-19, ogarnęła wielu lekarzy. Zgadywano za pomocą teleporad, jakie leki wypisać pacjentowi, nie wykonując badań. Odpowiedzialność za to spada na tych, którzy eskalują strach, Urszula Wróbel

Sympozjum "Oblicza pandemii", Toruń, 29 I 2022 r.

Nagrania wideo i publikacje

"PANDEMIA - pytamy o prawdę", Wystąpienia prelegentów

Wykład dr. n. med. Zbigniewa Martyki (film wideo zablokowany na portalu YouTube)

Ks. Mieczysław Piotrowski TChr dla "Naszego Dziennika": Nie dajmy się zastraszyć, Karolina Goździewska

Kanada: Znoszenie restrykcji covidowych w Albercie; trwają protesty w Ottawie i na granicy

Austria: Rząd znosi obostrzenia dla niezaszczepionych mimo rekordu infekcji

Od 1 lutego nie będzie już żadnych restrykcji koronawirusowych w Danii

Moderna pracuje nad szczepionką na Omikron

Fala protestów na ulicach światowych miast. Mieszkańcy sprzeciwiają się restrykcjom pandemicznym

Ograniczenia covidowe na świecie. Różnice nawet w wymaganym typie maseczek

Kraska: Piąta fala pandemii jest zupełnie inna. Musimy zmodyfikować strategię walki

Koniec pandemii w Europie? WHO twierdzi, że to prawdopodobne

Boris Johnson zapowiedział dziś koniec wszystkich restrykcji w Anglii

Brytyjski minister zdrowia: Musimy nauczyć się żyć z COVID-19 jak z grypą

Już wkrótce koniec certyfikatów covidowych w Anglii

Australian state announces lockdown for the unvaccinated that could last "for years to come", (Australijski stan [Zachodniej Australii] ogłasza blokadę dla niezaszczepionych, która może trwać "w następnych latach")

mRNA pioneer Dr. Robert Malone digs deep into COVID corruption in explosive Joe Rogan interview, (Dr Robert Malone, pionier mRNA, wgłębia się w Covidową korupcję w eksplozywnym wywiadzie udzielonym Joe Roganowi)

Covaxin: A COVID Vaccine Made Without Any Connection to Abortion, (Covaxin: szczepionka przeciwko COVID wytworzona bez żadnego związku z aborcją)

Zidentyfikowano gen odpowiedzialny za ryzyko ciężkiego Covid-19; powstanie test dla pacjentów

Naukowcy: omikron "wgra" odporność długoterminową; to nas uodporni na kolejne warianty

Maseczki pozwalają skrócić dystans w miejscach publicznych o połowę

Prof. Piotr Kuna: Konieczne jest zniesienie powszechnego obowiązku kwarantanny i izolacji tylko po pozytywnym teście

Prof. Śliwiński: pojawiła się nowa, nieznana wcześniej choroba płuc - post-COVID-19

"Przerażające informacje o szczepionce mRNA!", Jerzy Zięba, 28.01.2021 r.

New Danish study of about 12,000 households found that Omicron spreads faster than Delta among those who are fully vaccinated (Nowe duńskie badanie ok. 12.000 gospodarstw domowych wykazało, że wśród w pełni zaszczepionych Omicron rozprzestrzenia się szybciej niż Delta), Daniel Levi, 08.01.2022 r.


Leczenie Covid-19 w Indiach

Włochy

Izrael
Belgia: Sąd zawiesił decyzję rządu o zamknięciu teatrów i sali widowiskowych z powodu Omikronu

Władze nie wykazały, dlaczego sale widowiskowe i teatry należące do sektora kultury miałyby być miejscem szczególnie niebezpiecznym dla zdrowia i życia ludzi, gdyż miałyby sprzyjać rozprzestrzenianiu się koronawirusa do tego stopnia, że konieczne byłoby nakazanie ich zamknięcia, – oświadczyła Rada Państwa, najwyższy sąd administracyjny w Belgii.
...Decyzja Rady Państwa jest ostateczna i wchodzi w życie natychmiast.

"Jak leczyć COVID-19?", z dr. Włodzimierzem Bodnarem rozmawia Dorota Łosiewicz (nagranie wideo, 16:00)

"Pojawił się promień nadziei", dr Zbigniew Martyka

"Nonsensy głoszone przez niektórych przedstawicieli środowiska medycznego", dr Zbigniew Martyka

"Nasz Dziennik": Pandemia. Powstrzymać segregację

Dania autoryzowała użycie molnupirawiru do walki z COVID-19, jako pierwsza w UE

Molnupiravir: Cudowny Lek na Covid czy oszustwo do zarabiania pieniędzy?

Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych przygotowała bezpłatny program pomocy prawnej dla osób poszkodowanych przez błędy lekarskie

W Polsce jest ponad 19,6 mln osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19

Gubernator Teksasu zabronił obowiązkowych szczepień przeciwko COVID-19

Powstał ruch Polska Jest Jedna sprzeciwiający się segregacji sanitarnej. Apeluje do prezydenta o "wetowanie aktów prawnych, które godzą w prawa i wolności obywatelskie"

Słowenia: Demonstracja przeciwko restrykcjom pandemicznym, starcia z policją

Belgia: Uniwersytet w Gandawie zabronił wykładowcy wymagania od studentów paszportów sanitarnych

Francja: Dziesiąta sobota manifestacji przeciwko przepustkom sanitarnym w całym kraju

Francja: Zawieszanie paszportów sanitarnych

Radio Zet: Krakowska kancelaria zapowiada pozew za powikłania po szczepieniu

×

Ulotka dot. szczepienia dzieci przeciw covid-19
Ulotka dot. szczepienia dzieci przeciw covid-19

Mec. Jerzy Kwaśniewski o planach resortu zdrowia, w myśl których niezaszczepiony przeciwko COVID-19 pracownik będzie mógł zostać skierowany na bezpłatny urlop: To naruszenie praw pracowniczych. Dochodzi do rażącego naruszenia konstytucyjnej zasady ochrony pracy

Kontrole za leczenie amantadyną?

×

Jerusalem Post Israel News: COVID cabinet approves new restrictions as cases soar [21.08.2021]

On Wednesday morning, the Health Ministry reported 694 people were being treated in Israeli hospitals for the virus, among them 400 in serious condition, with 64% of those patients defined as serious cases being fully vaccinated, compared with 32% who were not. Another 2% were in the process of being vaccinated, and 2% were recovered.

Some 64% of those patients defined as critical were fully vaccinated, compared to 32% who were not. Another 2% were in the process of being vaccinated and 2% were recovered. Any sane person would deduce from this that not only does the "vaccination" not prevent serious illness as was claimed, it actually DOUBLES your chances of becoming seriously ill. So what is the government's solution? At the forefront of the discussion is expected to be a plan to expand the Green Pass program and have it apply immediately to all sectors of the economy and for children as young as three. In other words, encourage the vaccinated to gather together and spread the virus while punishing the non-vaccinated who are much less likely to spread it. Wouldn't it be much simpler to have mandatory testing for everybody as a condition of entry to events? Why are they still obsessing about getting vaccinated when we can see this does more harm than good?

Tłumaczenie własne powyższego tekstu:

Gabinet COVIDowy zatwierdza nowe ograniczenia, ponieważ gwałtownie zwiększa się liczba przypadków choroby

W środę [20.08.2021] rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w izraelskich szpitalach są leczone z powodu wirusa 694 osoby, w tym 400 w stanie ciężkim, przy czym 64% tych pacjentów, określonych jako poważne przypadki zostało w pełni zaszczepionych, w porównaniu z 32%, którzy nie byli. Kolejne 2% było w trakcie szczepień, a 2% wyzdrowiało.

Około 64% pacjentów uznanych za krytycznych było w pełni zaszczepionych, w porównaniu do 32%, którzy byli zaszczepieni. Kolejne 2% było w trakcie szczepień, a 2% wyzdrowiało. Każda zdrowo myśląca osoba wywnioskuje z tego, że "szczepienie" nie tylko nie zapobiega poważnej chorobie, jak twierdzono, ale w rzeczywistości PODWAJA ryzyko poważnej choroby. Więc jakie jest rozwiązanie rządu? Głównym tematem dyskusji ma być plan rozszerzenia programu Zielonej Przepustki i natychmiastowe zastosowanie go we wszystkich sektorach gospodarki i do dzieci w wieku od trzech lat. Innymi słowy, zachęcać zaszczepionych do gromadzenia się i roznoszenia wirusa, jednocześnie karząc niezaszczepionych, w przypadku których prawdopodobieństwo roznoszenia go jest znacząco mniejsze. Czy nie byłoby o wiele prościej wprowadzić obowiązkowe testy dla wszystkich jako warunek wstępu na imprezy? Dlaczego wciąż mają obsesję na punkcie szczepień, skoro widzimy, że przynosi to więcej szkody niż pożytku?

Nowe zgony z powodu COVID-19 eksplodują teraz w najbardziej zaszczepionym kraju na świecie – IZRAELU

Szczepionki obowiązkowe? Dla kogo trzecia dawka?

Pfizer złożył wniosek do FDA o zezwolenie na podanie trzeciej dawki przypominającej

Marsz o Wolność Katowice, 7 VIII 2021 r., (nagranie wideo, 14:06)

List do nieszczepionych

To zaszczepieni napędzają ewolucję mutantów uciekających przed szczepionką

Brytyjscy naukowcy: w przypadku wariantu Delta odporność zbiorowa nie jest możliwa. "Wariant Delta nadal będzie zarażał osoby, które zostały zaszczepione."

"Odszkodowania za powikłania po szczepieniu przyjęte przez rząd!"

"Zapaść na życzenie", dr Zbigniew Martyka

Jan Pospieszalski: To są wszystko wyssane z palca informacje na które nie ma... - Warto Rozmawiać, (nagranie wideo, 5:48)

Jan Pospieszalski: Szokujące doniesienia dot. segregacji sanitarnej z całej Polski  - Warto Rozmawiać, (nagranie wideo, 13:44)

"Nie idź na układ z okupantem", Mateusz Duzinkiewicz, (nagranie wideo, 20:32)

"Czy w szczepionkach jest tlenek grafenu? Produkcja super żołnierza", dr Zbigniew Hałat, (nagranie wideo, 46:08)

VIDEO: «Covid-19»: Skutek interakcji tlenku grafenu pochodzącego ze szczepionki z technologią 5G

ZDJĘCIA ZROBIONE POD MIKROSKOPEM ELEKTRONOWYM: Analiza fiolki "szczepionki" potwierdza obecność nanocząsteczek grafenu

Felietony dr. Zbigniewa Hałata

Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców (PSNLiN)

Konferencja prasowa Polskiego Stowarzyszenia Niezależnych Lekarzy i Naukowców, 10.06.2021 r. godz. 12.00, (nagranie wideo, 2:07:22)

Konferencja Lekarzy, 11.06.2021 r., (nagranie wideo, 1:45:05)

Felieton dr Jolanty Hajdasz, (nagranie audio, 6:05)

Rykoszetem

"WSJ": Hipoteza, że wirus wyciekł z laboratorium w Wuhan, jest wiarygodna

"Dr. Roger Hodkinson warnt: Spike Proteine machen beide Geschlechter unfruchtbar" (Dr Roger Hodkinson ostrzega: proteiny w kolcu powodują bezpłodność u obojgu płci), 6.06.2021

"Dr. Wodarg zu Thrombosen nach mRNA-Impfung: So ein Mittel dürfte nicht am Markt sein!" (Dr Wodarg na temat zakrzepicy żył głębokich (trombozy) po szczepieniu mRNA: taki środek nie powinien być na rynku!), 6.06.2021

"Prof. Bhakdi: Lebensgefährliche Verletzung – gestörte Blutgerinnung bei allen Geimpften" (Prof. Bhakdi: Groźne dla życia obrażenie - zaburzenie krzepliwości krwi u wszystkich zaszczepionych), 3.06.2021

Szczepionki to "wielki błąd" – białko kolczaste jest niebezpieczną "toksyną"

"Virologe schlägt Alarm: Wir haben einen Fehler gemacht, Spike-Protein ist toxisch" (Wirusolog bije na alarm: popełniliśmy błąd, proteina w kolcu jest toksyczna), 1.06.2021

"Prof. Dr. Sucharit Bhakdi zu Impfungen: Wir steuern auf eine Katastrophe zu" (Prof. dr Sucharit Bhakdi na temat szczepień: zmierzamy ku katastrofie), 12.05.2021

"Ärztin hält mRNA-Impfung für gefährlich: Acht potenziell tödliche Eigenschaften" (Lekarka uważa szczepienie mRNA za niebezpieczne: osiem potencjalnie bardzo niebezpiecznych właściwości), 10.05.2021

"Verwaltungsgericht Wien: Corona-Politik ohne Basis, PCR-Test ungeeignet" (Sąd Administracyjny Wiedeń: Polityka koronawirusowa bezpodstawna, test PCR niewłaściwy), 31.03.2021,
polskie selektywne tłumaczenie źródło: linkedin — Polskie selektywne tłumaczenie Decyzja Sądu Administracyjnego Wiedeń z uzasadnieniem (niem.), Ikona pliku PDF

RAPORT: Potwierdzono, że szczepionka firmy Pfizer powoduje choroby neurodegeneracyjne

"Zaszczepieni zarażają niezaszczepionych", (nagranie wideo, 57:00)

SDZ109/2 Cejrowski o miętkich politykach 2021/5/10 Radio WNET, (nagranie wideo, 17:28)

"PAP i media milczą... odmawiają publikowania informacji o ludobójstwie..."

"Norwegia rezygnuje z preparatów AstraZeneka i Johnson&Johnson"

"Zaszczepiony nie znaczy odporny. Naukowcy o skuteczności szczepionek i mutacjach wirusa"

Abp Carlo Maria Viganò - Wywiad udzielony niemieckiemu czasopismu, (nagranie wideo, 34:07)

Apel abp. Carlo Marii Vigano do Kościoła i do świata, do wiernych Katolików i ludzi dobrej woli, (nagranie wideo, 14:40)

Rzeczpospolita: Szczepienia przeciw COVID-19 nieobjęte ubezpieczeniem. Są traktowane jako eksperyment

Dr Zbigniew Hałat: Szczepionki to pomysł biznesowy; zyski firm ze sprzedaży preparatów, testów czy masek są niebywałe, (nagranie audio, 27:32)

Największy medyczny eksperyment?! Skutecki i Kwiatkowski ujawniają szokujące fakty o szczepieniach!, (nagranie wideo, 40:06)

×

Zgłaszanie przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych (NOP)

NOP - niepożądane odczyny poszczepienne

Wojciech Sumliński: Film ujawniający fałszowanie testów na covid. Autor mówi wprost, jak jesteśmy oszukiwani, (nagranie wideo, 38:35)

Rząd popełnia błąd po błędzie, rozmowa z Krzysztofem Szczawińskim, matematykiem, analitykiem i twórcą modelu budowaniu odporności zbiorowej na koronawirusa, (nagranie wideo, 23:31)

Dr Martyka: kolejnej fali koronawirusa nie będzie. Mamy odporność zbiorową

"Końca szczepień nie będzie? Naukowcy już straszą czwartą falą i krótką odpornością po chorobie"

Dyrektor generalny Pfizer: Prawdopodobnie będzie potrzebna trzecia dawka szczepionki

Dr Zbigniew Hałat: Lockdowny w chorobach przenoszonych drogą oddechową nie działają; szkodzą i nie zabezpieczają przed niczym, (nagranie wideo, 20:23)

Program "Warto rozmawiać" zniknie z anteny na dłużej? Jest stanowisko Komisji Etyki TVP

"Wątpliwości na temat skuteczności działań rządu w zwalczaniu pandemii koronawirusa?", "Warto rozmawiać", (nagranie wideo, 34:00); Video unavailable. This video contains content from TelewizjaPolska-itvp, who has blocked it on copyright grounds./Wideofilm niedostępny. Ten wideofilm zawiera treści pochodzące z TelewizjaPolska-itvp, która zablokowała go z powodu praw autorskich.

"Wątpliwości na temat polityki dotyczącej szczepień i leków przeciw koronawirusa", "Warto rozmawiać", (nagranie wideo, 40:52)

Naczelna Izba Lekarska wzywa do wyjaśnień lekarzy krytykujących niektóre działania rządu dot. walki z COVID-19

"Konferencja Konfederacji: Stajemy w obronie lekarzy krytycznych wobec lockdownu!", (nagranie wideo, 20:37)

"Czy zaczęło się polowanie na lekarzy?", (nagranie wideo, 2:01:23)

Ekspert EMA: Coraz trudniej mówić, że nie ma związku między szczepionką AstraZeneki a zakrzepami

"Czy szczepionka zatrzyma III falę pandemii?", (nagranie wideo, 16:18)

Dr Włodzimierz Bodnar: Gdyby w Polsce nie było tylu leczących się amantadyną – szpitale prawdopodobnie dawno byłyby już zapełnione. Masa lekarzy leczy nią pacjentów z COVID-19 i są efekty, (nagranie audio, 20:46)

"Skąd opóźnienia w badaniu amantadyny?", dr Włodzimierz Bodnar, pulmonolog, pediatra i dr Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny, (nagranie wideo, 15:37)

"Czy ktoś torpeduje amantadynę?", Jan Pospieszalski, dziennikarz, publicysta, (nagranie wideo, 16:12)

Rada Medyczna przy premierze i konsultanci przeciwko stosowaniu amantadyny w leczeniu COVID-19. "Charakteryzuje się wątpliwą skutecznością"

"Czy witamina D podnosi odporność?", dr dr Michał Mularczyk, internista, kardiolog interwencyjny, (nagranie wideo, 14:54)

"System opieki zdrowotnej podczas pandemii", dr Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, (nagranie audio, 11:28)

×

Leon Jabłoński, "Wirusologialekarska. 
          Podręcznik dla studentów", PZWL 1973

1973 rok: Koronawirusy z zadziwiającą skutecznością potrafią powtórnie zaatakować tych samych gospodarzy, co stanowi jedną z przyczyn, dla których wszelkie marzenia o szczepionce pozostają w sferze utopii.

×

Statystyka zgonów 2020-2021, Grzegorz Płaczek

Dane statystyczne przygotowane przez Grzegorza Płaczka na podstawie oficjalnych, rządowych informacji dotyczących Covid. Szczególnie wart uwagi jest ostatni wiersz G "Zgony wyłącznie na Covid wobec wszystkich zgonów (w procentach)".

Ekspert ostrzega. Masowe szczepienia na koronawirusa mogą zakończyć się dla nas tragicznie

"Generator obostrzeń COVID-19. Sprawdź, co dzisiaj wolno, a czego nie", Pandemia w Polsce z przymrużeniem oka 😂

"Szczepionki zamiast armat", Rafał Ziemkiewicz, (nagranie wideo, 16:24)

"Dlaczego nie chcemy się szczepić?", Rafał Ziemkiewicz, (nagranie wideo, 36:12)

Dr Paweł Basiukiewicz o zmianie podejścia polskiego rządu do przyłbic i maseczek bawełnianych: Przez prawie rok wykonywaliśmy dziwne ruchy jakby dyktowane z ministerstwa znanego ze skeczu Monty Pythona

Dr Martyka: rząd kontynuuje tragiczną strategię i knebluje "niewygodnych" lekarzy, dr Zbigniew Martyka, ordynator Oddziału Zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej, Facebook

"Niemieccy urzędnicy "błagają ludzi", by szczepili się preparatem AstraZeneca"

"Człowiek planety Ziemia S02 odc.49", (film, 1:14:41)

Waldemar Kraska o nowych mutacjach SARS-CoV-2: Szczepionki, które przyjmujemy, są skuteczne na obecne mutacje, ale być może w przyszłości będzie konieczność stosowania kolejnych szczepionek

(Polska) firma ML System stworzyła urządzenie, które wykrywa koronawirusa z oddechu

Lekarze zwariowali, aż 94% medyków zaszczepiło się przeciw covid19

Naukowcy: COVID-19 jest prawdopodobnie chorobą sezonową

Francja: Resort zdrowia: pięć osób zmarło po otrzymaniu szczepionki przeciw COVID-19

Obiecujące wyniki badania iwermektyny zastosowanej wobec COVID-19

"DGP": Od 12 do 15 mln Polaków już mogło uzyskać odporność na wirusa

Min. Adam Niedzielski: Odnotowano 37 niepożądanych odczynów poszczepiennych, jeden przypadek ciężki

Po pierwszej dawce szczepionki wciąż istnieje ryzyko zachorowania na COVID-19

Wielka Brytania: Rozpoczęły się badania kliniczne sprayu do nosa zabijającego koronawirusa

"Nowa (nie)normalność", (film, 1:09:12)

Dr hab. Andrzej Zapałowski o piśmie dyrektora Departamentu Kadr MON do żołnierzy ws. szczepień na COVID: To naruszenie konstytucji i Kodeksu karnego w zakresie zmuszania żołnierzy do uczestniczenia w eksperymentach

Mec. Jerzy Kwaśniewski o dobrowolności szczepień przeciwko COVID: Nie można nazwać dobrowolnością mechanizmu, w którym nieszczepiący się poniosą dotkliwe sankcje w postaci ograniczenia ich praw i wolności.

Dr Zbigniew Hałat: W pierwszej kolejności powinno zostać ustalone, kto odpowie za następstwa szczepionki. Przed zarejestrowaniem producenci wymusili na władzach krajów zgodę na oddalanie wszelkich roszczeń., (nagranie audio, 16:50)

Kard. Pujats, abp Lenga, abp Peta, bp Schneider, bp Strickland: apel w sprawie nieetycznych szczepionek

Medycy sceptyczni wobec szczepionki – przyznał wiceminister zdrowia

"Program szczepień. Co szykuje dla nas rząd? [OPINIA]", Tomasz Figura

"Wirus co zmienił świat. Film "Nowa (nie)normalność""

"Dr Lockdown". Człowiek, który wymyślił nam koszmar

"Szczepionka na COVID-19 nieskuteczna dla osób starszych? Dr M. Prusak: Producent szczepionki Pfizera podaje, że nie jest zbadane, jak reaguje ona z innymi lekami, które najczęściej przyjmują osoby w tym wieku"

Ulotka firmy Pfizer dot. szczepionki przeciw koronawirusowi

Ulotka firmy Pfizer dot. szczepionki przeciw koronawirusowi, (tłumaczenie na język polski)

Apel naukowców i lekarzyApel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień na koronawirusa - List otwarty do Przezydenta i Rządu RP

"Władze medyczne Szwajcarii nie zatwierdziły szczepionek przeciwko koronawirusowi: Brak jest niezbędnych informacji"

"Niedzielski: O tym, którą szczepionkę otrzyma pacjent, będzie decydował lekarz"

"Ekspert: Błędne jest przekonanie, że szczepionki przeciwko COVID-19 są słabo przebadane"

"Infodemia", dr Jolanta Hajdasz, (nagranie audio, 5:07)

"Lockdown zabija! I 5 innych argumentów za "uwolnieniem" kraju", Tomasz Figura

"Koronawirusowe ograniczenia wzmagają agresję młodych Hiszpanów. W Polsce jest lepiej?"

Lublin: Ruszyła produkcja pierwszej partii leku na COVID-19 z osocza ozdrowieńców; wkrótce badania kliniczne, Zbigniew Kopeć

Min. Zdrowia: Od 1 września obowiązkowe ma być posiadanie zaświadczenia o przeciwskazaniach medycznych dot. noszenia maseczek

Jesień może być okresem, kiedy niestety pojawi się wzrost zachorowań na koronawirusa, Waldemar Kraska, (nagranie audio, 9:13)

Naukowcy z PAN proponują sposób masowej diagnostyki koronawirusa

Ekspert: nasza szczepionka na SARS-CoV-2 będzie działała

Trwają prace nad szczepionką na koronawirusa

Niemieccy lekarze piszą do biskupów: Nie ma medycznych przesłanek, by zakazywać udzielania Komunii Świętej do ust

Zbadano związek między COVID-19 a toksoplazmozą

O pandemii - wypowiedź włoskiego lekarza, (nagranie wideo, 7:36); This video has been removed for violating YouTube's Community Guidelines./Ten wideofilm został usunięty z powodu naruszenia "Wytycznych Społeczności YouTube'a".

Nie jestem politykiem, nie wiem, kiedy skończy się epidemia, dr Krzysztof Bukiel, specjalista chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej i przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy

Covid-19 — SARS-CoV-2, dr Zbigniew Martyka, ordynator Oddziału Zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej, Facebook

Covid-19 — SARS-CoV-2, dr Zbigniew Martyka, ordynator Oddziału Zakaźnego w Dąbrowie Tarnowskiej, Internet

Program TVP1 "Warto rozmawiać" z udziałem prof. Jacka Koronackiego i red. Macieja Pawlickiego, (nagranie wideo, 28:50)

Protest przeciwko noszeniu maseczek

List otwarty do Ministra Zdrowia, prof. dr. hab. med. Łukasza Szumowskiego napisany przez prof. dr. hab. Ryszarda Rutkowskiego z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 07.05.2020 r.

Niebo otwarte dla samarytan, Sławomir Jagodziński

Długi i nowe podatki. Tak UE "odbuduje się" po koronakryzysie, Tomasz Cukiernik

Już w gruzach leżą..., Stanisław Michalkiewicz

"Sterowanie społeczeństwem", Andrzej Więckowski, (nagranie wideo, 21:48)

"Trwa covidowa wojna", Ikona pliku PDF

"Koniec? Początek Świata? Część dalsza - 3", Ryszard Opara

"Diagnostyka COVID-19 (TR-PCR). Globalne oszustwo", Ryszard Opara

Anthony Fauci przyłapany na kłamstwach o "bezpiecznej" szczepionce COVID-19

Pandemia, rozmowa Mikki Willisa z dr Judy Mikovits, (nagranie wideo, polski lektor, 25:02); This video has been removed for violating YouTube's Community Guidelines./Ten wideofilm został usunięty z powodu naruszenia "Wytycznych Społeczności YouTube'a".

Whistleblower Dr. Judy Mikovits - 11 Minutes That BLEW ME AWAY, (nagranie wideo, ang., 12:15)

Włoski naukowiec o wirusie, wywiad z dr. Stefano Montanarim, [witryna: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach "STOP NOP"]

Wybuchowy wywiad Davida Icke'a z LondonReal.TV usunięty z Youtube, (nagranie wideo, ang., polskie napisy, 2:33:33)

Kultura strachu. Jedyna kultura pandemii XXI wieku, Piotr Relich

Pandemia strachu i bieda w Polsce - Kryzys stulecia, (nagranie wideo, 1:12:37)

Powtórka z Orsona Wellsa?, Stanisław Michalkiewicz

Czy można się nie zgodzić na kwarantannę?, Justyna Wojteczek

Duszność: jak rozpoznać, czy to COVID-19, czy astma, Monika Wysocka

COVID-19: jak radzić sobie z lękiem i nie ulec panice, Wiktor Szczepaniak

Maseczki, jakie to zagrożenie. Żaden inny lekarz tego Ci nie powie.

Maseczki zakładane na twarz są silnie toksyczne

Maseczki ochronne na twarz. Nosić czy nie nosić?, Justyna Wojteczek

Maseczki na wesoło (facebookowe) 😂

COVID-19: gdzie z bólem zęba?

Powstała ogólnopolska mapa placówek stomatologicznych, które działają pomimo epidemii

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej: Pierwszy szok związany z epidemią minął, najwyższy czas na otwieranie ochrony zdrowia

Corona Virus: aktuelle Lage in Österreich (Koronawirus: aktualny stan w Austrii)

Kolejna partia leku Arechin (chlorochina) trafi do aptek od 2 kwietnia br.

Pozytywne rezultaty leków na malarię i HIV u pacjentki z koronawirusem. Chlorochinina Błąd, powinno być: Chlorochina vs COVID-19?

Open-Data Repository on hydroxychloroquine. For COVID-19 Prevention and Treatment, baza danych artykułów ang. dot. leczenia koronawirusa hydroksychlorochiną

Is Artemisinin an Alternative to Hydroxychloroquine?, (nagranie wideo, ang., 4:23)

Race For The Cure | Doctors Weigh In On Blood Plasma Therapy To Treat COVID-19 Patients, (nagranie wideo, ang., 43:21)

Dr. Vladimir Zelenko has now treated 699 coronavirus patients with 100% success using Hydroxychloroquine Sulfate, Zinc and Z-Pak [UPDATES], (nagranie wideo, ang., 41:37)

Dr Vladimir Zelenko wyleczył 699 pacjentów z koronawirusem ze 100% skutecznością przy użyciu siarczanu hydroksychlorochiny, cynku i Z-Pak (tłumaczenie), (nagranie wideo, ang., 41:37); forumemjot.wordpress.com is no longer available. This site has been archived or suspended for a violation of our Terms of Service./forumemjot.wordpress.com nie jest już niedostępny. Ta strona została zarchiwizowana lub zawieszona z powodu naruszenia naszych "Warunków Usługi".

"Wirus jest podstępny", Ikona nagranieu PDF

"Innowacyjna terapia w Lublinie"

Pobierz skan artykułu "Pionierska terapia", "Nasz Dziennik", nr 81 (6739), 6 kwietnia 2020 r., str. 4

"Leki na koronawirusa SARS-CoV-2: skuteczne mogą być już znane substancje"

"Inwigilacja rośnie! Czy koronawirus to "ściema"? Kto jest temu winny?", dr Lucyna Kulińska, (nagranie wideo, 48:04); Video unavailable. This video is private./Wideofilm niedostępny. Ten wideofilm jest prywatny.

"Kary dla naukowców ceną za prawdę o pandemii?! Kto wysyła życzenia śmierci?", Agnieszka Wolska z Kolonii, (nagranie wideo, 51:48); Video unavailable. This video is private./Wideofilm niedostępny. Ten wideofilm jest prywatny.

"Fałszywa Pandemia!? Niemieccy lekarze przerywają zmowę milczenia!", Agnieszka Wolska z Kolonii, (nagranie wideo, 47:47); Video unavailable. This video is private./Wideofilm niedostępny. Ten wideofilm jest prywatny.

Niemiecki specjalista pulmonolog dr Wolfgang Wodarg opowiada o prawdziwych źródłach paniki związanej z koronawirusem, (nagranie wideo, niem., ang. napisy, polski lektor, 10:51); Wideofilm niedostępny. [Ten wideofilm jest już niedostępny z powodu roszczenia dotyczącego praw autorskich zgłoszonego przez użytkownika OVALmedia].

Stoppt die Corona-Panik - Ex-Gesundheitsamtsleiter Dr. Wolfgang Wodarg, (nagranie wideo, niem., ang. napisy, 5:37)

Mortality monitoring in Europe (Monitorowanie śmiertelności w Europie) - biuletyn tygodniowy

Schweinerei mit der Grippe (Świństwo z grypą) - Rainer Woratschka, ZEIT ONLINE, 16.12.2009

Strach przed koronawirusem - oszustwo stulecia?, dr Vernon Coleman wyjaśnia, dlaczego uważa, że obecna histeria nad koronawirusem ma ukryty plan, (nagranie wideo, ang., polski lektor, 11:50); Wideofilm niedostępny. [Ten wideofilm jest już niedostępny z powodu roszczenia dotyczącego praw autorskich zgłoszonego przez użytkownika OVALmedia].

Corona-Krise: Offener Brief an die Bundeskanzlerin von Prof. Sucharit Bhakdi (Otwarty list prof. Sucharita Bhakdiego do Kanclerz Niemiec), (nagranie wideo, niem., 11:50); Video unavailable. This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated./Wideofilm niedostępny. Ten wideofilm nie jest już dostępny z powodu zamknięcia konta YouTube powiązanego z tym wideofilmem.

Corona-Krise: Offener Brief an die Bundeskanzlerin von Prof. Sucharit Bhakdi (niem.) (Otwarty list prof. Sucharita Bhakdiego do Kanclerz Niemiec); Strona niedostepna.; Ikona pliku PDF

Corona-Krise: Prof. Sucharit Bhakdi erklärt warum die Maßnahmen sinnlos und selbstzerstörerisch sind (Kryzys związany z koronawirusem: prof. Sucharit Bhakdi wyjaśnia dlaczego działania są bezsensowne i autodestrukcyjne), (nagranie wideo, niem., 9:24); Video unavailable. This video is no longer available because the YouTube account associated with this video has been terminated./Wideofilm niedostępny. Ten wideofilm nie jest już dostępny z powodu zamknięcia konta YouTube powiązanego z tym wideofilmem.

Tomasz Wróblewski: "Jakie skutki wywoła KORONAWIRUS? (gospodarka, polityka, UE, USA, Chiny)", (nagranie wideo, 27:17)

Koronawirus to broń biologiczna? Dr Zbigniew Hałat: Ma modyfikacje genetyczne, które mają zastosowania bojowe, (nagranie wideo, 18:05)

Czy czeka nas druga pandemia? – rozmowa z wirusologiem prof. dr. hab. Włodzimierzem Gutem, (nagranie wideo, 15:58)

Koronawirus w Polsce – rozmowa z wirusologiem prof. dr. hab. Włodzimierzem Gutem, (nagranie wideo, 1:30:29)

Koronawirus okiem naukowca - dr hab. Piotr Rzymski, (nagranie wideo, 20:50)

Koronawirus okiem klinicysty - prof. dr hab. Iwona Mozer-Lisewska, (nagranie wideo, 28:23)

Koronawirus okiem epidemiologa - prof. dr hab. Jacek Wysocki, (nagranie wideo, 21:24)

Jak ustrzec się zarażenia koronawirusem? Fakty i mity. - dr Radosław Borysiuk, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, (nagranie wideo, 5:29)

COVID-19: biologia skutecznej terapii (ang.)

Ważne informacje lekarza praktyka o koronawirusie, Ikona pliku PDF

"Jak zredukować ryzyko zarażenia wirusem i wzmocnić odporność", Ikona pliku PDF

"Koronawirus. Jak się przed nim ustrzec i gdzie szukać pomocy po zaobserwowaniu u siebie objawów?"

"Własny test na koronawirusa"

"Produkcja unikatowych respiratorów w Zabrzu"

"Produkcja płynu do dezynfekcji w trybie ciągłym; powstało ok. 1,3 mln litrów płynu"

Wspieramy polską służbę zdrowia w czasie walki z epidemią COVID-19

"Naukowcy ustalili, jak organizm walczy z koronawirusem"

"Polscy naukowcy wyizolowali koronawirusa z próbki pacjenta zero"

"Laureat nagrody FNP rozpracował enzym kluczowy w walce z SARS-CoV-2"

"Polska firma zgłosiła do URLP szybkie testy przesiewowe do wykrywania koronawirusa. Wynik można odczytać po 10 minutach"

Spaghetti, (nagranie wideo, 0:08)

Innowacyjność, (nagranie wideo, 0:03)

Kwarantanna po włosku, 😂 (nagranie wideo, 0:32)

Jak podczas epidemii pomóc wiernym pragnącym sakramentów?

Bp Bałabuch: kapłani powinni być do dyspozycji wiernych służąc im Eucharystią i spowiedzią

Dlaczego w markecie może być więcej osób niż w kościele?

Prof. Ryba: ograniczenie liczby wiernych w kościele jest zbyt daleko posunięte

List lidera Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin dr. Bogusława Rogalskiego do ministra zdrowia prof. Łukasza Szumowskiego w sprawie nowego rozporządzenia o zakazie zgromadzeń

ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz: "Zwiastowanie Pańskie – cud przychodzącego Boga", (nagranie wideo, 13:55-23:55/56:51)

Riya Sokol - Dziękujemy, koronawirusie!, (nagranie wideo, 2:30)

"Ręka Opatrzności. Metapolityczna refleksja o pandemii wirusowej", prof. Carlos Ruiz Miguel, Ikona pliku PDF

"Scenariusze w epoce koronawirusa. Czy dziś można jeszcze mówić o Bożej karze?", Roberto de Matei, (nagranie wideo, 43:21)

Monitoring zagrożenia koronawirusem w Polsce

Rozważania na temat scenariuszy epidemii (ang.)

Symulator epidemii (ang.)

Zasięg i natężenie pandemii koronawirusa (ang.)

Dynamika rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa (ang.)

Dynamika rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa — 21.03.2020 (ang.)

Wizualizacja historii pandemii koronawirusa (ang.)

Koronawirus: Młot i Taniec

Koronawirus: Młot i Taniec (ang.)

Czy kremacja zwłok ofiar C-19 to zacieranie śladów przestępstwa?

"To nie koronawirus nas zabija... Za rok wprowadzą powszechne szczepionki!" - dr Shiva Ayyadurai, (nagranie wideo, 23:54); This video has been removed for violating YouTube's Community Guidelines./Ten wideofilm został usunięty z powodu naruszenia "Wytycznych Społeczności YouTube'a".

"Nie możemy się zgodzić na ograniczenie naszych praw w imię mitycznej walki z niewyobrażalną zarazą" - Witold Gadowski, (nagranie wideo, 1:03:14)

"W pułapce epidemii z Wuhan" - Witold Gadowski, (nagranie wideo, 49:53)

"Chcą żebyśmy umarli ze strachu!" - dr Stanisław Krajski, (nagranie wideo, 12:30)

"Będzie cud, wirus zniknie, wybory się odbędą" - Ewa Pawela, (nagranie wideo, 23:12)

"COVID 19 - Leczenie kontra szczepionki" - Ewa Pawela, (nagranie wideo, 30:21)

"Jaki jest główny cel tej pandemii?" - Ewa Pawela, (nagranie wideo, 1:04:12)

"A jednak broń biologiczna!!!" - Ewa Pawela, (nagranie wideo, 42:48)

"Koronawirus a choroba mikrofalowa" - Ewa Pawela, (nagranie wideo, 44:25)

"Czy 5G uaktywnia koronawirusa? Wyłącz wifi włącz UV a odzyskasz zdrowie!", (nagranie wideo, 1:09:40)

"Fałszywa pandemia koronawirusa ma tuszować zagrożenia sieci" 5G

"Koronawirus rozwala UE! Merkel chwali globalistów! Ofiary w Niemczech!" - Agnieszka Wolska, (nagranie wideo, 47:36)

Reportaż: "Fałszywa pandemia", (nagranie wideo, 26:23)

Literatura

 1. "Toksyczne szczepienia" (film, płyta DVD, 90'), Autor: dr Jerzy Jaśkowski

  Film zawiera wykład dr. n. med. Jerzego Jaskowskiego na temat szczepień.
  W filmie poruszany jest przede wszystkim temat toksyczności szczepień wynikającej m.in. ze składników dodatkowych w szczepionkach, takich jak rtęć, aluminium, formaldehyd, polisorbat 80, antybiotyki czy gatunkowo obce białka.
  Dodatkowo na przykładach świńskiej i ptasiej grypy poruszana jest problematyka epidemii i pandemii, jak również badań i statystyk dotyczących zachorowalności, skutków ubocznych szczepień, nowej ustawy dotyczącej szczepień,
  powiązaniach pomiędzy rządem a korporacjami i instytutaml medycznyml, jak również korupcji urzędników.
  Wykład ten jest kompendium wiedzy dla każdego, kogo nurtuje problematyka szczepień.

 1. "Protokoły Mędrców Kowida", Autor: Stanisław Michalkiewicz
 1. "Plandemia Covid-19. To dopiero początek", Autor: Danuta Mikołajewska
 1. "COVID-19 Globalna mistyfikacja", Autor: Józef Białek

  Ogłoszona w 2020 roku pandemia koronawirusa nie jest wydarzeniem z zakresu medycyny czy ochrony zdrowia. Jest to wydarzenie polityczne i ekonomiczne, dla którego przykrywką jest globalna operacja socjotechniczna, mająca przekonać masy, że mamy do czynienia z globalnym zagrożeniem. Jednak prawdziwym zagrożeniem nie jest wirus, ale politycy oraz te globalne siły, którym politycy służą.
  Ani sam wirus, ani wywoływana przezeń choroba, ani skala zakażeń czy śmiertelność nie uzasadniają restrykcyjnych działań podjętych przez władzę. Walka z wirusem przynosi więcej szkód niż sam wirus. Nie tylko prowadzi do recesji ekonomicznej i destabilizacji społecznej, ale po prostu zabija ludzi. Jest więc jasne, że celem całej tej akcji nie jest ochrona zdrowia i życia obywateli.
  O co więc chodzi? O to samo, co zawsze: kontrolę, władzę i zyski. Pandemia koronawirusa to misternie skonstruowana wielka mistyfikacja, która jest nową odsłoną globalnej wojny.

 1. "COVID-1984. Największy polski nielegalny eksperyment medyczny", Autorzy: Karol Kwiatkowski, Paweł Skutecki

  Trudno dzisiaj uwierzyć tym, którzy mówią, że szczepionki przeciwko COVID-19 - w eksperymentalnej technologii mRNA, z substancjami GMO i alkoholem, na baziek komórek z abortowanego dziecka - są bezpieczne i skuteczne. Fakty podawane przez samych producentów mówią zgoła coś przeciwnego: nie są bezpieczne, NOPy dotykają nawet cztery piąte osób zaszczepionych, w zdecydowanej większości są to drobne uciążliwości, ale zdarzają się przecież też zgony. A co dostajemy w zamian? Żadnej gwarancji. Deklarowaną skuteczność porównywalną z placebo. Brak badań dotyczących kluczowych spraw takich jak interakcje z innymi produktami medycznymi.
  Nielegalny eksperyment wymaga od każdego z nas mądrych, przemyślanych decyzji. Ta książka powstała po to, by je ułatwić.
  Pokazujemy gęstą niczym sycylijska pajęczyna siatkę konfliktu interesów toczącego polski system ochrony zdrowia jak nowotwór. W tytule książki pojawia się wyraz "nielegalny" opisujący eksperyment medyczny, do którego zostaliśmy wszyscy "zaproszeni". Analiza prawna nie zostawia złudzeń: rząd wziął na siebie bezprawne prowadzenie IV fazy badań klinicznych preparatów jak na razie trzech koncernów. Za podobne bezprawie niemieccy lekarze sprzed kilkudziesięciu lat odpowiadali w Norymberdze. Lista przepisów naruszonych podczas Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 jest naprawdę długa i przyjdzie dzień, że osoby za to odpowiedzialne staną przed sądem.
  Polski system szczepień od zawsze wołał o pomstę do Nieba. Lista skandali, których ofiarami były polskie dzieci, jest długa. Przypominamy kilka najbardziej wyrazistych tłumacząc, skąd tak niski poziom zaufania do polskich urzędników medycznych, dlaczego polscy rodzice nie chcą szczepić swoich dzieci, a teraz nie ufają temu rządowi, który przekonuje ustami Cezarego Pazury, że to wszystko jest wyłącznie dla naszego dobra. Przyglądamy się bliżej trzem szczepionkom, będącym obecnie (na początku lutego 2021 roku) w użytku. Rozpatrujemy ich potencjalne ryzyko i hipotetyczne korzyści. Ujawniamy substancje GMO i alkohol w składzie szczepionki, do której produkcji użyto komórek z abortowanego dziecka. Pokazujemy wprost, na liczbach: skuteczność szczepionek jest niewiele większa niż placebo!

 1. "Zapis zarazy", Autorzy: Wojciech Sumliński, Tomasz Budzyński

  Są wydarzenia, które zmieniają wszystko i po których nic już nie jest takie, jak było przedtem - o takim właśnie wydarzeniu opowiada ta historia. W jednej chwili ludzkość stanęła na krawędzi katastrofy, w obliczu tajemniczej epidemii, która zniszczyła teraźniejszość, zmieniła wyobrażenie o przeszłości, wywołała lęk i pytania o przyszłość: czy pandemia to przypadek - nie przypadek, czy wirus zmieniono w broń, co w tej historii jest prawdą, a co oszustwem, kto na tym zyskał i co nas czeka?
  Historia, którą opowiadają dziennikarz śledczy Wojciech Sumliński i major ABW Tomasz Budzyński, to nie tylko unikalny dziennik zarazy i opowieść o naturze zła ujawniającego się w sytuacjach ekstremalnych, ale przede wszystkim przedstawienie odpowiedzi na pytania, które dotąd pozostawały bez odpowiedzi. W swoim śledztwie, prowadzonym w myśl sentencji hokeisty wszechczasów, Wayna Gretzkyego "/podążaj tam, dokąd zmierza krążek, a nie tam, gdzie, jest/" autorzy odsłaniają opatrzone klauzulą tajności materiały i nieznane opinii publicznej fakty ujawniające prawdę o świecie, w którym nic nie jest tym, czym się wydaje, zmuszające do spojrzenia w nowym świetle na tajemnicę globalnego dramatu i gigantycznego kłamstwa uznawanego za zbyt prawdziwe, by o nim opowiadać. Aż do tego momentu...

 1. "Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy", Autorzy: praca zbiorowa

  Nie ma epidemii ani pandemii koronawirusa. Ani w Polsce, ani w żadnym innym kraju. Chociaż niektóre rejony świata mają większe problemy niż inne, nie wynika to jednak z większej śmiertelności koronawirusa jako takiego, ale z dodatkowych czynników, "podłoża", na które natrafia wirus, jak np. duża ilość zakażeń szpitalnych, zły stan służby zdrowia, panika, struktura wiekowa społeczeństwa, stan zdrowia populacji itp. Myślę, że stanie się to jasne po lekturze tej książki. Zdaję sobie sprawę, że teza o braku pandemii może brzmieć dla niektórych zupełnie niewiarygodnie i rodzić dysonans poznawczy, ale każdy z Czytelników powinien zadać sobie pytanie, czy wierzy niezależnym i odważnym naukowcom, pomiędzy którymi są również światowej klasy specjaliści, i przedstawianym przez nich danym naukowym, czy rządowi, politykom i ich anonimowym "ekspertom".
  {Ze Wstępu dr. Mariusza Błochowiaka}

 1. "Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. PCR", Autorzy: praca zbiorowa

  Ministerstwo Zdrowia codziennie straszy komunikatami dotyczącymi liczby osób rzekomo zakażonych SARS-CoV-2, bazując na badaniach wymazów z nosogardzieli metodą PCR, czyli łańcuchowej reakcji polimerazy (ang. polymerase chain reaction). Problem w tym, że tą metodą stosowaną na masową skalę w laboratoriach diagnostycznych w Polsce i na świecie nie da się w żadnym razie potwierdzić zakażenia koronawirusem.

 1. "Koronawirus - fałszywy alarm? Liczby, konkrety, konteksty", Autorzy: dr Karina Reiss, dr Sucharit Bhakdi

  Żaden temat nie ciąży nad naszymi czasami tak bardzo jak koronawirus i żaden tak nie napawa lękiem. Sprzeczne opinie, fake newsy, doniesienia kontrolowane politycznie - to wszystko wprowadza zamęt. Odmienność poglądów prowadzi do zaciekłych sporów. Jaka jest prawda? Jakie są fakty? Co jest kwestią interpretacji? Niniejsza książka rzeczowo wprowadza ład. Dostarcza danych naukowych i udokumentowanych faktów. Niech Czytelnik skonstruuje sobie własną opinię i poprze ją rzetelną wiedzą.

 1. "Zaraza plus", Autor: Stanisław Michalkiewicz

  Jak długo będzie trwała pandemia? Odpowiedź na to pytanie jest zaskakująco prosta: tak długo jak będzie potrzeba. Bo pandemia realizuje cele, które bez niej nie mogą zostać zrealizowane. Więc będzie trwała aż zostaną zrealizowane. Teraz umiłowanie życia zapanowało powszechnie, zarówno wśród niewierzących, jak i wierzących, toteż nic dziwnego, że na tym fundamencie postanowili zbudować Nowy Wspaniały Świat nasi Umiłowani Przywódcy, zarówno z kół politycznych, jak i banksterskich. Fundamenty zostały położone pod pretekstem epidemii koronawirusa, który pojawił się niczym dar Niebios.


Wyślij komentarz:koperta


×

Ta strona wykorzystuje pliki ciasteczka (cookies) do poprawnego działania ankiety. Dane z ciasteczek nie są zbierane ani przetwarzane. Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.